Media-no-image

Pressinbjudan - certifieringsceremoni

Pressmeddelanden   •   2015-05-26 15:09 CEST

2015-05-26

Media hälsas välkomna att vara med och fira att El- och energiprogrammet på Taserudsgymnasiet nu är certifierat för att ingå i vårt lokala Teknikcollege. Teknikcollege Arvika-Eda kan därmed erbjuda tre utbildningar inom vårt certifierade college.

El- och energiprogrammets automationsinriktning är en bra väg för framtida industrielektriker som vi vet att man efterfrågar i branschen.

Vi firar med en liten certifieringsceremoni torsdagen den 4 juni kl 13.00 på Taserudsgymnasiet.

Program:

 • Inledning av rektor Anneli Guttman och gymnasiechef Carin Hedengård
 • Certifieringstal av ordförande Jan Fredriksson
 • Kaffe och tårta

Mer information:
Gymnasiechef Carin Hedengård, Arvika kommun, tfn 0570-818 56, 070-314 83 03.

Media hälsas välkomna att vara med och fira att El- och energiprogrammet på Taserudsgymnasiet nu är certifierat för att ingå i vårt lokala Teknikcollege. Teknikcollege Arvika-Eda kan därmed erbjuda tre utbildningar inom vårt certifierade college.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressvisning på Arvika Konsthall

Pressmeddelanden   •   2015-05-21 16:09 CEST

Media hälsas välkomna till pressvisning torsdagen den 28 maj kl 14.00 i Arvika Konsthall. Det är konstnärerna Madeleine Pyk (Stockholm, Skåne) och Camilla Pyk (Stockholm, London) som ställer ut med gästskulptör Margot Luf (München, Tyskland) från den 30 maj till den 20 juni.

Ni träffar under pressvisningen Madeleines bror och Camillas far Peter Pyk som kan berätta om konstnärernas verksamhet.

Vernissage äger rum på lördag 30 maj. Invigs av Peter Pyk då konstnärerna inte själv kan finnas på plats. På vernissagedagen får vi även lyssna till en längre konsert än vanligt med Vegahkvintetten som spelar Brahms klarinettkvintett. Kl 11 börjar vi med denna konsert sedan följer invigning kl 12.

Madeleine Pyk har en fantastisk karriär som konstnär med konststudier som grund på både Konstfack och Konstakademin. Hon är född 1935 och har under åren haft en antal separatutställningar och syns i hela Europa med sina målningar. Hon är känd som mycket flitig och ständigt skapande med sitt unika formspråk, med fantasifulla figurer och egna världar som ofta grundas i hennes egna miljöer som hon vistas i. Hon presenterar i utställningen på Arvika Konsthall några av hennes tidigare grafikbilder, guache- och oljemålningar.

Camilla Pyk arbetar huvudsakligen med måleri och grafik och är verksam Stockholm. Hon arbetar lustfyllt och med mycket energi, mycket intuitivt. Hon inspireras av stämningar, årstider eller sitt eget tillstånd. Ibland målar hon dramatiskt med starka färger och mycket rött medan hon andra tider nästan lyfter mot himlens ljusare färger. I utställningen visar Camilla oljemåler och en egen teknik med färg på grafiska torrnålstryck eller ciclétryck.

Gästskulptör Margot Luf (inbjuden av konstnärerna visar några utvalda skulpturer i trä och metall som passar fint i samband med de uttrycksfulla figurer som skapas av Madeleine och Camilla.

Länk till vernissagekort.

Mer information:
Ann Lundqvist, Arvika konsthall, tfn 070-101 45 29.

​Media hälsas välkomna till pressvisning torsdagen den 28 maj kl 14.00 i Arvika Konsthall. Det är konstnärerna Madeleine Pyk (Stockholm, Skåne) och Camilla Pyk (Stockholm, London) som ställer ut med gästskulptör Margot Luf (München, Tyskland) från den 30 maj till den 20 juni.

Läs vidare »
Media-no-image

"Arvika läser" ordnar utställning och konferens

Pressmeddelanden   •   2015-05-19 15:05 CEST

Läsprojektet "Arvika läser Tove Jansson" går mot sitt slut och den sista projektveckan kommer delar av vad som gjorts under projekttiden att sammanfattas i en utställning. En heldagskonferens arrangeras också där syftet är att blicka framåt mot det fortsatta läsfrämjande arbetet.

Måndagen den 25 maj kl 17.00 är det vernissage på Galleri 39 där läsprojektet ”Arvika läser Tove Jansson” visar upp delar av vad som gjorts under projektet visas upp.

På utställningen ställs bland annat ut målningar som elever på Bildskolan Pilen gjort med inspiration från Tove Janssons berättelser. Man kan också se hur Rinnens skola arbetat med så kallad ”fanfiction”, då elever i förskoleklass och årskurs 1 har ritat och berättat fortsättningen på Tove Janssons ”Vem ska trösta Knyttet?”. Delkursen ”Konstnärligt skapande” inom projektet ”Olika avtryck” på Ingesunds folkhögskola ställer ut teckningar, keramik, målningar med mera och delar av vad som skapats på olika workshops på Arvika Bibliotek i form av film och teckningar visas också upp.

Under projektet har många läsecirklar, teaterföreställningar och utställningar genomförts. Erfarenheter från en del av detta redovisas. Under vernissagen kommer besökarna att bjudas muminsaft med tilltugg och vernissagemusik med Tove Jansson-sånger kommer att framförs av Lotta Delebrant med flera.

Utställningen på Galleri 39 pågår 25-30 maj.

Tisdagen den 26 maj arrangerar "Arvika läser" konferensdagen "Hur gick det sen?" där syftet är att inspirera lärare, studiecirkelledare, bibliotekspersonal med flera till fortsatt arbete med läsfrämjande och lässtrategier.

Under dagen kommer Malin Granström, lärare i svenska på högstadiet i Arvika, att berätta hur hon jobbar med lässtrategier och skönlitteratur. Maria Nilsson från Linnéuniversitetet håller en föreläsning om dystopier i ungdomslitteraturen och diskuterar varför vi intresserar oss för eller kanske till och med lockas av undergångsteman. Vidare kommer Jonas Andersson från Kulturrådet för att göra några nedslag i en kommande kunskapsöversikt över läsfrämjande metoder och Marie Wejrum från Karlstads universitet kommer att berätta om Skolverkets satsning ”Läslyftet”. Slutligen kommer Nina Höjdefors och Louise Alvarsson från Region Värmland att presentera de båda kommande projekten "Dela läslust" och "Värmland läser".

Tanken med konferensdagen ”Hur gick det sen?” är att, även om läsprojektet ”Arvika läser Tove Jansson” nu avslutas, inspirera lärare, bibliotekspersonal, studieförbund med flera till fortsatt arbete med läsfrämjande och lässtrategier.

Läs mer på arvikalaser.se.

Mer information:
Mikael Johansson, Arvika Bibliotek, tfn 0570-818 48, 070-190 77 93

​Läsprojektet "Arvika läser Tove Jansson" går mot sitt slut och den sista projektveckan kommer delar av vad som gjorts under projekttiden att sammanfattas i en utställning. En heldagskonferens arrangeras också där syftet är att blicka framåt mot det fortsatta läsfrämjande arbetet.

Läs vidare »
Media-no-image

P-skiva gäller från 1 juni

Pressmeddelanden   •   2015-05-19 07:52 CEST

Från den 1 juni 2015 gäller p-skiva i Arvika centrum - samtidigt slopas alla parkeringsavgifter. Tanken är att få bättre rotation på de tillgängliga parkeringsplatserna i stadskärnan.

- Kommunal parkeringsövervakning infördes 1985 i Arvika kommun och som ett komplement till detta införs nu systemet med parkeringsskivor på alla tidsbegränsade parkeringsplatser i Arvika tätort. Parkeringsskiva, (p-skiva) används i ungefär var femte kommun i Sverige, säger Håkan Gund, gatu-och trafikansvarig.

Hur funkar p-skiva?
Fordonets ankomsttid ska, avrundat till närmast följande hel eller halv timme anges vid pilen som finns på skivan. Om ankomsten sker före tidsbegränsningen, som anges under parkeringsskylten, ställs skivan in på det klockslag då begränsningen börjar, till exempel klockan 08.00. Du får inte ändra ankomsttiden under pågående parkering inom tidsbegränsningen och p-skivan ska placeras innan för vindrutans högra sida, så att den syns bra utifrån. Endast en p-skiva får användas vid varje parkeringstillfälle.

Om du ställer din bil på en p-plats där p-skiva ska användas utan att ha en p-skiva eller om du glömmer att ställa in p-skivan/står längre än den tidsgräns som p-skylten anger, så får du parkeringsböter. Under de första veckorna kommer parkeringsvakterna dock att vara lite snällare än vanligt.

Det är beslutat genom lokala trafikföreskrifter när p-skiva ska användas på en parkeringsplats och utmärkt med en tilläggstavla till det vanliga parkeringsvägmärket.

- För Arvikas del innebär införandet av p-skiva i princip ingen förändring – man får kort sagt parkera lika länge på respektive plats som förut – bara att du använder dig av p-skiva, säger Håkan Gund.

Här kan du hämta gratis P-skiva:

 • Arvika Turistbyrå
 • Arvika Bibliotek
 • Kundtjänst, stadshuset
 • Ingestrands Camping
 • Coop Palmviken
 • Ica Palmviken
 • Coop Styckåsen
 • Shell/7-eleven Arvika
 • OKQ8 Arvika

För mer information:
Håkan Gund, gatu- och trafikansvarig, Arvika kommun, tfn 070- 566 90 57, 0570-817 63.

På webbplatsen finns mer information om införandet av p-skiva och en karta över de områden som berörs.

Från den 1 juni 2015 gäller p-skiva i Arvika centrum - samtidigt slopas alla parkeringsavgifter. Tanken är att få bättre rotation på de tillgängliga parkeringsplatserna i stadskärnan.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinfo kring Vård och omsorg

Pressmeddelanden   •   2015-05-13 11:27 CEST

Media inbjuds till pressträff där vi informerar om ärendena inför kommande utskottsmöte. Några av punkterna på dagordningen är frågor rörande daglig verksamhet, effekter av Ergonova-stolarna och konvertering av särskilda boendeplatser.

Tid: Tisdagen den 19 maj kl 13.00
Plats: Verksamhetschef Eva Nilssons kontor, kv Garvaren, Storgatan 17, Arvika.

Mer information:
Ordförande Sten Fransson
Utskottet för vård och omsorg
Tfn 070-320 39 62

Media inbjuds till pressträff där vi informerar om ärendena inför kommande utskottsmöte.

Läs vidare »
Media-no-image

Klart för projektet "ecoINSIDE"

Pressmeddelanden   •   2015-05-12 13:28 CEST

Styrkommittén för EU Interreg Sverige-Norge har beslutat att ge stöd till projektet ”ecoINSIDE- ett projekt om klimatdriven tillväxt”. Arvika kommun är projektägare på den svenska sidan och Kunnskapsbyen Lillestrøm på den norska. ”ecoINSIDE” är en fortsättning på FEM-projektet.

– Det övergripande målet med ”ecoINSIDE” är att Inre Skandinavien ska vara ett ledande kluster inom miljödriven utveckling innan år 2020 och bidra till att lösa några av de miljö- och klimatutmaningar som vi står inför, säger projektledare Sara Skärhem som har sin bas vid Stiftelsen Teknikdalen i Dalarna.

Projektet har tre huvudspår; solenergi och energisystem, hållbart byggande, hantering av restresurser. I Arvika och Värmland kommer fokus att ligga på solenergi och energisystem via Glava Energy Center och Karlstads universitet.

– Det är fantastiskt att vi kan vidareutveckla vårt framgångsrika koncept i tre år till, säger Magnus Nilsson, verksamhetsledare Glava Energy Center, och vi får nu möjlighet att utveckla vårt samarbete med de norska parterna och med Högskolan Dalarna ytterligare.

– Det här projektet utvecklar Karlstads universitets redan goda samarbete med Glava Energy Center, säger Markus Rinio, professor i fysik vid Karlstads universitet. Tillsammans med våra studenter är vi mycket intresserade av att vara med och utveckla lösningar för våra partnerföretag. Det är mycket viktigt för Karlstads universitet att vara med och stödja relevant industriell utveckling i vår region.

Medfinansiärer till projektet är: Arvika kommun, Region Värmland, Region Dalarna, Högskolan i Dalarna, Karlstads universitet, Torsby kommun, Malung-sälens kommun och Älvdalens kommun.

Företag som går in med tid i projektet är: Ferroamp AB, Optistring AB, Fortum AB, SweModule AB, Perfekta AB, SoletAer AB och Byggdialog AB.

”ecoINSIDE” pågår under tre år och ska ta till vara på erfarenheterna från ”FEM-projektet”. FEM står för Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö och projektet pågick 2008-2013 även det med Arvika kommun som projektägare på den svenska sidan.

– Vi har unik kompetens inom solenergi i Arvika kommun och med forskning och utveckling ska projektet bidra till ett stärkt näringsliv och bidra till att nå uppsatta klimatmål, säger Anna Wikstrand, biträdande kommundirektör, Arvika kommun.

Mer information:
Anna Wikstrand, biträdande kommundirektör, Arvika kommun,
tfn: 070-604 11 01

Styrkommittén för EU Interreg Sverige-Norge har beslutat att ge stöd till projektet ”ecoINSIDE- ett projekt om klimatdriven tillväxt”. Arvika kommun är projektägare på den svenska sidan och Kunnskapsbyen Lillestrøm på den norska. ”ecoINSIDE” är en fortsättning på FEM-projektet.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressvisning: De ungas vårsalong

Pressmeddelanden   •   2015-05-07 17:15 CEST

Media hälsas välkomna till pressvisning på vernissagedagen för "De ungas vårsalong 2015 - trädgårdskonstiga djur", onsdagen den 13 maj kl 12.30 i Arvika Konsthall.

Då får du möjlighet att träffa projektledaren Lise Bache och medverkande barn. Dessutom kan du medverka under invigningen. Vi väljer i år att låta pressen få ta del av en färdig levande utställning tillsammans med de medverkande under utställningens första dag.

Mer information:
Lise Bache, lise.bache@arvika.com eller tfn 076-832 09 24.
Ann Lundqvist, Arvika konsthall, tfn 070-101 45 29.

​Media hälsas välkomna till pressvisning på vernissagedagen för "De ungas vårsalong 2015 - trädgårdskonstiga djur", onsdagen den 13 maj kl 12.30.

Läs vidare »
Media-no-image

Teknikcollege Arvika-Eda växlar upp

Pressmeddelanden   •   2015-05-06 13:13 CEST

El- och energiprogrammet vid Taserudsgymnasiet har blivit certifierat inom Teknikcollege.

– För skolan och branschen är certifieringen en viktig milstolpe. Industrin är i skriande behov av automationstekniker som utbildas vid El- och energiprogrammet. Men det stannar inte med det, industrinäringen har ett stort behov av kompetent personal framöver, kanske framförallt ungdomar som gått Industritekniska programmet och i viss må Teknikprogrammet, säger Carin Hedengård, gymnasiechef i Arvika kommun och med i den lokala styrgruppen för teknikcollege.

Syftet med Teknikcollege är att stärka samarbetet mellan skola och bransch samt att lyfta behoven av rätt kompetens på sin framtida personal. Teknikcollege Arvika-Eda har varit certifierat sedan 2009 för programmen Industriteknik i Arvika och Eda samt Teknikprogrammet i Arvika.

– Näringslivet i västra Värmland behöver 100 nya medarbetare per år fram till 2020, säger Jan Fredriksson, Arvika Smide och ordförande i Teknikcollege lokalt i Arvika.

Arvika-Eda har sedan tre år tillbaka haft ett nära samarbete med företagen i närområdet. 17 lokala industriföretag ingår idag i Teknikcollege Arvika-Eda. Företagen har gått in med pengar till för utrustning, evenemang och utbildning för lärare och elever. De har även under samma tid erbjudit sommarjobb till alla de som önskat det inom nämnda gymnasieprogram.

– Utvecklingen i Arvika/Eda och Sverige generellt gällande intresset för utbildningar som leder till jobb inom industrin, är inte särskilt stort. En mycket oroväckande utveckling som ställer höga krav på ett nära samarbete, men också på ökad information till ungdomarna inför deras val till gymnasiet. Industritekniska programmet som vi har i Arvika och Eda erbjuder högklassig utbildning, såväl inom CNC som svets, säger Carin Hedengård.

Företagen i närområdet har delvis varit med och utformat programmets kurser för att ha så god koppling till branschen som möjligt. Via Teknikcollege Arvika-Eda har skolorna kunnat utrustas med avancerade maskiner inom CNC, svets och 3D-skrivare.

– I närområdet jobbar idag 2 450 personer inom industrin. Industriföretagen jobbar idag på en global marknad och som industrimedarbetare har du stora förutsättningar att få jobba med många olika verksamheter både inom och utanför Sverige. Att vi då inte kan rekrytera elever till utbildningarna inom Industritekniska programmet är mycket oroväckande.

De som väljer att gå industritekniskt program har stora förutsättningar att få jobb direkt efter sin yrkesexamen. Skolan är skyldig att erbjuda extra kurser för behörighet till högskola och universitet vilket gör att elever som går det Industritekniska programmet lättare får jobb och samtidigt kan påbörja högskolestudier senare, om de så önskar.

Gymnasieskolans omvalsperiod 27 april till 12 maj är igång och det finns goda möjligheter att välja det Industritekniska programmet i Arvika och Eda.

– Vi välkomnar många fler sökande för att vi vet att det kommer att finnas jobb till de som vill när de är klara om tre år, vi vet att det är en bra utbildning som med några extra kurser ger behörighet till högskola och universitet och vi vet att branschen behöver industriteknisk kompetens idag, imorgon och i framtiden i västra Värmland, avslutar Carin.

Den 4 juni klockan 13.00 har vi en certifieringsceremoni för vårt tillskott, El- och energiprogrammet på Taserudsgymnasiet. Pressen hälsas välkommen!


Mer information:
Gymnasiechef Carin Hedengård, Arvika kommun, tfn 0570-818 56, 070-314 83 03.

​El- och energiprogrammet vid Taserudsgymnasiet har blivit certifierat inom Teknikcollege. Den 4 juni klockan 13.00 har vi en certifieringsceremoni för vårt tillskott, El- och energiprogrammet på Taserudsgymnasiet. Pressen hälsas välkommen!

Läs vidare »
Media-no-image

Brahms i Konsthallen

Pressmeddelanden   •   2015-04-29 15:24 CEST

Onsdagskvällar kommer att innebära musik och annat i Arvika Konsthall under våren och sommaren.

Onsdagen den 29 april spelar Vegah-kvintetten "Brahms Klarinettkvintett" kl 18.00. Stycket är en berättelse i fyra satser och bjuder på allt i från stillsam melankoli och innerlig glädje till existensiella kval och böljande romantik.

De fem studenterna som tillsammans utgör Vegah-kvintetten går alla på musikhögskolan Ingesund.

Mer information:
Ann Lundqvist, Arvika Konsthall, tfn 070-101 45 29

Onsdagskvällar kommer att innebära musik och annat i Arvika Konsthall under våren och sommaren. Onsdagen den 29 april spelar Vegah-kvintetten "Brahms Klarinettkvintett" kl 18.00.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Träffa hamnarkitekterna!

Pressmeddelanden   •   2015-04-29 08:16 CEST

Onsdagen den 6 maj kommer de arkitektföretag som ska ta fram framtidsbilder för Arvika hamn till Arvika för första gången.

I samband med detta önskar vi pressen välkommen kl 14.45 till fika och pressträff i JJ Dahléns magasin (f d "Moberg och Hallgren"), som kommer att ha en centralroll under hela processen.

På plats finns även Peter Söderström, Kommunstyrelsens ordförande, Arvika kommun.

Datum: 6 maj.
Adress/plats: JJ Dahléns magasin, Kolgränd 2 ( i östra korsningen av Kolgränd/ Spårgatan), Arvika
Tid: 14.45.

För mer information, kontakta Bente Plöen, planarkitekt, Arvika kommun, tfn 0570-816 35, 073-600 00 39.

Onsdagen den 6 maj kommer de arkitektföretag som ska ta fram framtidsbilder för Arvika hamn till Arvika för första gången.I samband med detta önskar vi pressen välkommen kl 14.45 till fika och pressträff.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Om Arvika kommun

Arvika - en kommun med rörlighet

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan. Inom kommunens gränser bor runt 26 000 människor. Kommunen har också Värmlands lägsta kommunalskatt.

Att stå stilla är detsamma som att gå bakåt - Arvika är en kommun i rörelse framåt. Här finns en förmåga att skapa något nytt när gammalt går i graven. Och det som skapas håller hög kvalitet. Vare sig det handlar om konst och musik eller tjänster och industriprodukter. Det finns också en hög livskvalitet i kommunen, där närhet mellan människor ger trygghet och en balans i tillvaron.

Närhet, kvalitet, rörelse och uppfinningsrikedom är de ord som beskriver Arvika - våra värdeord.