Skip to main content

Pressmeddelande - En modell för kvalitetsarbete presenteras i Arvika

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2010 13:07 CET

Den 3 februari samlas representanter för Vård och omsorgs college, Teknik college och Service college i Värmland för att lära sig mer om en modell för kvalitetsarbete. Modellen ska vara tillämpar inom både utbildning och inom verksamheterna.

College är en samverkan mellan arbetslivet och utbildningsanordnarna för att kvalitetssäkra utbildningar som ska bidra till en ökad anställningsbarhet och på sikt kanske en ännu bättre vård och omsorg

Kvalitetsarbete är ett av de tio kriterierna som certifieringen av Vård och omsorgs college (Vo-College) bygger på.

Vo-College i Värmland certifierades regionalt av Nationella rådet mars 2008 och därefter har sex lokala Vo-College certifierats inom regionen.

Den nya modellen för kvalitetsarbete inom Vo-College i Värmland har utarbetats utifrån ett uppdrag till FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet.

Ansvarig för uppdraget har varit Jan-Olof Åberg, Karlstads universitet.

En del i arbetet har varit att praktiskt tillämpa modellen och i det arbetet har Omvårdnadsprogrammet Taserudsgymnasiet under ledning av Yvonne Kristoffersson och Omvårdnadslinjen för vuxna vid Arvika Näringslivscentrum under ledning av Christina  Nordin medverkat.

Jan-Olof Åberg kommer tillsammans med företrädare för nämnda utbildningar att presentera modellen som en konferens och workshop för regionala styrgruppen Vo-College Värmland samt de lokala styrgrupperna Vo-College och lärarna vid utbildningarna. Inbjudna är även representanter från Teknik College och Service College samt Nationella rådet för Vo-College. Konferensen/workshopen är i Taserudsskolans aula i Arvika.

Modellen ska implementeras vid samtliga lokala Vo-College samt i det regionala arbetet.

Kontaktpersoner för ytterligare information:

Jan-Olof Åberg, FoU Välfärd Värmland, Karlstads universitet tel:    054-700 1311, 070-206 97 91

Eva Nilsson, ordförande regional styrgrupp Vo-College Värmland tel:   0570-82851, 070-251 03 82

Christina Nordin, rektor vuxenutbildningen Arvika Näringslivscentrum  tel: 0570-749 271, 070-277 19 58

Yvonne Kristoffersson, lärare Taserudsgymnasiet Arvika    tel: 0570-826 84

Ellinor Axelsson, regional processledare Vo-College Värmland tel: 054-701 10 37

Med vänlig hälsning

Eva Nilsson

Avdelningschef Äldreomsorgen

Arvika kommun

Postadress: 40. Vård och omsorg, 671 81 Arvika

Besöksadress: Storgatan 17, Arvika

Hemsida: www.arvika.se

Tfn: 0570-828 51, 070-251 03 82

Tfn växel: 0570-816 00

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.