Media no image

Pressvisning på Konsthallen

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2017 16:22 CET

Välkommen på pressvisning torsdagen den 2 mars kl 14 på Arvika Konsthall.

Vi fortsätter med det fotografiska temat under tidig vår. Nu med Anders Nils och utställningen med en serie fotografiska bilder - VATTEN. Anders Nils är verksam i Göteborg och ställde ut i Värmland hos Lars Lerin våren 2015.

Gästutställare är Karl-Emil Andersson, från Forshaga, som arbetar på Glasverk i Norge och som visar ett litet urval glasföremål.

Vernissage den 4 mars. Invigning kl 12. Mingel och musik. Öppet 11-14.

Mer information:
Ann Lundqvist, Arvika konsthall, tfn 070-101 45 29.
http://arvikakonsthall.se/utstallningar/

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Välkommen på pressvisning torsdagen den 2 mars kl 14 på Arvika Konsthall.

Läs vidare »
Media no image

Pressinfo: Korpralens nya kök

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2017 09:09 CET

Välkommen på invigning!

Under hösten och vintern har servicehuset Korpralens kök och matsal byggts om till ett mottagningskök. Nu är allt klart! Tillsammans med lunchgäster och Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg inviger vi de nya lokalerna.

Datum: Torsdagen den 16 februari
Tid: 12.30

Pressen hälsas välkommen!

För mer information, kontakta, Conny Room, enhetschef Kost
Tfn: 070-518 89 32, E-post: conny.room@arvika.se

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Under hösten och vintern har servicehuset Korpralens kök och matsal byggts om till ett mottagningskök. Nu är allt klart!

Läs vidare »
Media no image

Brister på ett särskilt boende

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2017 09:09 CET

Utifrån en rapporterad händelse från verksamheten har en internutredning utförts av tillsynsstaben vid Vård och omsorg. Utredningen har visat att det under en tid förekommit brister i hantering av begränsningsåtgärder på ett av våra särskilda boenden i Arvika.

- Ledningen ser allvarligt på händelsen och utredningen är en del i att säkerställa och utveckla kvalitén i verksamheten. För att förhindra att liknande händelser sker igen ska verksamheten systematiskt arbeta med att rapportera in fel och brister samt utreda dessa, säger Vård och omsorgs verksamhetschef, Eva Nilsson.

Bristerna bestod i att de boendes lägenhetsdörrar tidvis varit låsta kvälls- och nattetid utan att boende gett sitt samtycke till detta. Begränsningsåtgärder får endast användas efter samtyckte från den enskilde och om säkerheten för den enskilde sätts i fara.

Ingen av de boende har farit illa av händelsen och flera åtgärder vidtogs direkt då händelsen upptäcktes.

I utredningsarbetet har bland annat intervjuer med personal genomförts, genomgång av rutiner och en åtgärdsplan tagits fram. Några av åtgärderna är bland annat är påbörjad inhämtning av samtycken för brukarna, uppdatering av genomförandeplaner och utökad bemanning nattetid.

Närstående och gode män till de berörda brukarna har fått information om händelsen via brev under vecka 6.

För mer information, kontakta

Eva Nilsson, verksamhetschef, vård och omsorg
Tfn 070-251 03 82
E-post eva.nilsson@arvika.se

Kristin Norrgård, avdelningschef, ärskilt boende
Tfn 070- 214 14 54
E-post kristin.norrgard@arvika.se

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Utifrån en rapporterad händelse från verksamheten har en internutredning utförts av tillsynsstaben vid Vård och omsorg. Utredningen har visat att det under en tid förekommit brister i hantering av begränsningsåtgärder på ett av våra särskilda boenden i Arvika.

Läs vidare »
Media no image

Pressträff: Projekt för att förbättra hälsotalen

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2017 11:05 CET

Arvika kommun presenterar nytt projekt inom förskolan: ”Kollegiala reflekterande samtalsgrupper”. Projektet drivs av SKL- Sveriges kommuner och Landsting och prövar en metod för att förebygga stress och utmattning.

Vi berättar också om vårt övriga arbete med att sänka sjuktalen i organisationen.

Tid: Torsdagen den 9 februari kl 09.00
Plats: Ylöjärvi, Stadshuset Arvika.

Deltar gör:
Marie Niljung, rehabkonsult
Elisabeth Björklund, barnomsorgschef
Peter Söderström, kommunalråd

För mer information, kontakta:
Marie Niljung, rehabkonsult, Arvika kommun
Tfn 070-101 45 12
E-post marie.niljung@arvika.se

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

​Arvika kommun presenterar nytt projekt inom förskolan: ”Kollegiala reflekterande samtalsgrupper”.

Läs vidare »
Media no image

Drömsommarjobb i Arvika i år!

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2017 09:46 CET

Drömsommarjobbet i Arvika kan bli ditt! Sommaren 2017 är Arvika kommun med i Region Värmlands projekt ”Drömsommarjobbet”! Det är första året som Arvika deltar och också första gången som någon kommun utanför Karlstad är med i arbetet.

Region Värmland har sedan 1999 arbetat med sommarjobb – Drömsommarjobbet – för gymnasieungdomar med intresse för dans och film. 2015 kom slöjd och arrangörskap med i verksamheten och det är just slöjden, i år med inriktning mot keramik, som kommer att placeras i Arvika. Tidigare har alla drömsommarjobben varit placerade i Karlstad.

- Det sätter verkligen fokus på vårt kulturarv och våra slöjd- och hantverkstraditioner, säger kultur- och fritidschef Eriqa Lindsten, Arvika kommun. Och det är inte bara ungdomarna som vals ut för drömsommarjobbet som får glädjen av att vara med – den sista veckan av de fyra sommarjobbsveckorna ska det ske aktiviteter ute på stan som föreställningar, utställning, workshop och annat, där ungdomar från alla sommarjobbsgrupperna deltar. Det hela sammanfaller med O-ringenperioden i Arvika så det kommer att vara många besökare och Arvikabor som får möjlighet att vara med på detta sätt.

Drömsommarjobbet riktar sig till unga (de som går ur årskurs nio, eller årskurs ett eller två på gymnasiet) som får möjlighet att arbeta med sina intressen och utvecklas tillsammans med professionella handledare. Tanken är att sommarjobbet ska ge unga människor en inblick i hur det är att arbeta med kultur.

Totalt finns 26 platser i Värmland för ”drömsommarjobbare”. Sommarjobbarna väljs ut efter intervjuer och audition – 2016 var det 126 värmländska ungdomar som ansökte. Arvikaungdomar har funnits med bland tidigare drömsommarjobbare.

- Eftersom det är regional antagning, så är det inte så att de sex platserna i Arvika under 2017 kommer att gå till just Arvikaungdomar, förklarar Eriqa.

Ansökan till Drömsommarjobbet 2017 öppnar i februari-mars 2017 hos Region Värmland.

Mer information:
Kultur- och fritidschef Eriqa Lindsten, Arvika kommun, tfn 0570-818 30
http://www.regionvarmland.se/kultur/barn-unga/dromsommarjobbet/

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Sommaren 2017 är Arvika kommun med i Region Värmlands projekt ”Drömsommarjobbet”! Det är första året som Arvika deltar och också första gången som någon kommun utanför Karlstad är med i arbetet.

Läs vidare »
Media no image

Förslaget till nya Ritz

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2017 11:36 CET

Ett förslag till ombyggnad och renovering av Ritz i Arvika finns nu framtaget. Först att ta beslut är Kommunledningsutskottet (KLU) den 6 februari.

Arvika Fastighets AB och Kultur och fritid har lagt fram ett förslag till ombyggnad och renovering av Ritz. Förslaget innefattar bland annat en inglasad inbyggnad av entrén, byte av alla tekniska installationer och ny hiss till alla tre våningsplan. Byggnaden ska tillgänglighetsanpassas och en teleskopläktare för cirka 300 personer ska byggas. Det blir ett cateringkök på entréplan och en ljud- och ljusanläggning som ska klara 80-85 % av verksamhetens behov. Resterande ljud/ljus får hyras in utifrån behov.

- Vi hade en idé om att ha ett antal replokaler i källarplan, men där har vi fått tänka om. Det blir problem med så kallat stomljud, att ljud fortplantar sig via armeringsjärn till grannbygganden där det finns lägenheter. Problemet går att bygga bort genom att bygga rum i rummet, men det medför stora kostnader och ryms inte inom ramen för budgeten, säger kultur- och fritidschef Eriqa Lindsten.

Datum för byggstart föreslås till augusti 2017 och nya Ritz beräknas vara klart under våren 2018. 30 miljoner väntas ombyggnationen att kosta. Ärendet ska nu vandra genom KLU, Arvika Fastighets AB:s styrelse, Kommunstyrelsen och Myndighetsnämnden innan beslutet är helt klart.

- Det känns spännande att vi är på gång, nu får vi se hur förslaget tas emot i de olika instanserna, men jag har en positiv känsla, avslutar Eriqa.

Preliminära ritningar över byggnaden finns på webbplatsen arvika.se

För mer information, kontakta
Eriqa Lindsten, kultur- och fritidschef
Tfn 070-230 31 29
eriqa.lindsten@arvika.se

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Ett förslag till ombyggnad och renovering av Ritz i Arvika finns nu framtaget. Först att ta beslut är Kommunledningsutskottet (KLU) den 6 februari.

Läs vidare »
Media no image

Pressvisning på Konsthallen

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2017 12:58 CET

Välkommen på pressvisning torsdagen den 2 februari kl 14 på Arvika Konsthall.

Analoga och digitala fotografier samt videos av Staffan Jofjell, Ransäter.

Vernissage lördagen den 4 februari med invigning kl 12.00. Musik av Lars Larsson. Utställningen pågår 4-25 februari.

Även boksläpp "Temple of Dreams" som kommer äga rum lördag 18 februari kl 13.00. Med visning och samtal med Staffan Jofjell och Bengt Berg.

Mer information:
Ann Lundqvist, Arvika konsthall, tfn 070-101 45 29. http://arvikakonsthall.se/utstallningar/

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Välkommen på pressvisning torsdagen den 2 februari kl 14 på Arvika Konsthall. Analoga och digitala fotografier samt videos av Staffan Jofjell, Ransäter.

Läs vidare »
Media no image

Aktuella Arvika om säkrare hem

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2017 11:31 CET

Onsdagen den 1 februari är det dags för vårens första Aktuella Arvika. En gång i månaden är alla välkomna till Arvika Bibliotek för att ta del av information om och från kommunen. Den första februari är ämnet "Ett säkrare hem". Miljöinspektören Ann-Christin Karlsson berättar om gifter i vår vardag och vad vi kan göra för att undvika dem. Räddningstjänsten kommer också och talar om hur vi kan göra våra hem mer brandsäkra.

Tidpunkt: kl 18.00.

Kontaktperson:
Jenny Andersson, Arvika Bibliotek, tfn 0570-818 48.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Onsdagen den 1 februari är det dags för vårens första Aktuella Arvika. En gång i månaden är alla välkomna till Arvika Bibliotek för att ta del av information om och från kommunen. Den första februari är ämnet "Ett säkrare hem".

Läs vidare »
Media no image

Nya Dahlinshuset presenterat

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2017 14:35 CET

Vinnande förslag till utformning av Dahlinshuset vid torget i Arvika – gestaltning och arkitektföretag.

Fastigheten Posten 1, det så kallade Dahlinshuset vid nordvästra hörnet av torget i Arvika, brandskadades svårt nyårsnatten 1 januari 2016. Byggnaden fick sådana skador att byggnaden inte kunde räddas och en ny byggnad ska uppföras. Fyra arkitektföretag har tillfrågats om förslag på utformning. Efter utvärdering har förslaget upprättat av Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB valts att utveckla vidare.

Motiveringen är följande;

Utformning av byggnaden är väsentlig, och förslaget uppfyller mycket väl byggherrens ambitioner och önskemål i detta avseende. Gestaltningen upplevs vacker och tidlös med ett klassiskt uttryck. Byggnaden framträder med ståtlighet i stadsmiljön och ger association till tidigare bebyggelse, dock med ett eget uttryck. Fasadmaterial, detaljutformning och färgsättning bidrar till att förstärka byggnadens position som ett viktigt element i stadsmiljön.

Ulf Richardson, VD Arvika Fastighets AB;

-”Vi ser fram emot att nu kunna förverkliga detta förslag. Detaljprojektering startar omgående, detta görs i nära samverkan mellan byggherre, arkitekt och byggentreprenören PEAB. Vissa justeringar av redovisat arkitektförslag kan därmed bli aktuellt innan slutlig utformning bestäms”.

Arkitekterna Andreas Svensson och Marianne Ocklind:

- ”Vi är glada och hedrade att man valt vårt förslag som är ett försök att skapa ett lika ståtligt, vackert och lekfullt hus som det tidigare. Det nya huset ger minnen av det gamla men i ny tappning. Vi vill att arvikaborna får tillbaka ett vackert hus som också förstärker Arvikas karaktär som ståtlig småstad.”

Den grupp som utvärderat förslagen består av ordförande och vice ordföranden inom Arvika Fastighets AB, kommunstyrelsens ordförande, VD och tjänstemän inom Arvika Fastighets AB, arbetschef och projektingenjör PEAB Arvika, samt tjänstemän inom Arvika kommun.

Kontaktpersoner

Byggherre: Arvika Fastighets AB
Ulf Richardson, VD, tfn 0570-817 29, 070-340 99 29
Lars-Ove Jansson, styrelseordförande, tfn 070-666 51 92

Entreprenör: PEAB Sverige AB
Eibert Olsson, arbetschef, tfn 010-456 85 21, 073-337 32 21

Arkitekt: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB, Stockholm
Andreas Svensson, tfn 08-617 61 79
Marianne Ocklind, tfn 08-617 61 23

Ägare och byggherre är det allmännyttiga bolaget Arvika Fastighets AB genom dess dotterbolag Dahlinshuset AB. PEAB Sverige AB är utsedd byggentreprenör. Projektet genomförs i så kallad partnering-samverkan. Byggstart planeras till våren 2017, byggtid är bedömd till drygt 18 månader. Byggnaden kommer att rymma cirka 25 lägenheter och butiker på bottenplan.

Länkar till bilder på förslagen finns på kommunens webbplats.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Fastigheten Posten 1 - Dahlinshuset - vid nordvästra hörnet av torget i Arvika, brandskadades svårt nyårsnatten 1 januari 2016. Byggnaden fick sådana skador att byggnaden inte kunde räddas och en ny byggnad ska uppföras. Fyra arkitektföretag har tillfrågats om förslag på utformning. Efter utvärdering har förslaget upprättat av Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB valts att utveckla vidare.

Läs vidare »
Media no image

Vinnaren - Dahlinshuset

Pressmeddelanden   •   Jan 21, 2017 09:02 CET

PEAB och Arvika Fastighets AB bjuder in till presskonferens tisdag den 24 januari kl 11.15 för presentation av vinnande arkitektförslag för ny byggnation på fastigheten kv Posten 1, Arvika.

Presskonferensen hålls i stadshuset, Arvika, adress Östra Esplanaden 5, sammanträdesrum Kongsvinger.

Kontaktpersoner:
VD Ulf Richardson, Arvika Fastighets AB, tfn 0570-817 29 (även till mobil)
Platschef Eibert Olsson, PEAB, tfn 0733-37 32 21

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

PEAB och Arvika Fastighets AB bjuder in till presskonferens tisdag den 24 januari kl 11.15 för presentation av vinnande arkitektförslag för ny byggnation på fastigheten kv Posten 1, Arvika. Presskonferensen hålls i stadshuset, Arvika, adress Östra Esplanaden 5, sammanträdesrum Kongsvinger.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Om Arvika kommun

Arvika - en kommun med rörlighet

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan. Inom kommunens gränser bor runt 26 000 människor. Kommunen har också Värmlands lägsta kommunalskatt.

Att stå stilla är detsamma som att gå bakåt - Arvika är en kommun i rörelse framåt. Här finns en förmåga att skapa något nytt när gammalt går i graven. Och det som skapas håller hög kvalitet. Vare sig det handlar om konst och musik eller tjänster och industriprodukter. Det finns också en hög livskvalitet i kommunen, där närhet mellan människor ger trygghet och en balans i tillvaron.

Närhet, kvalitet, rörelse och uppfinningsrikedom är de ord som beskriver Arvika - våra värdeord.

Adress

  • Arvika kommun
  • Östra Esplanaden 5
  • 671 81 Arvika
  • Vår hemsida