Skip to main content

Central hållplats vid torget

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 14:49 CEST

Arvika kommun har tillsammans med Värmlandstrafik AB arbetat fram ett förslag till utformning av en central hållplats vid torget. Detta ”resecentrum” är ett första steg i en långsiktig planering för en utveckling av handelsplatsen vid Palmviken. Hållplatsen samlar regional och lokal busstrafik med regional och interregional tågtrafik, taxi, bilparkering samt gång- och cykelstråk vid en punkt – järnvägsstationen. Under 2013 pågår planering och projektering. Ett genomförande planeras till 2014.

I ett andra steg ger denna hållplats en möjlighet att flytta bussdepån vid Palmviken till annan plats.

I förslag till utformning föreslås fyra separata skärmtak som utgör skydd för sol och nederbörd, liksom bärare av informationssystem och belysning. Utöver detta planeras fyra vindskydd vilka också utgör del av informationssystemet i anläggningen. För god passagerarkomfort planeras markvärme. Ytan runt hållplatsen förhöjs och tillgänglighetsanpassas och trafikriktningen ändras på Torggatorna.

När den nya hållplatsen tas i anspråk justeras tidtabellerna för en smidigare trafiklösning genom centrum.

Värmlandstrafik AB söker statsbidrag för investeringen med 50 % av kostnaden. Kommunen står för resterande 50 %.

Ytterligare information:
Leila Ekman, utvecklingschef
Anna Wikstrand, bitr kommundirektör
Nås via 0570-816 00.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy