Media-no-image

Folkets Park i Arvika

Pressmeddelanden   •   2015-01-23 09:18 CET

Arvika kommun och föreningen Folkets Park har fört diskussioner om möjligheten för kommunen att ta över anläggningen Parkhallen i Arvika. Bakgrunden är att föreningen av ekonomiska skäl behöver avlastas kostnader som är förenade med att äga fastigheten. Kommunen å sin sida är i stort behov av att utöka antalet förskoleplatser i kommunen. Redan idag bedrivs förskoleverksamhet i Parkhallen och vi bedömer att det finns goda förutsättningar att bygga till fastigheten för att skapa ytterligare förskoleavdelningar.

Om fastigheten byggs till skulle det betyda att den populära samlingssalen kan behållas och fortsätta att användas för olika publika arrangemang. Rent praktiskt skulle det innebära att föreningen hyr denna lokal av kommunen. Den äldre delen av parken med utomhusteater och dansbana stannar kvar i föreningens ägo.

I en inledande diskussion har båda parter varit överens om att gå vidare med ärendet. För att affären ska kunna genomföras krävs formella beslut hos båda huvudmännen.

Mer information:

Peter Söderström                            Tommy Brewer
Kommunstyrelsens ordförande       Ordf i föreningen Folkets Park
Tfn 073-280 71 76                           Tfn 070-622 63 31

Arvika kommun och föreningen Folkets Park har fört diskussioner om möjligheten för kommunen att ta över anläggningen Parkhallen i Arvika.

Läs vidare »
Media-no-image

Unga företagare tävlar i Draknästet

Pressmeddelanden   •   2015-01-21 15:21 CET

Torsdagen den 22 januari arrangeras för andra gången "Draknästet" i Arvika - ett samarbete mellan gymnasieskolan i Arvika kommun och Westra Wermlands Sparbank. Nio UF-företag presenterar under eftermiddagen sina affärsidéer för juryn - "Drakarna" - och tävlar om prispengar och ära.

UF står för Ung Företagsamhet och syftet med eftermiddagen är att utmana eleverna i att hålla en företagspresentation och sedan få konstruktiv feedback från näringslivet.

Från Taserudsgymnasiet deltar UF-företag från Barn- och Fritidsprogrammet, Handelsprogrammet och Vård- och Omsorgsprogrammet. Från Solbergagymnasiet deltar UF-företag från Ekonomiprogrammet.

Press och allmänhet hälsas välkomna till Sparbankssalen, Westra Wermlands Sparbank, Arvika. Presentationerna startar kl 13.00.

Schema för presentationer:
13.00 – 13.20 Clean and Fresh UF Vård och Omsorgsprogrammet
13.20 – 13.40 Divine Soap UF Handelsprogrammet
13.40 – 14.00 Earbeauty UF Vård och omsorgsprogrammet
14.00 – 14.20 Fresh Senses UF Vård och Omsorgsprogrammet
14.20 – 14.40 Paus och fika
14.40 – 15.00 Marigold UF Handelsprogrammet
15.00 – 15.20 Safety UF Handelsprogrammet
15.20 – 15.40 She Unique UF Ekonomiprogrammet
15.40 – 16.00 Taystee UF Ekonomiprogrammet
16.00 – 16.20 Toast It UF Handelsprogrammet

Ett ”greenroom” kommer att finnas tillgängligt för eleverna på Taserudsgymnasiet i sal 159 kl 9.00 -11.30, där det finns möjlighet att träffa eleverna innan de ställs inför Drakarna. Även på Westra Wermlands Sparbank finns ett ”greenroom” där eleverna samlas efter sin presentation.


Mer information:

Yvonne Kristoffersson (yvonne.kristoffersson@arvika.com), tfn 070-241 15 94, lärare, Vård och omsorgsprogrammet
Annica Adefors (annica.adefors@arvika.com), tfn 076-006 51 15, lärare, Handelsprogrammet

Mer information om UF-företag finns på Ung företagsamhets webbplats.

Torsdagen den 22 januari arrangeras för andra gången "Draknästet" i Arvika. Nio UF-företag presenterar under eftermiddagen sina affärsidéer för juryn - "Drakarna" - och tävlar om prispengar och ära. UF står för Ung Företagsamhet och syftet med eftermiddagen är att utmana eleverna i att hålla en företagspresentation och sedan få konstruktiv feedback från näringslivet.

Läs vidare »
Media-no-image

Kermith Myrvold föreläser om kriget

Pressmeddelanden   •   2015-01-20 13:11 CET

Den 27 januari - på förintelsens dag - kommer Kermith Myrvold att föreläsa om andra världskriget på Arvika Bibliotek. Ämnesrubriken är ”Bland luffare och kurirer på 1940-talet”.

Kermith är museiansvarig på beredskapsmuseet i Järnskog. I en militärbarack från 1940 ryms dokument och bilder om livet under beredskapsåren. Kermith berättar om motståndsrörelsen och om sin farfar som var kurir och hjälpte många flyktingar som kom från norska sidan över till Sverige.

Mer information:
Gunilla Mattsson, Arvika Bibliotek, tfn 0570-818 34.

Den 27 januari - på förintelsens dag - kommer Kermith Myrvold att föreläsa om andra världskriget på Arvika Bibliotek. Ämnesrubriken är ”Bland luffare och kurirer på 1940-talet”. Kermith är museiansvarig på beredskapsmuseet i Järnskog och berättar om motståndsrörelsen och om sin farfar som var kurir och hjälpte många flyktingar som kom från norska sidan över till Sverige.

Läs vidare »
Media-no-image

Renovering av skolkök

Pressmeddelanden   •   2015-01-20 09:09 CET

Den 26 januari startar Arvika Fastighets AB ombyggnationen av Taserudsgymnasiets kök. Under ombyggnationen flyttas matlagningen till Centralskolans kök och Kyrkebyskolans kök. Detta medför att det under byggtiden är ett begränsat utbud av sallader och lunchalternativ.

Förutom maten till gymnasiet lagas även maten till Gateskolan, Graningegården, förskolan Myrstacken och Gategården på Taserudsgymnasiets kök. Köket lagar en vanlig dag runt 1000 portioner mat.

Lunchtiderna påverkas inte av ombyggnationen.

– Köket renoveras och blir mer ändamålsenligt. I nuläget är det en tung arbetsmiljö för personalen att jobba i men detta kommer att förbättras avsevärt efter renoveringen säger Conny med ett leende, det kommer bli ”gôrbra”!

Renoveringen beräknas vara klar till starten av höstterminen 2015.

Mer information:
Conny Room, enhetschef Arvika kommun, tfn: 0570-827 79

​Den 26 januari startar Arvika Fastighets AB ombyggnationen av Taserudsgymnasiets kök. Under ombyggnationen flyttas matlagningen till Centralskolans kök och Kyrkebyskolans kök. Detta medför att det under byggtiden är ett begränsat utbud av sallader och lunchalternativ

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinfo kring Vård och omsorg

Pressmeddelanden   •   2015-01-19 07:59 CET

Media inbjuds till pressträff där vi informerar om ärendena inför kommande utskottsmöte. Bland annat kommer vi att informera om rapporten rörande sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 och resultatet av den senaste brukarundersökningen.

Tid: Tisdagen den 20 januari kl 10.00.
Plats: Verksamhetschef Eva Nilssons kontor, kv Garvaren, Storgatan 17, Arvika.

Mer information:
Ordförande Sten Fransson
Utskottet för vård och omsorg
Tfn 070-320 39 62

​Media inbjuds till pressträff där vi informerar om ärendena inför kommande utskottsmöte. Bland annat kommer vi att informera om rapporten rörande sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 och resultatet av den senaste brukarundersökningen.

Läs vidare »
Media-no-image

"Du och jag och min lilla cykel"

Pressmeddelanden   •   2015-01-12 16:13 CET

Lördagen den 17 januari kl 16.00 kan barn mellan cirka två och sex år uppleva ett riktigt allsångsäventyr på Arvika Bibliotek. "Du och jag och min lilla cykel" heter boken av Jujja och Tomas Wieslander, som är basen till de härliga sångerna. Medverkande: Charlotte Wihk och Anders Wihk.

Mer information:
Maria Wiman, Arvika Bibliotek, tfn 0570-818 46, 070-672 65 25 

Lördagen den 17 januari kl 16.00 kan barn mellan cirka två och sex år uppleva ett riktigt allsångsäventyr på Arvika Bibliotek. "Du och jag och min lilla cykel" heter boken av Jujja och Tomas Wieslander, som är basen till de härliga sångerna. Medverkande: Charlotte Wihk och Anders Wihk.

Läs vidare »
Media-no-image

Berättande och musik i skogens tecken

Pressmeddelanden   •   2015-01-07 13:31 CET

Måndagen den 12 januari kl 18.00 kan man på Arvika Bibliotek lyssna på Maria Westerberg (Vildhjärta) och Johannes Söderqvist som tillsammans berättar om Marias nya bok ”Hjärtklappning” och om livet på en pinne. Johannes har tonsatt några av bokens texter och spelar och sjunger under kvällen. Evenemanget är också starten på en utställning med Marias figurer som kan ses i biblioteket under perioden 12-31 januari.

Mer information:
Maria Bergroth, tfn 0570-818 37, maria.bergroth@arvika.se
Malin Palm, tfn 0570-818 38, malin.palm@arvika.se

​Måndagen den 12 januari kl 18.00 kan man på Arvika Bibliotek lyssna på Maria Westerberg (Vildhjärta) och Johannes Söderqvist som tillsammans berättar om Marias nya bok ”Hjärtklappning” och om livet på en pinne. Johannes har tonsatt några av bokens texter och spelar och sjunger under kvällen. Evenemanget är också starten på en utställning med Marias figurer som kan ses i biblioteket 12-31 januari.

Läs vidare »
Media-no-image

Produktionsstarten av solcellsparken är senarelagd

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 14:06 CET

Den aviserade produktionsstarten av solcellsparken i Arvika kommer att senareläggas. Detta beror på att de ytterligare tester som ska göras har dragit ut på tiden. För att garantera en säker start väljer man därför att skjuta på produktionsstarten.

Elproduktionen kommer att starta i början av nästa år och vi återkommer inom kort med definitivt datum. Vi beklagar om detta orsakat problem för er och hoppas att ni ändå  har möjlighet att delta vid starten.

När produktionen är igång kommer solcellsparken på Mosseberg att förse Arvikaborna med el. Man räknar med att under ett år kunna producera cirka 930 000 kWh el, vilket motsvarar årsbehovet av hushållsel för 450 lägenheter.

Vi önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

För mer information:
Lennart Rönning, VD Arvika Kraft AB, tfn 070-209 78 08

Den aviserade produktionsstarten av solcellsparken i Arvika kommer att senareläggas. Detta beror på att de ytterligare tester som ska göras har dragit ut på tiden. För att garantera en säker start väljer man därför att skjuta på produktionsstarten.

Läs vidare »
Media-no-image

Först i landet med BUI

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 15:43 CET

Arvika kommuns bemanningscentral är först i Sverige med att använda sig av så kallade BUI-anställningar eller Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning.

En BUI-anställning är ett yrkesintroduktionsavtal som vänder sig till personer som är mellan 19 och 24 år gamla. De ska ha examen från Vård och omsorgsprogrammet eller liknade vuxenutbildning men sakna yrkeserfarenhet från vård och omsorg. Anställningen börjar som en introduktionsanställning men övergår till en tillsvidareanställning efter ett år.

– Genom ett nära och bra samarbete med kommunens personalfunktion och Kommunal har vi lyckats bli först i Sverige med att använda BUI-anställningar. En viktig framgångsfaktor är att både arbetsgivare och fack var med på tåget från start och tillsammans jobbade vi aktivt för att inrätta ett antal BUI-tjänster, berättar Bemanningscentralens enhetschef Marita Taserud.

Anställningen ska vara uppdelad i 75 procent arbete och 25 procent handledning, utbildning och introduktion. Utbildning och introduktion kan till exempel vara att personen fördjupar sina kunskaper kring värdegrund, funktionsbevarande omsorg eller lagstiftning och anmälningsskyldighet. Det kan även vara kompetensutveckling inom ett område som är anpassat efter verksamhetens behov, till exempel demens, palliativ vård eller psykisk ohälsa.


Varför anställa på BUI? 

Att anställa en person på BUI innebär att ge en utbildad och arbetsmotiverad person möjligheten till en trygg och regelbunden anställning och inkomst direkt efter utbildning. Arbetstagaren får bredare kompetens under anställningstiden genom utbildnings- och introduktionsinsatser. Och blir därför mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Syftet med avtalet är att förbättra arbetssituationen för nyutbildad vård- och omsorgspersonal vilket i sin tur kommer att leda till ett mer attraktivt yrke, högre status och förhoppningsvis fler sökande till utbildningen. Det är Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunal och Pacta som har tecknat yrkesintroduktionsavtalet för att fler unga ska få jobb och utbildning inom vård och omsorg.


Mer information:
Marita Taserud, enhetschef Arvika kommun, tfn 0570-727808

Arvika kommuns bemanningscentral är först i Sverige med att använda sig av så kallade BUI-anställningar eller Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning.

Läs vidare »
Media-no-image

Inspirationsmatlagning på Hamngatan

Pressmeddelanden   •   2014-12-04 11:07 CET

Pressen inbjuds till pressträff onsdagen den 10 december klockan 12.00 i Hamngatans kök. På plats finns Mikael Bäckman, enhetschef Maria Sjödin samt ordinarie personal från köket.

Avdelning Kost bjuder in en prisbelönad kock till Hamngatans kök för att låta sig inspireras. Syftet med satsningen är tre dagar fyllda med inspirationsmatlagning med fokus på nya smaker och matlagningsmetoder.

Enhetschef Maria Sjödin berättar:
– Personalen vid Hamngatans kök gör ett jättebra arbete redan idag. Mikael ska hjälpa oss att spänna bågen lite extra genom att ge oss idéer till utveckling av äldreomsorgens mat nu och i framtiden.

Michael Bäckman arbetar till vardags som restaurangchef på Annerstadskolan i Huddinge kommun och är en välkänd och väl anlitad utbildare inom den offentliga gastronomin. Han är lagledare för skolkockslaget Team Swedish School Restaurants som bland annat vunnit OS-silver i Erfurt 2012 och nu senast tog laget hem ett VM-silver i storköksklassen i Luxemburg 2014.

Mikael kommer att finnas på plats i köket på Hamngatan måndag till och med onsdag vecka 50. På tisdag och onsdag kommer hans specialkomponerade meny att serveras bland annat på Vågen, Västängsgården och AKKVA. Så här ser den frestande menyn ut:

Tisdagen den 9 december:
Lunch
Alternativ 1: Pulled pork med rostad sötpotatis & guacamole
Alternativ 2: Lysande gul fiskgryta med kokt potatis
Dessert: Limepaj med vispgrädde

Kvällsmat
Moussaka a lá Angeliki

Onsdagen den 10 december:
Lunch
Alternativ 1: Rosmarin & rödvinsmarinerad lammstek med skysås och chevrépotatisgratäng
Alternativ 2: Lax- & räkbiffar med wasabiremoulad & ris
Dessert: Helenas kladdkaka med vispgrädde

Kvällsmat
Egyptisk citronkyckling med stekt kulpotatis och salladslök

Mer information:
Maria Sjödin, enhetschef, tfn 0570-827 41, 076-776 46 95

​Pressen inbjuds till pressträff onsdagen den 10 december klockan 12.00 i Hamngatans kök. På plats finns Mikael Bäckman, enhetschef Maria Sjödin samt ordinarie personal från köket. Avdelning Kost bjuder in en prisbelönad kock till Hamngatans kök för att låta sig inspireras. Syftet med satsningen är tre dagar fyllda med inspirationsmatlagning med fokus på nya smaker och matlagningsmetoder.

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder

Om Arvika kommun

Arvika - en kommun med rörlighet

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan. Inom kommunens gränser bor runt 26 000 människor. Kommunen har också Värmlands lägsta kommunalskatt.

Att stå stilla är detsamma som att gå bakåt - Arvika är en kommun i rörelse framåt. Här finns en förmåga att skapa något nytt när gammalt går i graven. Och det som skapas håller hög kvalitet. Vare sig det handlar om konst och musik eller tjänster och industriprodukter. Det finns också en hög livskvalitet i kommunen, där närhet mellan människor ger trygghet och en balans i tillvaron.

Närhet, kvalitet, rörelse och uppfinningsrikedom är de ord som beskriver Arvika - våra värdeord.