Skip to main content

Avsiktsförklaring klar – fokus på frivillig resursgrupp

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2017 14:08 CET

Räddningstjänsten samverkar sedan flera år med Civilförsvarsförbundet Arvika-Eda. Planeringen av den gemensamma verksamheten inför 2017 är nu klar och har dokumenterats i en gemensam avsiktsförklaring. Fokus i avsiktsförklaringen ligger på frivillig resursgrupp, FRG.

FRG är en frivillig resurs som kommunerna kan nyttja vid kriser och samhällsstörningar om de egna personella resurserna inte räcker till. Exempel på händelser kan vara distribution av nödvatten, körning av transporter och förmedling av information.

- Våra medlemmar samlas kring en önskan att kunna bistå samhället när det som mest behövs, säger Lennart Svensson, ordförande i Civilförsvarsförbundet Arvika-Eda.

Frivilliga Resursgruppen kallas in på begäran av Räddningstjänsten eller kommunledningen när något extraordinärt hänt. Genom kommunen kan FRG vid behov även användas som en förstärkningsresurs för landsting och centrala myndigheter. FRG från flera kommuner kan också samverka vid händelser som korsar kommungränser.

- När samhället drabbas av svåra störningar tillgängliggörs stora resurser, men de är inte obegränsade. Det är därför viktigt att vi har en fungerande samverkan med civilsamhället och frivillig resursgrupp är ett bra sätt att jobba, säger Elin Dahlgren, säkerhetssamordnare, Arvika kommun.

Vid uppdrag åt kommunen betalar kommunen ersättning till medlemmen i FRG så i den bemärkelsen rör det sig inte om volontärarbete. Arbete i föreningen och vissa övningar sker dock på frivillig, volontär, basis.

En frivillig resursgrupp har funnits tillgänglig för kommunen ett tiotal år. Under den tiden har ett antal insatser genomförts för att bistå den kommunala verksamheten. Bland annat har Frivillig resursgrupp bistått kommunen vid elavbrott samt vid planerade händelser som bland annat parkeringsvakter.

- Om det finns möjlighet att hjälpa till och göra en insats vid en svår händelse vill jag gärna ha möjlighet att göra det, säger David Pettersson, FRG-medlem.

Mer information:
Elin Dahlgren, säkerhetssamordnare, Räddningstjänsten, tfn 073-270 78 82
Lennart Svensson, ordförande i Civilförsvarsförbundet Arvika-Eda, tfn 070-942 21 98

Kompletterande information

Vad är Civilförsvarsförbundet?

Civilförsvarsförbundet i sig är en förening som bedriver verksamhet inom krishanteringsområdet. Förbundets nuvarande inriktning är följande:

  • Information till medborgarna
  • Målgruppsanpassade kurser i hur man själv förebygger, förbereder och hanterar utsatta lägen. Till exempel kursen hur man klarar sig utan hjälp i minst 72 timmar vid en kris
  • Kurser i första hjälpen, hjärt-lungräddning, krisstöd med mera
  • Information om och utplacering av hjärtstartare utanför sjukvården för ett hjärtsäkrare Sverige

Läs mer om Civilförsvarsförbundet på www.civil.se

Vad är FRG?

Frivilliga Resursgruppen, FRG, är en resurs i den kommunala krisberedskapen med kommunen som primär uppdragsgivare. Civilförsvarsförbundet är motorn i FRG och arbetar aktivt för att etablera nya FRG:er och för att utveckla existerande FRG:er. Civilförsvarsförbundet har också utbildningsansvaret för FRG. Varje FRG har en eller flera FRG-ansvarig(a) som håller kontakt med ansvarig tjänsteman på kommunen, ofta krisberedskapsansvarig eller motsvarande. Varje FRG har också en eller flera FRG-ledare. De som deltar i FRG:n brukar kallas för FRG-medlemmar.

En FRG består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.

Arvika är en kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation, en kommun där samverkan råder för kommunens bästa. Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy