Mixad trästomme på nya högstadiet

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2019 12:00 CET

Den nya högstadieskolan får ingen renodlad invändig trästomme, utan det blir till största delen en traditionell stomme. Däremot är trästomme aktuellt för delar av skolan - "där det är lämpligt", till exempel bibliotek, matsal, kök och entré. Det blev beslutet i Kommunledningsutskottet den 18 mars.

Enligt kommunens träbyggnadsstrategi ska varje nybygge prövas för att se om det är lämpligt att använda trä som stomme, men vid utvärderingen av nya högstadieskolan konstaterade man att en ren trästomme gav alltför många nackdelar. Inte bara skulle det fördyra själva bygget med i runda tal 25 miljoner och kräva ett väderskydd - en intältning - under byggtiden. En trästomme skulle också innebära att det skulle krävas extra pelarrader mitt i byggnaderna, eftersom träbjälklag har en maximal spännvidd på cirka 8 meter. Detta gör att planlösningen för skolans salar och rum blir ett problem - både i nutid och vid framtida ombyggnationer allt eftersom skolans behov förändras. Med många bärande väggar tappar man flexibiliteten.

Ett ytterligare problem med en trästomme är att få till en bra ljudisolering - ett viktigt byggkrav i en byggnad på flera plan, där många elever och skolpersonal kommer att ha sin arbetsplats. En trästomme skulle innebära bjälklag med många olika skikt, det vill säga mer material, för att ge samma ljudisolering som en tradionell stomme ger - och då har den miljömässiga vinsten med en trästomme "ätits upp".

- Det är viktigt att komma ihåg att det är stommen vi pratar om, säger Christian Persman, projektledare för nya högstadieskolan. Stommen är alltså någonting som inte syns, utan täcks av andra material som olika typer av ytskikt. När vi utformar det som kommer att synas, tänker vi oss att vi ska få med mycket trä och trädetaljer. Detta poängterade även Kommunledningsutskottet.

Kommunledningsutskottet beslutade också att det inte ska byggas någon ny aula med plats för 400 personer. Solbergagymnasiet, Ritz och sporthallen finns alla i närheten av den nya skolan och kan användas vid de fåtal tillfällen som skolans samtliga elever behöver samlas på ett ställe.

Även parkeringsmöjligheterna vid skolan togs upp vid mötet. I de första idéerna som presenterades runt skolan fanns förslaget att anlägga ett parkeringsgarage under skolan. Att spränga i berget skulle bli dyrt, uppemot 27 miljoner, för runt 55 nya parkeringsplatser som då skulle stå tomma och outnyttjade utanför skoltid. Därför har man nu tänkt om och valt flera olika lösningar för att få fram de parkeringsplatser som kommer att behövas. Runt 18 p-platser anläggs i skolan, i den del som ligger mot Magasinsgatan. Under västra huskroppen läggs då förutom garage också tekniska utrymmen och ett eventuellt skyddsrum.

Ytterligare p-platser skulle man kunna få fram genom att bland annat anlägga parkeringsdäck i två plan vid simhallen. Parkeringsplatserna kommer att kunna utnyttjas av alla utanför skoltid, som till exempel sim- och sporthallens besökare eller besökare till evenemang i Trefaldighetskyrkan. Denna fråga kommer nu att utredas vidare.

- Nu fortsätter arbetet med att forma skolans lokaler utifrån funktion och innehåll. Till detta tar vi hjälp av personal och elever, säger Christian Persman.

För mer information, kontakta Christian Persman, projektledare, Arvika kommun, tfn 0570-828 27.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Den nya högstadieskolan får ingen renodlad invändig trästomme, utan det blir till största delen en traditionell stomme. Däremot är trästomme aktuellt för delar av skolan - "där det är lämpligt", till exempel bibliotek, matsal, kök och entré. Det blev beslutet i Kommunledningsutskottet den 18 mars.

Läs vidare »

Snart finns IT-Guider i Arvika!

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2019 12:30 CET

IT-Guide är ett vinna-vinna-koncept där unga nyanlända ungdomar boende i kommunen kommer att hjälpa besökare, främst seniorer, med internet, datorer och surfplattor på utvalda träffpunkter. Ungdomarna utvecklar sitt språk och sitt kontaktnät i lokalsamhället, medan besökarna får hjälp med att bli digitala medborgare.

Till en början kommer IT-Guiderna att finnas på Arvika Bibliotek lördagar kl 11-14 med start den 9 mars 2019. IT-Guider kommer även att starta på flera ställen i kommunen, håll utkik på biblioteks Facebooksida och annonser i Arvika Nyheter.

På IT-caféerna kan besökarna få hjälp med sina IT-frågor helt kostnadsfritt. Alla frågor är välkomna.

- Vårt mål är att kunna svara på de frågor besökarna har, kan vi inte svara på någonting första gången man besöker oss kollar vi upp det till nästa gång. På så sätt blir IT-guiderna riktiga IT-experter efter ett tag, säger Morteza Akbari, projektsamordnare hos IT-Guide.

Projektet IT-Guide startade i Örebro 2010 och har växt till att nu finnas i flera kommuner runt om i Sverige. Det drivs i samarbete mellan kommunen och föreningen bakom IT-Guide-modellen Enter Sweden. Modellen har fungerat utmärkt på andra håll och är ett smart sätt att skapa fina möten mellan generationer.

”IT-Guide i Arvika” är ett Leader-projekt inom Växtlust Värmland med stöd från Socialfonden.

Resultaten från andra kommuner visar att ungdomarna får värdefull kunskap genom möte med äldre, vilket bidrar till deras integration i Sverige. De äldre får chans att bli mer digitalt delaktiga och får svar på frågor om sina smartphone, surfplattor och lär sig olika tekniska e-tjänster, såsom 1177 Vårdguiden, boka biljetter, e-böcker och mycket mer i digitala djungeln.

– Andra kommuner menar att projektet kan göra att integrationen blir lyckad och är glada över att kunna erbjuda IT-Guider till sina invånare, säger Jan Nilsson, integrationssamordnare på Arvika kommun.

För ungdomarna är det första jobbet i Sverige. Tanken är att det ska leda till att ungdomarna snabbt kommer in i svenska samhället och arbetslivet, dessutom får eftertraktad kompetens inom såväl IT som serviceyrken.

- Ungdomarna vill ha många besökare, så alla är välkomna att lära sig mer och få svar på sina frågor, både nybörjare och de som vill lära sig mer, påminner Morteza Akbari.

Media hälsas varmt välkomna till Arvika Bibliotek på premiären av IT-Guide i Arvika, lördagen den 9 mars kl 11.00.


Mer information:
Morteza Akbari, utbildningsledare IT-Guide Sweden, morteza.akbari@it-guide.se, tfn 072-9210593, www.it-guide.se

Ulrika Svensson, bibliotekschef, Arvika bibliotek, ulrika.a.svensson@arvika.se, tfn 0570-818 36
Kontakta Ulrika för pressbilder.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Media hälsas varmt välkomna till Arvika Bibliotek på premiären av IT-Guide i Arvika, lördagen den 9 mars kl 11.00.

Läs vidare »

Pressinfo: Nya högstadieskolan

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2019 08:00 CET

Arvika kommun bjuder in massmedia till pressträff den 4 mars kl 13.00, för att presentera den upphandlade byggentreprenören som ska bygga den nya högstadieskolan i Arvika.

Under våren sker detaljprojekteringen vilket bland annat innebär att skolan ska planeras, ritas, designas och prissättas.

Plats: Stadshuset, Arvika (samling i entrén)

Tid: måndag 4 mars kl 13.00

För mer information, kontakta Christian Persman, projektledare, Arvika kommun, tfn 0570-828 27. Christian finns tillgänglig från fredag 1/3.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Arvika kommun bjuder in massmedia till pressträff den 4 mars kl 13.00, för att presentera den upphandlade byggentreprenören som ska bygga den nya högstadieskolan i Arvika.

Läs vidare »

Pressinbjudan - Ritz invigning

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2019 07:48 CET

Fredagen den 1 mars kl 13-14 inviger vi Ritz - först formellt med Peter Söderström som invigningstalare, inbjudna gäster och Maria Carlsson arkitekt som berättar om renoveringen av Ritz och valen av färger etc. Kl 14.00 öppnar vi för alla.

Media hälsas välkomna!

Plats: Ritz, Hamngatan 10, Arvika
Datum: fredag 1 mars
Tid: 13.00

För mer information, kontakta Ann Lundqvist, verksamhetsansvarig Ritz, Arvika kommun, tfn 0570- 818 35, e-post: ann.lundqvist@arvika.se.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Fredagen den 1 mars kl 13-14 inviger vi Ritz - först formellt med Peter Söderström som invigningstalare, inbjudna gäster och Maria Carlsson arkitekt som berättar om renoveringen av Ritz och valen av färger etc. Kl 14.00 öppnar vi för alla.

Läs vidare »

Arvika drar igång debatten inför EU-valet

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2019 10:54 CET

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Trots att besluten i parlamentet där påverkar oss alla brukar valdeltagandet vara lågt. Det vill vi ändra på. Arvika bjuder in till en temadag på biblioteket onsdag den 6 mars.

Klimatförändringar, ungdomsarbetslöshet, migration, dataskydd, Brexit eller inte. De politiker som väljs till Europaparlamentet kommer att ha många viktiga frågor att hantera. Ändå brukar allmänhetens intresse vara svalt. I förra valet till parlamentet, 2014, låg Sveriges valdeltagande i snitt på 51 procent. I Arvika var det ännu lägre, knappt 45 procent tog chansen att påverka politiken i EU.

Onsdagen den 6 mars arrangerar Arvika kommun en temadag på biblioteket. Dagen startar efter lunch med att Malin Stegmann McCallion, docent i statsvetenskap vid Karlstads universitet, håller en föreläsning om EU för gymnasieelever. Politiker finns också på plats för att svara på elevernas frågor.

Lite senare på eftermiddagen föreläser Malin Stegmann McCallion för kommunala förtroendevalda och tjänstemän.

Från klockan 16 är programmet öppet för allmänheten. Då berättar politikerna vad deras partier vill uträtta i EU. De partier som idag är representerade i parlamentet är inbjudna. Alla namn är inte klara än, men vi vet att bland andra Evin Incir som står på plats nr 5 på Socialdemokraternas lista kommer, liksom Christian Holm Barenfeld med plats nr 9 på moderaternas lista.

Klockan 17 föreläser Malin Stegmann McCallion för allmänheten.

Därefter berättar Anna-Karin Hamrén från MSB om sommarens skogsbränder och hur det går till när Sverige begär hjälp av EU.

Dagen avslutas med att författaren och tecknaren Fabian Göranson berättar om sitt tecknade resereportage Drömmen om Europa, resultatet av en tågresa genom en kontinent i kris, på jakt efter drömmen om fred och framtidstro.

Temadagen arrangeras i samarbete med Europa Direkt, Karlstad, som också finns på plats.

Medierna hälsas varmt välkomna att vara med under hela eller delar av dagen.

För mer information, kontakta Mia NIlsson, utredningssekreterare, Arvika kommun, tfn 0570- 816 94, e-post: mia.nilsson@arvika.se.

Affisch med programmet bifogas.PDF

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Trots att besluten i parlamentet där påverkar oss alla brukar valdeltagandet vara lågt. Det vill vi ändra på. Arvika bjuder in till en temadag på biblioteket onsdag den 6 mars.

Läs vidare »

Svaromål skadeståndsfordran

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2019 14:14 CET

Arvika kommun har idag ingett svaromål till Värmlands tingsrätt avseende den fordran om skadestånd som tidigare gjorts gällande mot kommunen.

Arvika kommun vidgår att en ren förmögenhetsskada har orsakats genom kommunens handläggning av det i målet aktuella ärendet och kommunen har därför medgett att utge merparten av den ersättning som yrkats i målet. Av den bedömning som gjorts avseende det rådande rättsläget har en del av anspråket bestritts med åberopande av preskription. Denna del får närmast prövas av tingsrätten.

Med anledning av att ärendet nu är föremål för en rättslig prövning lämnas inte några ytterligare kommentarer.

Kontaktperson (anträffbar måndag 25 feb):

Legare Advokatbyrå AB
Joakim Jäderström
Advokat, Partner, vice VD

Tel: +46-(0)8-442 91 80
Mob: +46-(0)-70 689 50 66

Sveavägen 116, 3 tr
113 50 STOCKHOLM
www.legare.se

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Ritz Arvika

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2019 10:40 CET

Massmedia bjuds in till Ritz tisdagen den 26 februari kl 11.00 för att få veta mer om invigningsprogrammet och de nyrenoverade lokalerna.

Ritz invigs den 1-10 mars med ett brett program i samarbete med föreningar, arrangörer och andra lokala aktörer. Kommunalrådet Peter Söderström kommer under invigningen hålla tal och Maria Carlsson, arkitekt från Malmström Edström, berättar om husets renovering.

Plats: Ritz, Hamngatan 10, Arvika
Datum: tisdag 26 februari
Tid: 11.00

För mer information, kontakta Ann Lundqvist, verksamhetsansvarig Ritz, Arvika kommun, tfn 0570- 818 35, e-post: ann.lundqvist@arvika.se.

Inbjudan bifogasPDF.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Massmedia bjuds in till Ritz tisdagen den 26 februari kl 11.00 för att få veta mer om invigningsprogrammet och de nyrenoverade lokalerna.

Läs vidare »

Invigning av Arvika Biblioteks skaparverkstad

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2019 16:27 CET

Biblioteket bjuder in till festlig invigning med kommunalrådet Peter Söderström och roboten Robyn Inmoov måndag 25 februari kl 11. Under sportlovsveckan är skaparverkstan öppen varje dag, måndag till lördag. Då kan man till exempel få prova VR, spela spel och pyssla – både analogt och digitalt, prova animation, 3D-penna, programmering och leka med våra robotar. Du kan också se hur en 3D-skrivare fungerar.

Arvika Bibliotek har alltid prioriterat barn och unga, verksamhet för de små barnen och deras familjer är väl utvecklad. Det läsfrämjande arbetet finns som en röd tråd från bebisbokprat till bokprat i år 7 och på loven finns mycket att göra på biblioteket för lediga skolbarn. Idag pratas mycket om litteracitet. Läsa och skriva är mycket mer än att läsa skriven text i en bok. Du bör kunna förhålla dig till olika medieformer vilket innebär att det läsfrämjande arbetet också måste ske på olika sätt. För att kunna ta aktiv del i dagens och framtidens samhälle och för att kunna vara med och påverka behövs stor kunskap kring digitala redskap. Dagens unga behöver kunna förstå hur teknik fungerar och kunna integrera dem i kreativa processer.

Som ett led i detta har Arvika Bibliotek sökt och fått medel till projekt Skaparverkstad.

Med skaparverkstan vill vi öppna upp biblioteket som kreativt rum för barn och unga med teknik i fokus.

Vi vill främja barn och ungas digitala delaktighet och uppmuntra dem till att bli aktiva producenter istället för enbart konsumenter. Vi vill nå nya målgrupper genom bredare verksamhet till barn och unga i åldern 6-16 år. Vi vill bidra till att dagens unga blir kompetenta och driftiga medborgare som på sikt kan bli de som utvecklar samhället.

Skaparverkstan kommer blanda teknik och traditionellt skapande och bygger på ungas medskapande.

Under våren kommer skaparverkstan fortsätta att utvecklas i samarbete med föreningslivet och vi kommer efterhand utöka och bredda verksamheten. Framförallt kommer vi jobba mer med att koppla berättelsen till tekniken.

Efter sportlovsveckan kommer skaparverkstan vara öppen varje vecka

måndag kl 15-17, för alla åldrar
onsdag kl 15-17, för alla åldrar
fredag kl 13-14, för 3-6 år samt 14-17 för högstadiet
lördag, ojämna veckor, kl 11-14 , för alla åldrar

Kontaktpersoner
Ulrika Svensson, bibliotekschef, tfn 0570-818 36
Karin Gustafsson, projektledare, tfn 070-253 91 82

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Biblioteket bjuder in till festlig invigning med kommunalrådet Peter Söderström och roboten Robyn Inmoov.

Läs vidare »

Invigning av förskolan Galaxen

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 11:36 CET

Välkommen på invigning av den nya förskolan Galaxen i Arvika fredagen den 14 december. Ordförande i Lärande och stöd utskottet, Aina Wåhlund, klipper band och tillfälle ges att se sig omkring i den nya förskolan. Vi bjuder på kaffe, festis och lussebullar. Välkommen!

Plats: Säterigatan 1A, Förskolan Galaxen
Tid: 13.00.

För mer information, kontakta Elisabet Björklund, barnomsorgschef, Arvika kommun, tfn 0570- 819 01, e-post: elisabet.bjorklund@arvika.se.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Välkommen på invigning av den nya förskolan Galaxen i Arvika fredagen den 14 december. Ordförande i Lärande och stöd utskottet, Aina Wåhlund, klipper band och tillfälle ges att se sig omkring i den nya förskolan. Vi bjuder på kaffe, festis och lussebullar. Välkommen!

Läs vidare »

Pressinbjudan: Minskat matsvinn på Gateskolan

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2018 09:50 CET

Media hälsas välkomna till Gateskolan fredagen den 7 decdember, när arbetet för att minska matsvinnet uppmärksammas. Under november har skolan minskat sitt matsvinn med hela 90% genom att plocka bort ”svinnhinken”. Syftet är att eleverna ska ta till sig mindre portioner och känna efter innan de tar mer mat, utan att förbjuda dem att kasta mat om de inte orkar äta upp. Eleverna har fått ökad medvetenhet om matsvinn och ska få belöning på fredag den 7 december, för att de varit duktiga och bidragit till minskat matsvinn.

Plats: Matsalen på Gateskolan
Datum: 7 december
Tid: kl 10.30. Lunchen öppnar kl 11.00.

Medverkar gör kökspersonal, skolpersonal samt elever.

För mer information: Sandra Ferneborg, enhetschef Kost, Arvika kommun, tfn 0570-827 41 eller Per Öberg, rektor Gateskolan, Arvika kommun, tfn 0570-819 05.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Media hälsas välkomna till Gateskolan fredagen den 7 decdember, när arbetet för att minska matsvinnet uppmärksammas. Under november har skolan minskat sitt matsvinn med hela 90% genom att plocka bort ”svinnhinken”.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Om Arvika kommun

Arvika - en kommun med rörlighet

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan. Inom kommunens gränser bor runt 26 000 människor. Kommunen har också Värmlands lägsta kommunalskatt.

Att stå stilla är detsamma som att gå bakåt - Arvika är en kommun i rörelse framåt. Här finns en förmåga att skapa något nytt när gammalt går i graven. Och det som skapas håller hög kvalitet. Vare sig det handlar om konst och musik eller tjänster och industriprodukter. Det finns också en hög livskvalitet i kommunen, där närhet mellan människor ger trygghet och en balans i tillvaron.

Närhet, kvalitet, rörelse och uppfinningsrikedom är de ord som beskriver Arvika - våra värdeord.

Adress

  • Arvika kommun
  • Östra Esplanaden 5
  • 671 81 Arvika
  • Vår hemsida