Media no image

Strategisk plan och budget – klar!

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2016 07:29 CET

Kommunfullmäktige godkände under sitt sammanträde den 28 november budgetberedningens förslag till ”Strategisk plan 2017-2019, budget 2017” för Arvika kommun.

Några av delarna i budgeten är bland annat skattehöjning på 60 öre, satsningen på framtidens skola och investering i översvämningsskydd för Arvika stad.

- "Vi står inför utmaningar och investeringar som vi måste rusta oss inför, detta samtidigt som ambitionsnivån och kvalitén på verksamheterna ska vara god och servicen till våra medborgare likaså. Detta skapar en långsiktig stabilitet och ger verksamheterna arbetsro.Därför har vi landat i en skattehöjning för att säkerställa detta. Vi kommer alltid se över och effektivisera kommunens verksamhet, men det gäller att hitta balansen i detta och kvalitén är styrande. Medborgarna ska alltid kunna lita på att vår ambitionsnivå är hög och långsiktigt hållbar",säger kommunalråd, Peter Söderström.

-"Arbetet med att utveckla skolorganisationen mot en högstadieskola och ett fortsatt arbete med att skapa kompletta skolenheter på landsbygden fortsätter. Målet är att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet och ändamålsenliga lokaler, en organisation som står rustad att möta framtiden", fortsätter Söderström.

Under hela planperioden, 2017-2019, uppgår planerade investeringar till cirka 240 miljoner kronor. Investeringar som kommer bidra till en fortsatt utveckling av Arvika. De största investeringarna under 2017 är:

 • Översvämningsskyddet, 50 miljoner kronor
 • Medfinansiering av Riksväg 61, 16 miljoner kronor
 • Utveckling av Jonsbol för framtida byggnation, 4 miljoner kronor
 • Medfinansiering av cykelväg till Jössefors, 3 miljoner kronor
 • Åtgärder för förbättrad vattenkvalité i Kyrkviken, 2 miljoner kronor

Några av de större åtgärderna i verksamhetsplaner för 2017-2019:

Kommunledningsstaben

 • O-ringen kommer att genomföras i Arvika under 2017 och ett drifttillskott har inarbetats för kommunens åtaganden.
 • Ett inriktningsbeslut är tidigare fattat om upprustning av Ritz. Upprustningen beräknas starta 2017. Från 2017 finns ett ökat ramtillskott om 4 miljoner kronor.

Vård och omsorg

 • Regeringen har beslutat att fortsatt satsa stimulansmedel för en tillfälligt ökad bemanning inom äldreomsorgen enligt plan till och med 2018. Verksamheten bedömer att det rör sig om cirka 7 miljoner kronor årligen i bidrag.
 • Vård och omsorg har som målsättning att digitala tjänster ska, så långt det är möjligt och där det är relevant, vara förstahandsval i kontakter med medborgare.

Lärande och stöd

 • Utökning av lokaler och personal inom förskoleverksamheten kommer att kräva satsningar och omprioriteringar. Bedömningen är att födelsetalen kommer att ligga på en konstant hög nivå fram till 2019.
 • Förändringar inom skolstrukturen i Arvika kommun. Läs mer om framtidens skola på vår webbplats.
 • Nytt ersättningssystem och ersättningsnivåer för mottagande av ensamkommande barn och unga kräver anpassning av organisationen.

- "Vi är inne i en expansiv period för Arvika kommun och har en mängd planer under bearbetning. Det finns ett stort fokus på stabilitet och kontinuitet inom verksamheterna, detta känns väldigt bra och genuint. Framtiden ser med denna budget ljus ut och vi kan jobba på med tillförsikt om att Arvika ska vara en stabil och attraktiv kommun", avslutar Peter.

För mer information, kontakta:
Peter Söderström, kommunalråd, Arvika kommun
Tfn: 073-280 71 76
E-post: peter.soderstrom@arvika.se

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Kommunfullmäktige godkände under sitt sammanträde den 28 november budgetberedningens förslag till ”Strategisk plan 2017-2019, budget 2017” för Arvika kommun. Några av delarna i budgeten är bland annat skattehöjning på 60 öre, satsningen på framtidens skola och investering i översvämningsskydd för Arvika stad.

Läs vidare »
Media no image

Pressträff på biblioteket

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2016 07:18 CET

Onsdagen den 30 november kl 10.00 bjuder Arvika Bibliotek in till pressträff. Vi berättar om firandet av bibliotekshusets 30-årsjubileum som äger rum den 6 december.

På jubileet kommer det bjudas på tårta, musik, julallsång, västvärmländsk författarafton, frågesport för stora och små samt kvällsöppet med en öppen scen kl 20.00-21.00 på kvällen. Välkommen till biblioteket onsdag 30 november.

Mer information:
Maria Bergroth, Lena Börjesson och Annelie Sandberg
Arvika Bibliotek
Tfn 0570-816 00 vx

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Onsdagen den 30 november kl 10.00 bjuder Arvika Bibliotek in till pressträff. Vi berättar om firandet av bibliotekshusets 30-årsjubileum som äger rum den 6 december.

Läs vidare »
Media no image

Arvika bäst på Teknik!

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2016 17:10 CET

Idag har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerat rapporten Kritik på Teknik. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Arvika kommuns tekniska verksamheter ligger i absoluta toppen vid en jämförelse med andra kommuner i Sverige.

- Det är oerhört glädjande och jag känner stor stolthet över vår verksamhet och våra kunniga och serviceinriktade medarbetare som levererar ett så bra arbete. Återigen får vi höga betyg av våra invånare och kunder, och den här gången ligger vi dessutom etta på Sverigerankingen. Det är framförallt kul att vi också uppmärksammas för våra goda kundkontakter, eftersom kundarbetet är ett utvecklingsområde som vi har hög ambition att stärka ytterligare, säger Anders Norrby, VD för Arvika Teknik.

Undersökningen Kritik på Teknik görs av SKL vart tredje år och det är nu nionde gången den genomförs. Årets undersökning omfattar 101 kommuner, deltagandet är frivilligt och bygger på intervjuer med invånare i respektive kommun.

Arvika får ett sammanlagt index på 7,5 vilket är högst i Sverige av de 101 deltagande kommunerna. Medborgarnas betyg på snöröjning, parker, vattenkvalitet och renhållning är mycket höga.

Elna Forsberg är parkchef på Arvika Fastighets AB och Arvikas parker får i särklass högst betyg i undersökningen.

- Det är fantastiskt roligt att vi åter igen ligger i topp, vilket tyder på att invånarna uppskattar vårt arbete med gröna miljöer i Arvika. Det är något vi värderar högt och lägger ner mycket tid på.

För mer information, kontakta:

Anders Norrby, VD Arvika Teknik AB, tfn 070-666 17 64
Elna Forsberg, parkchef Arvika Fastighets AB, tfn 070-780 50 10

Länk till undersökningen:
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/kritik-pa-teknik.html

För pressbild, kontakta kommunikatör Ann-Christine Fernlöf, tfn 070-190 78 39, 0570-816 76.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Idag har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerat rapporten Kritik på Teknik. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Arvika kommuns tekniska verksamheter ligger i absoluta toppen vid en jämförelse med andra kommuner i Sverige.

Läs vidare »
Media no image

På Konsthallen i december

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2016 07:24 CET

Vi har ett späckat program på Konsthallen i december. Nu på lördag öppnar årets Julsalong och på söndag är det dags för det första, i ett program av fyra, av det lika traditionella och uppskattade Jazz&Bluescafét. Årets julsalong kommer visas mer av på förhandstitten i morgon torsdag kl 14 på Konsthallen.

Arvika Jazz & Blues Club bidrar med ett fint program av duktiga och omtyckta Arvikamusiker. Med Fredrik Kaudern som ansvarig är det ett nöje att samarbete med klubben kring denna musikaliska tradition. Som alltid görs en insamling till en hjälporganisation, nu Rädda Barnen. Nästan hela programmet är spikat. Café ansvarar Arvika Konstförening för. Eventet brukar locka stor publik.

Men inte nog med det. Vi vill också julpyssla och skapa juldekorationer i konstens och konsthantverkets tecken för alla som vill tre lördagar i advent, 3, 10 och 17 dec. Konstföreningen är för övrigt med och arrangerar Skapande under första advent i Galleri 39 i samverkan med Kolonin och Arvika Konsthantverk. Båda aktiviteterna är möjliga med stöd av Arvika kommun och Aktiva Arvika.

På Konsthallen kommer vi erbjuda alla att skapa spännande juldekorationer i återbruk i olika tema. Tanken är att vi ska klä en gran i en viss galen och rolig stil. Våra workshops kommer vara öppna kl 11-14 och ledas av två duktiga konstnärer/bildpedagoger, de första två tillfällena av Lise Bache och Ann-Charlotte Hedenskog. Workshopen är gratis.

Mer musik. Onsdagen den 30 november gästas vi av tre musiker från Ingesunds Musikhögsskola. En pianotrio som spelar ett program med bland annat. en hel Beethoven pianotrio (Spöktrion op. 70 nr. 1) samt några korta solistiska inslag, så programmet blir ca 50-55 min. Anders Lindahl är en av musikerna (han kommer informera er mer om eventet och övriga medverkande). Café under eftermiddagen. Konserten börjar kl 16.

Bifogar kompletterande info med affisch och titel på konsert som äger rum nästa vecka på Konsthallen. I samarbete med Ingesunds Musikhögskola. Liksom program för café.

Mer information:
Ann Lundqvist, Arvika konsthall, tfn 070-101 45 29. http://arvikakonsthall.se/utstallningar/

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Vi har ett späckat program på Konsthallen i december.

Läs vidare »
Media no image

Entreprenör för Dahlinshuset

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2016 13:51 CET

Entreprenör för återuppbyggnad av Dahlinshuset, Arvika.

Fastigheten Posten 1, det så kallade Dahlinshuset vid nordvästra hörnet av torget i Arvika, korsningen Storgatan/Västra Torgatan, brandskadades svårt nyårsnatten 1 januari 2016. Byggnaden fick sådana skador att stommen inte kunde användas för återuppbyggnad, rivning av byggnadsresterna har genomförts.

Ägare och byggherre är Dahlinshuset AB, ett helägt dotterbolag till det allmännyttiga bostadsföretaget Arvika Fastighets AB. Byggprojektet ska genomföras som en totalentreprenad i form av så kallad partnering med byggherre och entreprenör. Byggstart planeras till april 2017, byggtid är bedömd till drygt 18 månader.

Entreprenör har upphandlats i konkurrens enligt LOU, och Peab Sverige AB har tilldelats uppdraget som entreprenör.

Enligt VD Ulf Richardson vid Arvika Fastighets AB startar nu arbetet på allvar med att projektera en ny byggnad. I samverkan mellan PEAB och byggherren kommer fyra arkitektbyråer att anlitas för att ge förslag på byggnadens utformning. I utvärderingen kommer vikten huvudsakligen att läggas på följande områden:

 • Utformning av byggnaden och dess anpassning i stadsmiljön
 • Genomförbarhet för byggstart i april 2016 (projektets totalekonomi, bygglov, byggproduktion).

Utformning av byggnaden är väsentlig och följande beskrivning ger vägledning av önskad byggnad;

Utformningen ska ske med hänsyn till att fastigheten har ett strategiskt läge i stadens centrum som hörnläge vid torget. Byggnaden ingår som en viktig del i stadens ”finrum”, och ska upplevas med ”stolthet” av medborgare och hyresgäster. Även lokalhyresgäster (läs butiker/café eller liknande) och kunder till dessa ska uppleva en intressant byggnad med lockande lokaler.

Byggnaden ska harmonisera med omgivande miljö, läget längs torget medför ett ”ansvar för byggnaden” att axla det strategiska läget. Stor omsorg ska läggas på fasadens utformning, våningshöjder och andra kvaliteter i det exteriöra uttycket. Association till tidigare byggnad med dess karaktär och utseende är intressant, men är inte ett villkor ”.

Enligt Eibert Olsson, Peab, är uppdraget att gemensamt med byggherren projektera och uppföra en byggnad som motsvarar högt ställda förväntningar. Det är både intressant och spännande att få vara med i ett prestigeprojekt av denna art. Det säkerställer sysselsättningen för vår verksamhet i Arvika under en längre tid. Vi ser fram emot en byggstart till våren.

Kontaktpersoner är:

Ulf Richardson, VD Arvika Fastighets AB, tfn 0570-81729, 070-340 99 29

Eibert Olsson, arbetschef Peab, tfn 010-456 85 21, 073-337 32 21

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Entreprenör för återuppbyggnad av Dahlinshuset, Arvika.

Läs vidare »
Media no image

Pressvisning av årets Julsalong

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2016 10:01 CET

Välkommen på pressvisning av Årets Julsalong på Arvika Konsthall, torsdag den 24 november kl 14 på Konsthallen.

Julsalongen är en jurybedömd utställning som visar värmländsk samtidskonst i olika teknik och uttryck.

Salongen öppnar lördagen den 26 november med invigning kl 12 och sträcker sig över nyåret till den 14 januari.

Mer information:

Ann Lundqvist, Arvika konsthall, tfn 070-101 45 29 
http://arvikakonsthall.se/utstallningar/

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Välkommen på pressvisning av Årets Julsalong på Arvika Konsthall, torsdag den 24 november kl 14 på Konsthallen.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan - nya Miljömyran

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2016 09:33 CET

Den 24 november flyttar den populära second-hand-butiken Miljömyran från Fabriksgatan i Arvika till Viksområdet. Dörrarna slås upp kl 13.00.

Flytten av Miljömyran är det sista steget i Arbetsmarknadsenhetens omorganisation. Arbetsmarknadsenheten vill gärna visa upp de nya lokalerna och berätta om det nya – därför bjuder vi nu in media till Arbetsmarknadsenheten och Miljömyran.

Tid: Den 24 november kl 13.30.
Adress: Säterigatan 3, Arvika.

Om du har frågor, kontakta Arbetsmarknadsenheten:
Tommy Wallin, AME-chef, tfn 0570-817 38, 070-274 56 64
Johan Hellström, enhetschef AME-Vik, tfn 0570-817 31, 070-210 22 32

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Den 24 november flyttar den populära second-hand-butiken Miljömyran från Fabriksgatan i Arvika till Viksområdet. Dörrarna slås upp kl 13.00. Flytten av Miljömyran är det sista steget i Arbetsmarknadsenhetens omorganisation. Arbetsmarknadsenheten vill gärna visa upp de nya lokalerna och berätta om det nya – därför bjuder vi nu in media till Arbetsmarknadsenheten och Miljömyran.

Läs vidare »
Media no image

Nya och gamla medborgarlöften

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2016 09:27 CET

Uppföljning och nytecknande av medborgarlöfte

Fredagen den 11 november skriver Arvika kommun och Lokalpolisområde Arvika under medborgarlöften för 2017. Media inbjuds till polishuset i Arvika klockan 13.00. Diskussion kring 2016 års medborgarlöfte hålls med kommunpolis Malin Hengärde klockan 12.30, media inbjuds härmed.

Medborgarlöften för 2017 har arbetats fram genom dialog med medborgare vid bland annat kvällsträffar i hörsalen, möten på stan samt med polisens och kommunens medarbetare. Arbetet har hållits samman av kommunens säkerhetssamordnare Elin Dahlgren och kommunpolis Malin Hengärde.

De problemområden som främst har lyfts i dialogerna handlar om narkotika, trafikproblematik (såsom riksväg 61 och bristande hänsynstagande av cyklister) samt önskemål om en mer synlig polis.

Utifrån problembilden ovan kommer det gemensamma arbetet 2017 främst riktas mot unga och missbruk, cykelbeteende och synlighet.

Frågor om medborgarlöften för 2017 och uppföljningsdialogen om 2016 års löfte besvaras av kommunpolis Malin Hengärde, tfn 070-609 27 51.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Fredagen den 11 november skriver Arvika kommun och Lokalpolisområde Arvika under medborgarlöften för 2017. Media inbjuds till polishuset i Arvika klockan 13.00. Diskussion kring 2016 års medborgarlöfte hålls med kommunpolis Malin Hengärde klockan 12.30, media inbjuds härmed.

Läs vidare »
Media no image

Vi har engagerade medarbetare

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2016 07:56 CET

Under september hade kommunens samtliga medarbetare möjlighet att svara på frågor i medarbetarundersökningen. Nu har företaget Zondera, som ansvarar för undersökningen, levererat resultateten som visar på engagerade medarbetare som trivs på jobbet.

Arvika kommun genomför en medarbetarundersökning vartannat år. Sedan undersökningen 2014 har svarsfrekvensen sjunkit med 6 procent, från 78 till 72 procent.

Medarbetarindex, MI, är ett viktigt mått som sammanfattar resultatet för samtliga frågeområden. Medarbetarindexet har höjts sedan 2014, från 73 till 76 procent. Detta betyder att Arvika kommun även fortsättningsvis ligger högre än medianen som är 64 procent.

Vid undersökningen 2014 pekades några områden ut som förbättringsområden. Dessa har man arbetat extra med för att förbättra.

– Det är glädjande att se ett förbättrat resultat på flera av de utvecklingsområden som pekades ut vid förra mätningen. En av förbättringarna är att man upplever en tydligare målsättning inom kommunen/bolaget, och det är något vi har jobbat med på olika sätt. Man kan även se en ökning i resultatet vad gäller medarbetarnas engagemang. Det här är viktiga bitar där även ett fortsatt arbete är nödvändigt, säger personalchef Andreas Solin.

– Vi kan vara nöjda med resultatet och att vi står oss bra i jämförelsen med andra men trots det är det viktigt att jobba vidare med de områden vi ser att vi behöver förbättra. Det stora jobbet börjar nu när resultatet ska analyseras i verksamheterna och ta fram handlingsplaner för de områden vi behöver förbättra eller för att behålla ett redan bra resultat, säger kommundirektör Mikael Jareke.

De områden där kommunen fick bäst resultat förra undersökningen ligger även i år i topp.

– Våra styrkor är bland annat engagerade medarbetare som trivs med sina arbeten, som de upplever som meningsfulla, och på sina arbetsplatser där de upplever god stämning, gott samarbete och tydliga mål, berättar Andreas Solin.

Resultatrapporten för hela kommunen som pdf-fil.

Mer information:

Personalchef Andreas Solin, tfn 0570-817 39.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Under september hade kommunens samtliga medarbetare möjlighet att svara på frågor i medarbetarundersökningen. Nu har företaget Zondera, som ansvarar för undersökningen, levererat resultateten som visar på engagerade medarbetare som trivs på jobbet.

Läs vidare »
Media no image

Brandfiltar till alla hyresgäster

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2016 07:53 CET

Arvika Fastighets AB satsar på brandsäkerhet i lägenheterna. Ett led i arbetet är att förse samtliga lägenheter med brandfiltar. Filtarna kommer att delas ut från och med vecka 45.

- Vi vill att våra hyresgäster ska känna sig trygga i sina hem. Att utrusta alla lägenheter med en brandfilt är ett led i att öka tryggheten. Vid brandtillbud är ofta den tidiga insatsen mycket viktig, och där kan brandfilten vara avgörande, säger Ulf Richardsson, VD, Arvika Fastighets AB.

Varje år rycker räddningstjänsterna runt om i Sverige ut till cirka 6 000 bränder i bostäder. Många av dessa, så mycket som var tredje brand, börjar i köket och brand på spisen utgör cirka 70 %.

- Att hushållet är utrustat med en brandfilt innebär att förutsättningar finns att hantera de flesta av de bränder som kan uppkomma i köksmiljön. Räddningstjänsten ser mycket positivt på att AFAB gör en offensiv satsning för att höja brandskyddet, säger Mattias Larsson, räddningschef, Arvika kommun.

Hyresgästerna är inbjudna till informationsträffar där de får lära sig mer om hur man använder brandfilten och andra tips för att öka brandsäkerheten i hemmet.

12 november kl 11.00-15.00
Brandstationen, Räddningstjänsten Arvika

19 november kl 11.00-15.00
Fotbollsplanen, Dottevikskolan

För mer information, kontakta

Peter Berg, förvaltare, Arvika Fastighets AB
Tfn 070-221 01 13

Mattias Larsson, räddningschef, Räddningstjänsten Arvika
Tfn 076-803 79 99

Kampanjen med brandfiltar är ett samarbete mellan Arvika Fastighets AB, Räddningstjänsten Arvika och Hyresgästföreningen i Arvika.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Arvika Fastighets AB satsar på brandsäkerhet i lägenheterna. Ett led i arbetet är att förse samtliga lägenheter med brandfiltar. Filtarna kommer att delas ut från och med vecka 45.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Om Arvika kommun

Arvika - en kommun med rörlighet

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan. Inom kommunens gränser bor runt 26 000 människor. Kommunen har också Värmlands lägsta kommunalskatt.

Att stå stilla är detsamma som att gå bakåt - Arvika är en kommun i rörelse framåt. Här finns en förmåga att skapa något nytt när gammalt går i graven. Och det som skapas håller hög kvalitet. Vare sig det handlar om konst och musik eller tjänster och industriprodukter. Det finns också en hög livskvalitet i kommunen, där närhet mellan människor ger trygghet och en balans i tillvaron.

Närhet, kvalitet, rörelse och uppfinningsrikedom är de ord som beskriver Arvika - våra värdeord.

Adress

 • Arvika kommun
 • Östra Esplanaden 5
 • 671 81 Arvika
 • Vår hemsida