Skip to main content

Koll på pizzan

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2009 10:40 CEST

Arvika kommuns miljöstab har gjort en undersökning på alla pizzerior i kommunen för att kontrollera den hygieniska standarden. Vid första provtagningstillfället uppvisade endast två av de fjorton pizzeriorna enbart prov som var utan anmärkning.
Under det sista kvartalet av 2008 och början av 2009 genomförde miljöstaben i Arvika kommun en livsmedelskontroll, där man besökte kommunens samtliga fjorton pizzerior. Syftet var att kontrollera den hygieniska standarden i samband med pizzaberedning och på pizzaingredienser. Samtliga kontroller genomfördes oanmälda och detsamma gällde vid den uppföljande provtagningen för att undersöka om kontrollen haft någon positiv effekt för livsmedelssäkerheten. För att få en likvärdig bedömning vid alla inspektioner användes en checklista som arbetats fram för ändamålet. Kontrollen gällde dels det förberedande arbetet med pizzaingredienserna (prepareringen), dels vid själva tillverkandet av pizzan (monteringen)och slutligen vad företaget gör med kebabkött som blivit över vid dagens slut.
Det togs fyra-fem livsmedelsprov på varje pizzeria på samma typ av ingredienser, för att få ett jämförbart resultat. Dessa prov lämnades sedan för mikrobiologisk analys. Man gjorde dessutom en uppföljande provtagning på de pizzerior som inte hade tillfredställande analyssvar i den första omgången. Dagens livsmedelslagstiftning tydliggör livsmedelsföretagarens skyldighet för en säker livsmedelshantering. Det innebär att det är företagarens skyldighet att arbeta förebyggande och se till att kunden får mat som man inte riskerar att bli sjuk av. För att detta ska uppnås krävs att företagaren har ett egenkontrollprogram som är anpassat till verksamheten och som följs.

Barn känsligare
- Totalt sett är resultatet av kontrollen inte direkt lysande, säger miljöskyddsinspektör Catarina Bernau som är en av de som deltog i projektet.
Det togs 64 prov i första omgången och av dessa bedömdes 24 stycken (37,5 procent) som godtagbara med anmärkning. Inget prov bedömdes som otjänligt. Ett prov fick anmärkning på grund av för hög halt av matförgiftningsframkallande bakterier. Endast två av de fjorton pizzeriorna uppvisade enbart prov som var utan anmärkning. Vid inspektionen konstaterades att den vanligaste avvikelsen gällde arbetskläder och främst avsaknaden av hårskydd. En annan brist som framkom i många fall var dålig övervakning och dokumentation av temperaturkontroller avseende avsvalning. Dessutom var det vanligt att varmhållen kebab sparades till nästa dag. Antalet omprov uppgick till 23 stycken och av dessa bedömdes 18 som tillfredställande medan fem var godtagbara med anmärkning. Det innebär att andelen prov med anmärkning denna gång var 22 procent vilket måste ses som en klar förbättring. Om man jämför den riktade kontroll som gjordes av julborden i Arvika kommun året innan, så var den dock klart bättre! Då var 25 procent av proven godtagbara med anmärkning och 75 procent av dem tillfredställande. Pizzeriorna började etablera sig i Arvika kommun under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. Först på plan var Restaurang Domino som började med pizza som ett komplement till den övriga restaurangmenyn. Under 1990-talet ökade antalet pizzerior snabbt och efter att marknaden i centralorten var mättad, startades det även sådana verksamheter i de mindre orterna i kommunen. Pizza är populär mat än idag och äts i många sammanhang, speciellt bland ungdomar. Många elever ersätter skollunchen med pizza om det finns en pizzeria i närheten av skolan. Då ska man komma ihåg att barn är känsligare än vuxna, när det gäller olika typer av mikroorganismer i maten.


För mer information eller för att ta del av de fullständiga rapporterna om pizzeriorna och julborden, kontakta: miljöskyddsinspektör Catarina Bernau på mob 070-517 87 01 (tom tors em) eller miljöskyddschef Olof Hallén på mob 070-538 17 45.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy