Media-no-image

Ängeln på Malmskillnadsgatan

Pressmeddelanden   •   2015-03-03 09:20 CET

Föreläsning på Arvika Bibliotek torsdagen den 5 mars kl 17.00.

Efter ett liv i prostitution och missbruk förändrades Elise Lindqvists liv i 60-årsåldern och hon gick till ett liv värt att leva. Idag är hon något av en mamma för prostituerade på Malmskillnadsgatan i Stockholm.

Elise Lindqvist är volontär i S:ta Clara församling.

Arrangemanget är ett samarbete med Svenska Kyrkan i Arvika.

Mer information:

Bibliotekschef Lena Börjesson, tfn 0570-818 36, 070-230 31 28

Föreläsning på Arvika Bibliotek torsdagen den 5 mars kl 17.00. Efter ett liv i prostitution och missbruk förändrades Elise Lindqvists liv i 60-årsåldern och hon gick till ett liv värt att leva. Idag är hon något av en mamma för prostituerade på Malmskillnadsgatan i Stockholm.

Läs vidare »
Media-no-image

Arvika kommuns bokslut 2014

Pressmeddelanden   •   2015-02-23 09:53 CET

- Bokslutet för 2014 visar ett positivt resultat jämfört med budget men det finns signaler som ger anledning till oro inför framtiden, konstaterar kommunalrådet Peter Söderström när han summerar det gångna året.

Kommunens verksamheter har förbrukat 2,5 % mer än vad som kommer in i form av skatteintäkter och statsbidrag och på sikt är det inte hållbart att förbrukningen ligger på en så hög nivå.

Lärande och stöd står för den största budgetavvikelsen med minus 14,5 miljoner kronor. Merparten beror på ökade kostnader för grundskoleverksamhet, institutionsvård och familjehemsplaceringar för barn och ungdom samt ett ökat försörjningsstöd

Trots underskott i driftverksamheten uppgår det ekonomiska resultat för 2014 till 24,7 miljoner kronor, vilket är 17,4 miljoner bättre än det budgeterade resultatet.

Att kommunen visar ett positivt resultat beror till största delen på en gynnsam utveckling på börsen och de reavinster som uppstått i samband med att kommunens pensionsplaceringar under året lagts om från enskilda aktier och värdepapper till fondplaceringar. Alla medel som genereras av pensionsmedlen återplaceras för att klara av det framtida pensionsåtagandet.

Kommunens bolagskoncern redovisar ett överskott om ca 60 miljoner kronor innan boksluts-dispositioner och skatt. Utfallet ligger i nivå med bolagskoncernens resultatplan.

Peter Söderström ser allvarligt på kostnadsutvecklingen i kommunen och framhåller att frågan kommer att behandlas i arbetet med budget för år 2016. Redan under innevarande år kan det bli nödvändigt med åtgärder för att anpassa verksamheten till budgeterade ramar.

Mer information:

Peter Söderström, Kommunstyrelsens ordförande, Arvika kommun, tfn 073-280 71 76

JanÅke Hermansson, kommundirektör, Arvika kommun, tfn 0570-814 52

- Bokslutet för 2014 visar ett positivt resultat jämfört med budget men det finns signaler som ger anledning till oro inför framtiden, konstaterar kommunalrådet Peter Söderström när han summerar det gångna året.

Läs vidare »
Media-no-image

Utställning om Tove Jansson

Pressmeddelanden   •   2015-02-19 11:33 CET

Som en del av läsprojektet ”Arvika läser Tove Jansson” visas under perioden 23 februari-21 mars utställningen ”En egen värld - Tove Jansson och Mumintrollen” på Arvika Bibliotek.

Utställningen har som syfte att uppmuntra barn i åldern 7-12 år att skapa egna världar utifrån sin fantasi. Med fokus på språket, samt på skapandet och dess förutsättningar, bjuds barnen in att använda sin fantasi i leken, skrivandet och bilden.

Utställningen gestaltar och levandegör delar av Tove Janssons fantasifulla Muminvärld och berättar om hennes barndom och väg till att bli konstnär/författare. Genom att också berätta om hur Tove Janssons Mumintroll växte fram, är ambitionen att öka barnens förståelse för den kreativa processen.

Utställningen ”En egen värld - Tove Jansson och Mumintrollen” kommer att finnas på Arvika Bibliotek från och med sportlovsveckan och fyra veckor framåt. Det är alltså möjligt för sportlovslediga barn att se utställningen tillsammans med någon vuxen, men också för lärare att besöka utställningen med sin skolklass.

Till utställningen finns ett pedagogiskt material anpassat för att jobba med barn 7-12 år, där förslag ges hur man kan jobba aktivt med utställningen och där finns även exempel på övningar för att komma igång med barnens skrivande, berättande och skapande av egna världar.

Mer information:
Mikael Johansson, Arvika Bibliotek, tfn 0570-818 48, 070-190 77 93 

​Som en del av läsprojektet ”Arvika läser Tove Jansson” visas under perioden 23 februari-21 mars utställningen ”En egen värld - Tove Jansson och Mumintrollen” på Arvika Bibliotek.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinfo om "Nattfrid"

Pressmeddelanden   •   2015-02-17 10:40 CET

Media inbjuds till en demonstration av "Nattfrid" tillsammans med Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg torsdagen den 19 februari kl 15.00.

Nattfrid är ett hjälpmedel som kan ersätta fysiska tillsynsbesök hos sjuka medborgare och därmed ge en lugnare sömn för de berörda personerna. Metoden är att en kamera tar bilder av den sjuke på tid och plats som man har kommit överens om - bilderna granskas av vårdpersonal, som avgör om andra insatser behöver sättas in.

Arvika kommun håller nu på att pröva metoden på frivilliga.


Plats: Vård och omsorg, kv Garvaren, Storgatan 17, Arvika.

Mer information:
Ordförande Sten Fransson
Utskottet för vård och omsorg
Tfn 070-320 39 62

Media inbjuds till en demonstration av "Nattfrid" tillsammans med Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg torsdagen den 19 februari kl 15.00. Nattfrid är ett hjälpmedel som kan ersätta fysiska tillsynsbesök hos sjuka medborgare.

Läs vidare »
Media-no-image

Solveig Ternström på Arvika Bibliotek

Pressmeddelanden   •   2015-02-11 09:15 CET

Måndagen den 16 februari kl 18.00 kommer Solveig Ternström till Arvika Bibliotek. Hon är aktuell med sin bok ”Dagbok 2008-2014 Från Dramaten till Riksdagen”. Vi ser fram emot en kväll med Solveig fylld av värme, humor och allvar.

Mer information:
Maria Bergroth, Arvika Bibliotek, tfn 0570-818 37
maria.bergroth@arvika.se

​Måndagen den 16 februari kl 18.00 kommer Solveig Ternström till Arvika Bibliotek. Hon är aktuell med sin bok ”Dagbok 2008-2014 Från Dramaten till Riksdagen”. Vi ser fram emot en kväll med Solveig fylld av värme, humor och allvar.

Läs vidare »
Media-no-image

Startar skivbolag i skolans regi

Pressmeddelanden   •   2015-02-10 13:26 CET

Percussion Town Records – ett skivbolag i skolans regi! Solbergagymnasiets musikesteter i Arvika ger ut sin musik digitalt!
Skivrelease den 2 mars 19.00, Musikskolan i Arvika.

Den 2 mars händer något nytt i musikstaden Arvika! Kanske i hela Värmland, eller hela Sverige? Så vitt vi vet känner vi inte till något liknande i skolsammanhang.

Solbergagymnasiets estetiska program, inriktning musik, inviger och startar "Percussion Town Records", ett riktigt skivbolag! Detta gör vi lärare i pedagogiskt syfte för att eleverna ska kunna nå ut med sin egenkomponerade musik och för att de ska få inblick i vad det innebär att ge ut musik idag och att starta ett skivbolag.

Våra elever i årskurs två har fått chansen att spela in ”Den första skivan” i skolans studio, Percussion Town Studio. Det är alltså enbart nyskrivet material som de har jobbat med sedan förra våren.

Vi firar detta spännande nytillskott på skivbolagshimlen på kvällen den 2 mars klockan 19.00 på Musikskolan i Arvika (våra undervisningslokaler på gymnasiet). Det blir en invigningsceremoni och släppfest där "Den första skivan" säljs i en liten, exklusiv upplaga fysiska skivor. Sedan kommer låtarna att finnas på Spotify, iTunes, Amazon och Google Play.

Skivan är av EP-format, det vill säga tre rykande färska poplåtar som våra elever Johanna Arvidsson, Jessica Gajdos och Magdalena Åhlin tillsammans har skrivit, arrangerat och spelat in med hjälp av oss lärare. Eleverna spelar förstås musiken live under släppfesten.

Vår elev Johan Johansson, har skapat logotypen för skivbolaget.


Mer information:
Anna Andersson Vass, musiklärare, Solbergagymnasiet och Musikskolan i Arvika, tfn 073-070 97 24, anna.andersson-vass@arvika.com

Behöver du en bild på skivbolagets logotyp och/eller på skivomslaget till "Den första skivan", kontakta Anna.

Självklart är media välkomna under släppfesten den 2 mars! Meddela gärna om ni kommer.

Percussion Town Records – ett skivbolag i skolans regi! Solbergagymnasiets musikesteter i Arvika ger ut sin musik digitalt! Skivrelease den 2 mars 19.00, Musikskolan i Arvika.

Läs vidare »
Media-no-image

Få perspektiv på Ukrainakrisen

Pressmeddelanden   •   2015-02-10 11:19 CET

"Perspektiv på Ukrainakrisen - Putin och de postsovjetiska staterna" - ett aktuellt ämne som tas upp i en föreläsning på Arvika Bibliotek onsdagen den 11 februari kl 18.00. Märta-Lisa Magnusson, fil dr i ryska och expert på Kaukasus, ger en initierad och intressant bild av förhållandet mellan Putins Ryssland och de tidigare sovjetiska delstaterna.

Mer information:
Lena Börjesson, Bibliotekschef, tfn 0570-818 36

​"Perspektiv på Ukrainakrisen - Putin och de postsovjetiska staterna" - ett aktuellt ämne som tas upp i en föreläsning på Arvika Bibliotek onsdagen den 11 februari kl 18.00. Märta-Lisa Magnusson, fil dr i ryska och expert på Kaukasus, ger en initierad och intressant bild av förhållandet mellan Putins Ryssland och de tidigare sovjetiska delstaterna.

Läs vidare »
Media-no-image

Vernissage på Arvika Konsthall

Pressmeddelanden   •   2015-02-09 11:57 CET

Lördagen den 14 februari kl 12.00 är det dags för vernissage på Arvika Konsthall. Det är Maj Britt Östman Ljung med "Tryckta bilder" och Tony Abrahamsson med "Skulptur".

May Britt Östman Ljungs handtryckta bilder från linoleum och trä på handgjort japanskt papper möter betong, trä, stengods och granit i Tony Abrahamssons skulpturala former. Utställningen ackompanjeras med musik av Ulf Söderberg. Vernissagemusik: Marie Johansson och Kristoffer Toth. Fri entré.

Mer information: Ann Lundqvist, Arvika Konsthall, tfn 070-101 45 29.

​Lördagen den 14 februari kl 12.00 är det dags för vernissage på Arvika Konsthall. Det är Maj Britt Östman Ljung med "Tryckta bilder" och Tony Abrahamsson med "Skulptur".

Läs vidare »
Media-no-image

Utredning busshållsplats Arvika

Pressmeddelanden   •   2015-02-04 09:57 CET

Arvika kommun utreder möjligheten att stärka bytespunkter och hållplatser för kollektivtrafik i Arvika centrum. Arbetet påbörjades under 2013 då Sweco tog fram ett förslag.

Detta har diskuterats och bearbetats och nu har ytterligare en utredning tagits fram. De platser som har analyserats av WSP är parkeringen vid Palmviksrondellen, Torget och kvarteret Bryggaren.

Aspekter som har analyserats är trafik, tillgänglighet, attraktivitet samt miljö och trafiksäkerhet. Förslaget har presenterats för Arvika kommun och utgör ytterligare ett beslutsunderlag i den fortsatta processen under våren.

Utredningen finns bifogad i pressmeddelandet.

Mer information:
Peter Söderström, Kommunstyrelsens ordförande, Arvika kommun, tfn 073-280 71 76.

Arvika kommun utreder möjligheten att stärka bytespunkter och hållplatser för kollektivtrafik i Arvika centrum. Arbetet påbörjades under 2013 då Sweco tog fram ett förslag. Detta har diskuterats och bearbetats och nu har ytterligare en utredning tagits fram.

Läs vidare »
Media-no-image

Inspirerande jobbmässa i Arvika

Pressmeddelanden   •   2015-01-30 07:58 CET

Torsdagen den 5 februari mellan kl 13 och 17 arrangerar Arvika kommun mässan ”Jobbkompassen i Arvika kommun” på Ritz i Arvika. Syftet med mässan är att på ett inspirerande sätt visa upp några av de 250 yrken som finns i organisationen. Arvika kommun är ortens största arbetsgivare och vi vill med mässan visa bredden av våra yrken och de arbetsmöjligheter vi kan erbjuda nu och i framtiden. Mässan riktas framför allt till arbetssökande och unga personer som inte valt sin yrkesbana än.

Några av de yrken som är representerade på mässan är lärare, biståndsbedömare, sjuksköterska, förskollärare, parkarbetare, lokalvårdare, ingenjör och distriktsköterska.

Pressen hälsas välkommen till Ritz och klockan 13.00 finns Arvika kommuns personalchef Gunilla Nilsson på plats för att svara på frågor.

Mer information:
Gunilla Nilsson, personalchef, Arvika kommun, tfn 0570-817 39.

​Torsdagen den 5 februari mellan kl 13 och 17 arrangerar Arvika kommun mässan ”Jobbkompassen i Arvika kommun” på Ritz i Arvika. Syftet med mässan är att på ett inspirerande sätt visa upp några av de 250 yrken som finns i organisationen.

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder

Om Arvika kommun

Arvika - en kommun med rörlighet

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan. Inom kommunens gränser bor runt 26 000 människor. Kommunen har också Värmlands lägsta kommunalskatt.

Att stå stilla är detsamma som att gå bakåt - Arvika är en kommun i rörelse framåt. Här finns en förmåga att skapa något nytt när gammalt går i graven. Och det som skapas håller hög kvalitet. Vare sig det handlar om konst och musik eller tjänster och industriprodukter. Det finns också en hög livskvalitet i kommunen, där närhet mellan människor ger trygghet och en balans i tillvaron.

Närhet, kvalitet, rörelse och uppfinningsrikedom är de ord som beskriver Arvika - våra värdeord.