Skip to main content

IP-baserat kommunikationssystem tryggar produktion och säkerhet hos Stora Enso

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 11:20 CEST

Fyra pappersmaskiner dominerar Stora Ensos maskinhallar i Kvarnsveden. Nu har pappersbruket infört ett IP-baserat öppet kommunikationssystem för tal i hela fabriken för att effektivare kunna hantera produktionsstörningar samt öka säkerheten i den krävande och bullriga industrimiljön.

 Med det nya systemet IntraCom IP fungerar alla bärbara IP-anslutna telefoner på bruket även som kommunikationsradio. Sedan tidigare får personalen viktiga produktionslarm direkt till de bärbara telefonerna, som även har ett inbyggt ensamarbetslarm. Därmed har medarbetarna nu en handenhet för både telefoni, komradio, produktionslarm samt ensamarbetslarm.

– Ascoms lösning är den enda på marknaden som uppfyller våra krav på tillförlitlighet, säger Johan Böhlin, teamledare på Stora Enso Kvarnsveden. 

Förra året satte brukets modernaste pappersmaskin PM 12 världsrekord för produktion av journalpapper för exempelvis veckotidningar. För att köra PM 12 är operatörerna helt beroende av ett tillförlitligt kommunikationssystem och sedan driftstarten 2005 har de använt Ascoms IntraCom-system.

– Det har fungerat helt utan driftsstörningar sedan dess och utan systemet kan operatörerna inte ens starta maskinen, säger Johan Böhlin.

Nu har kommunikationssystemet uppgraderats till IntraCom IP för att omfatta alla operatörer och tekniker på hela Kvarnsveden. Det möjliggör ett effektivare arbetssätt för hela fabriken under normal drift men också vid större planerade underhållsstopp.

Med hjälp av IntraCom IP kan 180 personer samtidigt vara uppkopplade på upp till 100 kanaler. 

Operatörerna kan nu via sina bullerdämpande headsets hela tiden höra all kommunikation om driften på den egna avdelningens radiokanaler. Genom en enkel knapptryckning byter användaren kanal från sin telefon.

– Händer något kan medarbetarna bara ropa till sina kollegor på samma kanal eller trycka på den röda ensamarbetslarmsknappen på sin handenhet. Tillförlitligheten är oerhört viktig, larmen måste säkert gå fram om en olycka sker, säger Johan Böhlin. 

Och det går kvickt att starta arbetet för att åtgärda en produktionsstörning. Berörda maskinoperatörer och underhållspersonal får sina produktionslarm i form av textmeddelanden direkt på handenheternas displayer.

– Insatserna går snabbare att utföra när flera kan prata med varandra samtidigt, trots långa avstånd och buller, säger Johan Böhlin. 

Även externa GSM-telefoner kan tillåtas i IntraCom. De måste konfigureras på förhand i IntraCom och tillåts därefter att ringa in. För att byta kanal måste GSM-användaren lägga på och ringa om igen. Ett exempel på den här användbara funktionen är att fabrikschefen kan ringa in och delta i åtgärdsarbetet vid en brand eller annan akut situation utan att själv vara på plats.

Fakta/IntraCom IP

  • IntraCom IP är en applikation för trådlösa telefonisystem (IP-Dect, VoWLAN = Voice over Wireless LAN) med Ascoms telefoner med PTT (Push To Talk).
  • Lösningen med IntraCom IP kan ersätta ett traditionellt komradiosystem.
  • IntraCom-servern kommunicerar med en IP-telefoniväxel via SIP (Session Initiation Protocol).
  • Via webbklienter kan arbetsledare följa talkommunikationen från sina PC, flytta medarbetare från en kanal till en annan, eller skicka textmeddelanden. 

Fakta/Stora Enso Kvarnsvedens IP-baserade kommunikationssystem

  • Företaget bytte ut sin befintliga telefonväxel mot en IP-telefoniväxel och moderniserade sitt DECT-system till Ascom IP-DECT.
  • Ascoms IntraCom-server anslöts till IP-telefoniväxeln.
  • Befintlig infrastruktur (databaser och kablage) och befintliga telefoner återanvändes.
  • Ascom Unite används för all larm och meddelandehantering.

Ascom Wireless Solutions är marknadsledande inom trådlös internkommunikation för bl a sjukvården, tillverknings- och processindustrin samt säkerhets- och servicebranscherna. Mer än 75 000 system är installerade hos ledande företag och offentliga verksamheter runt om i världen. Företaget erbjuder ett brett sortiment av professionella kommunikationslösningar. Tillförlitlig kommunikation av tal, meddelanden och larm säkerställs genom egen produktutveckling och implementering av etablerade standards såsom DECT, IP-DECT och VoWLAN i kombination med integration av kundernas befintliga informationssystem.

Företaget grundades på 1950-talet och har sitt huvudkontor i Göteborg med totalt 1 160 anställda världen över. Ascom Nordic är en del i Ascom Wireless Solutions som är en del av Ascomkoncernen och som är listad på den schweiziska börsen. Ascom Nordic har 117 anställda.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy