Skip to main content

Äntligen kan årsredovisningen lämnas in digitalt

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2018 08:26 CET

Måndagen den 26/3 2018 lanserar Bolagsverket en efterlängtad möjlighet att lämna in årsredovisningar digitalt. Det förenklar administrationen och minskar stressen för hundratusentals småföretagare.

När det gäller digitala årsredovisningar har Sverige på senare år hamnat på efterkälken jämfört med exempelvis Danmark, men nu är det dags att komma ikapp. I slutet av mars 2018 kommer Bolagsverket att öppna upp för aktiebolag som följer K2-regelverket att lämna in sin årsredovisning digitalt.

“Att årsredovisningen ska in i tid är ett stressmoment för många småföretagare. Med digital inlämning får företagare omedelbart en bekräftelse på att den är inkommen.”, säger Johan Grufman, grundare av Årsredovisning Online.

Projektet har pågått sedan juli 2016 då Bolagsverket fick i uppdrag av regeringen att införa en tjänst för digital inlämning av årsredovisningar. Detta är egentligen andra försöket. Från 2007 till 2013 tog Bolagsverket emot årsredovisningar digitalt men intresset då var svalt och endast några hundra rapporter lämnades in. Denna gång har Bolagsverket redan från projektstarten involverat programvaruleverantörer och andra intressenter för att säkerställa en lösning som fungerar för alla parter.

“Bolagsverket har varit angelägna om att bjuda in representanter från branschen till diskussion om projektet. Vi upplever att det har bidragit till en bra lösning, och att Bolagsverket lyssnat på synpunkter från oss och andra aktörer.”, säger Johan Grufman. ”Dessutom har det hjälpt oss i vårt eget arbete, så att vi nu kan stå beredda när tjänsten lanseras.”

Den framtagna lösningen innebär att en digital kopia laddas upp direkt från programvaran som skapar årsredovisningen till Bolagsverket. När årsredovisningen är uppladdad måste sedan en styrelseledamot eller VD signera fastställelseintyget med BankID. Endast programvaruleverantörer som slutit avtal med Bolagsverket har möjlighet att utnyttja tjänsterna.

Under 2019 planerar Bolagsverket att utöka omfattningen av digital inlämning till aktiebolag som följer K3-regelverket och 2020 bedömer myndigheten att det skulle vara möjligt att göra digital inlämning obligatoriskt.

Läs mer här.

Årsredovisning Online är en webbtjänst för att snabbt och enkelt skapa en årsredovisning enligt K2-regelverket för aktiebolag. Så fort Bolagsverket öppnar upp tjänsten kommer Årsredovisning Onlines kunder att kunna lämna in sin årsredovisning digitalt. Tjänsten drivs av Mirendo AB.