Media-no-image

Författarbesök på biblioteket

Pressmeddelanden   •   2014-08-18 11:09 CEST

Torsdagen den 21 augusti klockan 18.00 kommer serietecknaren Malin Biller till Arvika Bibliotek. Hon kommer då att prata om sin nya bok "I varje droppe är en ädelsten". Boken är baserad på Gustaf Frödings texter och utkommer till Frödings födelsedag den 20 augusti. Dessutom är den Frödingsällskapets årsbok.
 
Mer information:
Malin Palm, Arvika Bibliotek, Arvika kommun, tfn 0570-818 38, 070-270 31 43.

Torsdagen den 21 augusti klockan 18.00 kommer serietecknaren Malin Biller till Arvika Bibliotek. Hon kommer då att prata om sin nya bok "I varje droppe är en ädelsten". Boken är baserad på Gustaf Frödings texter och utkommer till Frödings födelsedag den 20 augusti. Dessutom är den Frödingsällskapets årsbok.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinfo kring Vård och omsorg

Pressmeddelanden   •   2014-08-14 13:10 CEST

Media inbjuds till pressträff där vi informerar om ärendena inför kommande utskottsmöte. Vi kommer bland annat att ta upp utvecklingen av demensvården i Arvika. Andra punkter är verksamhetsuppföljning, inne- och utemiljö på särskilda boenden, daglig verksamhet LSS, Äldres behov i centrum.

Tid: Tisdagen den 19 augusti kl 13.00.
Plats: Verksamhetschef Eva Nilssons kontor, kv Garvaren, Storgatan 17, Arvika.

Mer information:
Ordförande Sten Fransson
Utskottet för vård och omsorg
Tfn 070-320 39 62 


Media inbjuds till pressträff där vi informerar om ärendena inför kommande utskottsmöte. Vi kommer bland annat att ta upp utvecklingen av demensvården i Arvika. Andra punkter är verksamhetsuppföljning, inne- och utemiljö på särskilda boenden, daglig verksamhet LSS, Äldres behov i centrum. Tid: Tisdagen den 19 augusti kl 13.00.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressvisning av Franzéns på Konsthallen

Pressmeddelanden   •   2014-08-08 07:10 CEST

Representanter för media hälsas välkomna på pressvisning på Konsthallen
torsdagen 14 augusti kl 14.00.
 
John och Dag Franzén - måleri och grafik
16 augusti-6 september
 
Ett konstnärligt möte med två bröder på Konsthallen. Båda är verksamma inom måleri och grafik med mera. Vi får ta del av främst deras måleri under utställningen, men också ett urval grafik. Båda finns på plats under pressvisningen.

Välkommen även på vernissage lördagen den 16 augusti med invigning kl 12.00.
 
Mer information:
Ann Lundqvist, Arvika Konsthall, tfn 0570-818 42.


Representanter för media hälsas välkomna på pressvisning på Konsthallen torsdagen 14 augusti kl 14.00. John och Dag Franzén - måleri och grafik 16 augusti-6 september Välkommen även på vernissage lördagen den 16 augusti med invigning kl 12.00.

Läs vidare »
Media-no-image

Tove Jansson uppmärksammas

Pressmeddelanden   •   2014-08-06 14:29 CEST

Projektet "Arvika Läser Tove Jansson" uppmärksammar 100-årsdagen av Tove Janssons födelse.

Arvika Bibliotek lördagen den 9 augusti 2014:

11.00
Vi höjer våra glas (hallonsaft) och utbringar en skål för Tove Jansson.
Några ord om projektet Arvika Läser Tove Jansson
Kort presentation av Sommarboken av Tove Jansson

11.30
Teater Pellerin spelar "Vem ska trösta Knyttet?"
Efter teatern visas roliga mumin-appar, testa själv att spela på Ipad

Välkommen!

Mer information:
Bibliotekarie Ulla-Carin Stenberg, tfn 0570-818 31, 070-358 08 31. 


Projektet "Arvika Läser Tove Jansson" uppmärksammar 100-årsdagen av Tove Janssons födelse. Arvika Bibliotek lördagen den 9 augusti 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Byggstart ”Mega-sol” 9 augusti

Pressmeddelanden   •   2014-07-31 09:07 CEST

Lördagen den 9 augusti börjar Arvika Kraft AB att bygga en av Sveriges största solcellsparker. I samband med detta anordnas ett arrangemang mellan 10.00 och 13.00. Arrangemanget sker vid Mosseberg i Arvika, där solcellsparken kommer att byggas. Agenda för arrangemanget skickas ut senare.

Arvika kommun, genom bolaget Arvika Kraft AB, kommer att bygga en av Sveriges största solcellsparker. Anläggningen kommer att bestå av 4 080 moduler med en sammanlagd effekt på 1 040 kW och en yta på 6 182 m2. Hela området är drygt 40 000 m2, ytan motsvarar omkring 5 fotbollsplaner. Det markområde som tas i anspråk har dålig bärighet därför har det varit svårt att se hur området skulle kunna användas. Med Mega-sol får vi en lämplig och riktigt bra användning för området.

Den beräknade produktionen från solcellsanläggningen uppgår till 927 000 kWh per år. Produktionen motsvarar förbrukningen hos 400 lägenheter. Anläggningen kommer att stå färdig under september/oktober månad.

Lördagen den 9 augusti kommer montaget av solcellerna att påbörjas. I samband med detta inbjuds press och medborgare till ett arrangemang. Lördagen kommer att innehålla några korta seminarier om hållbarhet, energi och miljö med fokus på solenergi. Alla som är intresserade får vara med och montera solpaneler.

Byggandet av solcellsanläggningen är i linje med de satsningar på förnyelsebarenergi som Arvika kommun gjort de senaste åren. Detta genom förvärven av Arvika Fjärrvärme AB under 2010 och Arvika Kraft AB under 2012. Arvika vill skapa ett långsiktigt hållbart samhälle som ger en god livskvalitet för dagens och morgondagens innevånare.

Frågor rörande solcellsparken besvaras av:
Kommunalråd Claes Pettersson, Arvika kommun, tfn 070-627 27 02, Arvika VD Lennart Rönning, Arvika Kraft AB, tfn 0570-816 36, 070-209 78 08


Lördagen den 9 augusti börjar Arvika Kraft AB att bygga en av Sveriges största solcellsparker. I samband med detta anordnas ett arrangemang mellan 10.00 och 13.00. Arrangemanget sker vid Mosseberg i Arvika, där solcellsparken kommer att byggas.

Läs vidare »
Media-no-image

Kommunpris till Knöppelåsens Ryttarsällskap

Pressmeddelanden   •   2014-07-14 08:14 CEST

Arvika kommun har, efter förslag från medborgarna, beslutat att tilldela Knöppelåsens Ryttarsällskap ett av årets kommunpris.

Motiveringen är att föreningen med stora personliga insatser har bedrivit ridutbildning för hundratals barn och ungdomar i Arvika kommun.

Priset delades ut i samband med en tävling på Knöppelåsen söndagen den 13 juli kl 10.30.

Sten Fransson, ordförande i kommunpriskommittén
Tfn 070-320 39 62
sten.fransson@arvika.se


Arvika kommun har, efter förslag från medborgarna, beslutat att tilldela Knöppelåsens Ryttarsällskap ett av årets kommunpris.

Läs vidare »
Media-no-image

Utökad avstängning av Arvika innerstad nattetid

Pressmeddelanden   •   2014-07-03 11:50 CEST

Arvika kommun har i samråd med Polismyndigheten i Arvika beslutat att utvidga avstängningen av Arvika innerstad nattetid avseende biltrafik. Vi hoppas att denna åtgärd ska bidra till en bättre situation med minskade olägenheter för de som bor i Arvika innerstad.

Innerstaden har tidigare varit avstängd mellan klockan 23.00 och 04.00.

Avstängningen utökas till att gälla mellan klockan 22.00 och 06.00 och även området för avstängningen utvidgas. Även förbudet mot att parkera i innerstaden berörs då detta utvidgas till samma klockslag, men utökas inte geografiskt.

Se bifogade tillfälliga lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med motordrivet fordon och förbud att parkera i Arvika centrum.

Den ökade avstängningen gäller 4 juli till 31 augusti.

Mer information:

Claes Pettersson, kommunstyrelsens ordförande, tfn 070-627 27 02.

Peter Sjösten, polisområdeschef, tfn 010-56 70 667.


Arvika kommun har i samråd med Polismyndigheten i Arvika beslutat att utvidga avstängningen av Arvika innerstad nattetid avseende biltrafik. Vi hoppas att denna åtgärd ska bidra till en bättre situation med minskade olägenheter för de som bor i Arvika innerstad.

Läs vidare »
Media-no-image

Kommunpris till filmfestivalen

Pressmeddelanden   •   2014-06-23 09:25 CEST

Arvika kommunpriskommitté har, efter förslag från Arvikas medborgare, beslutat att tilldela Värmlands Filmfestival ett av årets kommunpris.
 
Motiveringen är att festivalen har har gjort en skillnad i Arvika kommun genom att under flera år arrangera en ständigt utvecklande och nyskapande filmfestivalen.
 
Priset, på 10.000 kronor, kommer att delas ut kl 12.30 på Torget i Arvika under pågående stadsfest.
 
Sten Fransson, ordförande i kommunpriskommittén
Tfn 070-320 39 62
sten.fransson@arvika.se

Arvika kommunpriskommitté har beslutat att tilldela Värmlands Filmfestival ett av årets kommunpris. Motiveringen är att festivalen har har gjort en skillnad i Arvika kommun genom att under flera år arrangera en ständigt utvecklande och nyskapande filmfestivalen. Priset, på 10.000 kronor, kommer att delas ut kl 12.30 på Torget i Arvika under pågående stadsfest.

Läs vidare »
Media-no-image

Konsthallens sommarutställning

Pressmeddelanden   •   2014-06-09 16:24 CEST

Pressvisning

Välkomna på pressvisning av vår kommande sommarutställning torsdagen den 12 juni kl 14.00 på Arvika Konsthall.
Konsthantverkare från Brudd och Arvika Konsthantverk medverkar då de arbetar med utställningen under dagen. Vi bjuder på kaffe och kaka.

 
Vernissage

Välkommen också till vernissage lördagen den 14 juni kl 11.00-14.00.
Kl 12.00 Invigning med vernissagemusik. Musik ur programmet ”dröm och verklighet”, musik av Prokofiev, Respighi och Piazzolla - Janka Simone Thum, piano.
Utställningen pågår 14 juni-9 augusti.
BRUDD Kunsthåndverk Oslo
Arvika Konsthantverk
 
Mer information: Ann Lundqvist, Arvika Konsthall, tfn 0570-818 42.


Pressvisning den 12 juni och vernissage den 14 juni i Arvika Konsthall av årets sommarutställning.

Läs vidare »
Media-no-image

Gallring i Styckåsskogen

Pressmeddelanden   •   2014-06-09 07:59 CEST

Arvika kommun planerar för att utföra en gallring i Styckåsskogen för skogsvård men också för att ljusa upp vid gångstråken.

Gallringen behövs framför allt för att ljusa upp vid gångstråken. Idag är vissa delar mörka eftersom träden både skymmer dagsljus och lampor. Det gör att det kan kännas otryggt att vistas i skogen, speciellt under den mörkare tiden av året. En gallring gör det även enklare att se andra som befinner sig i skogen.

Kommunen har tillsammans med Arvika Bygdens Naturskyddsförening gjort en omfattande inventering av miljöer och arter som finns i skogen idag för att inte riskera att minska mångfalden vid gallringen. Styckåsskogen består av flera olika skogstyper. För att bevara och förstärka de specifika karaktärerna måste hänsyn tas till varje bestånd.

Fler sittplaster

Styckåsskogen är en mycket uppskattad oas bland ung som gammal och många skolelever vistas i skogen för både lek och skolarbete. Det finns idag fler sittplatser runt om i området och någon eldstad. Olika möjligheten till att vidareutveckla detta på fler platser ses över. Kommunen kommer också att sätta upp ett antal fågelholkar, 30 stycken till att börja med. Även här har man tagit hjälp av Naturskyddsföreningen för att få rätt sorts holkar.

- Vi planerar att börja gallringen första veckan i juli, men det beror helt på vädret. Vi måste vara väldigt försiktiga och då får det inte vara blött så att marken skadas. För att göra så lite inverkan som möjligt använder vi erfarna förare, säger Ann-Marie Andreasson, mark och exploateringsingenjör Arvika kommun.

Om vädret är bra beräknas arbetet att ta cirka 3-4 veckor. Detta innefattar genomförandet av gallringen, utkörning av virke och efter detta ska allt ris köras bort. Arbetet måste göras i två omgångar på grund av platsbrist.

Tänk på att hålla ett skyddsavstånd på 60 meter till maskiner när arbetet pågår.

Mer information:

Ann-Marie Andreasson, Mark- och exploateringsingenjör Arvika kommun,
tfn 0570-817 60, ann-marie.andreasson@arvika.se.

Claes Hallgren, Skogsförvaltare, Skogssällskapet, tfn 070-255 10 70, claes.hallgren@skogssallskapet.se.


Arvika kommun planerar för att utföra en gallring i Styckåsskogen för skogsvård men också för att ljusa upp vid gångstråken. Idag är vissa delar mörka eftersom träden både skymmer dagsljus och lampor. Det gör att det kan kännas otryggt att vistas i skogen, speciellt under den mörkare tiden av året. En gallring gör det även enklare att se andra som befinner sig i skogen.

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder

Om Arvika kommun

Arvika - en kommun med rörlighet

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan. Inom kommunens gränser bor 26 000 människor och målet - enligt den vision för framtiden som tagits fram - är att befolkningstalet inom några år ska nå upp till 27 000. Kommunen har också Värmlands lägsta kommunalskatt.

Att stå stilla är detsamma som att gå bakåt - Arvika är en kommun i rörelse framåt. Här finns en förmåga att skapa något nytt när gammalt går i graven. Och det som skapas håller hög kvalitet. Vare sig det handlar om konst och musik eller tjänster och industriprodukter. Det finns också en hög livskvalitet i kommunen, där närhet mellan människor ger trygghet och en balans i tillvaron.

Närhet, kvalitet, rörelse och uppfinningsrikedom är de ord som beskriver Arvika - våra värdeord.