Media-no-image

Pressvisning på Konsthallen 18 sept

Pressmeddelanden   •   2014-09-15 13:09 CEST

Välkommen på pressvisning torsdagen den 18 september kl 14.00 om den nya utställningen på Konsthallen 20 september-11 oktober:
 
Hans Laurell  Foto
Bo Södervall Akvarell

Hans Laurell visar sin fotokollektion från en K-märkt bilkyrkogård i värmlandsskogarna. Hans har på allvar börjat utforska fotografiet som pensionär efter att i ungdomen haft det som en stor hobby. Hans bilder har ställts ut i forum som till exempel på Vägverket, där han tidigare arbetat, samt på konsthallar. Laurells bilder är kontrastrika och färgstarka, och därmed något bearbetade efter fotosessionerna i skrotbilarnas miljö. Hans Laurell kommer inte att finnas på Konsthallen på torsdag tyvärr (bilder samt en text med information kan du istället få från undertecknad).

Bo Södervall inspireras av naturen, människor, dans och fest i sina akvareller. Han arbetar även med blandteknik, men i utställningen kommer akvarell och några digigraphietryck finnas med. Han är från början illustratör, men utbildade sig i olika kurser i akvarell vid Gerlesborgsskolan. Utställningar för flertalet konstföreningar. Bo kommer finnas på Konsthallen under pressvisningen, välkommen att få mer information direkt från konstnären själv.

Utställningen öppnar med vernissage på lördagen den 20 september med invigning och konstsamtal kl 12.

Mer information:
Ann Lundqvist, Arvika Konsthall, tfn 0570-818 42, 070-101 45 29.


Välkommen på pressvisning torsdagen den 18 september kl 14.00 om den nya utställningen på Konsthallen 20 september-11 oktober: Hans Laurell Foto Bo Södervall Akvarell

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinfo kring Vård och omsorg

Pressmeddelanden   •   2014-09-15 07:08 CEST

Media inbjuds till pressträff där vi informerar om ärendena inför kommande utskottsmöte. Vi kommer bland annat att ta upp delårsbokslutet.

Tid: Tisdagen den 16 september kl 13.00.
Plats: Verksamhetschef Eva Nilssons kontor, kv Garvaren, Storgatan 17, Arvika.

Mer information:
Ordförande Sten Fransson
Utskottet för vård och omsorg
Tfn 070-320 39 62 


Media inbjuds till pressträff där vi informerar om ärendena inför kommande utskottsmöte. Vi kommer bland annat att ta upp delårsbokslutet. Tid: Tisdagen den 16 september kl 13.00. Plats: Verksamhetschef Eva Nilssons kontor, kv Garvaren, Storgatan 17, Arvika.

Läs vidare »
Media-no-image

Tillgänglighetspris till Arvika kommun

Pressmeddelanden   •   2014-09-10 15:35 CEST

Företaget Humana i samarbete med Hjärnkraft, intresseorganisation för människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående, delar ut tillgänglighetspris till Arvika kommun!
 
Pressens representanter hälsas välkomna den 11 september kl 10.15 till Arvika stadshus, Östra Esplanaden 5, Arvika.
 
Claes Pettersson
Kommunstyrelsens ordförande
tfn 070-627 27 02
 
Anna Wikstrand
Bitr kommundirektör
Tfn 070-604 11 01

Företaget Humana i samarbete med Hjärnkraft, intresseorganisation för människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående, delar ut tillgänglighetspris till Arvika kommun! Pressens representanter hälsas välkomna den 11 september kl 10.15 till Arvika stadshus, Östra Esplanaden 5, Arvika.

Läs vidare »
Media-no-image

Trygga invånare i Arvika

Pressmeddelanden   •   2014-09-10 07:53 CEST

Invånarna i Arvika kommun känner sig trygga och rädslan att utsättas för våld är liten – det visar en trygghetsundersökning som kommunen beställt. Kommuninvånarnas vilja att påverka sin egen säkerhet är också stor då många har brandvarnare, brandsläckare, reflexer och nästan alla använder bilbälte.

Under vintern 2014 genomförde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en enkätundersökning om trygghet och säkerhet i Sverige.  Syftet med undersökningen var att ge förutsättningar för att bättre kunna inrikta säkerhets- och trygghetsarbetet framöver samt att få en bild av hur invånarna ser på sin egen säkerhet. Resultatet av trygghetsundersökningen är att arvikaborna i stort ser på trygghet och säkerhet på samma sätt som övriga invånare i riket. Det finns några intressanta resultat att lyfta från undersökningen som rör hela Sverige men även specifikt för Arvika kommun.

Vad det gäller rädslan för att drabbas av olyckor svarade hälften i Arvika kommun, precis som i resten av riket, att de ibland känner sig oroliga att drabbas av trafikolyckor och anser sig ha begränsade möjligheter att påverka sin egen säkerhet. Vad som är positivt är att 99 % av arvikaborna använder bilbälte. Även fallolyckor tillhör den vanligaste typ av olyckor och det är få som har vidtagit någon säkerhetsåtgärd för att minska risken för fallolyckor i hemmiljön.  

När det kommer till frågor som rör naturolyckor är det färre i Arvika än i övriga riket som känner sig oroliga att drabbas av exempelvis en storm eller översvämning. Arvikaborna anser sig ha större möjlighet att påverka sin egen säkerhet gällande samhällsstörningar, så som avbrott i dricksvattnet, än genomsnittet i riket. Många i kommunen har utrustning som underlättar vid olika typ av avbrott. Fler i Arvika än genomsnittet i Sverige har ficklampa med extra batterier, batteridriven radio, dunkar att hämta vatten i samt reservkök för att tillreda varm mat.

På frågor som rör brott mot den enskilda människan visar statistiken att runt 2 % under åren 2009-2013 någon gång utsatts för våld, en siffra som ser likadan ut i riket. Arvikaborna är dock något mindre oroliga att utsättas för misshandel och övergrepp än genomsnittet i riket.

Några negativa resultat av undersökningen visar att det är färre i Arvika kommun än i Sverige i stort som använder flytväst, det gäller framförallt för män.

Undersökningen visar också att det finns stora brister inom informationssäkerheten i Sverige, vilket även gäller för Arvika kommun. Många har drabbats av datavirus och få har installerat antivirusprogram. Ett fåtal vet om att även smarta telefoner och surfplattor kan få virus och behöver skyddas på liknande sätt som datorer. I Arvika är det färre än genomsnittet i riket som vet hur man skapar ett bra lösenord för att skydda personlig och värdefull information.

Räddningstjänsten har ett högt förtroende hos invånarna. De flesta i kommunen känner ett ansvar för säkerhetsåtgärder i sitt eget hem och anser att den enskilda människan även bör ha ett visst ansvar för säkerheten i samhället. Många anser sig vara säkerhetsmedvetna personer och tar information om risker och säkerhet på stort allvar. En slutrapport med det nationella resultatet av trygghetsundersökningen kommer i slutet av året.

Mer information:
Ida Andersson, säkerhetssamordnare, Arvika kommun, tfn 0570-814 77.


Invånarna i Arvika kommun känner sig trygga och rädslan att utsättas för våld är liten – det visar en trygghetsundersökning som kommunen beställt. Kommuninvånarnas vilja att påverka sin egen säkerhet är också stor då många har brandvarnare, brandsläckare, reflexer och nästan alla använder bilbälte.

Läs vidare »
Media-no-image

"Geologins dag" på Arvika Bibliotek

Pressmeddelanden   •   2014-09-08 12:07 CEST

Lördagen den 13 september uppmärksammas "Geologins dag" på Arvika Bibliotek. Sven Åke Larsson, professor i berggrundsgeologi, håller kl 11.00 en föreläsning om ”Plattektoniken - den geovetenskapliga revolutionen”. Under perioden 8-20 september pågår också en utställning med Värmlandsmineral och olika malmer.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Arvika Bibliotek och Västra Värmlands AmatörGeologer.

För mer upplysningar, kontakta: 
Mikael Johansson, Arvika Bibliotek. tfn 0570-818 48, 070-686 71 07.


Lördagen den 13 september uppmärksammas "Geologins dag" på Arvika Bibliotek. Sven Åke Larsson, professor i berggrundsgeologi, håller kl 11.00 en föreläsning om ”Plattektoniken - den geovetenskapliga revolutionen”. Under perioden 8-20 september pågår också en utställning med Värmlandsmineral och olika malmer.

Läs vidare »
Media-no-image

Arvika kommun har en bättre skolverksamhet än resultaten visar

Pressmeddelanden   •   2014-09-05 12:09 CEST

Skolinspektionen har under våren 2014 granskat Arvika kommuns skolverksamhet samt vuxenutbildningen. Fredagen den 5 september återfördes resultaten till kommunen. Varje enhet har fått beslut och återkoppling sedan tidigare. Dagens redovisning gällde det kommunövergripande beslutet.

Vid inspektionens arbete bedöms avvikelserna och dokumenteras, däremot vid den muntliga återföringen beskrivs kommunens olika verksamheter i betydligt positivare ordalag.

Skolinspektionens beslut efter tillsyn i Arvika kommun har redovisats för kommunledningen, skolledning och politiker.

Vid Skolinspektionens återföring kan vi notera att kommunens kvalitetsarbete är gediget och framhålls som ett föredöme. Det påtalades även om bra verksamhet inom förskolan och fritidshemmens goda lärmiljö. Skolinspektionen visar även på att det finns goda resultat inom gymnasieskolan, SFI och vuxenutbildningen.

Utvecklingsområden är bland annat att höja resultaten och se över likvärdigheten inom grundskolan. En omorganisation ska genomföras av vuxenutbildningen.

Skolinspektionen avslutar sin föredragning för kommunen med att hålla fram vikten av att deras arbete ska ses som vägledande och att Arvika kommun har ett pågående arbete som ses som mycket positivt av inspektionen.

Mer information:

Lärande och stöd
Verksamhetschef Per-Joel Sewelén, tfn 070-269 15 38
Grundskolechef Christian Persman, tfn 076-117 45 01
Avdelningschef förskola Monica Ortega, tfn 070-391 33 63
Gymnasiechef Carin Hedengård, tfn 070-314 83 03
Ordförande utskottet för lärande och stöd Aina Wåhlund, tfn 070-333 67 39

Bakgrundsinformation:

Skolinspektionens tillsynsbeslut 5 sept - http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=521144

Skolinspektionens pressmeddelande 5 sept - http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Skillnader-i-kunskapsresultat-mellan-grundskolorna-i-Arvika-kommun/


Skolinspektionen har under våren 2014 granskat Arvika kommuns skolverksamhet samt vuxenutbildningen. Fredagen den 5 september återfördes resultaten till kommunen. Vid Skolinspektionens återföring kan vi notera att kommunens kvalitetsarbete är gediget och framhålls som ett föredöme. Det påtalades även om bra verksamhet inom förskolan och fritidshemmens goda lärmiljö.

Läs vidare »
Media-no-image

Kommunpris till Sven Levin

Pressmeddelanden   •   2014-09-02 10:49 CEST

Arvika kommunpriskommitté har efter förslag från medborgare i Arvika, beslutat att tilldela Sven Levin ett av 2014 års kommunpris.
 
Priset delas ut till personer eller organisation som har gjort en skillnad i Arvika. Motiveringen är att Sven Levin har starkt bidrag till att återuppväcka forna tiders självhushållning av egen frukt utan sprutmedel, och därmed utan vattenförorening och transportgasutsläpp. Detta är både hälso- och miljöfrämjande.
 
Priset kommer att delas ut av ordföranden i kommunpriskommittén, Sten Fransson, i samband med Torpets Äppeldag i Spässerud den 13 september kl 14.00.

Mer information:
Sten Fransson, ordförande i kommunpriskommittén
Tfn 070-320 39 62
sten.fransson@arvika.se


Arvika kommunpriskommitté har beslutat att tilldela Sven Levin ett av 2014 års kommunpris. Priset delas ut till personer eller organisation som har gjort en skillnad i Arvika. Motiveringen är att Sven Levin har starkt bidragit till att återuppväcka forna tiders självhushållning av egen frukt utan sprutmedel, och därmed utan vattenförorening och transportgasutsläpp.

Läs vidare »
Media-no-image

1:a spadtaget för 38 nya lägenheter!

Pressmeddelanden   •   2014-09-02 10:25 CEST

Torsdagen den 4 september kl 11.00 tas det första spadtaget för nybyggnation av hyreslägenheter i centrala Arvika, plats kvarteret Veterinären, korsningen Fabriksgatan 28/Torggatan 14. Representanter för media hälsas välkomna att vara med.
 
Projektet omfattar 38 lägenheter med 25 garageplatser fördelade på tre byggnader och gemensamt källarplan. Lägenheterna är fördelade på 20 st två r o k,  15 st  tre r o k samt tre st 4 r o k. Mer information om projektet kommer att ges på plats både skriftligt och muntligt. Nyproduktionen är efterlängtad och är viktig för utvecklingen i Arvika.
 
Arvika Fastighets AB är byggherre. Byggprojektet uppförs på totalentreprenad av Skanska Sverige AB. Ingela Marberg och Astrid Prinzler vid arkitektföretaget Tengbom, Karlstad, svarar för utformning av bebyggelsen.
 
Mer information:
Ulf Richardson, vd Arvika Fastighets AB , tfn 0570-817 29, 070-340 99 29
Daniel Lindén, Skanska Sverige AB, tfn 010-449 20 86
Ingela Marberg, 054-400 50 60

Torsdagen den 4 september kl 11.00 tas det första spadtaget för nybyggnation av hyreslägenheter i centrala Arvika, plats kvarteret Veterinären, korsningen Fabriksgatan 28/Torggatan 14. Representanter för media hälsas välkomna att vara med.

Läs vidare »
Media-no-image

Om Lomjansguten på biblioteket

Pressmeddelanden   •   2014-08-22 12:56 CEST

Onsdagen den 27 augusti kl 18.00 gästas Arvika Bibliotek av en Sveriges mest uppskattade och lästa författare, då Lars Andersson kommer för att läsa ur och berätta om sin nya bok "Lomjansguten, en berättelse".

Lomjansguten var en spelmansvirtuos från Värmlands finnskog som levde i mitten av 1800-talet och Lars Andersson kommer att berätta om honom och boken i ett samtal med Sven Smedberg. Tobias Andersson kommer att framföra musik på fiol.

För mer info, kontakta:
Mikael Johansson, Arvika Bibliotek, tfn 0570-818 48, 070-190 77 93. 


Onsdagen den 27 augusti kl 18.00 gästas Arvika Bibliotek av en Sveriges mest uppskattade och lästa författare, då Lars Andersson kommer för att läsa ur och berätta om sin nya bok "Lomjansguten, en berättelse".

Läs vidare »
Media-no-image

Författarbesök på biblioteket

Pressmeddelanden   •   2014-08-18 11:09 CEST

Torsdagen den 21 augusti klockan 18.00 kommer serietecknaren Malin Biller till Arvika Bibliotek. Hon kommer då att prata om sin nya bok "I varje droppe är en ädelsten". Boken är baserad på Gustaf Frödings texter och utkommer till Frödings födelsedag den 20 augusti. Dessutom är den Frödingsällskapets årsbok.
 
Mer information:
Malin Palm, Arvika Bibliotek, Arvika kommun, tfn 0570-818 38, 070-270 31 43.

Torsdagen den 21 augusti klockan 18.00 kommer serietecknaren Malin Biller till Arvika Bibliotek. Hon kommer då att prata om sin nya bok "I varje droppe är en ädelsten". Boken är baserad på Gustaf Frödings texter och utkommer till Frödings födelsedag den 20 augusti. Dessutom är den Frödingsällskapets årsbok.

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder

Om Arvika kommun

Arvika - en kommun med rörlighet

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan. Inom kommunens gränser bor 26 000 människor och målet - enligt den vision för framtiden som tagits fram - är att befolkningstalet inom några år ska nå upp till 27 000. Kommunen har också Värmlands lägsta kommunalskatt.

Att stå stilla är detsamma som att gå bakåt - Arvika är en kommun i rörelse framåt. Här finns en förmåga att skapa något nytt när gammalt går i graven. Och det som skapas håller hög kvalitet. Vare sig det handlar om konst och musik eller tjänster och industriprodukter. Det finns också en hög livskvalitet i kommunen, där närhet mellan människor ger trygghet och en balans i tillvaron.

Närhet, kvalitet, rörelse och uppfinningsrikedom är de ord som beskriver Arvika - våra värdeord.