Kommunpris och företagspris delades ut

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 10:33 CEST

Fredagen den 19 oktober delades Arvika kommunpris ut till fem olika pristagare. Arvika Karateklubb, Arvika konsthantverk, Älgå hembygdsförening, Julia Spetsmark och Môra-Per belönades med en check på 10 000 kronor vardera.

Även Arvika stadshus företagspris delades ut under fredagen och gick i år till Tickster.

Prisceremonin började med mingel, följt av prisutdelning med ett uppträdande av Môra-Per innan det hela avslutades med en prismiddag.

Kommunpristagare - motiveringar

Arvika Karateklubb
En framåtsträvande och välorganiserad förening med bred barn- och ungdomsverksamhet i ständig utveckling.

Arvika konsthantverk
Som genom sin vida kända verksamhet och butik bidrar till att bevara, levandegöra och utveckla konsthantverkskulturen i Arvika.

Älgå hembygdsförening
Som med stort engagemang tar tillvara och levandegör kulturarvet, bidrar till en bred verksamhet för lokalsamhället och tillresta, där barn och ungdomar har en given plats.

Julia Spetsmark
Som genom sitt offensiva spel nått stora framgångar inom fotbollsvärlden både inom och utanför Sveriges gränser. En förebild för alla som drömmer om en fotbollskarriär.

Môra-Per
Ett folkrockband som med sin finstämda musik och tänkvärda texter fängslat sin publik under många år.

Arvika Stadshus företagspris 2018 - motivering

Tickster
Som med sin gedigna branschkunskap och drivna medarbetare skapat användarvänliga biljettsystem med kunden i centrum och visat att man med huvudkontor i Arvika kan lyckas på en snabbt föränderlig marknad.

Mer information:

Lars-Ove Jansson, Kommunfullmäktiges ordförande, tfn 070-666 51 92, kring kommunpriset.
Peter Söderström, tfn 073-280 71 76, kring företagspriset (anträffbar från vecka 44).

Information kring kommunpriset finns på kommunens webbplats.

Bild på pristagarna kan du få via Informationsenheten eller Maria Karlsson, tfn 0570-816 97.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Fredagen den 19 oktober delades Arvika kommunpris ut till fem olika pristagare. Arvika Karateklubb, Arvika konsthantverk, Älgå hembygdsförening, Julia Spetsmark och Môra-Per belönades med en check på 10 000 kronor vardera. Även Arvika stadshus företagspris delades ut under fredagen och gick i år till Tickster.

Läs vidare »

Arvika kommun vill göra skillnad för våra lantbrukare

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 11:17 CEST

Viljeinriktning från Kommunfullmäktige i Arvika kommun med anledning av situationen för lantbruket på grund av torkan.

Arvika kommun var först i landet med att upplåta obrukad åkermark till jordbrukare i kommunen samt dessutom uppmana markägare att anmäla in obrukade arealer som kött- och mjölkproducerande lantbrukare kunde få tillgång till. Detta följdes av många kommuner i landet. Nu ser vi att torkan även på spannmålssidan satt sina spår och ber därför kostenheten att se över möjligheterna att köpa in övermängder av spannmålsprodukter och lagerhålla. Vi tror att bristen på spannmål kommer ge oss en rejäl höjning av priset på dessa produkter under det kommande året.

Arvika kommun köper sedan flera år endast svenskt nöt- och griskött till sina produktionskök. När det gäller kyckling så är det endast en produkt som kommer från ett annat land. För att tillfälligt öka användandet av kött i våra kök uppmanar vi kostenheten att tillfälligt, högst ett halvår, göra avsteg från Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi föreslår att under den tiden slopas vegetariska dagar och istället serveras köttprodukter. Observera att detta är en temporär åtgärd.

Vidare ber vi kostenheten att undersöka om det på länsnivå finns intresse och möjligheter att köpa in köttprodukter som kan frysförvaras. Detta skulle öka försäljningen av köttprodukter och skulle ge slakterier möjlighet att öka antalet slaktade djur. Detta i sin tur skulle leda till ett mindre antal nödslaktade djur som går till destruktion. Vi vill att landstinget och flera kommuner ansluter sig till tanken för att det ska göra någon reell skillnad. Vi kan hyra in en fryscontainer själva men då blir det en begränsad mängd då olika produkter har olika lång hållbarhet i frys.

Vi politiker i Kommunfullmäktige i Arvika vill uppmana alla kommuninvånare att välja svenska livsmedel (kött, spannmålsprodukter, grönsaker, rotfrukter mm) i så hög grad som det är möjligt med tanke på den egna hushållsekonomin. Tillsammans kan vi göra skillnad för våra lantbrukare.

För mer information kontakta Lars-Ove Jansson, ordförande Kommunfullmäktige, tfn 070-666 51 92

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Viljeinriktning från Kommunfullmäktige i Arvika kommun med anledning av situationen för lantbruket på grund av torkan.

Läs vidare »

​1-1 från årskurs 4 i Arvika kommun

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2018 16:09 CEST

Sedan höstterminen 2012 har Arvika kommun kunnat erbjuda ett digitalt redskap till varje elev (1-1) i årskurs 7, 8 och 9. Från och med höstterminen 2018 utvidgar vi detta till att omfatta årskurs 4, 5 och 6.

Med stöd i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet[1], Arvika kommuns nyligen antagna digitaliseringsstrategi[2] och den reviderade läroplanen LGR11[3] tar vi nästa stora steg i vår resa mot en tidsenlig och konkurrenskraftig skola. Inom budgetramen för IKT (informations- och kommunikationsteknik) kan vi nu låna ut ett digitalt redskap till alla elever från årskurs 4 till 9. Vi har även säkrat upp att vi har minst en klassuppsättning digitala redskap i förskoleklass och årskurs 1 till 3.

Detta steg krävs för att vi ska kunna bygga en tillgänglig skolmiljö utifrån ett fysiskt, socialt och pedagogiskt perspektiv. Att ur ett demokratiskt perspektiv kunna bedriva en likvärdig skola där alla elever har samma verktyg och då samma möjligheter att göra sitt skolarbete är en fantastisk möjlighet som vi är väldigt stolta över.

Det handlar inte längre om att digitalisera skolan. Vi utvecklar och bedriver skola i en digital värld.

För mer information kontakta Niklas Nord på niklas.nord@arvika.se, tfn 070-259 57 26

Mer information om nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet, Arvika kommuns nyligen antagna digitaliseringsstrategi och den reviderade läroplanen LGR11.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Sedan höstterminen 2012 har Arvika kommun kunnat erbjuda ett digitalt redskap till varje elev (1-1) i årskurs 7, 8 och 9. Från och med höstterminen 2018 utvidgar vi detta till att omfatta årskurs 4, 5 och 6.

Läs vidare »

Pressinbjudan till prisutdelning

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2018 13:17 CEST

Den 19 oktober delas Kommunpriset 2018 ut till årets pristagare. Arvika Stadshus AB delar vid samma tillfälle ut sitt Företagspris. Prisutdelningsceremonin följs av middag för pristagarna och särskilt inbjudna gäster.

Arvika kommunpris delas ut varje år till person eller personer som gjort betydande eller föredömliga insatser av miljövårdande, idrottslig, kulturell, social eller näringslivsutvecklande karaktär. Årets pristagare av Kommunpriset är:

  • Arvika Konsthantverk
  • Arvika Karateklubb
  • Älgå hembygdsförening
  • Môra-Per
  • Julia Spetsmark

Media hälsas välkomna till prisutdelningsceremonin och mingel kl 18.00-19.00 på Scandic Hotel i Arvika.

Mer information:
Kommunfullmäktiges ordförande Lars-Ove Jansson, tfn 070-666 51 92.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Den 19 oktober delas Kommunpriset 2018 ut till årets pristagare. Arvika Stadshus AB delar vid samma tillfälle ut sitt Företagspris. Prisutdelningsceremonin följs av middag för pristagarna och särskilt inbjudna gäster.

Läs vidare »

Ny gång- och cykelväg i Edane

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 12:38 CEST

Arvika kommun bygger ny gång- och cykelväg längs väg 680 (Mangskogsvägen) i Edane! Sträckningen blir mellan Rönningevägen och Fjällvägen och arbetena startar vecka 37. Samtidigt med att gång- och cykelvägen anläggs kommer Arvika Teknik AB, genom sin entreprenör Skanska, att göra omfattande VA-arbeten längs sträckan, då en del vatten- och avloppsledningar ska bytas ut.

Under byggtiden kommer det att vara begränsad framkomlighet i området. Eventuellt kan det även bli trafikljus på platsen för att reglera trafiken. Tung trafik är inte tillåten, utan Trafikverket kommer att sätta upp hänvisningsskyltar till andra vägsträckor.

Grävarbeten och första lagret beläggning beräknas vara avklarat senast den 31 december 2018 och slutbeläggning görs sommaren 2019.

Mer information om projektet: gatu- och trafikansvarig Peter Adolfsson, Arvika kommun, tfn 0570-817 63 eller VA-chef Bo Axelsson, Arvika Teknik AB, tfn 0570-817 76.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Arvika kommun bygger ny gång- och cykelväg längs väg 680 (Mangskogsvägen) i Edane! Sträckningen blir mellan Rönningevägen och Fjällvägen och arbetena startar vecka 37.

Läs vidare »

Arabiska Teatern till Arvika Bibliotek den 8 september

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 13:27 CEST

På lördag den 8 september spelar Arabiska Teatern dockteater på Arvika bibliotek.

Arabiska Teatern är Europas enda professionella arabisktalande teatergrupp. Gruppen har sin bas i Stockholm och turnerar runt i hela Sverige, och vi är nu glada över att få dem till Arvika.

Föreställningen heter Al Hakawati Mustafa och är en dockteater bestående av två berättelser som handlar om lek och vänskap.

Skådespelaren Mustafa Aldarwish är utbildad i Syrien och arbetade två år med dockteater i Libanon där han spelade för syriska flyktingar på uppdrag av FN:s flyktingorgan UNHCR.

Lördagens föreställning hålls på arabiska och vänder sig till barn mellan tre och sju år, och deras föräldrar.

För mer information: Bibliotekschef, Ulrika Svensson, ulrika.a.svensson@arvika.se, tfn 0570-818 

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

På lördag den 8 september spelar Arabiska Teatern dockteater på Arvika bibliotek. Arabiska Teatern är Europas enda professionella arabisktalande teatergrupp. Gruppen har sin bas i Stockholm och turnerar runt i hela Sverige, och vi är nu glada över att få dem till Arvika.

Läs vidare »

Kenya på besök i Arvika

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2018 11:20 CEST

Arvika kommun fick under våren medel från SIDA (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) för att tillsammans med den kenyanska kommunen Moi's Bridge, samverka kring en förstudie om lokal demokrati. Det innebär ett utbyte av erfarenheter kring demokratifrågor, men även kunskap gällande avfallshantering, återvinning och olika typer av vattenfrågor.

Från den 27 till och med den 30 augusti besöker representanter från kommunen Moi´s Bridge Arvika kommun. Veckan är fylld med olika aktiviteter som föredrag och besök runtom i Arvika. Bland annat ska de besöka Volvo CE, avfallsanläggningen Mosseberg och naturreservatet Glaskogen. En delegation från Arvika kommun besöker sedan Moi's Bridge i Kenya under vecka 43.

Media är välkomna att delta kl 13.00 på torsdag den 30 augusti i stadshuset. Möjligheten att ställa frågor och fotografera kommer att finnas. Program för besöket i Arvika bifogas.

För mer information kontakta: Jonas Andersson, näringslivsutvecklare, Arvika kommun, tfn 0570-819 28.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Läs vidare »

Pressinfo: Tillämpning av tillfällig gymnasielag

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2018 15:23 CEST

Arvika kommun bjuder in massmedia till pressinfo för att berätta hur man tillämpar den nya tillfälliga gymnasielagen.

Plats: Stadshuset, Arvika (samling i entrén)

Tid: torsdag 23 augusti kl 9.00

För mer information, kontakta Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Lärande och stöd, Arvika kommun, tfn 0570-817 84

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Arvika kommun bjuder in massmedia till pressinfo för att berätta hur man tillämpar den nya tillfälliga gymnasielagen.

Läs vidare »

Berättelsen om dominikansystrarna i Sverige

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2018 10:23 CEST

Måndagen den 20 augusti gästas Arvika Bibliotek av Katrin Åmell som är dominikansyster sedan 1974, socionom, och teologie doktor i missionsvetenskap vid Uppsala universitet. Hon har tidigare varit verksam vid Sveriges kristna råd. Hon kommer att berätta om dominikansystrarna i Sverige. Hur har dessa systrars liv sett ut under olika tidsepoker? Vad har de uträttat, har de påverkat samhället i någon utsträckning? En något undanskymd kvinnohistoria.

Föreläsningen ingår i en serie program som arrangeras i samverkan mellan Svenska kyrkan, Arvika Bibliotek och studieförbundet SENSUS. Serien kallas "IMPULSER, människor, möten & idéer" och vill spegla idéströmningar, dess ursprung och påverkan i vår tid. Under hösten kommer fler intressanta föreläsningar att äga rum under temat IMPULSER.

Fakta

Dominikanorden, egentligen Predikarorden (av latin Oʹrdo fraʹtrum praedicatoʹrum, förkortat OP), en religiös orden med tre grenar (för män, kvinnor respektive lekmän), stiftad av Dominicus och stadfäst av påven Honorius III år 1216.

Under 1800-talet genomgick orden en förnyelse och bidrog verksamt till att vetenskapligt konfrontera samtidens idéer med kristen tro.

Den hade 1990 cirka 7 000 manliga och 40 000 kvinnliga medlemmar.

(Källa: Nationalencyklopedin)

Mer information:
Ulla-Carin Stenberg, Arvika Bibliotek, tfn 0570-818 40.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Måndagen den 20 augusti gästas Arvika Bibliotek av Katrin Åmell som är dominikansyster sedan 1974, socionom, och teologie doktor i missionsvetenskap vid Uppsala universitet.

Läs vidare »

Demokratiministern går på valskola och politisk picknick i Arvika

Pressmeddelanden   •   Aug 01, 2018 13:47 CEST

Tre olika val, tre olika kuvert, inte stryka över något namn på valsedeln…Många ska rösta för första gången den 9 september. Valskolan visar hur röstningen rent praktiskt går till.

Måndagen den 6 augusti klockan 13.00 kommer demokratiminister Alice Bah Kuhnke till Integrationscentrum, Köpmangatan 4, Arvika för att vara med i en valskola för utlandsfödda.

Sightseeingtåget Färdinand tar sedan ministern till stadsparken.

Där håller hon tal cirka 14.15. Det blir musik av Ingesundsfolket och av oudspelaren Bahaa Almalke, och teater för barn och vuxna med Malte Hallquist och Mattias Walan (se tiderna på en bifogade affischen).

Valskolan finns på plats i parken.

Klockan fem berättar kommunens politiker om sina program och visioner för Arvika. De bjuder allmänheten på fika och svarar på frågor.

Medierna hälsas varmt välkomna till hela eftermiddagen. Förhandsanmäl gärna om ni kommer till Integrationscentrum

Valskolan och picknicken i parken ingår i projektet Valet är ditt, som Arvika bibliotek driver. Syftet med projektet är att ge kunskap och motivation för att höja valdeltagandet i höstens val, framförallt bland utlandsfödda.

För mer information och för förhandsanmälan, kontakta projektledaren Annika Lindqvist, annika.lindqvist@arvika.se, tfn 070-51 40 286.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Måndagen den 6 augusti klockan 13.00 kommer demokratiminister Alice Bah Kuhnke till Integrationscentrum, Köpmangatan 4, Arvika för att vara med i en valskola för utlandsfödda. Sightseeingtåget Färdinand tar sedan ministern till stadsparken. Där håller hon tal cirka 14.15. Det blir musik av Ingesundsfolket och av oudspelaren Bahaa Almalke, och teater för barn och vuxna.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Om Arvika kommun

Arvika - en kommun med rörlighet

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan. Inom kommunens gränser bor runt 26 000 människor. Kommunen har också Värmlands lägsta kommunalskatt.

Att stå stilla är detsamma som att gå bakåt - Arvika är en kommun i rörelse framåt. Här finns en förmåga att skapa något nytt när gammalt går i graven. Och det som skapas håller hög kvalitet. Vare sig det handlar om konst och musik eller tjänster och industriprodukter. Det finns också en hög livskvalitet i kommunen, där närhet mellan människor ger trygghet och en balans i tillvaron.

Närhet, kvalitet, rörelse och uppfinningsrikedom är de ord som beskriver Arvika - våra värdeord.

Adress

  • Arvika kommun
  • Östra Esplanaden 5
  • 671 81 Arvika
  • Vår hemsida