Skip to main content

Taggar

Skåne

Stockholm

Arriva

Slutrapport från Arrivas pilotprojekt med kroppskamera på tågvärdar ombord på Pågatågen

Rapport om Arrivas test med kroppskamera på tågvärdar. Grund till rapporten är djupintervjuer med tågvärdar som deltog, incidentrapportering från Arrivas interna system, samt enkät om hot- och våld bland tågvärdarna på Pågatågen. Författare Caroline Mellgren och Eva-Lotta Nilsson, kriminologiska institutionen, Malmö universitet. Rapporten har finansieras av Brottsförebyggande Rådet.

Tidtabell Roslagsbanans veterantåg augusti 2016
2016 Slutrapport Reslast-projektet

2016 Slutrapport Reslast-projektet

Dokument   •   2016-04-05 09:30 CEST

Annons Pride Stockholm

Annons Pride Stockholm

Dokument   •   2015-07-08 09:53 CEST