Media no image

Pressinfo: Tidplan - fiberutbyggnad

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 10:45 CET

Arvika Kommunnät AB vill möjliggöra för alla boende, företag och föreningar inom kommunen att ansluta sig till bredbandsnätet. Bolaget presenterar därför tidplanen för byggnation av det fiberbaserade bredbandsnätet inom Arvika kommun.

Media är välkomna till en information i sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus, onsdagen den 20 december kl 10.00.

Medverkar gör bland annat kommunalrådet Peter Söderström och VD Lennart Rönning.

Mer information:
VD Lennart Rönning, Arvika Kommunnät AB, tfn 070-209 78 08.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Arvika Kommunnät AB vill möjliggöra för alla boende, företag och föreningar inom kommunen att ansluta sig till bredbandsnätet. Bolaget presenterar därför tidplanen för byggnation av det fiberbaserade bredbandsnätet inom Arvika kommun. Media är välkomna till en information i sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus, onsdagen den 20 december kl 10.00.

Läs vidare »
Media no image

Inga nyårsfyrverkerier

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 07:54 CET

Hur viktigt är det egentligen med fyrverkerier kring jul och nyår? Negativa effekter på människors och djurs hälsa, stora brandrisker och skaderisker är några delar som vi tycker räcker som argument för att strunta i fyrverkerierna till nyår. Vi har även nyårsnatten 2016 i färskt minne. Brandutredningen konstaterade att ingen annan möjlig orsak kan ses än att ett föremål har landat ovanpå plasttaket till den brandutsatta balkongen i före detta Dahlinshuset, där flera arvikabor fick sina hem förstörda.

Till följd av detta har de allmänna lokala ordningsföreskrifterna ändrats i Arvika kommun. Ordningsföreskrifterna innebär att i ett område i centrala Arvika får inte fyrverkerier hanteras med mindre än att det finns ett tillstånd från polisen för detta. Utanför det definierade området gäller ordningslagen, vilket innebär att fyrverkerier kan hanteras om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter inte innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.

- I Sverige uppstår varje år mellan 50 och 100 bränder i byggnader på grund av fyrverkerier och ytterligare ett stort antal bränder uppstår i det fria; i containrar, skog och mark. I Arvika förekommer nästan varje år brandincidenter som beror på fyrverkerier. Det är den som hanterar fyrverkerierna som ansvarar för att fyrverkerierna inte innebär risker eller blir en olägenhet för omgivningen, säger Arvika kommuns räddningschef, Mattias Larsson.

Det är inte bara fyrverkerier som innebär en risk. Rislyktor eller thailändska lyktor är små varmluftsballonger i det enkla formatet. Den som tar ansvar för att skicka upp ett föremål i luften har också ett ansvar för föremålet när det kommer ner på ett säkert sätt.

- Vi vill åstadkomma en attitydförändring kring användningen av fyrverkerier och rislyktor och det görs med största omtanke för de som bor och vistas i kommunen, avslutar Mattias Larsson. Det går bra att fira utan fyrverkeri!

Precis som i fjol kommer Arvika kommun inte att ha något nyårsfyrverkeri vid torget.

Frågor och funderingar?
Kontakta, Räddningschef Mattias Larsson
Tfn: 076-803 79 99
E-post: mattias.larsson@arvika.se

Områdeskartor och mer information om ordningsföreskrifterna finns på arvika.se

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Hur viktigt är det egentligen med fyrverkerier kring jul och nyår? Negativa effekter på människors och djurs hälsa, stora brandrisker och skaderisker är några delar som vi tycker räcker som argument för att strunta i fyrverkerierna till nyår.

Läs vidare »
Media no image

Glädjande besked för skola och fritidshem

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 07:52 CET

Under hösten 2017 har Skolinspektionen gjort tillsyn på huvudmannanivå för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Arvika kommun. Resultaten av inspektionen visar glädjande besked – ingen anmärkning! Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Arvika kommun uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen gör regelbunden tillsyn i verksamheter runt om i Sverige och det var tre år sedan de sist gjorde tillsyn i Arvika kommun.

Skolinspektionen har bland annat granskat:

 • Det systematiska kvalitetsarbetet
 • Uppföljning av elevernas kunskapsutveckling
 • Det förebyggande och främjande arbetet mot kränkande behandling
 • Elevernas tillgång till elevhälsa
 • Vårt värdegrundsarbete
 • Trygghet och studiero

För att genomföra tillsynen har Skolinspektionen intervjuat ett 30-tal personer, bland annat lärare, fritidspedagoger, rektorer, chefer och politiker. De har även gått igenom statistik från Skolverket, genomfört en enkätundersökning i grundskolan för årskurs 5 och 9 (för personal, elever och vårdnadshavare) 2016 och gått igenom kvalitetsuppföljningar.

- Vi vet att vi har väl fungerande verksamheter, men det känns bra att vi nu också får ett kvitto på att det verkligen är så! Det här är ett resultat som visar att vår personal gör ett fantastiskt bra arbete runt om i våra skolor och fritidshem, säger grundskolechef Carina Johannesson.


För mer information, kontakta
Carina Johannesson, grundskolechef, Arvika kommun
Tfn: 072-232 48 48
E-post: carina.johannesson@arvika.se

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Under hösten 2017 har Skolinspektionen gjort tillsyn på huvudmannanivå för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Arvika kommun. Resultaten av inspektionen visar glädjande besked – ingen anmärkning!

Läs vidare »
Media no image

Julillustrationer på Arvika Bibliotek

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 17:17 CET

Ett urval av Lars Carlssons julillustrationer visas på Arvika Bibliotek under tiden 13 december-6 januari. Det handlar om den donation av Lars Carlsson som förärades Arvika kommuns konstsamling för några år sedan.

Lars Carlsson var en på sitt vis bevarare av jul- och påsktraditioner genom sina dekorativa och detaljerade illustrationer som finns reproducerade på otaliga vykort, bonader, servetter och presentpapper. Donationen består av flera hundra små och stora bilder, skapade för små kort, större kort och bonader samt porslinsfigurer. Bilderna har flera gånger visats för allmänheten i form av utställningar på Arvika Konsthall och på biblioteket, i samband med jul och påsk. Alltid lika efterfrågat!

Nu byggs en utställning på biblioteket med lite annan form. I år visas flera små bilder, skisser, original och porslinsfigurer samt några större tavlor på och vid långa väggen.

Några bilder kommer också hängas på ett par äldreboenden i kommunen, det brukar också vara tradition.

Utställningen kommer byggas under förmiddagen onsdag 13 december och öppnas när den är klar under eftermiddagen.

Media är välkomna att höra av sig med frågor eller önskemål om bilder. Hör gärna av er och se utställningen.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Ett urval av Lars Carlssons julillustrationer visas på Arvika Bibliotek under tiden 13 december-6 januari. Det handlar om den donation av Lars Carlsson som förärades Arvika kommuns konstsamling för några år sedan.

Läs vidare »
Media no image

Arvid Knöppel åter på Gunnebo

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 17:16 CET

Arvika kommuns konstsamlings verk av Arvid Knöppel (litografier och teckningar) kommer att hängas i Gunnarskog, på äldreboendet Gunnebo, under veckan. Det känns viktigt att den fina samlingen kommer ”hem igen” och är samlad på ett ställe.

Arvika kommun har i sin samling cirka 60 verk av konstnären Arvid Knöppel. De allra flesta av dessa verk har hämtats in från olika institutioner i kommunen och fått en behövlig renovering, nya passepartouter och ramar som gör att hela samlingen verk lyfter och kommer till sin rätt. Vi vill gärna hålla ihop samlingen i möjligaste mån och kommer därför hänga mestadelen av hans verk på Gunnebo i Gunnarskog, där Arvid Knöppel också bodde och dog 1970.

Vi ser fram emot att få hänga verken. Och de boende och personal på Gunnebo ser fram emot att få tillbaka den Knöppelsamling som hängt där tidigare plus ytterligare verk i Knöppelsamlingen, som nu ser fantastiskt fina ut. Eftersom Gunnebo är ett äldreboende, där konsten ska förgylla tillvaron för de boende där i första hand, kommer samlingen inte visas offentligt för allmänheten. Detta för de boendes skull. Det är dock viktigt att allmänheten får veta att vi vill ta hand om de fina verken och se till att de blir omhuldade på en passande plats.

Arvid Knöppel föddes 1892 i Luleå. Inspirerades säkerligen mycket av sin far och hans natur- och jaktintresse och strövade mycket i skog och mark. Han studerade på Althins målarskola, Tekniska skolan, på Konstakademin i Stockholm och utomlands i München, Italien och Schweiz under 1920 talet. Han studerade skulptur för Carl Fagerberg. Flera av hans fina skulpturer finns i Arvika. Han gjorde både porträtt av människor liksom av djur. På Knöppelåsen i Sälboda utanför Arvika kunde han observera och teckna av djuren i sitt eget djurreservat.

Om media önskar bilder eller mer information, kontakta:
Konsthallsföretståndare Ann Lundqvist, tfn 070 101 45 29
Kulturutvecklare Jenny Fändriks, tfn 070-238 93 39

Är ni efter hängning intresserade av att besöka Gunnebo, kontakta först Maria Speelgren, enhetschef, tfn 0570-818 78, 073-275 62 60.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Arvika kommuns konstsamlings verk av Arvid Knöppel (litografier och teckningar) kommer att hängas i Gunnarskog, på äldreboendet Gunnebo, under veckan. Det känns viktigt att den fina samlingen kommer ”hem igen” och är samlad på ett ställe.

Läs vidare »
Media no image

260 miljoner för fortsatt utveckling av Arvika kommun

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 08:02 CET

Kommunfullmäktige godkände under sitt sammanträde den 27 november budgetberedningens förslag till ”Strategisk plan 2018-2020, budget 2018” för Arvika kommun. Renovering av simhallen, medfinansiering av cykelväg till Jössefors och fortsatt arbete med översvämningsskyddet är några av de investeringar som tas upp. Även satsning på en IT-strateg kopplad mot digitala trygghetsskapande välfärdstjänster inom Vård och omsorg och 16 miljoner extra till förskolan finns med.

- "Vi har haft en effektiv hantering av skattemedlen i fokus under budgetprocessen som alltid, medborgarna ska kunna lita på att vår ambitionsnivå är hög och långsiktigt hållbar", säger kommunalrådet Peter Söderström.

Under hela planperioden, 2018-2020, uppgår planerade investeringar till cirka 260 miljoner kronor. Investeringar som kommer bidra till en fortsatt utveckling av Arvika. De största investeringarna under 2018 är:

 • Översvämningsskyddet, 41 miljoner kronor
 • Medfinansiering av Riksväg 61, 14,5 miljoner kronor
 • Utveckling av Jonsbol för framtida byggnation, 6 miljoner kronor
 • Medfinansiering av cykelväg till Jössefors, 3,8 miljoner kronor
 • Åtgärder för förbättrad vattenkvalité i Kyrkviken, 10 miljoner kronor
 • Renovering simhallen, gamla delen 5,7 miljoner kronor
 • Utomhusanläggningar Vik, knappt 3 miljoner kronor
 • Åtgärder tivoliplatsen, 3,3 miljoner kronor

Några av de större åtgärderna i verksamhetsplaner för 2018-2020 är följande:

Kommunledningsstaben

 • Utökning tjänst som planarkitekt.
 • Utökning tjänst inom överförmyndarverksamheten.
 • 500 000 kronor per år för att främja näringslivsåtgärder och platsutveckling på landsbygd som inte ryms i föreningsbidraget blir kvar. Flertalet ansökningar har kommit in under 2017 och är ett viktigt stöd till föreningar och utvecklingsgrupper på landsbygden.

Vård och omsorg

 • En undersökning från Arbetsmiljöverket visar att det finns stora skillnader i vad som förväntas av en kommunal chef inom kvinnodominerade yrken jämfört med mansdominerade yrken. Därför görs en satsning på administrativt stöd mot verksamheterna motsvarande 5,3 tjänster.

-” Vi kan inte acceptera att det ser så olika ut på våra arbetsplatser och att det är skillnader beroende på vilket kön du har, det är ett långsiktigt arbete som måste göras, enligt Peter.”

 • Satsning på IT-strateg. Vård och omsorg har som målsättning att digitala tjänster ska, så långt det är möjligt och där det är relevant, vara förstahandsval i kontakter med medborgare.

- ”Vi gör därför en satsning på en IT-strateg kopplad mot digitala trygghetsskapande välfärdstjänster. På så sätt kan vi få en långsiktighet i vår ambition att möta demografins framtida utmaningar”, fortsätter Peter.

Lärande och stöd

 • 16 miljoner extra till förskolan.
 • Arbetet med att utveckla skolorganisationen mot en högstadieskola fortsätter.

”Utökning av lokaler och personal inom förskoleverksamheten kommer att kräva satsningar och därför får verksamheten en ramökning på 16 miljoner kronor för att klara detta.”

- ”Målet med nya högstadieskolan är att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet och ändamålsenliga lokaler, en organisation som står rustad att möta framtiden", säger Peter.

En expansiv period

- "Vi är inne i en expansiv period för Arvika kommun och har en mängd planer under bearbetning. Det finns ett stort fokus på stabilitet och kontinuitet inom verksamheterna och inom politiken, detta känns väldigt bra och välförankrat. Med denna budget kan vi jobba på med tillförsikt om att Arvika ska vara en stabil och attraktiv kommun med framtidstro", avslutar kommunalrådet Peter Söderström.


Alla verksamhetsplaner finns i sin helhet på webbplatsen. Där finns även våra kommunala bolags verksamhetsplaner.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Kommunfullmäktige godkände under sitt sammanträde den 27 november budgetberedningens förslag till ”Strategisk plan 2018-2020, budget 2018” för Arvika kommun. Renovering av simhallen, medfinansiering av cykelväg till Jössefors och fortsatt arbete med översvämningsskyddet är några av de investeringar som tas upp.

Läs vidare »
Alhptmcb1lfhy80of8vr

Renare vatten till Kyrkviken

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 11:17 CET

​Kyrkvikens vattenkvalitet behöver förbättras, och arbetet sker under kommande år i flera steg, på uppdrag av Arvika kommun.

Media no image

Författarbesök på biblioteket

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 12:34 CET

Författare och grammatikapostel. Skriver både romaner, deckare och böcker om grammatik. Har jobbat 10 år som SFI-lärare och är dessutom känd domare från radioprogrammet Lantzkampen i P1.

Sara Lövestam berättar om sina böcker på Arvika Bibliotek tisdag 5 december kl 18.00.

Sara Lövestam beskriver själv sitt författarskap så här:

"Jag skriver de böcker jag själv skulle vilja läsa. Eftersom jag uppskattar många sorters litteratur har det också blivit så att min produktion spänner över ett flertal genrer - från romaner och ungdomsböcker till läromedel och böcker om grammatik. Jag har också skrivit om några av mina böcker till lättläst.

Min huvudsakliga syssla är att skriva romaner. Jag skriver gärna historiskt och karaktärsdrivet, om människors perspektiv och vad som händer när de möts. De senaste fyra åren har jag ägnat mig åt en serie på fyra delar om den papperslöse detektiven Kouplan. Jag kallar det själv att jag haft en ”spänningsperiod”, för när serien är färdig kommer jag att återgå till mitt vanliga romanskrivande. Men även det blir säkert något annat, för en tendens hos mig är att aldrig skriva samma sorts historia två gånger."

Mer information: Ulla-Carin Stenberg, Arvika Bibliotek, tfn 0570-818 40.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Sara Lövestam berättar om sina böcker på Arvika Bibliotek tisdag 5 december kl 18.00. ​Författare och grammatikapostel. Skriver både romaner, deckare och böcker om grammatik. Har jobbat 10 år som SFI-lärare och är dessutom känd domare från radioprogrammet Lantzkampen i P1.

Läs vidare »
Media no image

2,6 miljoner till Kyrkvikens vatten

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 15:06 CET

Arvika Teknik AB har beviljats cirka 2,6 miljoner kronor till EU-projektet CATCH med syfte att klimatanpassa städer av Arvikas storlek. För Arvikas del innebär projektet en riktad insats för förbättring av Kyrkvikens vattenkvalitet, ett arbete som utförs på uppdrag av Arvika kommun.

Arvika är med som en partner då erfarenhet finns från andra internationella projekt som rör klimatfrågan, exempelvis Flows, Climate Proof Areas och Making Cities Resillient.

Förra veckan var representanter från Arvika Teknik i Nederländerna för starten av CATCH-projektet där varje deltagarstad, från totalt sex länder, presenterade sina utmaningar och planerade projekt.

Två universitet deltar och ska utveckla verktyg som stöd för klimatförbättrande åtgärder, som ska kunna spridas till andra städer av liknande storlek, för att stötta dem i deras klimatanpassningsarbete.

Representanter från universiteten kommer under projekttiden att besöka Arvika två gånger och Länsstyrelsen i Värmland kommer under 2019 att arrangera ett CATCH-möte i Värmland.

- Att delta i CATCH ger oss möjligheten att ta del av andra länders kunskaper och erfarenheter och dessutom får vi bidrag till att förbättra vattenkvaliteten i Kyrkviken som ligger Arvika varmt om hjärtat! säger utredningsingenjör Josefin Andersson, Arvika Teknik AB.

EU-projektet heter CATCH; water sensitive Cities: the Answer To CHallenges of extreme weather events.

Mer information:

www.northsearegion.eu/catch

Josefin Andersson, utredningsingenjör, Arvika Teknik AB/projektledare CATCH, tfn 070-181 12 27. Finns tillgänglig för frågor vecka 48: måndag 13.30-17.00 och tisdag-fredag 8.00-17.00. Kan också bistå med bildmaterial.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Arvika Teknik AB har beviljats cirka 2,6 miljoner kronor till EU-projektet CATCH med syfte att klimatanpassa städer av Arvikas storlek. För Arvikas del innebär projektet en riktad insats för förbättring av Kyrkvikens vattenkvalitet, ett arbete som utförs på uppdrag av Arvika kommun.

Läs vidare »
Media no image

Rackenvatten till Glava och Klässbol via sjövägen

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 09:46 CET

Det omfattande VA-projekt som pågått sedan 2016, där Arvika Teknik AB har lagt ner en totalt 2,1 mil lång vattenledning på sjöbotten i Glafsfjorden, är nu klart. I och med det får även Glava och Klässbol sitt kommunala dricksvatten från Racken.

- Vi är väldigt glada att nu kunna leverera ett både godare och bättre vatten till dessa områden via en lösning som även underlättar driftarbetet för vår personal, berättar Cathrin Sköld, som är projektledare på Arvika Teknik AB.

Den nya vattenledningen är kopplad till det befintliga ledningsnätet vid Ingesund. Därifrån fortsätter den sedan på sjöbotten till Hillringsberg, vidare till Klässbol och nu även Glava.

- Detta blir gôrbra! Vi har haft så mycket bekymmer med de här små verken så att få till det här underlättar verkligen för oss, säger Christer Olsson, driftchef på vattenverket.

Kontaktperson:
Cathrin Sköld
Projektledare Arvika Teknik AB
Tfn 0570-76 40 94
E-post: cathrin.skold@arvika.se

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Arvika Teknik AB har lagt ner en totalt 2,1 mil lång vattenledning på sjöbotten i Glafsfjorden och nu får Glava och Klässbol sitt kommunala dricksvatten från Racken.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Om Arvika kommun

Arvika - en kommun med rörlighet

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan. Inom kommunens gränser bor runt 26 000 människor. Kommunen har också Värmlands lägsta kommunalskatt.

Att stå stilla är detsamma som att gå bakåt - Arvika är en kommun i rörelse framåt. Här finns en förmåga att skapa något nytt när gammalt går i graven. Och det som skapas håller hög kvalitet. Vare sig det handlar om konst och musik eller tjänster och industriprodukter. Det finns också en hög livskvalitet i kommunen, där närhet mellan människor ger trygghet och en balans i tillvaron.

Närhet, kvalitet, rörelse och uppfinningsrikedom är de ord som beskriver Arvika - våra värdeord.

Adress

 • Arvika kommun
 • Östra Esplanaden 5
 • 671 81 Arvika
 • Vår hemsida