Media no image

Pressvisning på Konsthallen

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2017 08:12 CET

Ytterligare en fotografisk utställning avrundar årets fotografiska svit på Konsthallen i Arvika: Daniel Milton - We only come out at night.

Daniel Milton är en återvändare som 2014 visat måleri hos oss. Han har sedan första besöket i Arvika fascinerats av och sedan fördjupat sig en subkultur som är påtagligt levande här och andra orter i västra Värmland. Han har åkt med och lärt känna bilburna unga i Arvika vilket nu redovisas i en serie fotografiska bilder. Mycket nära, naket och precis som det är.

Med hans egna ord kan projektet beskrivas så här:

Ett dokumentärt, konstnärligt fotoprojekt som skildrar en tidlös subkultur och stark gemenskap i Arvika. Personer födda på 80/90-talet tillbringar sina helger i bilar byggda på 60-talet och har precis som sina föräldrar gjort detta till sin livsstil. Efterkrigstidens raggarrevolt lever vidare i generation efter generation. På nätterna kommer de ut.

Varmt välkommen på pressvisning och vernissage!

Daniel berättar mer om projektet och bilderna på visningen och på vernissaget kan vi lova att en karavan av dessa unga bilentusiaster kommer att bidra till att en ny målgrupp besöker Konsthallen! Spännande och intressant på alla sätt.

Utställningen pågår 1-22 april.

Vernissage lördagen den 1 april, invigning kl 12.00. T-bear and the Dukes spelar. Öppet 11.00-14.00.

Mer information:
Ann Lundqvist, Arvika konsthall, tfn 070-101 45 29. http://arvikakonsthall.se/utstallningar/

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Ytterligare en fotografisk utställning avrundar årets fotografiska svit på Konsthallen i Arvika: Daniel Milton - We only come out at night.

Läs vidare »
Media no image

Pressträff: Premiärtur för nya biblioteksbussen

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2017 10:35 CET

Torsdagen den 23 mars gör Arvika kommuns nya biblioteksbuss sin premiärtur. Första turen går till Gunnarskog och förskolan Lyan. Tillsammans med barnen på förskolan inviger kommunalråd Peter Söderström nya biblioteksbussen.

Vi berättar om verksamheten och de nyheter som finns. Bland annat dator med uppkoppling mot internet, för att ge våra besökare möjlighet att utföra enklare ärenden, projektor med möjlighet till filmvisning, solceller på taket för strömförsörjning på ett miljövänligt sätt och mycket mera!

Totalt stannar vår biblioteksbuss på 150 olika hållplatser runt om i Arvika kommun och är en av 81 biblioteksbussar som finns i Sverige. Bussen är specialbeställd från Finland och har sin alldeles egna dekor.

Pressen hälsas hjärtligt välkommen!

Datum: 23 mars
Tid: 09.45
Plats: Förskolan Lyan, Gunnarskog

För mer information, kontakta: Lena Börjesson, bibliotekschef, Arvika kommun,
tfn: 070-230 31 28, e-post: lena.borjesson@arvika.se.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Torsdagen den 23 mars gör Arvika kommuns nya biblioteksbuss sin premiärtur. Första turen går till Gunnarskog och förskolan Lyan. Tillsammans med barnen på förskolan inviger kommunalråd Peter Söderström nya biblioteksbussen.

Läs vidare »
Media no image

Nya hyror i Arvika Fastighets AB

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2017 13:04 CET

Arvika Fastighets AB och Hyresgästföreningen Region Mitt har träffat avtal om bostadshyror för perioden 2017-04-01- till 2018-03-31. Den generella hyreshöjningen är 0,5 % vilket motsvarar en hyreshöjning med 24 kr/månad för en genomsnittlig lägenhet i bolaget på 65 kvadratmeter.

En heltäckande översyn av hyressättningen inom bolagets lägenheter pågår sedan 2015, då Arvika Fastighets AB och Hyresgästföreningen gemensamt beslutade att införa hyressättning enligt systemet Poängen. Poängen-systemet syftar till att hyran bättre ska spegla hur hyresgäster värderar sitt boende, till exempel bostadens läge, storlek, ålder, utrustning och standard. Hyresgästerna ska uppleva att hyresskillnaderna mellan olika lägenheter är rimlig och rättvis.

I Poängen-systemet har varje lägenhet fått en målhyra som på sikt ska uppnås. Justering av lägenheternas aktuella hyror mot målhyra påbörjades den 1 april 2016.

Justeringarna fortsätter nu 1 april 2017, och justeringarna blir varierande mellan 0 - 5 % (inklusive årets generella höjning 0,5 %). De lägenheter som fortfarande har en högre faktisk hyresnivå än målhyran får oförändrad hyra.

- Arvika Fastighets AB har en fortsatt låg hyresnivå. I Värmland har elva av femton kommunala bostadsbolag högre hyresnivå jämfört med Arvika. Vi kan hantera en låg hyresökning under 2017, men sedan krävs ökade hyror för att kunna genomföra de nödvändiga ROT-renoveringar och moderniseringar som finns i beståndet, säger Ulf Richardson VD, Arvika Fastighets AB.

- Vi vill få till en djupare diskussion med hyresgäster och hyresgästorganisationer om det framtida boendet och hur nödvändig utveckling ska finansieras.

Mer information:
Ulf Richardson, VD Arvika Fastighets AB, tfn 0570-817 29 (även till mobil)

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Arvika Fastighets AB och Hyresgästföreningen Region Mitt har träffat avtal om bostadshyror för perioden 2017-04-01- till 2018-03-31. Den generella hyreshöjningen är 0,5 % vilket motsvarar en hyreshöjning med 24 kr/månad för en genomsnittlig lägenhet i bolaget på 65 kvadratmeter.

Läs vidare »
Media no image

Biblioteket firar Världspoesidagen

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2017 10:30 CET

När vi drabbas av sorg, när vi fylls av tvivel, när vi går igenom livskriser, då är det poesin vi vänder oss till för tröst, stöd och hjälp att förstå.

Dödsannonserna är fulla av poesi. När vi är förälskade, när vi friar och gifter oss, när vi firar dop, jubileer och exempellösa framgångar. Då är det poesin som bäst uttrycker vad vi känner. På midsommarafton, på julafton, på nyårsafton ja till och med på kräftskivan, flödar poesin.

Sanningen är att vi inte klarar oss utan den. Våga använda den. Våga provocera med den. Våga illustrera med den. Våga låta den tala i ditt ställe!

Världspoesidagen instiftades år 1999 av Unesco för att inspirera organisationer på nationell och internationell nivå att arbeta för att ge poesin en större roll i samhället, att lokala myndigheter skall uppmärksamma poesidagen och att skolor och bibliotek ska fyllas av poesi. Runt om i Sverige pågår en rad aktiviteter för att hylla poesin den 21 mars. Välkommen till festen! (Skriver Mats Söderlund, författare och poet, ledamot av Svenska Unescorådet)

Arvika Bibliotek uppmärksammar dagen genom att låta poesiverkstan flytta ut på biblioteksgolvet. Kom och diskutera, skriv, läs och ta del av andras poesiupplevelser. Från klockan 16 är biblioteksscenen öppen för uppläsningar.

Biblioteksbesökarna uppmanas att ta en kopia av sin favoritdikt och hänga upp på ett ”poesiplank” som ställts fram för dagen. Man kan dessutom låna hem så många lyriksamlingar man orkar bära med sig.

Klockan 18 blir det musik och poesi i ett. Anna Andersson Vass har gjort en musikalisk tolkning av Marcus Kohlbergs dikter från boken Hans Villius röst. Tillsammans uppträder de båda med fem musiker på bibliotekets scen.

Mer information:
Ulla-Carin Stenberg, Arvika Bibliotek, tfn 0570-818 40

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Arvika Bibliotek uppmärksammar världspoesidagen den 21 mars genom att låta poesiverkstan flytta ut på biblioteksgolvet. Kom och diskutera, skriv, läs och ta del av andras poesiupplevelser. Biblioteksscenen öppen för uppläsningar. Biblioteksbesökarna uppmanas att ta en kopia av sin favoritdikt och hänga upp på ett ”poesiplank” som ställts fram för dagen. Klockan 18 blir det musik och poesi i ett.

Läs vidare »
Media no image

Författarbesök av Helena von Zweigbergk

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2017 10:32 CET

Onsdagen den 15 mars kl 18.00 besöker författaren, journalisten och programledaren Helena von Zweigbergk Arvika Bibliotek. Hon kommer främst att prata om sitt författarskap. Helena har skrivit både romaner, deckare och barnböcker.

Efter författarbesöket startar en bokcirkel kring boken ”Än klappar hjärtan” på biblioteket, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Biljetter till författarbesöket finns att köpa på biblioteket.

Mer information:
Annelie Sandberg, Arvika Bibliotek, tfn 0570-818 44.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Onsdagen den 15 mars kl 18.00 besöker författaren, journalisten och programledaren Helena von Zweigbergk Arvika Bibliotek. Hon kommer främst att prata om sitt författarskap.

Läs vidare »
Media no image

Biblioteksstatistik

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2017 07:22 CET

Nu har biblioteksstatistiken för år 2016 skickats in till Kungliga Biblioteket och sammanställningen visar att Arvika Bibliotek har haft 7849 fler besökare 2016 jämfört med året innan. Även antalet lån har ökat, 9 776 fler lån än 2015. Vi har också en glädjande ökning av antalet aktiva låntagare, där är ökningen 31%.

Lån per invånare ligger nu på 9,7. För hela landet är siffran för lån per invånare 6,4.

Mer information:
Bibliotekschef Lena Börjesson, Arvika Bibliotek, tfn 0570-818 36.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Nu har biblioteksstatistiken för år 2016 skickats in till Kungliga Biblioteket. Sammanställningen visar att Arvika Bibliotek har haft 7 849 fler besökare 2016 jämfört med året innan. Även antalet lån har ökat.

Läs vidare »
Media no image

Bokslut 2016 för Arvika kommun

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2017 09:14 CET

Nu är årsbokslutet för 2016 klart och vi ser ett resultat på knappt 42 miljoner kronor (mnkr) vilket är cirka 35,7 mnkr över budget. Ett av de viktigaste finansiella målen för kommunen har uppnåtts, då kommunens verksamheter förbrukat 98,6 % av vad som kommer in i form av skatteintäkter och statsbidrag, målet var 101 %.
- Vi når i och med detta resultat delmålet vi satt upp gällande god ekonomisk hushållning och överskott i finanserna. Detta är naturligtvis positivt i sig men vi bör ha med oss att det under 2016 betalats ut stora statliga bidrag med hänsyn till flyktingmottagandet, säger kommunalråd, Peter Söderström.
Av den positiva budgetavvikelsen på 35,7 mnkr svarar styrelser och nämnder för 8,8 mnkr och finansförvaltningen för 26,9 mnkr.
Utskottet för lärande och stöd uppvisade ett budgetunderskott med 3,6 mnkr. Negativa budgetavvikelser finns inom områdena insatser för LSS, institutionsplaceringar för vuxna samt inom grundskola och förskola. Enheten för integration har en positiv budgetavvikelse om cirka 15,7 mnkr.

Samtliga investeringar inom den skattefinansierade verksamheten har genomförts utan lånefinansiering. Investeringsvolymen uppgick till 81,2 mnkr.

- Det sammantagna resultatet för 2016 gör att vi kommer få lättare att hantera alla de stora investeringarna vi står inför eller är inne i och att utvecklingen blir mer hållbar på sikt, det är dock av yttersta vikt att överskottsmålet även nås framgent för en god stabilitet i kommunen, fortsätter Söderström.

Större investeringsprojekt under året har varit:
• Översvämningsskydd Arvika stad
• Medfinansiering ombyggnad av riksväg 61
• Gång- och cykelväg till Västra Sund

Kommunens bolagskoncern Arvika Stadshus AB redovisar ett resultat efter finansiella poster om cirka 22,4 miljoner kronor innan skattedispositioner.

- Det är mycket spännande på gång i de olika verksamheterna och jag får jag lov att säga att vi är inne i en fas där Arvika kommun växer och att det märks av en positiv anda med hopp om framtiden där vi alla drar åt samma håll, avslutar Peter.

Mer information:
Peter Söderström, Kommunstyrelsens ordförande, Arvika kommun, tfn 073-280 71 76
Mikael Jareke, kommundirektör, Arvika kommun, tfn 0570-814 52

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Nu är årsbokslutet för 2016 klart.

Läs vidare »
Media no image

Avspärrningarna vid dammbygget i sundet förstärks

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2017 15:21 CET

På området sker arbete med stora maskiner och det innebär livsfara att ge sig in i det avspärrade området. Pålbryggorna är heller inte avsedda eller säkert utformade för fotgängare och cyklister, varför passage heller inte är tillåtet när arbetet är avslutat för dagen eller under helger. Så för din egen säkerhet och för dem som arbetar på bygget, respektera förbudet.

Den som är intresserad av att besöka bygget välkomnas till öppet hus på arbetsplatsen senare i vår. Håll utkik efter inbjudan! Du kan också följa projektet på Instagram @arvikaoversvamningsskydd och på www.arvika.se/oversvamningsskydd.

För mer information, kontakta:
Elin Alsterhag
Chef, Teknisk stab
Arvika Teknik AB
Tfn 0570-817 57, 073-924 80 00
E-post elin.alsterhag@arvika.se

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

På förekommen anledning har entreprenören som bygger översvämningsskyddet i sundet fått förstärka med ytterligare avspärrningar mot byggarbetsplatsen. Det finns personer som lockats av möjligheten att kunna passera över pålbryggorna, som anlagts i samband med bygget av översvämningsskyddet. Detta är inte tillåtet.

Läs vidare »
Media no image

Pressvisning på Konsthallen

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2017 16:22 CET

Välkommen på pressvisning torsdagen den 2 mars kl 14 på Arvika Konsthall.

Vi fortsätter med det fotografiska temat under tidig vår. Nu med Anders Nils och utställningen med en serie fotografiska bilder - VATTEN. Anders Nils är verksam i Göteborg och ställde ut i Värmland hos Lars Lerin våren 2015.

Gästutställare är Karl-Emil Andersson, från Forshaga, som arbetar på Glasverk i Norge och som visar ett litet urval glasföremål.

Vernissage den 4 mars. Invigning kl 12. Mingel och musik. Öppet 11-14.

Mer information:
Ann Lundqvist, Arvika konsthall, tfn 070-101 45 29.
http://arvikakonsthall.se/utstallningar/

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Välkommen på pressvisning torsdagen den 2 mars kl 14 på Arvika Konsthall.

Läs vidare »
Media no image

Pressinfo: Korpralens nya kök

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2017 09:09 CET

Välkommen på invigning!

Under hösten och vintern har servicehuset Korpralens kök och matsal byggts om till ett mottagningskök. Nu är allt klart! Tillsammans med lunchgäster och Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg inviger vi de nya lokalerna.

Datum: Torsdagen den 16 februari
Tid: 12.30

Pressen hälsas välkommen!

För mer information, kontakta, Conny Room, enhetschef Kost
Tfn: 070-518 89 32, E-post: conny.room@arvika.se

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Under hösten och vintern har servicehuset Korpralens kök och matsal byggts om till ett mottagningskök. Nu är allt klart!

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Om Arvika kommun

Arvika - en kommun med rörlighet

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan. Inom kommunens gränser bor runt 26 000 människor. Kommunen har också Värmlands lägsta kommunalskatt.

Att stå stilla är detsamma som att gå bakåt - Arvika är en kommun i rörelse framåt. Här finns en förmåga att skapa något nytt när gammalt går i graven. Och det som skapas håller hög kvalitet. Vare sig det handlar om konst och musik eller tjänster och industriprodukter. Det finns också en hög livskvalitet i kommunen, där närhet mellan människor ger trygghet och en balans i tillvaron.

Närhet, kvalitet, rörelse och uppfinningsrikedom är de ord som beskriver Arvika - våra värdeord.

Adress

  • Arvika kommun
  • Östra Esplanaden 5
  • 671 81 Arvika
  • Vår hemsida