Media no image

Sundet stängs för båttrafik

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2016 14:51 CEST

Bygget av ett översvämningsskydd för Arvika stad går framåt och nu förbereds en så kallad fångdamm (bassäng) av stålspont mellan de tillfälliga pålbryggorna för att möjliggöra utpumpning av vatten, så att själva dammen kan byggas i torrhet.

I samband med detta har Sjöfartsverket beslutat att stänga av byggplatsen i sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden för båttrafik. Avspärrningen träder i kraft den 7 november och sundet öppnas igen för båttrafik den 30 april 2017.

Förhoppningen har varit att i så stor utsträckning som möjligt hålla sundet öppet för båttrafik, men då Sjöfartsverket, som är beslutande i frågan, bedömer att det är en säkerhetsfråga och att arbetsplatsen bör spärras av för båttrafik, kommer så att ske.

Arvika kommun beklagar eventuella problem som orsakas av stängningen och hoppas att detta endast kommer att påverka marginellt, då avstängningen är förlagd under vinter och vår. Alternativ iläggningsplats för båtar under perioden är Ingestrands Camping där det finns en ramp.

Frågor besvaras av:

Elin Alsterhag, Arvika Teknik AB, chef Teknisk stab, tfn 073-924 80 00

Johan Eriksson, Sjöfartsverket, infrastruktursamordnare, tfn 010-478 53 96

Arvika kommun bygger översvämningsskydd för Arvika stad och du kan följa projektet på Instagram @arvikaoversvamningsskydd! Skyddet består av en huvuddamm i sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden samt två spärrdammar på land. Spärrdammarna är färdigbyggda och arbetet med huvuddammen i sundet pågår fram till våren år 2018. För mer information om projektet besök www.arvika.se/oversvamningsskydd.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Bygget av ett översvämningsskydd för Arvika stad går framåt och nu förbereds en så kallad fångdamm. I samband med detta har Sjöfartsverket beslutat att stänga av byggplatsen i sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden för båttrafik. Avspärrningen träder i kraft den 7 november och sundet öppnas igen för båttrafik den 30 april 2017.

Läs vidare »
Media no image

Besök från EU-parlamentet

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2016 08:31 CEST

Parlamentsledamoten Olle Ludvigson kommer att besöka besöka Värmland 31 oktober - 1 november. Tisdagen den 1 november kl 13.00-15.00 kommer han till Arvika.

Olle Ludvigsson, som tidigare varit ordförande för Verkstadsklubben på Volvo i Göteborg, är nu EU-parlamentsledamot för Socialdemokraterna.

Han är också ledamot i utskottet för ekonomi och valutafrågor, samt delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU-Serbien.

Olle är suppleant i utskottet för industrifrågor, forskning och energi med mera.

Måndagen den 31 oktober kommer han att vara i Karlstad. Ett möte med tjänstemän och politiker från Karlstads kommunala bolag kommer att äga rum mellan 13.00 – 15.00 och senare på dagen, 18.00-20.00 blir det ett möte för fackliga och politiker från Värmland på Hotell Gustav Fröding, Karlstad.

Tisdagen den 1 november inleds med ett frukostmöte för IUC och Region Värmland på Hotell Gustav Fröding, Karlstad.

På eftermiddagen kommer Olle Ludvigsson till Arvika för ett möte tillsammans med de kommunala bolagen i Arvika. Detta möte kommer att äga rum 13.00-15.00 den 1 november i Kongsvingersalen, Arvika Stadshus. Där kommer Olle att få information om vad som pågår i Arvika och själv berätta om EU:s energipolitik, upphandlingsregler och industrifrågor.

Pressen hälsas välkommen!

Kontaktperson för mötet i Arvika är Sten Fransson,
Tfn 070-3203962, e-post: sten.fransson@arvika.se

Kontaktperson för möten i Karlstad är Blåvitt Elofsson,
Tfn 070-6076679, e-post: lars-gosta.elofsson@ifmetall.se

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Parlamentsledamoten Olle Ludvigson kommer att besöka besöka Värmland 31 oktober - 1 november. Tisdagen den 1 november kl 13.00-15.00 kommer han till Arvika

Läs vidare »
Media no image

Pressvisning på Konsthallen

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2016 08:49 CEST

Nu är det dags för en ny utställning på Konsthallen - Hilde Vemren/Målningar och porslin - som öppnar med vernissage lördagen den 15 oktober och pågår till och med den 5 november.

Pressen inbjuds till pressvisning torsdagen den 13 oktober kl 14.00.

Hilde Vemren har en spännande bakgrund med porslinsmåleri/design som grund (i en familj som till stor del varit verksamma inom porslinsformgivning i Norge). Hon bor i Oslo, men till största del i Hortan utanför Arvika tillsammans med sin man Magne Rygh, även han konstnär. Hilde har utbildat sig vid Statens Kunstakademi 1977-1981 och

Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1970-1974. Hon har medverkat i ett flertal samlingsutställningar och genomfört många enskilda utställningar i Norge framför allt.

Mer information:

Ann Lundqvist, Arvika konsthall, tfn 070-101 45 29. http://arvikakonsthall.se/utstallningar/

http://hildevemren.no/om-hilde-vemren/

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Nu är det dags för en ny utställning på Konsthallen - Hilde Vemren/Målningar och porslin - som öppnar med vernissage lördagen den 15 oktober och pågår till och med den 5 november. Pressen inbjuds till pressvisning torsdagen den 13 oktober kl 14.00.

Läs vidare »
Media no image

Tema Skogen på Konsthallen

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2016 16:51 CEST

Vi vill informera om kommande evenemang onsdagen den 5 oktober, kl 18.00, på Arvika Konsthall.

Under tema Skogen (där Arvika Bibliotek tidigare presenterat ett program med föreläsning av Linda Jakobsson från Skogsstyrelsen och filmförevisning om vita älgar av Ulf Jonasson) avrundas samma tema av tre programpunkter i ett evenemang på Arvika Konsthall. Ett fint samarbete mellan Arvika Bibliotek och Konsthallen, där Bibliotekets program med paret Tidholm möter musik från Arvika i Konsthallens vackra miljö.

Det blir en helkväll med berättande, läsning och musik. Anna-Clara Tidholm, illustratör och författare, berättar om sin bok "Skogens Historia", en bilderbok för vuxna. Thomas Tidholm, poet och författare, läser ur sin senaste bok, "Hilding Kvists minnen". Och för att ytterligare känna skogens närvaro kommer musikaliska Arvikatrion "Villande Skogen", Ann-Charlotte Hedenskog, Thomas Strand och Tommy Grenhage, att framföra sin egenkomponerade musik.

Biljetter säljs på Biblioteket och kostar bara 40 kr. Biljetter säljs också på Konsthallen före föreställningen, om platser finns kvar. Fika kommer finnas att köpa under kvällen. Programmet pågår med säkerhet 2 timmar.

För mer information och bilder:

Ann Lundqvist, Arvika konsthall, tfn 070-101 45 29

Ulla-Carin Stenberg, Arvika Bibliotek, tfn 0570-818 40, 070-358 08 31

Mikael Johansson, Arvika Bibliotek, tfn 0570-818 48, 070-190 77 93.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Vi vill informera om kommande evenemang onsdagen den 5 oktober, kl 18.00, på Arvika Konsthall. Det blir en helkväll med berättande, läsning och musik. Ett fint samarbete mellan Arvika Bibliotek och Konsthallen, där Bibliotekets program med paret Tidholm möter musik från Arvika i Konsthallens vackra miljö.

Läs vidare »
Media no image

Ny nedladdningstjänst på biblioteket

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2016 14:03 CEST

Arvika Bibliotek uppmärksammar den nationella e-medborgarveckan med lansering av en ny bok- och tidskriftstjänst. Med Ztory kan man ladda ner obegränsat med böcker och tidningar för både barn och vuxna på surfplatta, mobil eller dator.

Tisdagen den 4 oktober är det E-medborgardag på biblioteket kl 10-14. Då håller biblioteket sin IT-hörna öppen och det finns möjlighet att testa och ställa frågor om både Ztory eller andra e-tjänster.

Mer information:

Maria Bergroth, Arvika Bibliotek, tfn 0570-818 37

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Arvika Bibliotek uppmärksammar den nationella e-medborgarveckan med lansering av en ny bok- och tidskriftstjänst.

Läs vidare »
Media no image

Strategisk plan 2017-2019 och budget 2017

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2016 13:27 CEST

Arbetet med att ta fram ”Strategisk plan 2017-2019, budget 2017” för Arvika kommun har slutförts av budgetberedningen. Plan och budget ska nu vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

Budgetberedningen har konstaterat att det inför nästa år är nödvändigt med ökat skatteuttag och föreslår därför att den kommunala skatten höjs med 60 öre. Detta för att hitta en balans mellan åtgärder, ett nödvändigt resultat för framtida investeringar och för att behålla kvalitén i våra verksamheter.

-"Arbetet i budgetberedningen har haft som mål att komma tillrätta med de för höga driftskostnaderna som vi sett öka under några år. Det har varit full samstämmighet om att vi ska lyckas med att vända den negativa trenden och på sikt nå ett överskottsmål. Vilket är en absolut nödvändighet om vi ska få en långsiktig hållbar utveckling och kunna finansiera de investeringar vi behöver. Samtidigt har det varit allas vilja att konsekvenserna av de åtgärder som krävs för att nå dit ska mildras så mycket som möjligt", säger kommunalråd, Peter Söderström, Arvika kommun.

Den största ramökningen är resursförstärkningen till Lärande och stöd med 10 miljoner kronor 2017. Andra verksamheter som föreslås få höjningar av budgetramen 2017 är Kommunledningsstaben med 4,5 miljoner kronor och Vård och omsorg med 1,1 miljoner kronor.

De största investeringarna under 2017 är:

 • Översvämningsskyddet, 50 miljoner kronor
 • Medfinansiering av Riksväg 61, 16 miljoner kronor
 • Utveckling av Jonsbol för framtida byggnation, 4 miljoner kronor
 • Upprustning av gemensamma ytor vid Palmviken, 3,6 miljoner kronor
 • Medfinansiering av cykelväg till Jössefors, 3 miljoner kronor
 • Åtgärder för förbättrad vattenkvalité i Kyrkviken, 2 miljoner kronor

Under planperioden avsätts 2 miljoner kronor per år för ökat underhåll av gator och vägar. Under hela planperioden, 2017-2019, uppgår planerade investeringar till cirka 240 miljoner kronor. I huvudsak rör det egen infrastruktur och medfinansiering till Trafikverkets infrastruktur. Investeringar som kommer bidra till en fortsatt utveckling av Arvika.

-"Det kommer läggas stor vikt på att se över strukturer inom alla verksamheter under kommande år. Hållbara strukturer som är resurseffektiva kommer vara en nödvändighet för att klara uppdraget på sikt, vi ser stora förändringar i samhället när det gäller beteendemönster och vi måste stå rustade att möta detta. För att vi fortsatt ska attrahera nya medarbetare måste vi vara en attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga villkor och en god arbetsmiljö”, avslutar Söderström.

Större föreslagna åtgärder i verksamhetsplaner 2017-2019:

Kommunledningsstaben

 • O-ringen kommer att genomföras i Arvika under 2017 och ett drifttillskott har inarbetats för kommunens åtaganden.
 • Ett inriktningsbeslut är tidigare fattat om upprustning av Ritz. Upprustningen beräknas starta 2017. Från 2017 finns ett ökat ramtillskott om 4 miljoner kronor.
 • Under perioden kommer fokus inom IT-funktionen att inriktas på att stödja verksamheter i syfte att fortsätta digitalisera tjänster. Verksamheten tillförs drygt 900 000 kronor för ändamålet. Vidare kommer IT-funktionen fokusera på säkerhets- och tillgänglighetshöjande åtgärder.
 • De samlade kostnaderna för kollektivtrafiken bedöms öka med 2,5 miljoner kronor.

Vård och omsorg

 • Regeringen har beslutat att fortsatt satsa stimulansmedel för en tillfälligt ökad bemanning inom äldreomsorgen enligt plan till och med 2018. Verksamheten bedömer att det rör sig om cirka 7 miljoner kronor årligen i bidrag.
 • Vård och omsorg har som målsättning att digitala tjänster ska, så långt det är möjligt och där det är relevant, vara förstahandsval i kontakter med medborgare.
 • Verksamheten uppskattar att det finns behov av cirka åtta nya centralt belägna boendeplatser inom demensområdet inför år 2018. Det kan också bli aktuellt att omdisponera platser utifrån olika inriktningar/behov.
 • Tillsammans med Arvika Fastighets AB ser verksamheten över om vissa geografiska boendeområden kan göras om till någon form av trygghetsboende.
 • Om- och tillbyggnationen vid Kyrkebyskolans kök avslutades sommaren 2016. Under planperioden kommer det att ske en fortsatt renovering av vissa kök enligt tidigare upprättad plan.

Lärande och stöd

 • Utökning av lokaler och personal inom förskoleverksamheten kommer att kräva satsningar och omprioriteringar. Bedömningen är att födelsetalen kommer att ligga på en konstant hög nivå fram till 2019.
 • Verksamhetsförändringar vid Järvenskolan och arbete med en effektivare organisation inom hela grundskolan fortsätter. Eleverna vid Järvensskolans högstadium föreslås flytta till Arvika inför hösten 2017. Förändringarna medger en utökning av förskoleverksamheten inom befintliga lokalytor i Gunnarskog och möjliggör omfördelning av förskolans moduler inom kommunen.
 • Vikene skola föreslås omorganiseras till förskola inför höstterminen 2017.
 • En komplett skolenhet F-6 utreds i området Jössefors- Sulvik inför höstterminen 2019.
 • Nytt ersättningssystem och ersättningsnivåer för mottagande av ensamkommande barn och unga kräver anpassning av organisationen.
 • Ett effektiviseringsuppdrag kvarstår för att inrymmas inom den utökade ramen. Uppdraget kommer att beredas tillsammans med berörda fackliga organisationer.
 • Arbetet med att utveckla skolorganisationen mot en högstadieskola och ett fortsatt arbete med att skapa kompletta skolenheter på landsbygden fortsätter.

Beslut om strategisk plan, 2017-2019 och budget 2017 tas vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november.

För mer information, kontakta
Peter Söderström, kommunalråd
peter.soderstrom@arvika.se
Tfn 073-280 71 76

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Arbetet med att ta fram ”Strategisk plan 2017-2019, budget 2017” för Arvika kommun har slutförts av budgetberedningen. Plan och budget ska nu vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

Läs vidare »
Media no image

Ny väg för elever på Taserud

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2016 13:56 CEST

2016-09-21

Vid höstterminens start startade en ny utbildning på Taserudsgymnasiet. En utbildning för de elever som av olika anledningar inte hunnit med att bli behöriga till gymnasiet. Utbildningen grundar sig i Barn- och fritidsprogrammet.

- Roligt att vi är i hamn och att första klassen nu har startat. Utbildningen är på 2 år och teori varvas med APL (arbetsplatsförlagt lärande). Eleverna är ute på arbetsplatser två dagar i veckan, säger Sara Falkstad, projektledare/mentor för klassen.

I dagsläget går 6 elever utbildningen och målgruppen är elever som fyllt 19 år och inte hunnit bli behöriga till en gymnasieutbildning. Efter två år på utbildningen och med godkända betyg kan de gå ut i arbetslivet och arbeta som bland annat barnskötare.

- Utbildningen är lite av ett pilotprojekt, funkar det bra med inriktningen på barn och fritid kan det bli aktuellt att starta upp fler program, fast med andra inriktningar och om ekonomin tillåter, säger Daniel Burak.

En verksamhet som kommer att ta emot elever på praktik från utbildningen är förskolan.

- Vi tar emot elever 2 dagar i veckan, torsdagar och fredagar med start vecka 40. De är placerade på olika förskolor i kommunen och har en barnskötare som handledare på arbetsplatsen. Eleverna är flerspråkiga och det är till stor tillgång för oss i verksamheten. Vi ser utbildningen som en bra ingång till yrket, då eleverna kanske blir våra framtida kollegor, säger Catarina Olsson, förskolechef, Arvika kommun.

Utbildningen är utformad i samråd med branschen.

- Genom yrkesintroduktion ger vi fler möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden, avslutar Daniel.

För mer information, kontakta
Daniel Burak, studie- och yrkesvägledare, Taserudsgymnasiet
E-post: daniel.burak@arvika.com
Tfn: 073-077 22 30

Sara Falkstad, projektledare/mentor för klassen, Taserudsgymnasiet
E-post: sara.falkstad@arvika.com

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Vid höstterminens start startade en ny utbildning på Taserudsgymnasiet. En utbildning för de elever som av olika anledningar inte hunnit med att bli behöriga till gymnasiet. Utbildningen grundar sig i Barn- och fritidsprogrammet.

Läs vidare »
Media no image

EKEN - in i döden levande

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 11:08 CEST

Livet i eken ser olika ut vid olika tider på året. Inget annat av våra träd uppvisar en sådan biologisk rikedom. Naturfilmaren Ulf Jonasson visar filmen om EKEN samt några sekvenser ur kommande produktion om vita älgar i Värmland.

Onsdagen den 28 september kl 18.00, hörsalen Arvika Bibliotek.

Mer information:
Ulla-Carin Stenberg, Arvika Bibliotek, tfn 0570-818 40.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Livet i eken ser olika ut vid olika tider på året. Inget annat av våra träd uppvisar en sådan biologisk rikedom. Naturfilmaren Ulf Jonasson visar filmen om EKEN samt några sekvenser ur kommande produktion om vita älgar i Värmland. Onsdagen den 28 september kl 18.00, hörsalen Arvika Bibliotek.

Läs vidare »
Media no image

Dammbygget i Arvika går vidare

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2016 14:27 CEST

Entreprenören för bygget av Arvikas översvämningsskydd har idag avverkat de tre tallar som varit föremål för diskussioner i och med anläggandet av huvuddammen i Östra Sund. Alla tillstånd är på plats och nu går arbetet vidare.

På förmiddagen idag kom dom från Mark- och miljödomstolen. Den nya domen har sin grund i att sakägare förra veckan begärde att Länsstyrelsen skulle genomföra en tillsyn på platsen. Då Länsstyrelsen inte fann någon grund för tillsyn överklagade sakägaren Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen, som nu avslår överklagandet, vilket innebär att Länsstyrelsens beslut står fast.

- Överklagan handlade inte om rätten att avverka tallar, utan enbart om Länsstyrelsens beslut att inte göra tillsyn på platsen. Vi gör det här inom ramen för vårt tillstånd, säger Elin Alsterhag, chef för Teknisk stab.

I och med detta kan bygget som ska skydda Arvika stad mot framtida översvämningar, starta på allvar och nästa vecka anläggs pålbryggor för arbete i vattnet.

- Vi har aldrig varit närmare ett översvämningssydd än nu och det tror jag upplevs som positivt av många Arvikabor, säger Elin Alsterhag.

För mer information:
Elin Alsterhag, chef, Teknisk stab, Arvika Teknik AB
Tfn: 073-924 80 00

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Entreprenören för bygget av Arvikas översvämningsskydd har idag avverkat de tre tallar som varit föremål för diskussioner i och med anläggandet av huvuddammen i Östra Sund. Alla tillstånd är på plats och nu går arbetet vidare.

Läs vidare »
Media no image

Skogen på Arvika Bibliotek!

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2016 15:13 CEST

När nu hösten gjort sin entré och skogen lockar med sin rikedom av bär, svamp och allt som förknippas med det goda livet, vill Arvika Bibliotek uppmärksamma just skogen i en serie programkvällar.

Vi börjar med att titta närmare på skogen som vår gröna näring. Linda Jakobsson från Skogsstyrelsen kommer till biblioteket måndagen 19 september och berättar om skogens alla värden och om skogen ur ett näringsperspektiv.

Veckan därpå, onsdag 28 september ska vi tillsammans med naturfilmaren Ulf Jonasson se filmen "Eken - in i döden levande". Ulf Jonasson arbetar för tillfället på en film för SVT om den vita älgen och han kommer även att visa prov på denna film.

En bit in i oktober kommer höstmörkret lysas upp av ett dubbelt författarbesök. Anna-Clara och Thomas Tidholm ska tillsammans med musikgruppen "Villande skogen" presentera sina tolkningar av skogen. Anna-Clara Tidholm kommer att berätta om och visa bilder ur sin bok" Skogens historia: en historia för vuxna" och Thomas Tidholm kommer att läsa ur Hilding Kvists minnen som är en lyrisk betraktelse över ett människoöde i Hälsingland under förra halvan av 1900-talet. Detta program kommer att äga rum på Arvika Konsthall 5 oktober, biljetter finns att köpa på biblioteket från den 26 september.

Mer information:
Ulla-Carin Stenberg, Arvika Bibliotek, tfn 0570-818 40, 070-358 08 31

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​När nu hösten gjort sin entré och skogen lockar med sin rikedom av bär, svamp och allt som förknippas med det goda livet, vill Arvika Bibliotek uppmärksamma just skogen i en serie programkvällar.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Om Arvika kommun

Arvika - en kommun med rörlighet

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan. Inom kommunens gränser bor runt 26 000 människor. Kommunen har också Värmlands lägsta kommunalskatt.

Att stå stilla är detsamma som att gå bakåt - Arvika är en kommun i rörelse framåt. Här finns en förmåga att skapa något nytt när gammalt går i graven. Och det som skapas håller hög kvalitet. Vare sig det handlar om konst och musik eller tjänster och industriprodukter. Det finns också en hög livskvalitet i kommunen, där närhet mellan människor ger trygghet och en balans i tillvaron.

Närhet, kvalitet, rörelse och uppfinningsrikedom är de ord som beskriver Arvika - våra värdeord.

Adress

 • Arvika kommun
 • Östra Esplanaden 5
 • 671 81 Arvika
 • Vår hemsida