Media-no-image

Utställningen "Vakna, min kastanj!"

Pressmeddelanden   •   2015-09-01 07:39 CEST

Den 1-19 september visas utställningen ”Vakna, min kastanj! – en bok på en vägg” på Arvika Bibliotek. Ane Gustavsson ställer ut sina illustrationer till bilderboken ”Vakna, min kastanj!”. Boken, som kom ut 2014, är ett samarbete med Åsa Mendel-Hartvig, som har skrivit texten till berättelsen.

Mer information:
Sara Kvistblom, Arvika Bibliotek
Tfn 070-598 18 47

Den 1-19 september visas utställningen ”Vakna, min kastanj! – en bok på en vägg” på Arvika Bibliotek. Ane Gustavsson ställer ut sina illustrationer till bilderboken ”Vakna, min kastanj!”. Boken, som kom ut 2014, är ett samarbete med Åsa Mendel-Hartvig, som har skrivit texten till berättelsen.

Läs vidare »
Media-no-image

Mikael Jareke föreslås bli ny kommundirektör i Arvika

Pressmeddelanden   •   2015-08-31 11:46 CEST

I torsdags genomfördes MBL-förhandlingen och Mikael Jareke förslås bli ny kommundirektör i Arvika kommun när nuvarande kommundirektör, JanÅke Hermansson, går i pension i februari 2016.

– Samtliga tre intervjugrupper var överens om att Mikael ska förordas som kommundirektör och det var enighet vid MBL-förhandlingen, säger Gunilla Nilsson, personalchef, Arvika kommun.

Närmast kommer Mikael Jareke från en tjänst som kommunchef i Storfors kommun, en tjänst som han har haft sedan 2007. Tidigare har han arbetat inom försvarsmakten, dels som ekonomichef och som verksamhetsutvecklare.

Det slutliga beslutet om ny kommundirektör tas i Kommunstyrelsen den 14 september.

– Mikael har bred erfarenhet från tidigare uppdrag och kommer in kommunens utvecklingsarbete väl och med nya ögon. Både tjänstemän och politiker står bakom beslutet, säger Peter Söderström, Kommunstyrelsens ordförande, Arvika kommun.

Mer information:
Personalchef Gunilla Nilsson, tfn 070-650 25 43
Kommunstyrelsens ordförande Peter Söderström, tfn 073-280 71 76

​I torsdags genomfördes MBL-förhandlingen och Mikael Jareke förslås bli ny kommundirektör i Arvika kommun när nuvarande kommundirektör, JanÅke Hermansson, går i pension i februari 2016.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinfo om föreningsmässan

Pressmeddelanden   •   2015-08-27 11:13 CEST

Det civila samhällets betydelse växer och vi vill därför skapa en arena där föreningsliv, politiker och allmänhet kan mötas.

Media hälsas välkomna till Arvika Sporthall/Föreningsservice (Skolgatan 36) tisdagen den 1 september kl 10.15. Vi ses i entrén till Arvika Sporthall. Vi kommer då att berätta om Arvikas första Föreningsmässa som ska äga rum i sporthallen den 5 september.

Mer information:
Ulla-Carin Stenberg, vik kulturutvecklare, Arvika kommun, tfn 0570-816 08, 070-358 08 31.

Media hälsas välkomna till Arvika Sporthall/Föreningsservice (Skolgatan 36) tisdagen den 1 september kl 10.15.

Läs vidare »
Media-no-image

Arvika kommunpris till Anna Ehnsiö

Pressmeddelanden   •   2015-08-27 10:08 CEST

Arvika kommun har som mottagare av ett av 2015 års kommunpris utsett Anna Ehnsiö. Nomineringarna har kommit in från medborgare i Arvika.

Motiveringen är att Anna har varit mycket aktiv i Arvikas teatervärld, med en lång rad uppsättningar och projekt. Hennes engagemang i feministiska frågor har engagerat och utvecklat många i vår kommun.

Priset kommer att delas ut vid kommunfullmäktiges möte den 31 augusti kl 19.00.

Mer information:
Sten Fransson, ordförande i Arvika kommuns priskommitté
Tfn 070-320 39 62
sten.fransson@arvika.se

​Arvika kommun har som mottagare av ett av 2015 års kommunpris utsett Anna Ehnsiö. Nomineringarna har kommit in från medborgare i Arvika.

Läs vidare »
Media-no-image

Tobaksfri skoltid gäller i Arvika

Pressmeddelanden   •   2015-08-21 07:46 CEST

Från och med terminsstart augusti 2015 gäller tobaksfri skoltid på alla skolor i Arvika kommun. Tobaksfri skoltid betyder att tobaksbruk inte får förekomma under skoltid. Tobaksförbud råder även övrig tid inom skolområdet och gäller alla på skolan; elever, skolpersonal, föräldrar och besökare.

"Rökfri skola" enligt tobakslagen har gällt under många år och anställda inom kommunen har numera rökfri arbetstid. "Tobaksfri skoltid" är nästa steg i processen och är en viktig del i det förebyggande arbetet för en god hälsa och skolmiljö för både elever och skolpersonal.

En policy har tagits fram för att förklara skolans förhållningssätt till tobak och hur man kommer att arbeta kring detta i kommunens skolor: http://www.arvika.se/download/18.510c5fa714cf4da43f716d0e/1431351219470/Policy+tobaksfri+skoltid+och+skola.pdf

Vid terminsstart, den 26-27 augusti, kommer alla högstadie- och gymnasieelever i kommunen att få lyssna på en föreläsning med Niklas Odén kring tobak och tobaksfri skoltid. Niklas Odén är författare, metodutvecklare, utbildare och föreläsare inom preventionsområdet. Niklas har anlitats som projektledare för olika regeringsuppdrag inom preventions- och skolområdet. Han har skrivit ett antal nationellt spridda metodhandledningar om brotts- och drogförebyggande skolarbete. Han har även på uppdrag av Skolverket och Myndigheten för Skolutveckling arbetat med frågor som demokrati, elevers inflytande och hur skolan kan motverka kränkande behandling och diskriminering.

Om du som representant för media önskar vara med vid föreläsningen (cirka 55 minuter) finns ett schema framtaget för de olika skolorna. Kontakta då någon av nedanstående personer från Lärande och stöd:

Jenny-Anne Remnevik-Jakobsson, rektor tfn 072-232 12 46
Cecilia Brodin, rektor, tfn 070-638 96 63
Marika Olsson, enhetschef Elevhälsan och Förebyggarenheten, tfn 073-270 31 39

Läs vidare »
Media-no-image

Pressvisning på Konsthallen

Pressmeddelanden   •   2015-08-07 11:55 CEST

Media hälsas välkomna till pressvisning torsdagen den 13 augusti kl 14.00 i Arvika Konsthall.

Utställare: Eva Dahlin och Ragnar Schmid, måleri och skulptur. Vernissage lördagen den 15 augusti. Utställningen pågår till och med den 5 september.

Mer information:
Ann Lundqvist, Arvika konsthall, tfn 070-101 45 29.

Media hälsas välkomna till pressvisning torsdagen den 13 augusti kl 14.00 i Arvika Konsthall. Utställare: Eva Dahlin och Ragnar Schmid, måleri och skulptur. Vernissage lördagen den 15 augusti. Utställningen pågår till och med den 5 september. Mer information: Ann Lundqvist, Arvika konsthall, tfn 070-101 45 29.

Läs vidare »
Media-no-image

Info till pressen om Prinsparets besök

Pressmeddelanden   •   2015-08-04 16:32 CEST

Övergripande program och information om besöksmålen vid Prinsparets officiella besök i Värmland 26-27 augusti 2015.


Ackreditering

Ackrediteringen är personlig och gäller endast arbetande press. Kravet för att erhålla ackreditering är att du kan visa upp något av följande:

  • Giltigt SIS-märkt press ID-kort
  • Aktuellt intyg från uppdragsgivare


Vänligen maila kopia på något av ovanstående till arman.teimouri@lansstyrelsen.se i samband med ansökan.

Ackrediteringen är öppen till och med 20 augusti 2015. Svar om godkänd ackreditering erhålles senast den 21 augusti 2015. Badge och information hämtas i Länsstyrelsen Värmlands (Karolinen, Våxnäsgatan 10, Karlstad) reception från och med 25 augusti 2015. Giltig legitimation måste uppvisas.

Ackreditering sker via:

https://docs.google.com/forms/d/1hBq0w4u9xQZI11kpkz_Enj2cJOnSMO57kV6wKwh0BY0/viewform

Detaljerat program delges senare.

Program onsdagen den 26 augusti

14.00 Naturreservatet Byamossarna, Arvika kommun

Det nybildade naturreservatet Bymossarna i Arvika kommun, som Prinsparet är högsta beskyddare för, ska invigas. Utöver ingivningen ska Prinsparet få en rundtur i delar av reservatet.
Värd: Arvika kommun
Kontaktperson: Emelie Röjeskog, 070-191 89 01

16.30 Mårbacka minnesgård - Selma Lagerlöfs hem, Sunne kommun

Författarinnan Selma Lagerlöf föddes och växte upp på Mårbacka. Mårbacka drivs av en privat stiftelse i enlighet med Selma Lagerlöfs testamente.
Värd: Sunne kommun Kontaktperson:
Anneli Jansson, 070-236 34 65

19.30 Middag i Residenset, Karlstads kommun

Middag i Residenset. Ca 60 gäster. Gästlistan offentliggörs senare.
Värd: Landshövding Kenneth Johansson med maka Viola Johansson.
Kontaktperson: Arman Teimouri 072-523 07 01

Program torsdagen den 27 augusti

09.30 Båttur genom Karlstad, Karlstads kommun

Prinsparet kommer att bjudas på en båtfärd på Klarälven, bli slussade genom Karlstad med sikte på slutdestinationen Mariebergsskogen. Båtturen startar vid Almentorget, Karlstad.
Värd: Karlstads kommun
Kontaktperson: Katarina Lindström, 070-565 99 37

10.15 Mariebergsskogen, Karlstads kommun

Mariebergsskogen firar 90 år. Parken har idag cirka 500 000 besök per år och är öppen 15 timmar per dag, året om. Mariebergsskogen donerades till Karlstad stad, Karlstads kommun, år 1895 av dr Conrad Höök. Prinsparet kommer att besöka Naturum, Barnens köksträdgård samt få en guidad rundtur i parken.
Värd: Karlstads kommun
Kontaktperson: Maria Nyström, 070-556 61 60

11.10 Lunch med Hushållningssällskapet, Karlstads kommun

Hushållningssällskapet bjuder på lunch med flera värmländska kockar och ett tiotal värmländska producenter. Prinsparet kommer även vara delaktigt i matlagningsprocessen. Lunchen hålls i Mariebergsskogen, i Tentipitälten vid Naturum. Ca 50 gäster. Gästlistan offentliggörs senare.
Värd: Landshövdingen i Värmlands län/Hushållningssällskapet
Kontaktperson: Kristina Samstorp, 070-829 09 36

13.05 Företagsbesök: Ztory Labs, Karlstads kommun

Ztory är en ”all you can read”-tjänst för digitala tidningar och barnböcker. Användaren har tillgång till flera hundra titlar med ett växande utbud som idag består av 10.000 publikationer.
Värd: Ztory Labs
Kontaktperson: Staffan Svantesson, 073-516 16 14

14.00 Aktiviteter på Stora Torget, Karlstads kommun

Karlstads kommun bjuder Prinsparet och allmänheten på aktiviteter på Stora Torget i Karlstad.
Värd: Karlstads kommun
Kontaktperson: Katarina Lindström, 070-565 99 37

14.35 Företagsbesök: Konsumentverket, Karlstads kommun

Konsumentverket finns i Karlstad och har cirka 150 anställda. Myndigheten har tre avdelningar: konsumentskydd, konsumentstöd, samt verksamhetsstöd. Dessutom har de en analysenhet och en enhet för konsumentupplysning.
Värd: Konsumentverket
Kontaktperson: Hans Lundin, 076-110 40 19

16.05 Båttur till Picassoudden, Kristinehamns kommun

Prinsparet blir mottagna med salut från fartyget Christine af Bro vid Café Pärlan. Paret bjuds på en kort guidad rundtur runt Picassoudden med inslag av historia om Kristinehamn från handelsstad till idag. Därefter bjuds Prinsparet på en guidad visning i Picassouddens utställningshamn.
Värd: Kristinehamns kommun
Kontaktperson: Carina Welin, 076-495 20 81

​Övergripande program och information om besöksmålen vid Prinsparets officiella besök i Värmland 26-27 augusti 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Se "Trädgårdskonst-iga djur" i Arvikas parker

Pressmeddelanden   •   2015-06-30 11:59 CEST

”Trädgårdskonst-iga djur” visas i Arvikas parker under sommaren! Under året har flera skolor i Arvika kommun arbetat med återbruk under temat ”Trädgårdskonst-iga djur”.

Projektet är ett samarbete mellan Skapande skola, Bildskolan Pilen, Arvika Fastighets AB/park och tomtmark och Arvika Bibliotek.

Onsdagen den 1 juli klockan 10.00 hängs de första skapelserna upp i Stadsparken i Arvika för att sedan fortsätta runt om i Arvikas parker.

Pressen hälsas hjärtligt välkommen! Vi träffas vid scenen i stadsparken.

Skapelserna kommer även kunna ses inomhus, bland annat i Stadshuset, på Äldreboendet Vågen, på Arvika Turistbyrå och inne på Musikhögskolan Ingesund. Alla skapelser beräknas vara uppe under vecka 28 och tas ned i samband med ”Arvikamârten” första helgen i oktober.

- Vi ber ödmjukast om att vara rädda om barnens alster så de uppskattas och trivs med sin utomhusvistelse och kan glädja besökare och andra, inte minst de klasser som medverkat, säger Dagmar Nilsson, samordnare Park, Arvika Fastighets AB.

Mer information
Dagmar Nilsson, samordnare Park, Arvika Fastighets AB
Tfn:070-1912789

​”Trädgårdskonst-iga djur” visas i Arvikas parker under sommaren! Under året har flera skolor i Arvika kommun arbetat med återbruk under temat ”Trädgårdskonst-iga djur”.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressvisning på Konsthallen

Pressmeddelanden   •   2015-06-22 08:08 CEST

Media hälsas välkomna till pressvisning torsdagen den 25 juni kl 14.00 i Arvika Konsthall.

Utställare: KORONA/Gitt Grännsjö och Agneta Oledal, "Funnet och återvunnet". Vernissage den 27 juni.

Mer information:
Ann Lundqvist, Arvika konsthall, tfn 070-101 45 29.

Länk till vernissagekort.

​Media hälsas välkomna till pressvisning torsdagen den 25 juni kl 14.00 i Arvika Konsthall. Utställare: KORONA/Gitt Grännsjö och Agneta Oledal, "Funnet och återvunnet". Vernissage den 27 juni.

Läs vidare »
Media-no-image

Arvika testar ny metod för ökad hälsa

Pressmeddelanden   •   2015-06-15 08:41 CEST

Sjuktalen inom Arvika kommun har under det senaste året ökat. Arbetet med förebyggande insatser har pågått under en längre tid och ett steg i detta arbete är att testa en ny metod för att öka frisknärvaron och minska sjuktalen.

- Vi behöver hitta nya vägar för att förebygga ohälsa. Vi ska nu testa ”PromasMetoden” som har utvecklats genom klinisk forskning och bakom metoden står de främsta forskarna inom psykisk ohälsa; bland annat Lars-Eric Uneståhl, säger Marie Niljung, personalkonsult, Arvika kommun.

Den centrala delen i ”PromasMetoden” är en återhämtningsfåtölj. Metoden bygger på en kombination av avspänning och positiv mental träning som höjer motivationen och välbefinnandet. Andra delar är utbildning i återhämtning och föreläsningar. Återhämtningen är grunden i konceptet.

- Arvika är den första kommunen i Värmland som kör konceptet fullt ut. Metoden är etablerad och använd i övriga Sverige, säger Per Klersell från företaget Promas.

- Möjlighet till återhämtning i arbetet är en viktig del i god arbetsmiljö och för att främja hälsa på arbetsplatsen, därför ska det bli spännande att se vilka effekter vi kommer att se av att testa ”PromasMetoden”, säger Gunilla Nilsson, personalchef, Arvika kommun.

Den arbetsplats som är först ut och testar metoden är förskolan Gategården.

- Förskolan generellt har höga sjuktal. Jag har flera förskolor men Gategården är den största med 6 avdelningar och därför passar den bra som pilot. Vi gör det här för att få friskare personal och ökad arbetsglädje. Vi hoppas att personalen ska uppleva att vi blir en friskare arbetsplats om de får möjlighet till återhämtning under arbetstid, säger Catarina Olsson, förskolechef, Gategården.

För mer information:
Marie Niljung, Personalkonsult, Arvika kommun
Tfn 070-101 45 12, marie.niljung@arvika.se

​Sjuktalen inom Arvika kommun har under det senaste året ökat. Arbetet med förebyggande insatser har pågått under en längre tid och ett steg i detta arbete är att testa en ny metod för att öka frisknärvaron och minska sjuktalen.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Om Arvika kommun

Arvika - en kommun med rörlighet

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan. Inom kommunens gränser bor runt 26 000 människor. Kommunen har också Värmlands lägsta kommunalskatt.

Att stå stilla är detsamma som att gå bakåt - Arvika är en kommun i rörelse framåt. Här finns en förmåga att skapa något nytt när gammalt går i graven. Och det som skapas håller hög kvalitet. Vare sig det handlar om konst och musik eller tjänster och industriprodukter. Det finns också en hög livskvalitet i kommunen, där närhet mellan människor ger trygghet och en balans i tillvaron.

Närhet, kvalitet, rörelse och uppfinningsrikedom är de ord som beskriver Arvika - våra värdeord.