Lex Sarah-anmälan på LSS-boende

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2020 13:55 CEST

Utifrån rapporterade avvikelser på ett LSS-boende och en utredning därav, har Vård och omsorg i Arvika gjort en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

- Ledningen ser allvarligt på händelsen och anmälan är en del i vårt ständiga arbete med att systematiskt rapportera och utreda eventuella fel och brister för att på så sätt säkerställa och utveckla kvalitén i vår verksamhet, säger Vård och omsorgs verksamhetschef, Eva Nilsson.

De brister som framkom i utredningen var att personalens förutsättningar och kompetens inte motsvarade en av de boendes behov till fullo. Situationer som uppkommit på boendet har därför påverkat övriga medboendes trygghet och säkerhet. Utredningen visade också att tidigare riskbedömning, åtgärdsplan och uppföljning av insatsen inte har utförts enligt rutin.

Flera åtgärder har därefter vidtagits samt påbörjats såsom utbildning, upprättande av rutiner och struktur samt schema för hyresgäster m m. Kompetenshöjande insatser i form av metodstöd, utbildning i lågaffektivt bemötande samt psykisk ohälsa och missbruk är andra planerade åtgärder.

Utredningen påvisar ett generellt behov av kompetenshöjande åtgärder inom LSS samt kommungemensam samverkan i ärenden där individer har omfattande behov.

För mer information, kontakta:

Eva Nilsson, verksamhetschef, vård och omsorg
Tfn: 070-251 03 82
E-post: eva.nilsson@arvika.se

Anne-Louise Jansson, avdelningschef LSS
Tfn: 0570-828 53
E-post: anne-louise.jansson@arvika.se

Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Utifrån rapporterade avvikelser på ett LSS-boende och en utredning därav, har Vård och omsorg i Arvika gjort en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Läs vidare »

Film och tävling under krisberedskapsveckan!

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2020 08:23 CEST

Den 11-17 maj är det dags för den årliga nationella krisberedskapsveckan! Välinformerade och engagerade människor är en viktig tillgång vid en samhällskris, därför finns Krisberedskapsveckan. Alla som vill kan delta och hjälpa till att sprida budskapen för att stärka motståndskraften hos Sveriges invånare. Det är inte minst viktigt just nu i coronakrisens Sverige.

Arvika kommun har genom Säkerhetssamordningen i Arvika, Eda, Säffle och Årjäng i år tagit fram kampanjen #skulledupalla. Genom kampanjen ”Skulle du palla?” får en grupp ungdomar ta sig an olika uppdrag, eller problemställningar, knutna till hemberedskap som har en påverkan på en deras vardagsliv. I fem avsnitt får vi följa denna grupp som på ett dokumentärt sätt får finna kreativa lösningar på de problem de ställs inför.

Kampanjen kompletteras med webbplatsen www.skulledupalla.se där man kan göra ett quiz och testa sina kunskaper inom hemberedskap. Deltar man i quizet har finns chans att vinna en solcellsladdare.

- Vi ville skapa en digital kampanj som inkluderar unga och kan öka deras förståelse för hemberedskap, berättar Elin Fredriksson, säkerhetssamordnare i Arvika kommun. Att ha viss hemberedskap och ha förståelse för krisberedskap bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt land, vår egen och anhörigas säkerhet. Detta är något som i samband med rådande situation med coronaviruset har blivit extra tydligt och viktigt.

Kampanjen #skulledupalla är ett samarbete mellan Arvika, Eda, Säffle och Årjängs kommuner och har flera syften. Filmerna är tänkta att väcka uppmärksamhet och tankar kring hur man skulle reagera vid en kris. Webbplatsen och quizet kan fungera som en plattform för diskussion och dialog om hemberedskap inom exempelvis skolan eller ungdomsföreningar.

Häng med och följ våra avsnitt som kommer släppas löpande under krisberedskapsveckan på Arvika kommuns Facebook och Instagram – och var med och tävla om fina priser genom att göra vårt quiz på www.skulledupalla.se.

För mer information, kontakta:

Elin Fredriksson, säkerhetssamordnare Arvika kommun, tfn 0570-817 72 eller e-post elin.fredriksson@arvika.se

MSB:s webbplats om krisberedskapsveckan, Arvika kommuns webbplats om krisberedskap.

Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Den 11-17 maj är det dags för den årliga nationella krisberedskapsveckan! Välinformerade och engagerade människor är en viktig tillgång vid en samhällskris, därför finns Krisberedskapsveckan. Alla som vill kan delta och hjälpa till att sprida budskapen för att stärka motståndskraften hos Sveriges invånare. Det är inte minst viktigt just nu i coronakrisens Sverige.

Läs vidare »

Vi firar en annorlunda student och skolavslutning

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2020 15:15 CEST

I år kommer firandet av student och skolavslutning att bli annorlunda. Istället för att samlas och fira måste vi tänka på att skydda varandra från smittspridning.

Studentfirandet

Studentfirandet i Arvika kommer bli annorlunda, men vi hoppas kunna göra den så högtidlig och minnesvärd det går med tanke på omständigheterna. Studenterna på Solberga och Taserud kommer att springa ut klassvis och få mötas av två närstående var.

På Solbergagymnasiet springer klasserna ut en i taget enligt ett schema. Skolgården (parkeringen) kommer att spärras av så att endast två närstående per elev får vistas inom området vid tidpunkten då eleverna springer ut.

På Taserudsgymnasiet kommer klasserna också att släppas ut klassvis, men ur olika ingångar vid 2 olika tillfällen. Även på Taserud får eleverna mötas av två närstående per elev.

Vanligtvis brukar studenternas utspring vara ett festligt tillfälle där studenterna möts av sina närstående och vänner, men i år kommer det inte kunna bli så. Vi måste följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och ber alla att respektera dessa anvisningar. Exakta tider och scheman för utsläpp kommer inom kort.

Den 28/4 beslöt Folkhälsomyndigheten att större ceremonier, samlingar, eller parader för hela skolan ska inte hållas, och skolklasser på lastbilsflak får inte förekomma. Transportstyrelsen kommer att få nya direktiv så att Polisen kan ingripa om någon bryter mot reglerna för detta.

Skolavslutningar

Alla skolavslutningar i grundskolan kommer anpassas efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta innebär att det blir firande klassvis utan vårdnadshavare. Varje skola kommer göra sitt yttersta för att skolavslutningarna kommer bli festliga trots allt.

För gymnasieskolorna årskurs 1 och 2 kommer skolavslutningarna att ske digitalt.

För mer information kontakta:

Carin Hedengård, gymnasiechef, Arvika kommun på tfn 0570-818 56 eller via e-post: carin.hedengard@arvika.se

Carina Johannesson, grundskolechef, Arvika kommun på tfn 072-232 48 48 eller via e-post: carina.johannesson@arvika.se

Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

I år kommer firandet av student och skolavslutning att bli annorlunda. Istället för att samlas och fira måste vi tänka på att skydda varandra från smittspridning.

Läs vidare »

Kommunala sommarjobb 2020!

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2020 13:32 CEST

Arvika kommun erbjuder sommarjobb för ungdomar i sommar! Kommunfullmäktige avsätter 1,5 miljoner kronor för en satsning i sommar.

- En av de förväntade effekterna av coronaviruset är att ungdomsarbetslösheten kommer att öka, vilket gör att den som är ung kan få svårt att få den första arbetslivserfarenheten, som i sin tur kan ge möjlighet till erfarenheter och referenser för att komma in på arbetsmarknaden på allvar. Sommarjobbet har för många ungdomar varit språngbrädan in i arbetslivet - därför är denna satsning viktig, säger Peter Söderström, kommunalråd i Arvika kommun.

- En tanke är att stärka föreningslivet och erbjuda föreningarna i kommunen att anmäla intresse av sommarjobbande ungdomar, säger biträdande kommundirektör Anna Wikstrand. Besöksnäringen är en bransch som har drabbats hårt av coronavirusets följder och där ser vi på möjligheten för föreningar att erbjuda sommarjobb som stärker möjligheterna att hålla öppet. Vi ser också att föreningar via sommarjobben kan erbjuda barn och unga i Arvika meningsfulla sommaraktiviteter.

Det blir Kommunfullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet om satsningen på sommarjobb 2020 vid sitt sammanträde den 27 april. Satsningen stöds av att regeringen tidigaer meddelat att statliga medel avsätts för sommarjobb för ungdomar.

Under vecka 18 kommer mer information om hur föreningar och ungdomar kan söka jobben.


Mer information:

Bitr kommundirektör Anna Wikstrand, tfn 0570-816 95 eller 816 00 vx

Enhetschef Johan Mossberg, Arbetsmarknads- och integrationsenheten Ungdom, tfn 070-190 31 47

Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Arvika kommun erbjuder sommarjobb för ungdomar i sommar! Kommunfullmäktige avsätter 1,5 miljoner kronor för en satsning i sommar.

Läs vidare »

Elda inte avfall

Pressmeddelanden   •   Apr 14, 2020 10:35 CEST

Ett vårtecken så här års är alla eldar som brinner med trädgårdsavfall. Men är det verkligen okej att elda på tomten? Kan det till och med vara olagligt?

När vårstädningen flyttar utomhus brukar det samlas stora mängder med löv och grenar som ska rensas bort. Det allra bästa är att köra trädgårdsavfallet till återvinningscentralen eller kompostera det. Om man komposterar sitt trädgårdskräp återgår näringsämnena till marken. Ska man elda får brasor endast innehålla torrt ris, kvistar och rent obehandlat trä.

Exponering av skadliga ämnen

När man eldar avfall frigörs och bildas en rad skadliga ämnen. Det påverkar inte bara miljön negativt utan leder också till att man utsätter sig själv och sin omgivning för olika hälsorisker. Bland annat genom inandning av rök men också via mat eller dricksvatten eftersom de skadliga ämnena lagras i marken.

- Om du eldar en brasa med avfall kommer giftiga ämnen att stanna kvar i marken under väldigt lång tid, berättar Ann-Christin Karlsson, miljöskyddsinspektör. Detta kan innebära en hälsorisk om man vill odla grönsaker där i framtiden.

Brandrisk

Dessutom uppfattas ofta eldningen som störande då framför allt den illaluktande röken utgör en direkt olägenhet. Även djur kan ta skada. Men att anlägga en egen brand kan vara både miljöovänligt och förenat med stor fara. Brandingenjör Elin Lindsjö uppmanar till försiktighet.

- Ta hänsyn till vädret och kolla så det inte råder eldningsförbud. Det är viktigt att ha full kontroll över elden och att man har möjlighet att släcka vid behov. Bevaka under eldning, kontrollera noga att ingen glöd finns kvar innan man lämnar och kontrollera platsen efteråt, säger Elin.

Sammanfattningsvis:

  • Det är olagligt att elda avfall
  • Brasor får endast innehålla torrt ris, kvistar och rent obehandlat trä
  • Vi avråder från gräsbränning på grund av spridningsrisken.

För mer information kontakta:

Ann-Christin Karlsson, miljöskyddsinspektör, Arvika kommun på tfn 0570-827 16 eller via e-post: ann-christin.karlsson@arvika.se

Elin Lindsjö, brandingenjör, Arvika kommun på tfn 0570-826 19 eller e-post: elin.lindsjo@arvika.se

Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Ett vårtecken så här års är alla eldar som brinner med trädgårdsavfall. Men är det verkligen okej att elda på tomten? Kan det till och med vara olagligt?

Läs vidare »

Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2020 16:08 CEST

Regeringen har föreslagit en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Det nya coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser i hela Sverige och skapat ett mycket allvarligt läge för stora delar av hotell- och restaurangbranschen samt handeln.

I regeringens extra ändringsbudget avsätter regeringen 5 miljarder kronor i stöd för sänkta fasta hyror för utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Arvika Fastighets AB sänker därför den fasta hyran med 50 procent för dessa hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni.

- Detta är en jobbig situation för alla och vi får göra vårt bästa för att tillsammans få samhället att fungera igen, säger Mikael Engstig, VD, Arvika Fastighets AB.

För frågor, kontakta Mikael Engstig,VD, Arvika Fastighets AB, tfn 0570-817 29

Mer information:
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher/

Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Arvika Fastighets AB sänker den fasta hyran med 50 procent för dessa hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni.

Läs vidare »

Nya hyror i Arvika Fastighets AB

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2020 16:44 CET

Arvika Fastighets AB och Hyresgästföreningen Region Mitt har träffat avtal om bostadshyror för perioden 2020-04-01-- 2021-03-31. Den generella hyreshöjningen är 2,25 % vilket motsvarar en hyreshöjning med ca 99 kr/månad för en genomsnittlig lägenhet på 64 kvadratmeter.

En heltäckande översyn av hyressättningen inom bolagets lägenheter pågår sedan 2015, då Arvika Fastighets AB och Hyresgästföreningen gemensamt beslutade att införa hyressättning enligt systemet Poängen. Syftet är att hyran bättre ska spegla hur hyresgäster värderar sitt boende, till exempel egenskaper som bostadens läge, storlek, ålder, utrustning och standard. Varje lägenhet får en målhyra baserat på de olika egenskaperna. Hyresgästerna ska uppleva att skillnaden i målhyra mellan olika lägenheter är rimlig och rättvis.

Justering av lägenheternas aktuella hyror mot målhyra har stegvis gjorts från 2016. Nu återstår ett mindre antal lägenheter som ännu inte nått målhyra, vilket innebär att hyresändringarna för enskilda lägenheter kan variera i spannet från oförändrad hyra (0 %) till maximalt 5 %.

Av de 2,25% i hyreshöjning kom parterna överens vid förhandlingen 2019 att 0,6% kommer att satsas för att öka på tryggheten.


Kontaktpersoner:
Förvaltare Kennet Ollenberg, tfn 0570-814 96
Ekonomichef Sven-Inge Eriksson, tfn 0570-826 11

Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Arvika Fastighets AB och Hyresgästföreningen Region Mitt har träffat avtal om bostadshyror för perioden 2020-04-01-- 2021-03-31. Den generella hyreshöjningen är 2,25 % vilket motsvarar en hyreshöjning med ca 99 kr/månad för en genomsnittlig lägenhet på 64 kvadratmeter.

Läs vidare »

Tips kring kommunikation om coronaviruset

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2020 14:11 CET

Vi är så klart angelägna om att hålla lokala media informerade om vad som händer i vår kommun kring coronaviruset. Det händer mycket och det händer snabbt, både små och stora händelser. I det läge vi nu befinner oss i, så lägger vi mycket tid på att kommunicera och svara på frågor från medborgarna samt interninformationen - och pressmeddelanden när det gäller mindre händelser blir mer sällsynta. Ett enkelt sätt för media att följa det dagliga skeendet är att prenumerera på nyhetsnotiser via arvika.se – jag vet att en del journalister redan gör så.https://www.arvika.se/kommunochpolitik/pressochinformationsmaterial/webbplatsen/prenumerationer

Vi har också lagt upp FAQ:er på arvika.se med frågor och svar, som löpande uppdateras – undersidor till vår coronasida på arvika.se, www.arvika.se/corona

Självklart kommer vi att informera pressen vid större händelser, som ett pressmeddelande eller en presskonferens. Ni är en viktig informationskanal för våra kommuninvånare!

Presstalesperson är kommundirektör Hans Karlsson.

Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Tips kring kommunikation om coronaviruset

Läs vidare »

Pressinfo om covid-19

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2020 12:20 CET

Media hälsas välkomna till information angående Covid-19 och en samlad lägesbild över hur Arvika kommun arbetar.

Plats: Stadshuset, samling i entrén.

Tid: 17 mars kl 10.00.

Deltar gör Hans Karlsson, kommundirektör, Eva Nilsson, verksamhetschef Vård och omsorg, Per-Joel Sewelén, Lärande och stöd samt Andreas Solin, HR-chef

För mer information, kontakta Hans Karlsson, kommundirektör, Arvika kommun, e-post: hans.karlsson@arvika.se

Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Media hälsas välkomna till information angående Covid-19 och en samlad lägesbild över hur Arvika kommun arbetar. Plats: Stadshuset, samling i entrén. Tid: 17 mars kl 10.00.

Läs vidare »

Jag vill sätta världen i rörelse

Pressmeddelanden   •   Mar 04, 2020 09:19 CET

Måndagen den 9 mars kommer författaren Anna-Karin Palm till Arvika Bibliotek för att berätta om arbetet med sin bok "Jag vill sätta världen i rörelse: en biografi över Selma Lagerlöf".

Selma Lagerlöf. Folkkär och världsberömd, framgångsrik och hyllad. Men bakom den etablerade bilden av Nobelpristagaren och sagotanten på Mårbacka fanns en sökande, tänkande, älskande människa med stort frihetsbegär och djärva visioner.

På Arvika Bibliotek kommer Anna-Karin Palm att berätta om arbetet med sin biografi "Jag vill sätta världen i rörelse", och göra nedslag i Selma Lagerlöfs rika och intressanta liv. Hon berättar om vänskaper och kvinnokamp, tidens frågor och sammanhang, liksom om hur Selma Lagerlöfs idévärld och inre liv bildade grundval för hennes verk. Författarlivets mödor träder fram, men också det starka självförtroendet och målmedvetenheten hos en kvinna som banade nya vägar, både i livet och i litteraturen.

Måndagen den 9 mars, kl 18.00.

Mer information:
Bibliotekarie Lova Ståhl, Arvika Bibliotek, tfn 0570-818 68

Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Måndagen den 9 mars kommer författaren Anna-Karin Palm till Arvika Bibliotek för att berätta om arbetet med sin bok "Jag vill sätta världen i rörelse: en biografi över Selma Lagerlöf".

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Om Arvika kommun

Arvika - en kommun med rörlighet

Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan. Inom kommunens gränser bor runt 26 000 människor. Kommunen har Värmlands lägsta kommunalskatt.

Att stå stilla är detsamma som att gå bakåt - Arvika är en kommun i rörelse framåt. Här finns en förmåga att skapa något nytt när gammalt går i graven. Och det som skapas håller hög kvalitet. Vare sig det handlar om konst och musik eller tjänster och industriprodukter. Det finns också en hög livskvalitet i kommunen, där närhet mellan människor ger trygghet och en balans i tillvaron.

Medborgarfokus, stolthet, resultatinriktning, öppenhet och förnyelse är Arvikas värdeord.

Adress

  • Arvika kommun
  • Östra Esplanaden 5
  • 671 81 Arvika
  • Vår hemsida