Media-no-image

Jakten på den försvunna julvisan

Pressmeddelanden   •   2015-11-24 11:20 CET

Söndagen den 29 november kl 15.00 blir det musikteater med mycket julstämning, spänning och givetvis julsång. Medverkar gör Daniela Fogelholm, Charlotte och Anders Wihk. Ålder 2-10 år. Biljetter 10 kr, tfn 0570-818 41, 818 39.

Mer information:

Maria Wiman, Arvika Bibliotek, tfn 0570-818 46, 076-793 18 46

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Söndagen den 29 november kl 15.00 blir det musikteater på Arvika Bibliotek med mycket julstämning, spänning och givetvis julsång. Medverkar gör Daniela Fogelholm, Charlotte och Anders Wihk. Ålder 2-10 år. Biljetter 10 kr, tfn 0570-818 41, 818 39.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressvisning på Konsthallen

Pressmeddelanden   •   2015-11-20 14:51 CET

Media hälsas välkomna till pressvisning inför Julsalongen på Arvika Konsthall. Det blir en förhandstitt bland årets utvalda verk. Nästan 270 verk lämnades in i varierande uttryck och material, av vilka drygt 100 verk har valts ut.

Vi kommer att hänga utställningen under nästa vecka med början onsdag. Välkommen hit under onsdag eftermiddag kl 15 eller torsdag kl 14. (Hängning kommer pågå under tiden, inga konstnärer på plats, men vi informerar så bra vi kan om innehåll och konstnärer som medverkar i årets salong.

Kontakta oss gärna om frågor, om ni önskar en annan tid eller vet när ni kan komma.

Vernissage äger rum lördagen den 28 november med invigning, musik, glögg och mingel mellan kl 11-14.

Mer information:
Ann Lundqvist, Arvika konsthall, tfn 070-101 45 29. http://arvikakonsthall.se/utstallningar/

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Media hälsas välkomna till pressvisning inför Julsalongen på Arvika Konsthall. Det blir en förhandstitt bland årets utvalda verk. Nästan 270 verk lämnades in i varierande uttryck och material, av vilka drygt 100 verk har valts ut.

Läs vidare »
Media-no-image

Arvika kommunpris till Gösta Ahlin

Pressmeddelanden   •   2015-11-20 14:50 CET

Arvika kommunpris kommitté har beslutat att dela ut ett av årets pris till Gösta Ahlin.

Gösta har varit ledare i Gymnastikföreningen i Arvika under 40 år och håller fortfarande som instruktör igång med sex pass i veckan.

Gösta har med sitt brinnande intresse skapat friskare människor i Arvika och ökat intresset för friskvård. På detta sätt har han betytt en skillnad i Värmland.

Priset kommer att delas i anslutning till Kommunstyrelsens möte den kl 13.00 den 30 november i Kongsvingersalen i stadshuset..

Mer information:
Sten Fransson, tfn 070-320 39 62
Ordförande kommunpriskommittén

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Arvika kommunpris kommitté har beslutat att dela ut ett av årets pris till Gösta Ahlin.

Läs vidare »
Media-no-image

Föreläsning med Rolf Solheim

Pressmeddelanden   •   2015-11-20 14:48 CET

På tisdagen den 24 november kl 18.00 föreläser författaren och kulturskribenten Rolf Solheim på Arvika Bibliotek. Det handlar om Gustaf Fröding och Kosmos. Rolf sätter nytt ljus på Fröding genom att uppmärksamma och visa på diktarens andlighet. Något som sällan gjorts.

Mer information:
Maria Bergroth, Arvika Bibliotek,tfn 0570-818 37

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​På tisdagen den 24 november kl 18.00 föreläser författaren och kulturskribenten Rolf Solheim på Arvika Bibliotek. Det handlar om Gustaf Fröding och Kosmos. Rolf sätter nytt ljus på Fröding genom att uppmärksamma och visa på diktarens andlighet. Något som sällan gjorts.

Läs vidare »
Media-no-image

En dag om spel på biblioteket

Pressmeddelanden   •   2015-11-19 14:42 CET

Lördagen den 21 november uppmärksammas olika former av spel på mer än 100 bibliotek runt om i Norden. Evenemanget kallas Nordiska Speldagen eller Nordic Game Day. Arvika Bibliotek deltar för tredje året i rad.

I år kan biblioteksbesökarna träffa lokala föreningar med inriktning på spel. Arvika Bridgesällskap ställer upp ett bridgebord och visar hur det går till att spela. Dragkampen som har regelbunden schackverksamhet för barn på biblioteket, låter intresserade spela själva. SPARV – Spel i Arvika tar med figurspelet Warhammer och kortspelet Magic the Gathering.

På bibliotekets utställningsvägg pågår just nu en utställning med pärlplattskonst, Pixel Art. Under lördagen är skaparen Jimmy Hjalmarsson på plats för att berätta om hur han arbetar med Pixel Art.

Spelsugna besökare kommer även att kunna spela sällskapsspel.

Mer information:

Arvika Bibliotek, Sara Kvistblom, tfn 0570-818 47 eller Erika Thorstensson, tfn 0570-818 32.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Lördagen den 21 november uppmärksammas olika former av spel på mer än 100 bibliotek runt om i Norden. Evenemanget kallas Nordiska Speldagen eller Nordic Game Day. Arvika Bibliotek deltar för tredje året i rad.

Läs vidare »
Media-no-image

Att arbeta som TV-fotograf i Mellanöstern

Pressmeddelanden   •   2015-11-19 11:34 CET

Onsdagen den 25 november kl 18.00 kommer Camilla Gustafsson från SVT:s Värmlandsnytt till Arvika Bibliotek för at berätta om sitt jobb som TV-fotograf i Mellanöstern, där hon arbetade under sommaren 2015. Camilla kommer bland annat att tala om skillnaderna mellan den vanliga rapporteringen på hemmaplan och om hur det känns att exempelvis närma sig syriska gränsen dagen efter ett blodigt självmordsattentat.

Välkommen till ett aktuellt föredrag!

Mer information:

Mikael Johansson, Arvika Bibliotek, tfn 070-190 77 93.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Onsdagen den 25 november kl 18.00 kommer Camilla Gustafsson från SVT:s Värmlandsnytt till Arvika Bibliotek för at berätta om sitt jobb som TV-fotograf i Mellanöstern, där hon arbetade under sommaren 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Budget 2016 - klar!

Pressmeddelanden   •   2015-11-17 07:00 CET

Kommunstyrelsen har tagit beslut om budget för 2016 och verksamhetsplaner för 2016-2018. Den kommunala skatten är fortsatt oförändrad. Den största posten i budgeten är resursförstärkningen till Lärande och stöd med 14 miljoner kronor 2016, framför allt för att klara de ökade kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen.

Den största investeringen under 2016 är medfinansiering av Riksväg 61 med dryga 40 miljoner, följt av översvämningsskyddet med 30 miljoner. En ny bokbuss ska köpas in och 9 miljoner går till att färdigställa gång-cykelväg Västra Sund. Förutom reinvesteringar på närmare 16 miljoner föreslås även en satsning på Palmviken med 3,6 miljoner.

- "Arbetet i budgetberedningen har haft som mål med att komma tillrätta med de för höga driftskostnaderna som vi sett öka en tid. Det har varit full samstämmighet om att vi ska lyckas med att vända den negativa trenden. Med den här budgeten visar Arvika kommun ett solidariskt ansvarstagande mellan de olika verksamheterna, med fokus på att stötta upp Lärande och stöd som har behov av utökad budgetram", säger kommunalråd Peter Söderström.

- "Det blir ett trendbrott i och med den här budgeten, och vi går mot en driftbudget i balans vilket är en absolut nödvändighet om vi ska få en långsiktig hållbar utveckling. När det kommer till investeringsbudgeten för 2016 ligger det en stor tyngd på infrastrukturutbyggnad", fortsätter Peter.

Förstärkningen av budgetramen för Lärande och stöd innebär minskade budgetramar för övriga verksamheter och behov av anpassningsåtgärder. Bland dessa kan nämnas:

 • Minskade utrednings- och utvecklingsresurser för kommunledningen.
 • Minskade resurser för politisk verksamhet genom indragning av insynsarvode och nedläggning av en framtidsgrupp och namnberedningen.
 • Minskning av föreningsbidragen till Folkets Park och Folkets Hus i Jössefors.
 • Avveckling av stadsfesten.
 • Avveckling av köken på Gunnebo och Solgården.
 • Omfördelning av resurser från gymnasieskolan till förskolan.
 • Nedläggning av Fiskeviks skola.

Verksamhetsplan 2016-2018

I verksamhetsplan år 2016-2018 finns bland annat pengar avsatta för O-ringen, 2,2 miljoner kronor och en satsning på Ritz med 4 miljoner år 2017 och 4 miljoner år 2018.

På investeringssidan finns en fortsättning på byggandet av översvämningsskydd med 30 miljoner 2017 och 10 miljoner 2018. Medfinansiering av riksväg 61 fortsätter 2017 och från 2018 finns medel avsatta för att påbörja utvecklingen hamnområdet. Investeringsplanen innehåller även satsningar på parkering i kvarteret Bryggaren och på Tivoliplatsen.

- "Sammanfattningsvis vill jag poängtera att vi lever i en föränderlig värld där det svänger snabbt, och att åtgärder under 2016 som inte kan överblickas nu kan komma bli nödvändiga att vidta", avslutar Peter.

För mer information, kontakta:
Peter Söderström, kommunalråd
peter.soderstrom@arvika.se
tfn 073-280 71 76

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Kommunstyrelsen har tagit beslut om budget för 2016 och verksamhetsplaner för 2016-2018. Den kommunala skatten är fortsatt oförändrad. Den största posten i budgeten är resursförstärkningen till Lärande och stöd med 14 miljoner kronor 2016.

Läs vidare »
Media-no-image

Arvikas gymnasieskolor – riktigt bra skolor

Pressmeddelanden   •   2015-11-11 16:10 CET

Den 10 november 2015 kom SKL:s ”Öppna Jämförelser”, Gymnasieskolan 2015. Rapporten visar att Arvikas gymnasieskolor placerar sig bland de 20 bästa i landet i flera av rapportens mätningar.

”Öppna Jämförelser” redovisar hur det går för landets ungdomar i gymnasieskolan. Dels för elever som är folkbokförda i kommunen, men också hur det går för kommunens egna gymnasieskolor bland annat när det gäller betyg och uttagande av examen.

Rapporten visar att Arvikas gymnasieskolor placerar sig bland de 20 bästa i landet i följande mätningar:

 • Kommunala skolor med störst andel elever med examen inom 3 år med störst positiv avvikelse från modellberäknat värde*. Bäst genomströmning utifrån elevsammansättning.

14,4 procentenheter fler elever än förväntat uppnådde examen inom tre år i Arvika. Det ger Arvika en 14:e plats i landet.

 • Kommunala skolor med högst genomsnittlig betygspoäng bland elever med examen eller studiebevis om 2500 poäng (faktiskt värde) samt störst positiv avvikelse från modellberäknat värde. Sammanfattningsvis handlar det om socioekonomiska förutsättningar bland annat och här ligger Arvika på 7:e plats vilket är ett mycket bra resultat.
 • Genomsnittlig betygspoäng bland avgångna kommunala skolor, Arvika på plats 19.
 • Positiv avvikelse från modellberäknat värde kommunala skolor, Arvika på plats 7.

Årets redovisning gäller för läsåret 2013/2014, det vill säga de som avslutade sina studier 2014. Detta är den årskull som fick börja ett reformerat gymnasium i GY11 och dessutom fick de förhålla sig till en ny betygsskala A-F mot tidigare MVG-IG.

– Detta resultat är för oss oerhört värdefullt och stärkande. Det visar att vi jobbar kompensatoriskt i skolan och möter våra ungdomar med samma möjligheter att på ett bra sätt klara sina gymnasiestudier. Arvika har två riktigt bra gymnasieskolor: Solbergagymnasiet och Taserudsgymnasiet där lärare och rektorer har gjort och gör ett fantastiskt arbete för att ge våra gymnasieungdomar det som behövs för att klara sina studier och nå en examen för att gå vidare i sina liv, säger en stolt gymnasiechef i Arvika kommun, Carin Hedengård.

*Modellberäknat värde: Elevens kön, föräldrarnas inkomst, föräldrarnas utbildningsnivå, behov av ekonomiskt bistånd

För mer information, kontakta:

Carin Hedengård, gymnasiechef, tfn 0570-818 56, 070-314 83 03.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Den 10 november 2015 kom SKL:s ”Öppna Jämförelser”, Gymnasieskolan 2015. Rapporten visar att Arvikas gymnasieskolor placerar sig bland de 20 bästa i landet i flera av rapportens mätningar.

Läs vidare »
Media-no-image

Möt författare från västra Värmland

Pressmeddelanden   •   2015-11-11 10:59 CET

Onsdagen den 18 november med start kl 16.00 kommer författare från västra Värmland till Arvika Bibliotek för en västvärmländsk författarafton. Författarna berättar om sina nyutkomna eller kommande böcker och minglar tillsammans med besökare och kollegor. Det blir en blandning av musik, högläsning, barn, vuxen och fackböcker och säkert en del julklappstips. Kanske får vi se ett och annat boksläpp under aftonen. Den västvärmländska författaraftonen har blivit ett årligt återkommande inslag på Arvika Bibliotek.

Mer information:

Maria Bergroth, Arvika Bibliotek, tfn 0570-818 37

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Onsdagen den 18 november med start kl 16.00 kommer författare från västra Värmland till Arvika Bibliotek för en västvärmländsk författarafton.

Läs vidare »
Media-no-image

Årets adventskalender

Pressmeddelanden   •   2015-11-11 08:27 CET

Den 20 november kl 11.15 hälsas media välkomna till Arvika Bibliotek för att få se och veta mer om årets Julkalender i Arvika 2015.

Årets julkalender är i år ett samarbete mellan Arvika kommun, Aktiva Arvika och föreningen Glava Bygdekontor (som jobbar mycket med integrationsarbete med asylsökande).

Samverkan kring kulturverksamheter i Arvika är viktigt och vi har många roliga nyheter att berätta om!

Nytt för i år är en papperskalender med öppningsbara luckor illustrerad av Ane Gustavsson. Kalendern är även lotteri med chans till fina vinster. Överskottet går till Glava Bygdekontors barn-ungdomsverksamhet i integrationssyfte.

Vi berättar mer när vi ses och hoppas ni vill föra berättelsen vidare… och såklart bjuder vi på lite fika!

Mer information:

Jenny Fändriks, Kulturutvecklare, tfn 0570-816 08, 0702-38 93 39.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Den 20 november kl 11.15 hälsas media välkomna till Arvika Bibliotek för att få se och veta mer om årets Julkalender i Arvika 2015.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Om Arvika kommun

Arvika - en kommun med rörlighet

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan. Inom kommunens gränser bor runt 26 000 människor. Kommunen har också Värmlands lägsta kommunalskatt.

Att stå stilla är detsamma som att gå bakåt - Arvika är en kommun i rörelse framåt. Här finns en förmåga att skapa något nytt när gammalt går i graven. Och det som skapas håller hög kvalitet. Vare sig det handlar om konst och musik eller tjänster och industriprodukter. Det finns också en hög livskvalitet i kommunen, där närhet mellan människor ger trygghet och en balans i tillvaron.

Närhet, kvalitet, rörelse och uppfinningsrikedom är de ord som beskriver Arvika - våra värdeord.

Adress

 • Arvika kommun
 • Östra Esplanaden 5
 • 671 81 Arvika
 • Vår hemsida