Media-no-image

Sagostund med författare

Pressmeddelanden   •   2015-03-23 16:17 CET

Torsdagen 26 mars kl 17.30 får Arvika Bibliotek besök av Per Gustavsson som kommer att läsa ur sina prinsessböcker. Per Gustavsson, som är uppväxt i Arvika, är en av Sveriges mest kända barnboksförfattare och illustratörer.

Mer information: Maria Wiman, Arvika Bibliotek, tfn 0570-818 46,  maria.wiman@arvika.se

Torsdagen 26 mars kl 17.30 får Arvika Bibliotek besök av Per Gustavsson som kommer att läsa ur sina prinsessböcker. Per Gustavsson, som är uppväxt i Arvika, är en av Sveriges mest kända barnboksförfattare och illustratörer.

Läs vidare »
Media-no-image

Estetiska programmet Musik har antagning hösten 2015

Pressmeddelanden   •   2015-03-17 10:23 CET

Vi vill härmed informera om att Kommunstyrelsen i Arvika kommun igår (16 mars) tog ett nytt beslut gällande gymnasieskolans organisation för läsåret 2015-2016.

Vi har glädjen att meddela att Estetiska programmet Musik kommer att ha antagning hösten 2015.

Antagningsprov kommer att ske vecka 13 och 14. Sökande kommer under dagen att kontaktas av programansvarig för mer information.

Mer information:
Gymnasiechef Carin Hedengård, tfn 0570-818 56, 070-314 83 03.

​Vi vill härmed informera om att Kommunstyrelsen i Arvika kommun igår (16 mars) tog ett nytt beslut gällande gymnasieskolans organisation för läsåret 2015-2016. Vi har glädjen att meddela att Estetiska programmet Musik kommer att ha antagning hösten 2015. Antagningsprov kommer att ske vecka 13 och 14. Sökande kommer under dagen att kontaktas av programansvarig för mer information.

Läs vidare »
V0qybqckd44mxvoxeefd

Nya vattenverket i Segerfors klart!

Pressmeddelanden   •   2015-03-12 09:42 CET

1971 byggdes det gamla vattenverket i Segerfors. Nu är det nya i gång och ska kunna fördubbla produktionen av vatten, från cirka 5 000 kubikmeter per dygn till kanske det dubbla med bibehållen kvalitet.

Media-no-image

Pressvisning Konsthallen 19 mars

Pressmeddelanden   •   2015-03-11 16:03 CET

Vernissage på Arvika Konsthall lördagen den 21 mars - Johan P Jonsson (skulptur) och Niklas Engvall (måleri).

Pressvisning torsdagen den 19 mars kl 14.00. Niklas Engvall finns då på plats i Konsthallen för intervju inför utställningen som pågår t o m den 11 april.

Johan P Johnsson (http://byjohan.se) finns på Konsthallen under vernissaget. Kontakta gärna undertecknad för bilder och mer info om konstnärerna. Vernissagekort bifogas.

Mer information:

Ann Lundqvist, Arvika Konsthall, 070-101 45 29

Vernissage på Arvika Konsthall lördagen den 21 mars - Johan P Jonsson (skulptur) och Niklas Engvall (måleri). Pressvisning torsdagen den 19 mars kl 14.00. Niklas Engvall finns då på plats i Konsthallen för intervju inför utställningen som pågår t o m den 11 april. Johan P Johnsson (http://byjohan.se) finns på Konsthallen under vernissaget.

Läs vidare »
Media-no-image

Tim Riordan föreläser på biblioteket

Pressmeddelanden   •   2015-03-11 14:53 CET

Tisdagen den 17 mars kl 19.00 får Arvika Bibliotek besök av Tim Riordan som kommer att föreläsa under rubriken "Liv och död... glädje och sorg - att leva som en hel människa".

Tim Riordans föreläsning innehåller också en workshop där deltagarna bjuds in att utforska vad det betyder att leva som en hel människa och att ha förmågan att förhålla sig till hela livets spektrum på ett avslappnat sätt.


Mer information:
Mikael Johansson, Arvika Bibliotek, tfn 0570-818 48, 070-190 77 93.

Tisdagen den 17 mars kl 19.00 får Arvika Bibliotek besök av Tim Riordan som föreläser under rubriken "Liv och död... glädje och sorg - att leva som en hel människa". Tim Riordans föreläsning innehåller också en workshop där deltagarna bjuds in att utforska vad det betyder att leva som en hel människa och att ha förmågan att förhålla sig till hela livets spektrum på ett avslappnat sätt.

Läs vidare »
Media-no-image

Bostadshyrorna förhandlade för två år i Arvika

Pressmeddelanden   •   2015-03-05 07:45 CET

Arvika Fastighets AB har träffat tvåårsavtal om hyror för perioden 2015-04-01- till 2017-03-31 med Hyresgästföreningen Region Mitt.

Hyrorna höjs enligt följande;

1. Från 1 april 2015 höjs hyrorna med 1,83 procent

2. Från 1 april 2016 höjs hyrorna med 1,50 procent

Det innebär att den genomsnittliga hyresnivån för bolagets hyreslägenheter från april 2015 blir 872 kr/kvm (snitthyra 2014 är 856 kr/kvm). En genomsnittslägenhet om 64 kvm med nuvarande hyra cirka 4 560 kr/månad får därmed en hyresökning med 84 kr/månad den 1 april 2015 och 70 kr/månad 1 april 2016.

Överenskommelsen innebär också att projekt ”Rätt hyra” genomförs. Projektet är en systematisk genomgång av hyresnivåerna för samtliga lägenheter, med syfte att hyrorna justeras så att de ska avspegla hyresgästernas gemensamma värderingar om vad som är god kvalitet i bostaden och i området den ligger i. Projektet är påbörjat och inventering av lägenheterna har genomförts. Nu återstår att tillsammans med hyresgästföreningen göra en slutlig genomgång av hyresjusteringarna som kan påbörjas 1 oktober 2015.

Enligt VD Ulf Richardson har ”Arvika Fastighets AB fortsatt mycket konkurrenskraftiga hyresnivåer. 230 av 275 kommunägda bostadsbolag i Sverige har idag högre hyror än Arvika Fastighets AB. I Värmland finns bara två kommuner med lägre hyresnivåer än i Arvika.”

- Vi är nöjda att vi träffat ett tvåårsavtal i kombination med att kunna fullfölja den påbörjade hyresöversynen av lägenheterna, projekt ”Rätt hyra”. Det ger tydlighet för både hyresvärd och hyresgäster och hyror som mer rättvisande speglar standard och läge.


Kontaktpersoner Arvika Fastighets AB:
VD Ulf Richardson, tfn 0570-817 29, 070-340 99 29
Förvaltare Kent Erlandson, tfn 0570-814 96, 070-581 72 52

​Arvika Fastighets AB har träffat tvåårsavtal om hyror för perioden 2015-04-01- till 2017-03-31 med Hyresgästföreningen Region Mitt.

Läs vidare »
Media-no-image

Internationella kvinnodagen på Arvika Bibliotek

Pressmeddelanden   •   2015-03-04 12:35 CET

På söndag den 8 mars håller Arvika Bibliotek söndagsöppet mellan kl 10.00 och 15.00 med anledning av ”Internationella kvinnodagen”. Under dagen bjuds på ett varierat program för att uppmärksamma kvinnodagen. Se program här nedan.

Under dagen finns en öppen scen där såväl privatpersoner som föreningar och organisationer som jobbar med kvinnofrågor kan informera om sina verksamheter och om kvinnors situation. Det kommer också att bjudas på musik, teater, tipspromenad och kaffeförsäljning.

Som avslutning på dagen presenterar vi kl 13.00 ett samtal mellan författarna Sigrid Combüchen och Enel Melberg. I sina senaste böcker levandegör både Sigrid Combüchen och Enel Melberg kvinnor i Gustaf Frödings närhet och de kommer att diskutera utifrån sina böcker i ett samtal med kulturjournalisten och litteraturvetaren Immi Lundin.

Arrangemangen på Arvika Bibliotek den 8 mars göra i samarrangemang mellan Arvika Bibliotek, tjej- och kvinnocentret Miriam och IOGT-NTO i Arvika.


Mer information:
Mikael Johansson, Arvika Bibliotek, tfn 0570-818 48, 070-190 77 93

Program Internationella kvinnodagen den 8 mars

Söndagsöppet på biblioteket kl 10.00-15.00.

Under dagen kommer musik av unga musiker från Arvika att framföras, man kan köpa fika med hembakat och för barnen finns en tipspromenad.

11.00: Speakers corner - tema Kvinna.
Alla välkomna upp på scenen. Kom och gör din röst hörd!

12.15: Doris - Lägger sig i och vet bäst!
Teaterföreställning.

13.00: Kvinnorna kring Fröding - att göra bifigurer till huvudpersoner.
Samtal mellan författarna Sigrid Combüchen och Enel Melberg. Moderator Immi Lundin.

I ”Den umbärliga” ger Combüchen en alternativ bild av Ida Bäckman, hittills kanske mera känd för sin efterhängsenhet än för sina egna prestationer. I Melbergs ”Det borde varit stjärnor” möter läsaren inte bara Ida Bäckman utan också Gustafs mamma Emilia, hans systrar Matilda och Cecilia och hans sista sjuksköterska Signe Trotzig.

Sigrid Combüchen och Enel Melberg samtalar med kulturjournalisten och litteraturvetaren Immi Lundin om dessa fascinerande, starka kvinnor, om arbetet med lyfta fram deras öden på nytt och om hur de framstår för oss idag, när kvinnors liv och villkor inte länger är desamma som de var på deras egen tid.

​På söndag den 8 mars håller Arvika Bibliotek söndagsöppet mellan kl 10.00 och 15.00 med anledning av ”Internationella kvinnodagen”. Under dagen bjuds på ett varierat program för att uppmärksamma kvinnodagen.

Läs vidare »
Media-no-image

Ängeln på Malmskillnadsgatan

Pressmeddelanden   •   2015-03-03 09:20 CET

Föreläsning på Arvika Bibliotek torsdagen den 5 mars kl 17.00.

Efter ett liv i prostitution och missbruk förändrades Elise Lindqvists liv i 60-årsåldern och hon gick till ett liv värt att leva. Idag är hon något av en mamma för prostituerade på Malmskillnadsgatan i Stockholm.

Elise Lindqvist är volontär i S:ta Clara församling.

Arrangemanget är ett samarbete med Svenska Kyrkan i Arvika.

Mer information:

Bibliotekschef Lena Börjesson, tfn 0570-818 36, 070-230 31 28

Föreläsning på Arvika Bibliotek torsdagen den 5 mars kl 17.00. Efter ett liv i prostitution och missbruk förändrades Elise Lindqvists liv i 60-årsåldern och hon gick till ett liv värt att leva. Idag är hon något av en mamma för prostituerade på Malmskillnadsgatan i Stockholm.

Läs vidare »
Media-no-image

Arvika kommuns bokslut 2014

Pressmeddelanden   •   2015-02-23 09:53 CET

- Bokslutet för 2014 visar ett positivt resultat jämfört med budget men det finns signaler som ger anledning till oro inför framtiden, konstaterar kommunalrådet Peter Söderström när han summerar det gångna året.

Kommunens verksamheter har förbrukat 2,5 % mer än vad som kommer in i form av skatteintäkter och statsbidrag och på sikt är det inte hållbart att förbrukningen ligger på en så hög nivå.

Lärande och stöd står för den största budgetavvikelsen med minus 14,5 miljoner kronor. Merparten beror på ökade kostnader för grundskoleverksamhet, institutionsvård och familjehemsplaceringar för barn och ungdom samt ett ökat försörjningsstöd

Trots underskott i driftverksamheten uppgår det ekonomiska resultat för 2014 till 24,7 miljoner kronor, vilket är 17,4 miljoner bättre än det budgeterade resultatet.

Att kommunen visar ett positivt resultat beror till största delen på en gynnsam utveckling på börsen och de reavinster som uppstått i samband med att kommunens pensionsplaceringar under året lagts om från enskilda aktier och värdepapper till fondplaceringar. Alla medel som genereras av pensionsmedlen återplaceras för att klara av det framtida pensionsåtagandet.

Kommunens bolagskoncern redovisar ett överskott om ca 60 miljoner kronor innan boksluts-dispositioner och skatt. Utfallet ligger i nivå med bolagskoncernens resultatplan.

Peter Söderström ser allvarligt på kostnadsutvecklingen i kommunen och framhåller att frågan kommer att behandlas i arbetet med budget för år 2016. Redan under innevarande år kan det bli nödvändigt med åtgärder för att anpassa verksamheten till budgeterade ramar.

Mer information:

Peter Söderström, Kommunstyrelsens ordförande, Arvika kommun, tfn 073-280 71 76

JanÅke Hermansson, kommundirektör, Arvika kommun, tfn 0570-814 52

- Bokslutet för 2014 visar ett positivt resultat jämfört med budget men det finns signaler som ger anledning till oro inför framtiden, konstaterar kommunalrådet Peter Söderström när han summerar det gångna året.

Läs vidare »
Media-no-image

Utställning om Tove Jansson

Pressmeddelanden   •   2015-02-19 11:33 CET

Som en del av läsprojektet ”Arvika läser Tove Jansson” visas under perioden 23 februari-21 mars utställningen ”En egen värld - Tove Jansson och Mumintrollen” på Arvika Bibliotek.

Utställningen har som syfte att uppmuntra barn i åldern 7-12 år att skapa egna världar utifrån sin fantasi. Med fokus på språket, samt på skapandet och dess förutsättningar, bjuds barnen in att använda sin fantasi i leken, skrivandet och bilden.

Utställningen gestaltar och levandegör delar av Tove Janssons fantasifulla Muminvärld och berättar om hennes barndom och väg till att bli konstnär/författare. Genom att också berätta om hur Tove Janssons Mumintroll växte fram, är ambitionen att öka barnens förståelse för den kreativa processen.

Utställningen ”En egen värld - Tove Jansson och Mumintrollen” kommer att finnas på Arvika Bibliotek från och med sportlovsveckan och fyra veckor framåt. Det är alltså möjligt för sportlovslediga barn att se utställningen tillsammans med någon vuxen, men också för lärare att besöka utställningen med sin skolklass.

Till utställningen finns ett pedagogiskt material anpassat för att jobba med barn 7-12 år, där förslag ges hur man kan jobba aktivt med utställningen och där finns även exempel på övningar för att komma igång med barnens skrivande, berättande och skapande av egna världar.

Mer information:
Mikael Johansson, Arvika Bibliotek, tfn 0570-818 48, 070-190 77 93 

​Som en del av läsprojektet ”Arvika läser Tove Jansson” visas under perioden 23 februari-21 mars utställningen ”En egen värld - Tove Jansson och Mumintrollen” på Arvika Bibliotek.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Om Arvika kommun

Arvika - en kommun med rörlighet

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan. Inom kommunens gränser bor runt 26 000 människor. Kommunen har också Värmlands lägsta kommunalskatt.

Att stå stilla är detsamma som att gå bakåt - Arvika är en kommun i rörelse framåt. Här finns en förmåga att skapa något nytt när gammalt går i graven. Och det som skapas håller hög kvalitet. Vare sig det handlar om konst och musik eller tjänster och industriprodukter. Det finns också en hög livskvalitet i kommunen, där närhet mellan människor ger trygghet och en balans i tillvaron.

Närhet, kvalitet, rörelse och uppfinningsrikedom är de ord som beskriver Arvika - våra värdeord.