Media-no-image

Pressinfo om sommarevenemangen

Pressmeddelanden   •   2014-04-23 09:40 CEST

Torsdagen den 24 april kl 11.00 hälsas media välkomna till torget i Arvika för att få information om sommarens publika evenemang såsom Arvika Stadsfest, Stadsparkens dag, Trivselkvällar med mera.
 
Samling vid "Fågelmannen", sen går vi in på Nordells och fikar och ni får information.

Mer information: Göran Bryntesson, tfn 070-560 91 44, goran.bryntesson@arvika.se    


Torsdagen den 24 april kl 11.00 hälsas media välkomna till torget i Arvika för att få information om sommarens publika evenemang såsom Arvika Stadsfest, Stadsparkens dag, Trivselkvällar med mera.

Läs vidare »
Media-no-image

Världsbokdagen med Aino Trosell

Pressmeddelanden   •   2014-04-16 14:53 CEST

Onsdagen den 23 april firas Världsbokdagen över hela världen. På Arvika Bibliotek uppmärksammas under denna Världsbokdag läsandet och boken bland annat genom ett besök av författaren Aino Trosell kl 18.00. Men även mycket annat händer under dagen: arabisk sagostund, bokbytarbord, läseklubb för unga, After Dagis för ännu yngre, musikunderhållning med mera.

Världsbokdagens program på Arvika Bibliotek:10.00 - Arabisk sagostund.

12.00 - Bokbytarbord.

14.00 - Läseklubb (10-13 år).

15.00 – ”After Dagis” med sagostund och boktips till föräldrar.

17:15 - Musikunderhållning.

18:00 - Författaren Aino Trosell berättar om sin senaste bok "En egen strand" (fri entré).

Dessutom: Gåvoböcker, personalens boktips och överraskning till nya låntagare.

För mer info, kontakta:
Mikael Johansson
mikael.johansson@arvika.se
Tfn: 0570-818 48, 070-190 77 93


Onsdagen den 23 april firas Världsbokdagen över hela världen. På Arvika Bibliotek uppmärksammas under denna Världsbokdag läsandet och boken bland annat genom ett besök av författaren Aino Trosell kl 18.00. Men även mycket annat händer under dagen

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinfo kring Vård och omsorg

Pressmeddelanden   •   2014-04-15 09:16 CEST

Media inbjuds till pressträff där vi informerar om ärendena inför
kommande utskottsmöte. Bland annat kommer följande frågor att tas upp:

  • verksamhetsuppföljning
  • motionssvar rörande möjligheten att leverera mat till Arvika sjukhus
  • diskussion om läget vad gäller det minskade behovet av korttidsplatser
  • svar på medborgarförslag om samarbete mellan förskolor och äldreboende
  • läget rörande ej verkställda beslut
  • rapport om läget rörande arbetet för att förhindra allvarliga fallskador och minska antalet personer med olämpliga läkemedel

Tid: Onsdagen den 23 april kl 12.30.
Plats: Verksamhetschef Eva Nilssons kontor, kv Garvaren, Storgatan 17, Arvika.

Mer information:
Ordförande Sten Fransson
Utskottet för vård och omsorg
Tfn 070-320 39 62 


Media inbjuds till pressträff där vi informerar om ärendena inför kommande utskottsmöte.

Läs vidare »
Media-no-image

Föreläsningen "Att filma i oroshärdar"

Pressmeddelanden   •   2014-04-10 16:16 CEST

Onsdagen den 16 april kl 18.00 kommer journalisten Kjell Gustafsson till Arvika Bibliotek och berättar om sitt journalistliv utanför Värmland. Föreläsningen har titeln "Att filma i oroshärdar".
 
Mer information:
Bitr bibliotekschef Lena Börjesson, tfn 0570-818 36, 070-230 31 28 

Onsdagen den 16 april kl 18.00 kommer journalisten Kjell Gustafsson till Arvika Bibliotek och berättar om sitt journalistliv utanför Värmland. Föreläsningen har titeln "Att filma i oroshärdar".

Läs vidare »
Media-no-image

Godkänd luftkvalitet i Arvika

Pressmeddelanden   •   2014-04-09 07:09 CEST

Mätningar av små partiklar i luften som utförts under 2013 i Arvika centralort visar att gällande krav, så kallade miljökvalitetsnormer, inte överskrids. Det är mängden partiklar per dygn med storlek mindre än 10 mikrometer (PM10) som mätts. En mikrometer är lika med en tusendels millimeter.

Partiklarna kommer bland annat från trafiken och kan påverka lungfunktionen. Mätningarna visar att halterna av PM10 är klart högst under månaderna mars och april. Detta beror på att gatorna torkar upp och partiklar, som samlats under vintern från till exempel vägslitage och sandning, virvlar upp.

Åtgärder för att minska partikelhalten kan vara att till exempel använda tidigare och effektivare vattenbegjutning vid sandupptagning på gator och torg samt att minska användningen av dubbdäck.

Arvika kommun ingår tillsammans med samtliga kommuner i Värmland i ett samverkansområde för luftmätningar åren 2012-2014. Arvika kommuns miljöstab sköter mätningarna. Mätplatsen är belägen på Östra Esplanaden invid stadshuset i Arvika, cirka tre meter över gatunivån.

Under 2014 pågår mätningar av bensen i samma mätpunkt.

År 2012 mättes kvävedioxid. Mätningarna visade att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid inte överskreds, men vissa timmar och dygn visade ändå höga värden. De högsta kvävedioxidvärdena under dygnet inträffade oftast runt klockan 8.00 på morgonen och vid 17.00-18.00 på eftermiddagen. Det är tydligt att det är trafiken till och från arbetsplatserna som ger utslag. Värdena är ca 30% högre under vintern än under sommaren.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av miljöskyddsinspektör Kjell Karlsson, 
tfn 0570-817 51 eller kjell.karlsson@arvika.se.


Mätningar av små partiklar i luften som utförts under 2013 i Arvika centralort visar att gällande krav, så kallade miljökvalitetsnormer, inte överskrids. Det är mängden partiklar per dygn med storlek mindre än 10 mikrometer (PM10) som mätts. En mikrometer är lika med en tusendels millimeter.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinfo: En ny stadsdel i Arvika!

Pressmeddelanden   •   2014-04-07 13:04 CEST

Närmare 700 olika förslag till hur Arvikas nya stadsdel ska se ut kom in från ett 500-tal medborgare. Nu är arbetet med förverkligandet igång!
Vad ska det bli? Hur kommer arbetet fortskrida? Förslagen var vitt skilda och nu ska de kokas samman till en fördjupad översiktsplan.

Torsdagen den 17 april kl 10.00 inbjuds representanter från media till stadshuset, lokal Kongsvinger, för att ta del av den politiska styrgruppens och förvaltningens tankar hur arbetet kommer att fortskrida.

Varmt välkommen
Peter Söderström (tfn 070-511 37 58), Mona Smedman och Sten Fransson


Torsdagen den 17 april kl 10.00 inbjuds representanter från media till stadshuset, lokal Kongsvinger, för att ta del av den politiska styrgruppens och förvaltningens tankar hur arbetet kommer att fortskrida kring Arvikas nya stadsdel.

Läs vidare »
Media-no-image

Värmlands Filmfestival på Arvika Bibliotek

Pressmeddelanden   •   2014-04-04 17:07 CEST

Den 11-12 april anordnas Värmlands Filmfestival i Arvika. Arvika Bibliotek är en av arrangörerna och på biblioteket kommer framför allt dokumentärfilm och kortfilm att visas. Men även filmvisning för barn och en kortfilmsworkshop för ungdomar kommer att ske på biblioteket. Under workshopen, där deltagare från 9 år kan vara med, går man från idé till färdig film på några timmar och inga förkunskaper krävs. Ett annat populärt inslag i Värmlands Filmfestival är bibliotekets populära Kortfilmsfrukost, som startar på lördagen kl 10.00. 

Se tider och läs mer om Arvika Biblioteks arrangemang under festivalen på Värmlands Biblioteks webbplats.

Det finns mer information om Värmlands Filmfestival på festivalens webbplats.

Värmlands Filmfestival är ett samarrangemang av Bio Kontrast, Filmhuset Palladium, Svenska Kyrkan, Arvika Bibliotek med flera.

Mer information:
Mikael Johansson, Arvika Bibliotek, tfn 0570-818 48, 070-68 67 107
mikael.johansson@arvika.se


Den 11-12 april anordnas Värmlands Filmfestival i Arvika. Arvika Bibliotek är en av arrangörerna och på biblioteket kommer framför allt dokumentärfilm och kortfilm att visas.

Läs vidare »
Media-no-image

Nu startar bredbandsutbyggnaden!

Pressmeddelanden   •   2014-04-03 09:03 CEST

Arvika kommun har under våren startat upp ett stort arbete med bredbandsutbyggnad, som kommer att innefatta såväl innerstaden som landsbygden. Beslut om bolagsbildning tas av fullmäktige i slutet av april, men redan nu påbörjas arbetet med projektering. Till en början kommer man att utgå från existerande stadsnät i Arvika med tätort.

Kommunen planerar stora investeringar i stamnät och för att möjliggöra detta kommer man att arbeta tillsammans med ett antal fiberföreningar i Arvika med omnejd. Dessa föreningar kommer att ha en stor betydelse för projektets framgång. Projektet kommer att pågå under en femårsperiod och skapar ett antal nya arbetstillfällen.

För kommuninvånarna kommer bredbandsutbyggnaden att förutom snabbare bredband, även innebära en större trygghet i framtiden. En mängd olika tjänster kommer att kunna samordnas och kommuniceras snabbare och bättre, till exempel inom vård och omsorg eller i skolverksamheten.

– Satsningen är ett bidrag till att göra Arvika till en ännu attraktivare kommun att leva och bo i, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Pettersson.

För frågor, kontakta: kommunalrådet Claes Pettersson, tfn 0570-816 96 eller kommundirektören JanÅke Hermansson, tfn: 0570-814 52.


Arvika kommun har under våren startat upp ett stort arbete med bredbandsutbyggnad, som kommer att innefatta såväl innerstaden som landsbygden. Beslut om bolagsbildning tas av fullmäktige i slutet av april, men redan nu påbörjas arbetet med projektering.

Läs vidare »
Media-no-image

Stor risk för gräsbränder

Pressmeddelanden   •   2014-03-14 07:14 CET

Just nu råder stor risk för gräsbränder i stora delar av landet. Arvika är inget undantag utan ligger på en hög risknivå. Orsaken är att det finns mycket torrt fjolårsgräs som lätt kan börja brinna. Allt eftersom nytt gräs växer upp minskar brandrisken. 

Räddningstjänsten uppmanar till stor försiktighet och hänsyn vid gräseldning.

Att tänka på vid gräseldning

- Det är svårt att elda gräs, vinden kan lätt sprida branden snabbt.
- Var observant på vädret, följ MSB:s och SMHI:s prognoser för gräs- och skogsbrandsrisker.
- Håll avstånd från annat brännbart
- Begränsa ytan genom att vattna marken runt omkring.
- Bränn bara små ytor åt gången.
- Ha alltid tillgång till vatten. 
- Undvik att elda när det är mörkt för att inte andra som ser lågorna ska larma räddningstjänsten i onödan.

Mer information: 

Tjänstgörande befäl Räddningstjänsten, tfn 0570-814 80.

SMHI:s brandriskkarta
http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/brandriskkartor-5-dygn-1.16062

Just nu råder stor risk för gräsbränder i stora delar av landet. Arvika är inget undantag utan ligger på en hög risknivå. Orsaken är att det finns mycket torrt fjolårsgräs som lätt kan börja brinna. Allt eftersom nytt gräs växer upp minskar brandrisken.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinfo kring Vård och omsorg

Pressmeddelanden   •   2014-03-12 15:26 CET

Media inbjuds till pressträff där vi informerar om ärendena inför kommande utskottsmöte. Bland annat kommer följande frågor att tas upp:

  • Rapport om resultatet av kvalitetsarbete 2013 - patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse
  • Rapport från kostavdelningen om principer och praktik rörande mat i skola och äldreomsorg
  • Ombyggnad av ventilation i Centralskolans kök - kostnadskonsekvenser

Tid: Fredagen den 21 mars kl 13.00.
Plats: Verksamhetschef Eva Nilssons kontor, kv Garvaren, Storgatan 17, Arvika.

Mer information:
Ordförande Sten Fransson
Utskottet för vård och omsorg
Tfn 070-320 39 62


Media inbjuds till pressträff där vi informerar om ärendena inför kommande utskottsmöte.

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder

Om Arvika kommun

Arvika - en kommun med rörlighet

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan. Inom kommunens gränser bor 26 000 människor och målet - enligt den vision för framtiden som tagits fram - är att befolkningstalet inom några år ska nå upp till 27 000. Kommunen har också Värmlands lägsta kommunalskatt.

Att stå stilla är detsamma som att gå bakåt - Arvika är en kommun i rörelse framåt. Här finns en förmåga att skapa något nytt när gammalt går i graven. Och det som skapas håller hög kvalitet. Vare sig det handlar om konst och musik eller tjänster och industriprodukter. Det finns också en hög livskvalitet i kommunen, där närhet mellan människor ger trygghet och en balans i tillvaron.

Närhet, kvalitet, rörelse och uppfinningsrikedom är de ord som beskriver Arvika - våra värdeord.