Media no image

Nytt från biblioteket

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2016 12:48 CEST

Bibliotekets programfolder blir klar den här veckan och vi bjuder in media till Arvika Bibliotek fredagen den 2 september kl 15.00 för att presentera höstens nyheter.

Fredagen den 2 september är det också premiär för vår sagostund för barn mellan 1 och 3 år. Tid: kl 11.00.

Mer information:
Maria Wiman, Arvika kommun, tfn 0570-818 46, 076-793 18 46.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Bibliotekets programfolder blir klar den här veckan och vi bjuder in media till Arvika Bibliotek fredagen den 2 september kl 15.00 för att presentera höstens nyheter. Fredagen den 2 september är det också premiär för vår sagostund för barn mellan 1 och 3 år. Tid: kl 11.00.

Läs vidare »
Media no image

Ambassadör på besök

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2016 16:14 CEST

Onsdagen den 24 augusti gör Kenyas Sverige ambassadör, Dr Joe Michael Kiprono Sang en resa genom några av Värmlands kommuner. Arvika kommun är en av de kommuner som får besök. Medverkar gör också entreprenören Fatma Mohamud som bland annat arbetar med affärer mellan svenska och kenyanska företag.

Program:

13.30 besök Glava Energy Center
15.00 besök Solcellsparken

- Vi hälsar Dr Joe Michael Kiprono Sang varmt välkommen till Arvika! Roligt att vårt hållbarhetsarbete uppmärksammas även internationellt, säger Peter Söderström, kommunalråd, Arvika kommun

Pressen hälsas varmt välkommen att delta vid besöket.

För mer information, kontakta
Peter Söderström, kommunalråd, Arvika kommun
Tfn: 073-280 71 76
E-post: peter.soderstrom@arvika.se

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Onsdagen den 24 augusti gör Kenyas Sverige ambassadör, Dr Joe Michael Kiprono Sang en resa genom några av Värmlands kommuner. Arvika kommun är en av de kommuner som får besök.

Läs vidare »
Media no image

Ninni Schulman till Arvika bibliotek

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2016 15:46 CEST

Ninni Schulman kommer till Arvika bibliotek torsdagen den 1 september för att i ett samtal med frilansjournalisten Annika Lindqvist berätta om sin nya bok och sitt författarskap.

Ninni Schulman tilldelades i september 2015 titeln Årets Värmlandsförfattare. Nu är hon aktuell med en ny bok, "Välkommen hem". Den är femte delen i den så kallade Hagforsserien och har precis kommit ut i handeln. Biljetter säljs via Arvika bibliotek.

För mer information, kontakta
Malin Palm, bibliotekarie/katalogisatör
Tfn: 0570-81832, 073-270 31 43

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Ninni Schulman kommer till Arvika bibliotek torsdagen den 1 september för att i ett samtal med frilansjournalisten Annika Lindqvist berätta om sin nya bok och sitt författarskap

Läs vidare »
Media no image

Översvämningsskydd för Arvika - sista etappen

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2016 15:27 CEST

Nu startar den sista etappen av projektet för byggande av ett översvämningsskydd för Arvika. Bygget planeras vara färdigt i april år 2018.

Översvämningsskyddet är efterlängtat och kommer att trygga stadens invånare och viktig infrastruktur mot framtida översvämningar. Översvämningsskyddet är dimensionerat för ett 1000-årsflöde, det vill säga, ett så högt flöde som statistiskt sett bara inträffar 1 gång på 1000 år. Vattennivån år 2000 var ett så kallat 100-årsflöde.

Översvämningsskyddet är också ett viktigt miljöprojekt. Vid höga vattenstånd fungerar inte vårt huvudreningsverk, men genom att vattennivån i Kyrkviken kommer att kunna regleras kan översvämning av avloppsreningsverket förhindras och funktionen kan bibehållas, även vid högflödessituationer.

Översvämningsskyddet består av två stycken spärrdammar, en på Östra Sund och en på Västra Sund, spärrdammarna byggs i egen regi genom Arvika Teknik AB.

Den entreprenör som vi har valt för byggande av huvuddammen i sundet är Segermo Entreprenad AB i Karlstad. De kommer att ha den internationellt erkända anläggningsentreprenören Aarsleff som underentreprenör.

Entreprenadsumman för huvuddammen är 72,4 Mkr.

Från idéstadie till där vi är idag har nästan 15 år förflutit. Vi har nu nått en punkt då vi börjar kunna sammanställa alla kostnader, genomförda upphandlingar av spärrdammar, pumpinstallationer och huvuddamm med mera och det indikerar en slutkostnad på 130 Mkr.

De kalkyler som upprättades inför beslut om att starta projektet har ett antal år på nacken. Dagens budget har grunden i en kalkyl från år 2010 som i sin tur var en uppräkning av en kalkyl från år 2005. Den nu bedömda slutkostnaden för hela projektet är högre än den budget på 100 Mkr som hittills gällt. Investeringsramen kommer därför att omarbetas i budgetprocessen till hösten.

Arvika kommun har hittills fått statsbidrag på cirka 10 Mkr. Eftersom vi inte är säkra på i vilken grad kommunen kommer att få framtida statsbidrag, har vi inte tagit hänsyn till dessa ännu. Framtida statsbidrag kommer att sänka kommunens totalkostnad för investeringen.

För mer information, kontakta

Elin Alsterhag, Chef Teknisk stab, Arvika Teknik AB
Tfn: 073-924 80 00
E-post: elin.alsterhag@arvika.se

Peter Söderström, kommunalråd, Arvika kommun
Tfn: 073-280 71 76
E-post: peter.soderstrom@arvika.se

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Nu startar den sista etappen av projektet för byggande av ett översvämningsskydd för Arvika. Bygget planeras vara färdigt i april år 2018. Översvämningsskyddet är efterlängtat och kommer att trygga stadens invånare och viktig infrastruktur mot framtida översvämningar.

Läs vidare »
Media no image

Dahlinshuset i Arvika byter ägare

Pressmeddelanden   •   Aug 01, 2016 12:46 CEST

Fastigheten Posten 1, det så kallade Dahlinshuset vid nordvästra hörnet av torget i Arvika, brandskadades svårt nyårsnatten 1 januari 2016. Byggnaden har fått sådana skador att stommen inte kan användas för återuppbyggnad och ägaren, Lennart Johansson Fastigheter, har beviljats rivningslov av myndighetsnämnden i Arvika.

Lennart Johansson Fastigheter och Arvika Fastighets AB har nu kommit överens om att Arvika Fastighets AB ska förvärva aktierna i bolaget som äger fastigheten Posten 1 och har rätt till försäkringsersättningen. I bolaget ingår inga andra verksamheter.

Försäkringsersättningen ska användas till att återuppföra en likvärdig byggnad. Byggnaden vid branden innehöll 18 lägenheter och fyra butikslokaler. Likvärdig byggnad innebär inte att ersättningsbyggnaden måste uppföras som en kopia av den skadade byggnaden, men den ska uppföras för samma ändamål som före branden, det vill säga bostäder samt butiker eller liknande lokaler.

Tillträdet skedde måndagen den 1 augusti 2016.

Rivning och nyprojektering kommer att inledas omgående, enligt VD Ulf Richardson, Arvika Fastighets AB. Den nya byggnaden ska utformas med stor omsorg med hänsyn till det strategiska läget och omgivande miljö vid torget.

Enligt Henrik Johansson, representant för Lennart Johansson Fastigheter i detta ärende, har en försäljning varit nödvändig för att möjliggöra ett återuppförande av en ny byggnad:

– Vi har inte de personella resurser som krävs för att återuppföra en likvärdig byggnad. Vi är därför glada över att ha lyckats hitta en lösning där Arvika Fastighets AB förvärvar bolaget som äger fastigheten och tar över projektet med återuppförandet. Det är en betydelsefull fastighet i Arvika och vi kan inte tänka oss en bättre lämpad aktör för detta än Arvika Fastighets AB.

För mer information, kontakta:

Ulf Richardson,
VD Arvika Fastighets AB, tfn: 070-340 99 29

Lars-Ove Jansson
Ordförande Arvika Fastighets AB, tfn: 070-666 51 92

Henrik Johansson,
Lennart Johansson Fastigheter, tfn: 070-977 73 61

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Fastigheten Posten 1, det så kallade Dahlinshuset vid nordvästra hörnet av torget i Arvika, brandskadades svårt nyårsnatten 1 januari 2016. Lennart Johansson Fastigheter och Arvika Fastighets AB har nu kommit överens om att Arvika Fastighets AB ska förvärva aktierna i bolaget som äger fastigheten Posten 1 och har rätt till försäkringsersättningen. I bolaget ingår inga andra verksamheter.

Läs vidare »
Media no image

Pressvisning på Konsthallen

Pressmeddelanden   •   Jul 21, 2016 07:20 CEST

Pressen inbjuds till pressvisning torsdagen den 28 juli kl 14.00 på Arvika Konsthall inför årets längsta utställning på konsthallen - Skräpkonst med Skrotgruppen, som pågår 30 juli till 10 september.

11 konstnärer från Stockholmsområdet som samverkar i ett gott syfte och för att skapa oväntade och spännande konstellationer i konstnärlig form i varierande material och utifrån sitt eget konstnärliga perspektiv.

Några ur gruppen finns här för att bygga utställningen torsdagen den 28 juli och kan mötas av press från kl 14.00.


Mer information:
Ann Lundqvist, Arvika konsthall, tfn 070-101 45 29. 

http://arvikakonsthall.se/utstallningar/

Utställningsaffischen som pdf.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Pressen inbjuds till pressvisning torsdagen den 28 juli kl 14.00 på Arvika Konsthall inför årets längsta utställning på konsthallen - Skräpkonst med Skrotgruppen, som pågår 30 juli till 10 september.

Läs vidare »
Media no image

Arvika och Eda utreder samverkan

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2016 12:34 CEST

Arvika och Eda kommuner utreder gemensam drift och skötsel av kommunernas gator, vägar, vatten och avlopp och renhållningsverksamheter.

Utvecklingen i samhället går mot ökade krav på livskvalitet, högre miljöambitioner och ett ökat ansvar att skapa förutsättningar för en god livsmiljö för kommande generationer, inom våra båda kommuner. För att nå dit krävs en stark och stabil organisation för drift och skötsel av den kommunala infrastrukturen. Arvika och Eda kommuner ser möjligheter att genom samverkan inom dessa områden kunna tillgodose de behov och förväntningar som våra invånare har.

Arvika och Eda kommuner kommer nu gemensamt genomföra en utredning om hur en sådan samverkan skulle kunna se ut. Vi ser, genom samverkan, möjligheter att klara en högre kvalitet till en konkurrenskraftig kostnad och att vi tillsammans kommer kunna bedriva en mer miljömässigt hållbar verksamhet. Vi ser också möjligheten att tillsammans utgöra underlag för att vara en attraktiv arbetsgivare för att trygga den framtida personalförsörjningen.

Utredningen startar efter sommaren och beräknas vara klar under hösten. De fackliga organisationerna kommer att informeras fortlöpande.

Peter Söderström
Kommunalråd
Arvika kommun

Hans Nilsson
Kommunalråd
Eda kommun

Frågor besvaras av:
Jan-Erik Eriksson, Verksamhetschef, Eda kommun, tfn 070-302 44 06
Anders Norrby, VD, Arvika Teknik AB, tfn 070-666 17 64

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Arvika och Eda kommuner utreder gemensam drift och skötsel av kommunernas gator, vägar, vatten och avlopp och renhållningsverksamheter.

Läs vidare »
Media no image

Pressvisning på Konsthallen

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2016 10:07 CEST

Pressen inbjuds till pressvisning kring Arvika Konsthalls kommande utställare Lisa Larson (keramikskulptur ) och Gunnar Larson (måleri) torsdagen den 30 juni kl 14.00. Mattias Larson, Lisa och Gunnars son, levererar konsten och berättar lite om sina föräldrar och deras konstnärskap.

Vernissage blir det på lördagen den 2 juli med invigning kl 12.00 och utställningen pågår sen till och med den 23 juli.

Mer information:

Ann Lundqvist, Arvika konsthall, tfn 070-101 45 29. http://arvikakonsthall.se/utstallningar/

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Pressen inbjuds till pressvisning kring Arvika Konsthalls kommande utställare Lisa Larson (keramikskulptur ) och Gunnar Larson (måleri) torsdagen den 30 juni kl 14.00. Mattias Larson, Lisa och Gunnars son, levererar konsten och berättar lite om sina föräldrar och deras konstnärskap.

Läs vidare »
Media no image

Anslutarvika.nu får ny webbplats!

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2016 08:19 CEST

Nu är den nya webbplatsen för anslutarvika.nu klar. På webbplatsen kan du ta del av nyheter från Arvika Kommunnät, se vilka områden det pågår fiberutbyggnad, få svar på vanliga frågor, läsa om våra lokala samarbetspartners och mycket mera. Du kan också göra din intresseanmälan för fiber.

Mer information: Henrik Ericsson, tfn 070-578 48 66

Läs mer på www.anslutarvika.nu.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Nu är den nya webbplatsen för anslutarvika.nu klar. På webbplatsen kan du ta del av nyheter från Arvika Kommunnät, se vilka områden det pågår fiberutbyggnad, få svar på vanliga frågor, läsa om våra lokala samarbetspartners och mycket mera. Du kan också göra din intresseanmälan för fiber.

Läs vidare »
Media no image

Omfattande fiberutbyggnad i Arvika

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2016 10:59 CEST

Arvika Kommunnät AB genomför omfattande fiberutbyggnad i hela Arvika!

Boende och trafikanter i Arvika tätort kan komma att påverkas av omfattande schaktnings- och grävarbeten i ett stort antal av kommunens gator, grönområden och gångvägar. Detta arbete sker i samband med att Arvika Kommunnät AB genomför en utbyggnad av en ny fiberinfrastruktur. Kanske det är Sveriges modernaste fibernät, som nu byggs nu i Arvika. Fibernätet kommer att på sikt nå mer än 90 % av alla hushåll inom Arvika kommun. Parallellt med att arbetet fortsätter i allt fler områden inom Arvika tätort, kommer utbyggnaden att också starta i hushåll i Sulvik, Edane, Klässbol och Stommen.

Fiberföreningarna i Brunskog, Högerud och Glava har nu fått bidrag från Jordbruksverket och kommer börja utbyggnad av fibernät inom kort. Flera föreningar inom kommunen väntas få bidrag och starta sin utbyggnad under 2016.

Arvika Kommunnät AB kommer att göra allt för att minimera de olägenheter som eventuellt skapas för trafikanter och boende, bland annat genom utökad kapacitet för att återställa schaktade ytor med ny beläggning.

-”Vi hoppas att boende i Arvika har överseende med att det under vissa perioder kan påverka framkomligheten på kommunens gator. Det nya fibernätet är en viktig möjliggörare för att skapa ett ännu starkare och attraktivare Arvika för både boende och företag. Fibernätet kommer tjäna oss alla i Arvika lång tid framöver”, säger Lennart Rönning, VD Arvika Kommunnät AB.

Mer information: Lennart Rönning, VD Arvika Kommunnät AB, tfn 070-209 78 08.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Arvika Kommunnät AB genomför omfattande fiberutbyggnad i hela Arvika!

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Om Arvika kommun

Arvika - en kommun med rörlighet

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan. Inom kommunens gränser bor runt 26 000 människor. Kommunen har också Värmlands lägsta kommunalskatt.

Att stå stilla är detsamma som att gå bakåt - Arvika är en kommun i rörelse framåt. Här finns en förmåga att skapa något nytt när gammalt går i graven. Och det som skapas håller hög kvalitet. Vare sig det handlar om konst och musik eller tjänster och industriprodukter. Det finns också en hög livskvalitet i kommunen, där närhet mellan människor ger trygghet och en balans i tillvaron.

Närhet, kvalitet, rörelse och uppfinningsrikedom är de ord som beskriver Arvika - våra värdeord.

Adress

  • Arvika kommun
  • Östra Esplanaden 5
  • 671 81 Arvika
  • Vår hemsida