Media-no-image

Kommunen inventerar tillgänglighet

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 11:43 CEST

Arvika kommun har fått bidrag från Boverket för att under hösten påbörja en inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet. Inventeringen ska ses som ett strategiskt arbete för att öka kunskaperna om hur tillgängligheten till bostäderna i kommunen ser ut

Inventering kommer att ske i såväl det kommunala som det privata flerbostadshusbeståndet. Arbetet kommer att ske i två etapper. I den första etappen kommer man att göra en översiktlig inventering från utsidan av fastigheterna. Utifrån resultatet kommer man att gallra ut vilka områden som är i störst behov av anpassning i förhållande till nyttan.

I andra etappen kommer en mer detaljerad inventering av utvalda områden och bostadshus att genomföras. Den grundligare inventeringen kommer att omfatta allmänna utrymmen inuti och i anslutning till byggnaden, till exempel entré, trapphus, miljöhus, garage, möjlighet till angöring, tvättstuga samt utrymmen för att ta sig mellan dessa.

Inventeringen kommer att mynna ut i en rapport som redogör för var och hur tillgängligheten eventuellt brister och ge förslag på åtgärder. Genom att skapa en korrekt bild av hur tillgängligheten ser ut i dagsläget kan man i framtiden enklare fatta riktiga beslut för att undanröja gamla hinder och undvika nya. Inventeringen kommer också att effektivisera och förbättra förmedlingen av bostäder då man bättre kan matcha behoven hos den bostadssökande med rätt boende. Eva Nilsson, verksamhetschef Vård och omsorg, tror att detta kan gynna seniorer och funktionshindrade.

– Vi hoppas att en inventering av tillgängligheten kommer att medföra att äldre och personer med särskilda behov kan få lägenheter som bättre passar deras behov. Då kan de bo kvar längre i sina hem och slippa flytta.

Inventeringen kommer att genomföras av ett externt företag, Urban Utveckling & Samhällsplanering, som kommer att finnas på plats i Arvika med start sista veckan i oktober. Arbetet med inventeringen beräknas vara klar i april 2015.

Mer information:
Hilde Axelsson, planeringschef, tfn: 0570-818 51, 070-418 16 97.

 

Arvika kommun har fått bidrag från Boverket för att under hösten påbörja en inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet. Inventeringen ska ses som ett strategiskt arbete för att öka kunskaperna om hur tillgängligheten till bostäderna i kommunen ser ut.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressvisning på Arvika Konsthall

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 07:30 CEST

Välkommen till Arvika Konsthall på pressvisning torsdagen den 23 oktober kl 14.00.

Elisabeth Gothe - måleri
”Från vildkatter på Lofoten till oväntade möten med änglar, udda varelser och allas vår tusighet”
25.10-15.11 2014

Elisabeth Gothe ställde senast ut på Arvika Konsthall 2006 i en samlingsutställning och har utöver det medverkat i utställningar hos oss och andra konsthallar i Värmland samt i en tidigare separatutställning hos oss på Konsthallen 1999. Elisabeth är född i Stockholm, bodde i Sunne under tidiga uppväxtåren och även bott och arbetat i Värmland en tid.
Vi ser fram emot att se henne här igen.
 
Mer information:
Ann Lundqvist, Arvika Konsthall, tfn 070-101 45 29


Välkommen till Arvika Konsthall på pressvisning torsdagen den 23 oktober kl 14.00. Elisabeth Gothe - måleri. ”Från vildkatter på Lofoten till oväntade möten med änglar, udda varelser och allas vår tusighet”. 25.10-15.11 2014

Läs vidare »
Media-no-image

Muminquiz på biblioteket

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 09:44 CEST

På torsdag, den 16 oktober, är det dags för frågesport på Arvika Bibliotek. Som en del i läsprojektet ”Arvika Läser Tove Jansson” bjuder biblioteket in till Tove Jansson-quiz, där man kan testa sina kunskaper om Tove och hennes figurer i Mumindalen. Quizet börjar kl 18.00 och passar både för barn och vuxna. Snacks och fina priser utlovas!

Mer information:
Maria Bergroth (tfn 0570-818 37, 076-793 18 37) och Malin Palm (tfn 0570- 818 35, 073-270 31 43), Arvika Bibliotek.


På torsdag, den 16 oktober, är det dags för frågesport på Arvika Bibliotek. Som en del i läsprojektet ”Arvika Läser Tove Jansson” bjuder biblioteket in till Tove Jansson-quiz, där man kan testa sina kunskaper om Tove och hennes figurer i Mumindalen.

Läs vidare »
Media-no-image

Informationsdag om digital delaktighet

Pressmeddelanden   •   2014-10-02 15:33 CEST

Det nationella projektet "Digidel" genomför under perioden den 6-10 oktober en "Medborgarvecka" för att fokusera på digital delaktighet och e-tjänster. Arvika Bibliotek kommer som en av de medverkande att tisdagen den 7 oktober genomföra en informationsdag om digital delaktighet med visningar och prova på-tillfällen under dagen. Samma dag genomförs traditionsenligt Senior-Surf-dagen på biblioteket.
 
Schemat för dagen ser ut så här:

Informationsdag om digital delaktighet
Datum: Tisdagen den 7 oktober.
Plats: Arvika Bibliotek.
10.00-13.00: Senior-Surf med drop-in. Prova på bibliotekets olika e-tjänster via datorer, mobil eller surfplatta.
14.00-15.00: Prova på olika barn-appar på surfplatta.
17.00-18.00: Allmän drop-in med frågor om bibliotekets e-tjänster.
18.00-19.00: Visning av e-böcker, databaser och talboksnedladdning.
 
Mer information:
Mikael Johansson, Arvika Bibliotek, tfn 0570-818 48, 070-190 77 93.


Det nationella projektet "Digidel" genomför under perioden den 6-10 oktober en "Medborgarvecka" för att fokusera på digital delaktighet och e-tjänster. Arvika Bibliotek kommer som en av de medverkande att tisdagen den 7 oktober genomföra en informationsdag om digital delaktighet med visningar och prova på-tillfällen. Samma dag genomförs traditionsenligt Senior-Surf-dagen på biblioteket.

Läs vidare »
Media-no-image

Utställningen "Mumindalen"

Pressmeddelanden   •   2014-09-22 15:05 CEST

I projektet "Arvika läser Tove Jansson" uppmärksammas nu Tove Janssons betydelse som inspiratör för nutida serietecknare. Utställningen finns att se på Arvika Bibliotek den 1-31 oktober. 
 
Mer information:
Ulla-Carin Stenberg, vik kulturutvecklare, Arvika kommun, tfn 0570-816 08, 070-358 08 31

I projektet "Arvika läser Tove Jansson" uppmärksammas nu Tove Janssons betydelse som inspiratör för nutida serietecknare. Utställningen finns att se på Arvika Bibliotek den 1-31 oktober.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressvisning på Konsthallen 18 sept

Pressmeddelanden   •   2014-09-15 13:09 CEST

Välkommen på pressvisning torsdagen den 18 september kl 14.00 om den nya utställningen på Konsthallen 20 september-11 oktober:
 
Hans Laurell  Foto
Bo Södervall Akvarell

Hans Laurell visar sin fotokollektion från en K-märkt bilkyrkogård i värmlandsskogarna. Hans har på allvar börjat utforska fotografiet som pensionär efter att i ungdomen haft det som en stor hobby. Hans bilder har ställts ut i forum som till exempel på Vägverket, där han tidigare arbetat, samt på konsthallar. Laurells bilder är kontrastrika och färgstarka, och därmed något bearbetade efter fotosessionerna i skrotbilarnas miljö. Hans Laurell kommer inte att finnas på Konsthallen på torsdag tyvärr (bilder samt en text med information kan du istället få från undertecknad).

Bo Södervall inspireras av naturen, människor, dans och fest i sina akvareller. Han arbetar även med blandteknik, men i utställningen kommer akvarell och några digigraphietryck finnas med. Han är från början illustratör, men utbildade sig i olika kurser i akvarell vid Gerlesborgsskolan. Utställningar för flertalet konstföreningar. Bo kommer finnas på Konsthallen under pressvisningen, välkommen att få mer information direkt från konstnären själv.

Utställningen öppnar med vernissage på lördagen den 20 september med invigning och konstsamtal kl 12.

Mer information:
Ann Lundqvist, Arvika Konsthall, tfn 0570-818 42, 070-101 45 29.


Välkommen på pressvisning torsdagen den 18 september kl 14.00 om den nya utställningen på Konsthallen 20 september-11 oktober: Hans Laurell Foto Bo Södervall Akvarell

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinfo kring Vård och omsorg

Pressmeddelanden   •   2014-09-15 07:08 CEST

Media inbjuds till pressträff där vi informerar om ärendena inför kommande utskottsmöte. Vi kommer bland annat att ta upp delårsbokslutet.

Tid: Tisdagen den 16 september kl 13.00.
Plats: Verksamhetschef Eva Nilssons kontor, kv Garvaren, Storgatan 17, Arvika.

Mer information:
Ordförande Sten Fransson
Utskottet för vård och omsorg
Tfn 070-320 39 62 


Media inbjuds till pressträff där vi informerar om ärendena inför kommande utskottsmöte. Vi kommer bland annat att ta upp delårsbokslutet. Tid: Tisdagen den 16 september kl 13.00. Plats: Verksamhetschef Eva Nilssons kontor, kv Garvaren, Storgatan 17, Arvika.

Läs vidare »
Media-no-image

Tillgänglighetspris till Arvika kommun

Pressmeddelanden   •   2014-09-10 15:35 CEST

Företaget Humana i samarbete med Hjärnkraft, intresseorganisation för människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående, delar ut tillgänglighetspris till Arvika kommun!
 
Pressens representanter hälsas välkomna den 11 september kl 10.15 till Arvika stadshus, Östra Esplanaden 5, Arvika.
 
Claes Pettersson
Kommunstyrelsens ordförande
tfn 070-627 27 02
 
Anna Wikstrand
Bitr kommundirektör
Tfn 070-604 11 01

Företaget Humana i samarbete med Hjärnkraft, intresseorganisation för människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående, delar ut tillgänglighetspris till Arvika kommun! Pressens representanter hälsas välkomna den 11 september kl 10.15 till Arvika stadshus, Östra Esplanaden 5, Arvika.

Läs vidare »
Media-no-image

Trygga invånare i Arvika

Pressmeddelanden   •   2014-09-10 07:53 CEST

Invånarna i Arvika kommun känner sig trygga och rädslan att utsättas för våld är liten – det visar en trygghetsundersökning som kommunen beställt. Kommuninvånarnas vilja att påverka sin egen säkerhet är också stor då många har brandvarnare, brandsläckare, reflexer och nästan alla använder bilbälte.

Under vintern 2014 genomförde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en enkätundersökning om trygghet och säkerhet i Sverige.  Syftet med undersökningen var att ge förutsättningar för att bättre kunna inrikta säkerhets- och trygghetsarbetet framöver samt att få en bild av hur invånarna ser på sin egen säkerhet. Resultatet av trygghetsundersökningen är att arvikaborna i stort ser på trygghet och säkerhet på samma sätt som övriga invånare i riket. Det finns några intressanta resultat att lyfta från undersökningen som rör hela Sverige men även specifikt för Arvika kommun.

Vad det gäller rädslan för att drabbas av olyckor svarade hälften i Arvika kommun, precis som i resten av riket, att de ibland känner sig oroliga att drabbas av trafikolyckor och anser sig ha begränsade möjligheter att påverka sin egen säkerhet. Vad som är positivt är att 99 % av arvikaborna använder bilbälte. Även fallolyckor tillhör den vanligaste typ av olyckor och det är få som har vidtagit någon säkerhetsåtgärd för att minska risken för fallolyckor i hemmiljön.  

När det kommer till frågor som rör naturolyckor är det färre i Arvika än i övriga riket som känner sig oroliga att drabbas av exempelvis en storm eller översvämning. Arvikaborna anser sig ha större möjlighet att påverka sin egen säkerhet gällande samhällsstörningar, så som avbrott i dricksvattnet, än genomsnittet i riket. Många i kommunen har utrustning som underlättar vid olika typ av avbrott. Fler i Arvika än genomsnittet i Sverige har ficklampa med extra batterier, batteridriven radio, dunkar att hämta vatten i samt reservkök för att tillreda varm mat.

På frågor som rör brott mot den enskilda människan visar statistiken att runt 2 % under åren 2009-2013 någon gång utsatts för våld, en siffra som ser likadan ut i riket. Arvikaborna är dock något mindre oroliga att utsättas för misshandel och övergrepp än genomsnittet i riket.

Några negativa resultat av undersökningen visar att det är färre i Arvika kommun än i Sverige i stort som använder flytväst, det gäller framförallt för män.

Undersökningen visar också att det finns stora brister inom informationssäkerheten i Sverige, vilket även gäller för Arvika kommun. Många har drabbats av datavirus och få har installerat antivirusprogram. Ett fåtal vet om att även smarta telefoner och surfplattor kan få virus och behöver skyddas på liknande sätt som datorer. I Arvika är det färre än genomsnittet i riket som vet hur man skapar ett bra lösenord för att skydda personlig och värdefull information.

Räddningstjänsten har ett högt förtroende hos invånarna. De flesta i kommunen känner ett ansvar för säkerhetsåtgärder i sitt eget hem och anser att den enskilda människan även bör ha ett visst ansvar för säkerheten i samhället. Många anser sig vara säkerhetsmedvetna personer och tar information om risker och säkerhet på stort allvar. En slutrapport med det nationella resultatet av trygghetsundersökningen kommer i slutet av året.

Mer information:
Ida Andersson, säkerhetssamordnare, Arvika kommun, tfn 0570-814 77.


Invånarna i Arvika kommun känner sig trygga och rädslan att utsättas för våld är liten – det visar en trygghetsundersökning som kommunen beställt. Kommuninvånarnas vilja att påverka sin egen säkerhet är också stor då många har brandvarnare, brandsläckare, reflexer och nästan alla använder bilbälte.

Läs vidare »
Media-no-image

"Geologins dag" på Arvika Bibliotek

Pressmeddelanden   •   2014-09-08 12:07 CEST

Lördagen den 13 september uppmärksammas "Geologins dag" på Arvika Bibliotek. Sven Åke Larsson, professor i berggrundsgeologi, håller kl 11.00 en föreläsning om ”Plattektoniken - den geovetenskapliga revolutionen”. Under perioden 8-20 september pågår också en utställning med Värmlandsmineral och olika malmer.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Arvika Bibliotek och Västra Värmlands AmatörGeologer.

För mer upplysningar, kontakta: 
Mikael Johansson, Arvika Bibliotek. tfn 0570-818 48, 070-686 71 07.


Lördagen den 13 september uppmärksammas "Geologins dag" på Arvika Bibliotek. Sven Åke Larsson, professor i berggrundsgeologi, håller kl 11.00 en föreläsning om ”Plattektoniken - den geovetenskapliga revolutionen”. Under perioden 8-20 september pågår också en utställning med Värmlandsmineral och olika malmer.

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder

Om Arvika kommun

Arvika - en kommun med rörlighet

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan. Inom kommunens gränser bor 26 000 människor och målet - enligt den vision för framtiden som tagits fram - är att befolkningstalet inom några år ska nå upp till 27 000. Kommunen har också Värmlands lägsta kommunalskatt.

Att stå stilla är detsamma som att gå bakåt - Arvika är en kommun i rörelse framåt. Här finns en förmåga att skapa något nytt när gammalt går i graven. Och det som skapas håller hög kvalitet. Vare sig det handlar om konst och musik eller tjänster och industriprodukter. Det finns också en hög livskvalitet i kommunen, där närhet mellan människor ger trygghet och en balans i tillvaron.

Närhet, kvalitet, rörelse och uppfinningsrikedom är de ord som beskriver Arvika - våra värdeord.