Skip to main content

Översvämningsskydd för Arvika

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2010 11:33 CET

Arvika kommun arbetar vidare med att skapa ett permanent översvämningsskydd för staden. En av de första aktiviteterna består av att upprätta en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som utgör del i den tillståndsansökan som ska inlämnas till Miljödomstolen.

Tidigt samråd har hållits med Länsstyrelsen och motsvarande tidiga samråd kommer att hållas med särskilt berörda fastighetsägare och organisationer idag,  tisdagen den 26 januari.

För upprättande av MKB och tillståndsansökan har Arvika kommun upphandlat konsulter, WSP Stockholm har upphandlats för tekniska frågor och Vectura Karlstad för MKB.
Upphandling av juridisk konsult är inte helt färdig men tilldelningsbeslut har tagits till förmån
för advokatfirman Åberg & Co, Stockholm.

En översiktlig tidplan har upprättats som syftar till att ha en ansökan om tillstånd klar under april månad i år.


För mer information

Anders Norrby
Gatuchef, 0570-817 64

Gunnar Tidemand
Kommundirektör, 0570-816 92

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy