Media-no-image

Pressinbjudan: Se "Trädgårdskonst-iga djur" i Arvikas parker

Pressmeddelanden   •   2015-06-30 11:59 CEST

”Trädgårdskonst-iga djur” visas i Arvikas parker under sommaren! Under året har flera skolor i Arvika kommun arbetat med återbruk under temat ”Trädgårdskonst-iga djur”.

Projektet är ett samarbete mellan Skapande skola, Bildskolan Pilen, Arvika Fastighets AB/park och tomtmark och Arvika Bibliotek.

Onsdagen den 1 juli klockan 10.00 hängs de första skapelserna upp i Stadsparken i Arvika för att sedan fortsätta runt om i Arvikas parker.

Pressen hälsas hjärtligt välkommen! Vi träffas vid scenen i stadsparken.

Skapelserna kommer även kunna ses inomhus, bland annat i Stadshuset, på Äldreboendet Vågen, på Arvika Turistbyrå och inne på Musikhögskolan Ingesund. Alla skapelser beräknas vara uppe under vecka 28 och tas ned i samband med ”Arvikamârten” första helgen i oktober.

- Vi ber ödmjukast om att vara rädda om barnens alster så de uppskattas och trivs med sin utomhusvistelse och kan glädja besökare och andra, inte minst de klasser som medverkat, säger Dagmar Nilsson, samordnare Park, Arvika Fastighets AB.

Mer information
Dagmar Nilsson, samordnare Park, Arvika Fastighets AB
Tfn:070-1912789

​”Trädgårdskonst-iga djur” visas i Arvikas parker under sommaren! Under året har flera skolor i Arvika kommun arbetat med återbruk under temat ”Trädgårdskonst-iga djur”.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressvisning på Konsthallen

Pressmeddelanden   •   2015-06-22 08:08 CEST

Media hälsas välkomna till pressvisning torsdagen den 25 juni kl 14.00 i Arvika Konsthall.

Utställare: KORONA/Gitt Grännsjö och Agneta Oledal, "Funnet och återvunnet". Vernissage den 27 juni.

Mer information:
Ann Lundqvist, Arvika konsthall, tfn 070-101 45 29.

Länk till vernissagekort.

​Media hälsas välkomna till pressvisning torsdagen den 25 juni kl 14.00 i Arvika Konsthall. Utställare: KORONA/Gitt Grännsjö och Agneta Oledal, "Funnet och återvunnet". Vernissage den 27 juni.

Läs vidare »
Media-no-image

Arvika testar ny metod för ökad hälsa

Pressmeddelanden   •   2015-06-15 08:41 CEST

Sjuktalen inom Arvika kommun har under det senaste året ökat. Arbetet med förebyggande insatser har pågått under en längre tid och ett steg i detta arbete är att testa en ny metod för att öka frisknärvaron och minska sjuktalen.

- Vi behöver hitta nya vägar för att förebygga ohälsa. Vi ska nu testa ”PromasMetoden” som har utvecklats genom klinisk forskning och bakom metoden står de främsta forskarna inom psykisk ohälsa; bland annat Lars-Eric Uneståhl, säger Marie Niljung, personalkonsult, Arvika kommun.

Den centrala delen i ”PromasMetoden” är en återhämtningsfåtölj. Metoden bygger på en kombination av avspänning och positiv mental träning som höjer motivationen och välbefinnandet. Andra delar är utbildning i återhämtning och föreläsningar. Återhämtningen är grunden i konceptet.

- Arvika är den första kommunen i Värmland som kör konceptet fullt ut. Metoden är etablerad och använd i övriga Sverige, säger Per Klersell från företaget Promas.

- Möjlighet till återhämtning i arbetet är en viktig del i god arbetsmiljö och för att främja hälsa på arbetsplatsen, därför ska det bli spännande att se vilka effekter vi kommer att se av att testa ”PromasMetoden”, säger Gunilla Nilsson, personalchef, Arvika kommun.

Den arbetsplats som är först ut och testar metoden är förskolan Gategården.

- Förskolan generellt har höga sjuktal. Jag har flera förskolor men Gategården är den största med 6 avdelningar och därför passar den bra som pilot. Vi gör det här för att få friskare personal och ökad arbetsglädje. Vi hoppas att personalen ska uppleva att vi blir en friskare arbetsplats om de får möjlighet till återhämtning under arbetstid, säger Catarina Olsson, förskolechef, Gategården.

För mer information:
Marie Niljung, Personalkonsult, Arvika kommun
Tfn 070-101 45 12, marie.niljung@arvika.se

​Sjuktalen inom Arvika kommun har under det senaste året ökat. Arbetet med förebyggande insatser har pågått under en längre tid och ett steg i detta arbete är att testa en ny metod för att öka frisknärvaron och minska sjuktalen.

Läs vidare »
Media-no-image

Se arkitekternas framtidsbilder!

Pressmeddelanden   •   2015-06-11 09:23 CEST

Onsdagen den 17 juni klockan 18.30 presenterar arkitekterna sina första skisser på hamnens framtidsbilder. Skisserna kommer sedan att kunna ses i anslutning till hamnmagasinet. Medborgardialog kring hamnen genomfördes 2012 och Arvika kommun har tagit fram ett underlag som arkitekterna utgår från i skapandet av framtidsbilderna.

Välkommen till hamnen från klockan 18.00 då arvikabandet elderFlower börjar spela. Vi fortsätter sedan 18.30 med presentation av arkitekternas skisser. Kvällen avslutas klockan 20.15.

Platsen är JJ Dahléns magasin, Kolgränd 2 (i östra korsningen av Kolgränd/Spårgatan) Vi är utomhus, så det är kläder efter väder som gäller!

- Vi bjuder in alla som bor, verkar och besöker Arvika till att komma och ta del av skisserna och lämna synpunkter för det fortsätta arbetet med framtidsbilderna, säger Bente Plöen, planarkitekt, Arvika kommun.

Arkitekterna kommer tillbaka till Arvika onsdagen den 9 september.Då presenteras de färdiga förslagen till framtidsbilderna.

- Vi vill förtydliga att vi inte ska välja ett av de förslag som arkitekterna presenterar. Vi vill ha in olika idéer till arbetet med den fördjupade översiktsplanen och har möjlighet att använda delar från alla förslag, sannolikt är att vi tar delar från alla förslag, fortsätter Bente.

På vår webbsida finns mer information om hamnprojektet.

För mer information, kontakta
Bente Plöen, planarkitekt
tfn 0570-816 35, 073-600 00 39.

​Onsdagen den 17 juni klockan 18.30 presenterar arkitekterna sina första skisser på hamnens framtidsbilder. Skisserna kommer sedan att kunna ses i anslutning till hamnmagasinet. Medborgardialog kring hamnen genomfördes 2012 och Arvika kommun har tagit fram ett underlag som arkitekterna utgår från i skapandet av framtidsbilderna.

Läs vidare »
Media-no-image

Prinsparet besöker Arvika

Pressmeddelanden   •   2015-06-08 10:05 CEST

Arvika är en av de fyra kommuner som får besök av Prins Carl Philip och fröken Sofia Hellqvist när de avlägger officiellt besök i Värmland 26-27 augusti 2015 på inbjudan av Landshövding Kenneth Johansson. Besöket i Värmland är prinsparets första officiella som gifta.

I samband med besöket inviger prinsparet Arvika kommuns nya naturreservat, Byamossarna! Området är beläget på en höjdrygg mellan sjösystemet Gunnern och Racken i väster och Mangens dalgångar i öster. Naturreservatet invigs 26 augusti.

Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Naturskogarna inom området har rik fauna och flora och inom området finns flera rödlistade arter. Myrmarkerna är bland annat viktiga för fågellivet. Några av de arter som finns i området är norsk näverlarv, smålom, strandlummer och tretåig hackspett.

- Det är fantastiskt att vi fått ännu ett naturreservat i Arvika och det är hedrande att H.K.H Prins Carl Philip och fröken Sofia Hellqvist blir beskyddare av naturreservatet. Att de gör ett stopp i Arvika på sin resa genom Värmland är ju såklart extra roligt, säger Anna Wikstrand biträdande kommundirektör.

Dammtjärnsmossarna ligger i centrala delen av skogs- och myrkomplexet Byamossarna. Stora delar av skogen, främst söder om mossarna, är gammal senvuxen naturskog, där granen är 140-180 år och tallar som är från 250 till 320 år gamla.

En del av naturreservatet hör även till Natura 2000-nätverket som är EU:s nätverk för värdefulla naturområden. Ytan för naturreservatet är 723 hektar.

- Alla som vill och har möjlighet är såklart varmt välkomna att delta vid ceremonin när vi inviger Naturreservatet Byamossarna den 26 augusti. Vi återkommer med mer detaljer när vi har fastställt programmet för ceremonin, avslutar Anna.

Mer information:
Anna Wikstrand, biträdande kommundirektör,
Arvika kommun, tfn: 070-604 11 01

​Arvika är en av de fyra kommuner som får besök av Prins Carl Philip och fröken Sofia Hellqvist när de avlägger officiellt besök i Värmland 26-27 augusti 2015. Besöket i Värmland är prinsparets första officiella som gifta. I samband med besöket invigs Naturreservatet Byamossarna.

Läs vidare »
Media-no-image

Invigning av naturgymmet!

Pressmeddelanden   •   2015-06-01 12:48 CEST

Välkommen till invigningen av Arvikas första naturgym! Vi firar med en kort ceremoni fredagen den 5 juni kl 13.00 vid naturgymmet, Styckåsskogen (vid tennisplanen). Pressen hälsas välkommen!

Program:

 • Invigningstal av kommunalråd Peter Söderström
 • Annika Ode, projektledare för ”Friskare Arvika” berättar om arbetet med naturgymmet
 • Erik Nordlöf från Set Sail IF visar övningar och berättar om styrketräning

Mer information:
Annika Ode, projektledare, Friskare Arvika
Tfn 0570-828 50, 070-190 76 63

Monica Henner, hälsokonsulent, Friskvården i Värmland, Friskare Arvika
Tfn 010-476 47 69

​Välkommen till invigningen av Arvikas första naturgym! Vi firar med en kort ceremoni fredagen den 5 juni kl 13.00 vid naturgymmet, Styckåsskogen (vid tennisplanen). Pressen hälsas välkommen!

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan - certifieringsceremoni

Pressmeddelanden   •   2015-05-26 15:09 CEST

2015-05-26

Media hälsas välkomna att vara med och fira att El- och energiprogrammet på Taserudsgymnasiet nu är certifierat för att ingå i vårt lokala Teknikcollege. Teknikcollege Arvika-Eda kan därmed erbjuda tre utbildningar inom vårt certifierade college.

El- och energiprogrammets automationsinriktning är en bra väg för framtida industrielektriker som vi vet att man efterfrågar i branschen.

Vi firar med en liten certifieringsceremoni torsdagen den 4 juni kl 13.00 på Taserudsgymnasiet.

Program:

 • Inledning av rektor Anneli Guttman och gymnasiechef Carin Hedengård
 • Certifieringstal av ordförande Jan Fredriksson
 • Kaffe och tårta

Mer information:
Gymnasiechef Carin Hedengård, Arvika kommun, tfn 0570-818 56, 070-314 83 03.

Media hälsas välkomna att vara med och fira att El- och energiprogrammet på Taserudsgymnasiet nu är certifierat för att ingå i vårt lokala Teknikcollege. Teknikcollege Arvika-Eda kan därmed erbjuda tre utbildningar inom vårt certifierade college.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressvisning på Arvika Konsthall

Pressmeddelanden   •   2015-05-21 16:09 CEST

Media hälsas välkomna till pressvisning torsdagen den 28 maj kl 14.00 i Arvika Konsthall. Det är konstnärerna Madeleine Pyk (Stockholm, Skåne) och Camilla Pyk (Stockholm, London) som ställer ut med gästskulptör Margot Luf (München, Tyskland) från den 30 maj till den 20 juni.

Ni träffar under pressvisningen Madeleines bror och Camillas far Peter Pyk som kan berätta om konstnärernas verksamhet.

Vernissage äger rum på lördag 30 maj. Invigs av Peter Pyk då konstnärerna inte själv kan finnas på plats. På vernissagedagen får vi även lyssna till en längre konsert än vanligt med Vegahkvintetten som spelar Brahms klarinettkvintett. Kl 11 börjar vi med denna konsert sedan följer invigning kl 12.

Madeleine Pyk har en fantastisk karriär som konstnär med konststudier som grund på både Konstfack och Konstakademin. Hon är född 1935 och har under åren haft en antal separatutställningar och syns i hela Europa med sina målningar. Hon är känd som mycket flitig och ständigt skapande med sitt unika formspråk, med fantasifulla figurer och egna världar som ofta grundas i hennes egna miljöer som hon vistas i. Hon presenterar i utställningen på Arvika Konsthall några av hennes tidigare grafikbilder, guache- och oljemålningar.

Camilla Pyk arbetar huvudsakligen med måleri och grafik och är verksam Stockholm. Hon arbetar lustfyllt och med mycket energi, mycket intuitivt. Hon inspireras av stämningar, årstider eller sitt eget tillstånd. Ibland målar hon dramatiskt med starka färger och mycket rött medan hon andra tider nästan lyfter mot himlens ljusare färger. I utställningen visar Camilla oljemåler och en egen teknik med färg på grafiska torrnålstryck eller ciclétryck.

Gästskulptör Margot Luf (inbjuden av konstnärerna visar några utvalda skulpturer i trä och metall som passar fint i samband med de uttrycksfulla figurer som skapas av Madeleine och Camilla.

Länk till vernissagekort.

Mer information:
Ann Lundqvist, Arvika konsthall, tfn 070-101 45 29.

​Media hälsas välkomna till pressvisning torsdagen den 28 maj kl 14.00 i Arvika Konsthall. Det är konstnärerna Madeleine Pyk (Stockholm, Skåne) och Camilla Pyk (Stockholm, London) som ställer ut med gästskulptör Margot Luf (München, Tyskland) från den 30 maj till den 20 juni.

Läs vidare »
Media-no-image

"Arvika läser" ordnar utställning och konferens

Pressmeddelanden   •   2015-05-19 15:05 CEST

Läsprojektet "Arvika läser Tove Jansson" går mot sitt slut och den sista projektveckan kommer delar av vad som gjorts under projekttiden att sammanfattas i en utställning. En heldagskonferens arrangeras också där syftet är att blicka framåt mot det fortsatta läsfrämjande arbetet.

Måndagen den 25 maj kl 17.00 är det vernissage på Galleri 39 där läsprojektet ”Arvika läser Tove Jansson” visar upp delar av vad som gjorts under projektet visas upp.

På utställningen ställs bland annat ut målningar som elever på Bildskolan Pilen gjort med inspiration från Tove Janssons berättelser. Man kan också se hur Rinnens skola arbetat med så kallad ”fanfiction”, då elever i förskoleklass och årskurs 1 har ritat och berättat fortsättningen på Tove Janssons ”Vem ska trösta Knyttet?”. Delkursen ”Konstnärligt skapande” inom projektet ”Olika avtryck” på Ingesunds folkhögskola ställer ut teckningar, keramik, målningar med mera och delar av vad som skapats på olika workshops på Arvika Bibliotek i form av film och teckningar visas också upp.

Under projektet har många läsecirklar, teaterföreställningar och utställningar genomförts. Erfarenheter från en del av detta redovisas. Under vernissagen kommer besökarna att bjudas muminsaft med tilltugg och vernissagemusik med Tove Jansson-sånger kommer att framförs av Lotta Delebrant med flera.

Utställningen på Galleri 39 pågår 25-30 maj.

Tisdagen den 26 maj arrangerar "Arvika läser" konferensdagen "Hur gick det sen?" där syftet är att inspirera lärare, studiecirkelledare, bibliotekspersonal med flera till fortsatt arbete med läsfrämjande och lässtrategier.

Under dagen kommer Malin Granström, lärare i svenska på högstadiet i Arvika, att berätta hur hon jobbar med lässtrategier och skönlitteratur. Maria Nilsson från Linnéuniversitetet håller en föreläsning om dystopier i ungdomslitteraturen och diskuterar varför vi intresserar oss för eller kanske till och med lockas av undergångsteman. Vidare kommer Jonas Andersson från Kulturrådet för att göra några nedslag i en kommande kunskapsöversikt över läsfrämjande metoder och Marie Wejrum från Karlstads universitet kommer att berätta om Skolverkets satsning ”Läslyftet”. Slutligen kommer Nina Höjdefors och Louise Alvarsson från Region Värmland att presentera de båda kommande projekten "Dela läslust" och "Värmland läser".

Tanken med konferensdagen ”Hur gick det sen?” är att, även om läsprojektet ”Arvika läser Tove Jansson” nu avslutas, inspirera lärare, bibliotekspersonal, studieförbund med flera till fortsatt arbete med läsfrämjande och lässtrategier.

Läs mer på arvikalaser.se.

Mer information:
Mikael Johansson, Arvika Bibliotek, tfn 0570-818 48, 070-190 77 93

​Läsprojektet "Arvika läser Tove Jansson" går mot sitt slut och den sista projektveckan kommer delar av vad som gjorts under projekttiden att sammanfattas i en utställning. En heldagskonferens arrangeras också där syftet är att blicka framåt mot det fortsatta läsfrämjande arbetet.

Läs vidare »
Media-no-image

P-skiva gäller från 1 juni

Pressmeddelanden   •   2015-05-19 07:52 CEST

Från den 1 juni 2015 gäller p-skiva i Arvika centrum - samtidigt slopas alla parkeringsavgifter. Tanken är att få bättre rotation på de tillgängliga parkeringsplatserna i stadskärnan.

- Kommunal parkeringsövervakning infördes 1985 i Arvika kommun och som ett komplement till detta införs nu systemet med parkeringsskivor på alla tidsbegränsade parkeringsplatser i Arvika tätort. Parkeringsskiva, (p-skiva) används i ungefär var femte kommun i Sverige, säger Håkan Gund, gatu-och trafikansvarig.

Hur funkar p-skiva?
Fordonets ankomsttid ska, avrundat till närmast följande hel eller halv timme anges vid pilen som finns på skivan. Om ankomsten sker före tidsbegränsningen, som anges under parkeringsskylten, ställs skivan in på det klockslag då begränsningen börjar, till exempel klockan 08.00. Du får inte ändra ankomsttiden under pågående parkering inom tidsbegränsningen och p-skivan ska placeras innan för vindrutans högra sida, så att den syns bra utifrån. Endast en p-skiva får användas vid varje parkeringstillfälle.

Om du ställer din bil på en p-plats där p-skiva ska användas utan att ha en p-skiva eller om du glömmer att ställa in p-skivan/står längre än den tidsgräns som p-skylten anger, så får du parkeringsböter. Under de första veckorna kommer parkeringsvakterna dock att vara lite snällare än vanligt.

Det är beslutat genom lokala trafikföreskrifter när p-skiva ska användas på en parkeringsplats och utmärkt med en tilläggstavla till det vanliga parkeringsvägmärket.

- För Arvikas del innebär införandet av p-skiva i princip ingen förändring – man får kort sagt parkera lika länge på respektive plats som förut – bara att du använder dig av p-skiva, säger Håkan Gund.

Här kan du hämta gratis P-skiva:

 • Arvika Turistbyrå
 • Arvika Bibliotek
 • Kundtjänst, stadshuset
 • Ingestrands Camping
 • Coop Palmviken
 • Ica Palmviken
 • Coop Styckåsen
 • Shell/7-eleven Arvika
 • OKQ8 Arvika

För mer information:
Håkan Gund, gatu- och trafikansvarig, Arvika kommun, tfn 070- 566 90 57, 0570-817 63.

På webbplatsen finns mer information om införandet av p-skiva och en karta över de områden som berörs.

Från den 1 juni 2015 gäller p-skiva i Arvika centrum - samtidigt slopas alla parkeringsavgifter. Tanken är att få bättre rotation på de tillgängliga parkeringsplatserna i stadskärnan.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Om Arvika kommun

Arvika - en kommun med rörlighet

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan. Inom kommunens gränser bor runt 26 000 människor. Kommunen har också Värmlands lägsta kommunalskatt.

Att stå stilla är detsamma som att gå bakåt - Arvika är en kommun i rörelse framåt. Här finns en förmåga att skapa något nytt när gammalt går i graven. Och det som skapas håller hög kvalitet. Vare sig det handlar om konst och musik eller tjänster och industriprodukter. Det finns också en hög livskvalitet i kommunen, där närhet mellan människor ger trygghet och en balans i tillvaron.

Närhet, kvalitet, rörelse och uppfinningsrikedom är de ord som beskriver Arvika - våra värdeord.