Berättelsen om dominikansystrarna i Sverige

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2018 10:23 CEST

Måndagen den 20 augusti gästas Arvika Bibliotek av Katrin Åmell som är dominikansyster sedan 1974, socionom, och teologie doktor i missionsvetenskap vid Uppsala universitet. Hon har tidigare varit verksam vid Sveriges kristna råd. Hon kommer att berätta om dominikansystrarna i Sverige. Hur har dessa systrars liv sett ut under olika tidsepoker? Vad har de uträttat, har de påverkat samhället i någon utsträckning? En något undanskymd kvinnohistoria.

Föreläsningen ingår i en serie program som arrangeras i samverkan mellan Svenska kyrkan, Arvika Bibliotek och studieförbundet SENSUS. Serien kallas "IMPULSER, människor, möten & idéer" och vill spegla idéströmningar, dess ursprung och påverkan i vår tid. Under hösten kommer fler intressanta föreläsningar att äga rum under temat IMPULSER.

Fakta

Dominikanorden, egentligen Predikarorden (av latin Oʹrdo fraʹtrum praedicatoʹrum, förkortat OP), en religiös orden med tre grenar (för män, kvinnor respektive lekmän), stiftad av Dominicus och stadfäst av påven Honorius III år 1216.

Under 1800-talet genomgick orden en förnyelse och bidrog verksamt till att vetenskapligt konfrontera samtidens idéer med kristen tro.

Den hade 1990 cirka 7 000 manliga och 40 000 kvinnliga medlemmar.

(Källa: Nationalencyklopedin)

Mer information:
Ulla-Carin Stenberg, Arvika Bibliotek, tfn 0570-818 40.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Måndagen den 20 augusti gästas Arvika Bibliotek av Katrin Åmell som är dominikansyster sedan 1974, socionom, och teologie doktor i missionsvetenskap vid Uppsala universitet.

Läs vidare »

Demokratiministern går på valskola och politisk picknick i Arvika

Pressmeddelanden   •   Aug 01, 2018 13:47 CEST

Tre olika val, tre olika kuvert, inte stryka över något namn på valsedeln…Många ska rösta för första gången den 9 september. Valskolan visar hur röstningen rent praktiskt går till.

Måndagen den 6 augusti klockan 13.00 kommer demokratiminister Alice Bah Kuhnke till Integrationscentrum, Köpmangatan 4, Arvika för att vara med i en valskola för utlandsfödda.

Sightseeingtåget Färdinand tar sedan ministern till stadsparken.

Där håller hon tal cirka 14.15. Det blir musik av Ingesundsfolket och av oudspelaren Bahaa Almalke, och teater för barn och vuxna med Malte Hallquist och Mattias Walan (se tiderna på en bifogade affischen).

Valskolan finns på plats i parken.

Klockan fem berättar kommunens politiker om sina program och visioner för Arvika. De bjuder allmänheten på fika och svarar på frågor.

Medierna hälsas varmt välkomna till hela eftermiddagen. Förhandsanmäl gärna om ni kommer till Integrationscentrum

Valskolan och picknicken i parken ingår i projektet Valet är ditt, som Arvika bibliotek driver. Syftet med projektet är att ge kunskap och motivation för att höja valdeltagandet i höstens val, framförallt bland utlandsfödda.

För mer information och för förhandsanmälan, kontakta projektledaren Annika Lindqvist, annika.lindqvist@arvika.se, tfn 070-51 40 286.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Måndagen den 6 augusti klockan 13.00 kommer demokratiminister Alice Bah Kuhnke till Integrationscentrum, Köpmangatan 4, Arvika för att vara med i en valskola för utlandsfödda. Sightseeingtåget Färdinand tar sedan ministern till stadsparken. Där håller hon tal cirka 14.15. Det blir musik av Ingesundsfolket och av oudspelaren Bahaa Almalke, och teater för barn och vuxna.

Läs vidare »

Granat möter Olsson, från Bach till Liszt

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 11:26 CEST

Sprakande sommarkonsert med cello och piano på Arvika Bibliotek. Nina Granat, cello och Per Olsson, piano, är två musiker, vars vägar korsats på Musikhögskolan Ingesund. De har gjort flertalet sommarkonserter tillsammans och fredagen 6 juli kl 16.00 underhåller de med ett varierat program på Arvika bibliotek. Vi får höra både meditativa melodier och sprakande fyrverkerier i musik av bland annat Bach, Barber, Dvorak och Liszt.

Mer information:
Lova Ståhl, Arvika Bibliotek, tfn 0570-818 38.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Sprakande sommarkonsert med cello och piano på Arvika Bibliotek. Nina Granat, cello och Per Olsson, piano, är två musiker, vars vägar korsats på Musikhögskolan Ingesund. De har gjort flertalet sommarkonserter tillsammans och fredagen 6 juli kl 16.00 underhåller de med ett varierat program på Arvika bibliotek.

Läs vidare »

Lex Sarahutredning om brister i bemötande

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 12:54 CEST

Utifrån en rapporterad händelse på ett särskilt boende i Arvika har en lex Sarahutredning utförts av verksamheten Vård och omsorg. Händelsen handlar om att en personal brustit i bemötande och arbetssätt samt utövat våld gentemot en boende. Personal sparkade en boendes ben så att blåmärke och sår uppstod och därefter försökt övertala arbetskamrat att inte berätta om händelsen. Arbetsrättsliga åtgärder vidtogs omedelbart för berörd personal och händelsen har bedömts som ett missförhållande enligt lex Sarah.

- Ledningen ser mycket allvarligt på händelsen där enskild personals handling är oacceptabel och frångår den värdegrund som omsorgen ska utgå ifrån, säger Eva Nilsson, verksamhetschef Vård och omsorg.

Uppföljning kommer ske till hösten av Vård och omsorgs tillsynsstab.

För mer information, kontakta
Eva Nilsson, verksamhetschef Vård och omsorg
Tfn 070-251 03 82, eva.nilsson@arvika.se

Kristin Norrgård, avdelningschef särskilt boende
Tfn: 070-214 14 54, kristin.norrgard@arvika.se

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Läs vidare »

Arvika deltar i krisberedskapsveckan

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 08:32 CEST

Den 28 maj-3 juni är det dags för den nationella krisberedskapsveckan. Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Fokus ligger på vad människor själva kan göra och bidra med vid allvarliga samhällsstörningar. Det är MSB tillsammans med Sveriges kommuner som står bakom kampanjveckan.

I Arvika är du till exempel välkommen till torget torgdagen den 30 maj kl 10-17 för att träffa säkerhetssamordnarna, Civilförsvarsförbundet och Arvika Teknik AB. Du får bland annat se hur en krislåda ser ut, liksom den stora vattentanken som körs ut när dricksvattenförsörjningen fallerar.

- Du kan även besöka Arvika Bibliotek under veckan där vi har en utställning som du kan titta på, vi lottar ut en krislåda bland de som deltar i vår frågesport och följ oss gärna på sociala medier under veckan. På facebook hittar man oss på ”Räddningstjänsten Arvika”, säger Arvika kommuns säkerhetssamordnare, Elsa Johnsson.

Även kommunens högstadieskolor kommer att få besök av säkerhetssamordnarna; Centralskolan under lunchtid den 30 maj och Kyrkebyskolan under frukostsamlingen den 31 maj.

Svensk krisberedskap bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt land, vår egen och anhörigas säkerhet. Det egna ansvaret innebär att du bör vara förberedd på att klara de omedelbara behov som kan uppstå. Och det kan vi, bara vi tänker efter före.

Under vecka 22 kommer även MSB att skicka ut broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” till alla hushåll runt om i Sverige.

- Mer tips om hur du höjer din egen krisberedskap finns på webbplatsen dinsäkerhet.se. Broschyren kommer även att finnas på lättläst svenska, inläst på svenska och engelska och översatt till 15 språk, avslutar Elsa.

Frågor? Kontakta
Elsa Johnsson, säkerhetssamordnare Arvika kommun,
tfn 0570-827 70 alt. 070-190 31 24

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Läs vidare »

Pressvisning på Konsthallen

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 11:21 CEST

Media hälsas välkomna till nästa pressvisning på Arvika Konsthall torsdagen den 31 maj kl 13.00.

Geir Yttervik kommer äntligen till oss på Konsthallen med sitt måleri.
Vernissage blir det den 2 juni - utställningen pågår till den 22 juni.

Geir vill gärna dela med sig av ett minne om vilket utställningens tema kommer handla:

"En dag att minnas
I öppningsplatsen Blue Velvet kör kameran genom en idyllisk förort. En man vattnar gräset med en trädgårdsslang. Han får en hjärtattack och faller över i gräset medan vattnet fortsätter att spruta. Familjhunden hoppar och smygar efter vattnet. Kameran går ner i gräset. Ljudet går från - She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, till en djup synthsound och vi ser att svartbaggar kryper mellan gräsströdet i spillområdet.

Det finns platser i världen som liknar varandra trots att de finns i olika kontinenter, olika kulturer eller olika tider. Utkanten av alla urbaniserade centra, liknar varandra. Jag har sett det i Tanger, Chicago, Milano, Stockholm eller Istanbul. De är fyllda med murar, rester från mänsklig aktivitet, kvarlevor av skydd och sovsäckar, och lukten är från jorden, ruttna löv, komposterat trä och avföring.

For inspirasion till tavlorna i denna utstälnling, som för det mesta är målat i Paris, har jag varit mycket runt i områdena precis utanför le périphérique. Le périphérique är den stora motorvägen som går runt Paris. Både i norr och söder liknar de förstäder utanför Oslo där jag växte upp. På dessa turer skärps mina sinnen, det är som en klar dröm. Allt jag tittar på är i upplösning, och luktar jord. Jag känner att jag är utanför rationalitet. I dessa oklara och ofattbara omgivningar blir jag en tidlös flykting. Jag känner mig ensam och sårbar, förlorar min värdighet och kultur. Jag kan inte gömma mig i den glänsande skrubbskogen. Här är jag fylld av skräck, illamående, men också fascination. Det som ser ut som en sammankomst är bara människor som har fokus på samma sak. På avstånd kan det se ut som en familj på picknick, men om du kommer närmare blir de passiva vittnen till något dolt från våra ögon. Det är det hemliga livet utanför förorterna

David Lynch kallar det för «duck of the eye scene" Det är scener med olika aktiviteter och hastigheter.

Det är det jag försöker uttrycka med min målning. / Geir Yttervik"

Mer information:
Ann Lundqvist, Arvika konsthall, tfn 070-101 45 29.
http://arvika-konsthall.se/utstallningar/

Informationsblad bifogas.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Media hälsas välkomna till nästa pressvisning på Arvika Konsthall torsdagen den 31 maj kl 13.00. Geir Yttervik kommer äntligen till oss på Konsthallen med sitt måleri. Vernissage blir det den 2 juni - utställningen pågår till den 22 juni.

Läs vidare »

Träffa viralgranskaren Åsa Larsson i Arvika 14 maj

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2018 10:13 CEST

Är det verkligen sant? Viralgranskaren vill att vi alla ställer oss den frågan, innan vi börjar dela sensationella nyheter på Facebook och Twitter. Inför höstens val är det extra viktigt att vara sunt skeptisk. En av grundarna, Arvikabördiga Åsa Larsson, föreläser på Arvika bibliotek måndagen den 14 maj kl 18.00 under rubriken ”Vilka är det som luras på nätet”?

Viralgranskaren lanserades 2014 som en avdelning i tidningen Metro. Sedan dess har de enträget granskat nyheter och lärt både ungdomar och vuxna hur vi ska se skillnad på myter och fakta, de föreläser i skolor, har lanserat en varningslista över bluff- och satirsajter har nyligen kommit ut med handboken ”Viralgranskarens handbok – källkritik och självförsvar på nätet”.

– ”Vi vill dela med oss av det vi lärt oss under de här fyra åren som vi har granskat bluffar, rykten och lögner på nätet”, säger Åsa Larsson.

Åsa Larsson växte upp i Arvika, tog studenten på Solbergagymnasiet år 1999 och har sedan jobbat bland annat på Dagens Nyheter, Sveriges radio och Metro. Hon sitter i styrelsen för Föreningen Grävande Journalister som varje år delar ut grävpriset Guldspaden. Viralgranskaren fick Stora Journalistpriset 2014 och utnämndes till Årets Folkbildare 2015.

Media hälsas varmt välkomna till föreläsningen.

Åsa Larsson kommer till Arvika den 10 maj, stannar till den 21 maj och finns tillgänglig för intervjuer både före och efter föreläsningen. Hon nås på asa.larsson@metro.se, tfn 070-572 16 11

Föreläsningen ingår i projektet Valet är ditt, som Arvika bibliotek driver. Syftet med projektet är att ge kunskap och motivation för att höja valdeltagandet i höstens val, framförallt bland utlandsfödda.

För mer information om Valet är ditt, kontakta projektledare Annika Lindqvist
E-post: annika.lindqvist@arvika.se, tfn: 070-51 40 286

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Läs vidare »

Pressvisning på Konsthallen

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2018 15:50 CEST

I samarbete med Arvika konstförening och med stöd av Arvika kommun presenterar Svensk Form Värmland ett arrangemang över tre dagar den 11-13 maj: Värmländska formdagar.

Cirka 17 utställare i en formutställning med olika material, allt från trämöbler av Vestre till smycken och kläder.

Syftet är att visa att SFV finns, att visa allmänheten en fin spännande utställning med just värmländska formgivare och bjuda in till en trevlig stund med föredrag och mingel.

Vi kommer att bygga utställningen under onsdag och torsdag, men finns på plats på tisdag för inlämning av material och förberedelse.

Media hälsas välkomna på tisdag 8 maj kl 14. Eller onsdag 9 maj kl 14. Flexibilitet för att anpassa oss till tidningens utgivningsdag under veckan!
Arrangemanget öppnar på fredag kl 15.

Mer information:
Ann Lundqvist, Arvika konsthall, tfn 070-101 45 29.
http://arvika-konsthall.se/utstallningar/

Informationsblad bifogas (programmet är preliminärt och uppdateras, se bland annat vår Facebooksida).

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

I samarbete med Arvika konstförening och med stöd av Arvika kommun presenterar Svensk Form Värmland ett arrangemang över tre dagar den 11-13 maj: Värmländska formdagar. Media hälsas välkomna på tisdag 8 maj kl 14. Eller onsdag 9 maj kl 14.

Läs vidare »

Öppet hus på dammbygget i sundet

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 15:00 CEST

Lördagen den 5 maj kl 14-16 hålls dammbygget öppet för alla nyfikna. Det kommer att finnas möjlighet att gå en guidad tur på bygget, höra civilförsvaret och Räddningstjänsten berätta om arbetet under översvämningen år 2000 eller att kolla in maskinerna som de lokala entreprenörerna visar upp. Och det bjuds på fika.

Observera att infart endast är möjlig från Östra Sund, eftersom sundet är öppet för båttrafik från och med 28 april. Bilister hänvisas till parkering vid Ingesunds musikhögskola och därifrån finns skyltning till bygget. Endast handikapparkering kommer att finnas på byggarbetsplatsen.

”Vi vet att det finns ett stort intresse av arbetet med översvämningsskyddet bland Arvikaborna, därför känns det kul att kunna bjuda in till en sådan här dag. Det blir en eftermiddag för hela familjen!” säger Elin Alsterhag.

Kontaktperson och bilder:
Elin Alsterhag, chef Teknisk stab, Arvika Teknik AB, elin.alsterhag@arvika.se, tfn 0570-817 57

Arvika kommun bygger översvämningsskydd för Arvika stad och du kan följa projektet på Instagram @arvikaoversvamningsskydd! Skyddet består av en huvuddamm i sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden samt två spärrdammar på land. Spärrdammarna är färdigbyggda och arbetet med huvuddammen i sundet pågår fram till våren år 2019. För mer information om projektet, besök www.arvika.se/oversvamningsskydd.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Lördagen den 5 maj kl 14-16 hålls dammbygget öppet för alla nyfikna.

Läs vidare »

Uppdaterad webbplats för Arvika Fastighets AB

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 10:02 CEST

Idag presenterar Arvika Fastighets AB sin fräscha uppdaterade webbplats! Den nya webbplatsen gör det enklare att hitta information, söka bostad eller att göra en felanmälan.
-Vi lyfter redan på startsidan fram funktioner som bostadssök, felanmälan och ”Mina sidor, sidor som vi sett att vår kunder ofta besöker. Vi hoppas det ska bli både enklare och bekvämare för våra kunder, säger Mikael Engstig, VD, Arvika Fastighets AB.
På webbplatsen hittar man matnyttig hyresgästinformation och kan ha koll på vad som händer inom Arvika Fastighets via nyhetsflödet. På Mina sidor kan man se sina hyresavier, registrera sig som bostadssökande eller göra en felanmälan.
Välkommen att surfa runt på sidan!

www.arvikafastighetsab.se

Mer information:

Mikael Engstig, VD, Arvika Fastighets, AB tfn 070-070-313 08 60

Peter Berg, bostadsförvaltare, Arvika Fastighets AB, tfn 0570-814 96

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Idag presenterar Arvika Fastighets AB sin fräscha uppdaterade webbplats! Den nya webbplatsen gör det enklare att hitta information, söka bostad eller att göra en felanmälan.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Om Arvika kommun

Arvika - en kommun med rörlighet

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan. Inom kommunens gränser bor runt 26 000 människor. Kommunen har också Värmlands lägsta kommunalskatt.

Att stå stilla är detsamma som att gå bakåt - Arvika är en kommun i rörelse framåt. Här finns en förmåga att skapa något nytt när gammalt går i graven. Och det som skapas håller hög kvalitet. Vare sig det handlar om konst och musik eller tjänster och industriprodukter. Det finns också en hög livskvalitet i kommunen, där närhet mellan människor ger trygghet och en balans i tillvaron.

Närhet, kvalitet, rörelse och uppfinningsrikedom är de ord som beskriver Arvika - våra värdeord.

Adress

  • Arvika kommun
  • Östra Esplanaden 5
  • 671 81 Arvika
  • Vår hemsida