Skip to main content

Taggar

Omfattande datainsamling säkrar effektiv behandling

Med en ny lösning går det att samla in patientdata från patienter med särskilt behov av övervakning som är kopplade till medicintekniska produkter från olika tillverkare. En enkel knapptryckning ger sjukvårdspersonalen tillgång till nära realtidsdata när och var som helst där behovet finns.

Omfattande datainsamling säkrar effektiv behandling

Med en ny lösning går det att samla in patientdata från patienter med särskilt behov av övervakning som är kopplade till medicintekniska produkter från olika tillverkare. En enkel knapptryckning ger sjukvårdspersonalen tillgång till nära realtidsdata när och var som helst där behovet finns.

Case story - Södertälje Sjukhus lägger grunden för framtidens sjukhus

Med en investering i miljardklassen förverkligar Södertälje Sjukhus sina visioner för framtidens sjukhus. En omfattande renovering och utbyggnad skapar en modern sjukhusmiljö med enkelrum och innovativ IT-användning. Ascom har levererat mobilitetsplattformen för mobila vårdflöden som sätter nya standarder för samarbete och patientvård.

Case study - Nu kommer en tyst revolution inom neonatal intensivvård

Ascoms lösning för larmhantering banar väg för en ny neonatal intensivvård med familjen i centrum – en nystart för neonatal intensivvård som kan bidra till bättre kliniska utfall, bättre anknytning mellan föräldrar och barn och kortare vistelser.

Artikel - Larmtyranni hotar patientsäkerheten

Omfattningen av falskt positiva larm på sjukhusen har blivit så stort att det utgör en påtaglig risk. Konstanta larmsignaler tillsammans med pipen från medicinsk utrustning och patientmonitorer gör vårdpersonalen döv för de viktiga larmen vilket hotar patientsäkerheten.

Säker användning av smartphones inom sjukvården

De användarvänliga smartphonen används allt mer inom hälso- och sjukvårdssektorn. Inte bara i fickorna på patienter och anhöriga utan också som det föredragna arbetsredskapet för många i personalen. Sjukhusen kan få många fördelar av utvecklingen, bara grunderna finns på plats.

Case study - Boliden Mineral AB

Case study - Boliden Mineral AB

Dokument   •   2014-03-12 11:34 CET

Med ett djup ned till 1 350 meter och med över 35 kilometer gruvgångar är Kristinebergsgruvan en extrem miljö att arbeta i. Ascom har hjälpt Boliden Mineral med säkrare kommunikationsteknik och att optimera logistiken inom gruvnäringen.

Ökad trygghet för personalen via tillförlitliga larmfunktioner bidrar till höjd patientsäkerhet

Ryds vårdcentral i Linköping tillhandhåller trygg och säker vård med god kvalitet som bygger på hög medicinsk kompetens, god tillgänglighet och bra bemötande.

Skapa en effektiv larmkjedja med automatiserade processer

Larmhanteringen på ett sjukhus är en komplex uppgift som ofta involverar flera personer som arbetar under stark tidspress. Därför finns det alltid risk för fel. Larmaviseringar med tydliga anvisningar som skickas direkt till personalens mobila handenheter ökar chansen för en korrekt och effektiv insats betydligt.

Stärkt patientsäkerhet med distribuerade larm från medicinteknisk utrustning

Det blir allt vanligare med elektronisk utrustning på vårdavdelningar. Patientmonitorer och medicinteknisk utrustning ger möjligheter till bättre medicinsk vård men medför också att larmen blir fler, vilket innebär en risk för motsatt effekt – att vårdkvaliteten minskar. Distribuerade larm kan vara en lösning, men den ställer krav på kommunikationssystemet.

Nya larmfunktioner säkrar både personalen och produktionsflödet på Volvo Tuve-fabriken

Underhållspersonalen utgör en mycket viktig del av produktionsprocessen i Volvo Tuve-fabriken. Nu kan medarbetarna ta emot larm om brådskande underhåll samtidigt som personsäkerheten höjs med hjälp av fallarm, manuellt larm och ej i rörelse-larm.

Herlev Hospital skapar smidigt arbetsflöde med patienten i centrum

Patienterna på Herlev Hospital upplever kortare väntetider och större trygg- het efter att sjukhuset införde ett nytt system för bokning av patienttransporter. Systemet stärker samarbetet mellan transportörer och vårdavdelningar och skapar ett smidigt patientflöde. Det ingår som en komponent i Herlev Hospitals implementering av Morgondagens Vårdavdelning.

Interaktiva skärmar och sms optimerar arbetsflöder i operationsprocessen

Interaktiva storbildsskärmar och trådlösa telefoner skapar en unik överblick på de två stora operationsavdelningarna på Kolding sjukhus i Danmark. Planeringen av operationer och koordineringen med övriga avdelningar har förbättrats stort, vilket skapar arbetsro och stärker patientsäkerheten i en ofta stressig miljö.

Case study - Centralsjukhuset i Karlstad

Case study - Centralsjukhuset i Karlstad

Dokument   •   2012-02-06 09:20 CET

Centralsjukhuset i Karlstad har investerat i ett trådlöst system som effektivt hanterar olika slags larm och kommunikationen mellan medarbetarna. – Systemet gör att ingen behöver tveka vid till exempel ett akutlarm. Vi spar sekunder som kan rädda liv, säger Jan Söderholm, sjukhusintendent och ansvarig för akutlarm och kallelsesystem.