Skip to main content

Taggar

el

VS

ventilation

automation

entreprenad

service

Sammanfattad Årsrapport 2019

Sammanfattad Årsrapport 2019

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2020 09:30 CET

Med en tillväxt på 12,3 procent, orderingång på 11,3 miljarder SEK, resultatförbättring på 28,9 procent och ett starkt kassaflöde kan Assemblin lägga ett bra och intensivt år till handlingarna. "Under 2019 fortsatte Assemblin att ta marknadsandelar och vi omsätter nu 10 miljarder SEK samtidigt som vår orderstock är rekordstor", säger Mats Johansson, vd och koncernchef för Assemblin.

Assemblin installerar multitekniskt i Linköpings nya badhus

Assemblin installerar multitekniskt i Linköpings nya badhus

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2020 09:30 CET

Installationer inom el, säkerhet, VS och kyla utförs av Assemblin i det nya badhuset i Linköping, som byggs vid utomhusbadet Tinnerbäcksbadet. Ordervärdet uppgår till omkring 90 miljoner kronor.

Assemblin installerar i nytt avancerat specialistsjukhus i Göteborg

Assemblin installerar i nytt avancerat specialistsjukhus i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2020 09:30 CET

Efter att ha medverkat i planerings- och konstruktionsfasen för nya Högsbo specialistsjukhus i Göteborg har nu Assemblin även kontrakterats för genomförandet av el- och teleinstallationer när sjukhuset byggs. Installationsuppdraget uppskattas totalt till 150 MSEK.

Assemblin stärker sin kompetens inom projektstyrning genom förvärv

Assemblin stärker sin kompetens inom projektstyrning genom förvärv

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2020 09:00 CET

Assemblin förvärvar Projektuppdrag Syd AB, ett Malmöbaserat konsultbolag med kompetens inom kvalificerad projekt- och byggadministration.

Utökat serviceuppdrag för Swedavia

Utökat serviceuppdrag för Swedavia

Pressmeddelanden   •   Dec 23, 2019 08:00 CET

Assemblin blir Swedavias förstahandsval för teletekniska säkerhetssystem på sju flygplatser i Sverige genom ett nytt ramavtal. Avtalet löper i fyra år med ett totalt uppskattat värde om cirka 130 MSEK, med möjlighet till förlängning.

Assemblin Financing AB (publ) offentliggör den framgångsrika prissättningen av 250 miljoner euro av senior secured floating rate notes som löper ut 2025

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2019 11:00 CET

Assemblin Financing AB (publ) offentliggör den framgångsrika prissättningen av 250 miljoner euro av senior secured floating rate notes som löper ut 2025

Assemblin Financing AB (publ) offentliggör ett erbjudande om 250 miljoner euro av senior secured floating rate notes som löper ut 2025

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2019 11:00 CET

Assemblin Financing AB (publ) offentliggör ett erbjudande om 250 miljoner euro av senior secured floating rate notes som löper ut 2025

Assemblin får multitekniskt uppdrag i Kirunas nya stadskärna

Assemblin får multitekniskt uppdrag i Kirunas nya stadskärna

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2019 07:00 CET

Assemblin ansvarar för samtliga installationer när tre nya kvarter byggs i nya Kiruna centrum. Nybyggnationen omfattar totalt 69 000 kvadratmeter med bostäder, handelslokaler och underjordsgarage. På uppdrag av Nåiden Bygg har Assemblin fått ansvaret för samtliga tekniska installationer i projektet. Här ingår leverans av el, värme, sanitet, ventilation och fastighetsautomation.

Assemblin får prestigefyllt uppdrag i Oslo

Assemblin får prestigefyllt uppdrag i Oslo

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2019 07:00 CEST

Assemblin har fått ett installationsuppdrag i det prestigefyllda bostadsprojektet Middelthunet i centrala Oslo. Assemblin ska ansvara för samtliga installationer inom värme och sanitet, inklusive sprinkler och kyla. Kontraktet omfattar både konstruktion och installation och är värt drygt 100 MSEK.

Stort eluppdrag på Innovatum i Trollhättan

Stort eluppdrag på Innovatum i Trollhättan

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2019 07:00 CEST

Assemblin ansvarar för såväl projektering och installation av samtliga elinstallationer när en sju våningar hög kontorsfastighet växer fram på området Innovatum i Trollhättan. Byggnad 103 är ännu ett spännande projekt på det historiska Nohab-området.

Assemblin expanderar norr om Oslo genom förvärv

Assemblin expanderar norr om Oslo genom förvärv

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2019 07:00 CEST

Assemblin etablerar sig norr om Oslo genom förvärv av tre bolag inom värme och sanitet.

Assemblin kontrakteras för genomförandet av installationer när den nya vårdbyggnaden på Malmö sjukhusområde byggs

Assemblin kontrakteras för genomförandet av installationer när den nya vårdbyggnaden på Malmö sjukhusområde byggs

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2019 07:45 CEST

Efter att ha varit delaktiga i att utveckla, planera och projektera installationer för den nya vårdbyggnaden på Malmö sjukhusområde står det nu klart att den unika installatörsgrupp, där Assemblin ingår, får fortsatt förtroende även för genomförandefasen. Hela installationsuppdraget är värt cirka 1 669 MSEK, varav 1 067 MSEK tillfaller Assemblin.

Assemblin stärker fjärrvärme- och svetskompetens i Uppsalaregionen

Assemblin stärker fjärrvärme- och svetskompetens i Uppsalaregionen

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2019 09:30 CEST

Assemblin VS har förvärvat Industri- och Värmemontage Werme AB (IVM) samt KP Svets & Smide AB med verksamhet i och omkring Uppsala, Stockholm och Mälardalen. IVM och KP Svets och Smide ägs idag av samma ägare, som nu säljer hela aktieinnehavet till Assemblin VS. Bolagen har tillsammans 66 medarbetare och en årsomsättning på cirka 100 MSEK.

Miljöprofilerat kontor i Stockholms hjärta

Miljöprofilerat kontor i Stockholms hjärta

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2019 07:00 CEST

I Sergelhuset byggs nu Stockholms mest centrala kontor. Assemblin har fått i uppdrag av Zengun att ansvara för konstruktion och installation inom värme, sanitet och kyla. Projektet ska klassas med den högsta miljöcertifieringen, LEED Platinum.

Peter Bertlin ny regionchef på Assemblin El i Öst

Peter Bertlin ny regionchef på Assemblin El i Öst

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2019 07:00 CEST

Peter Bertlin, som har arbetat länge inom Assemblin, har befordrats till ny regionchef för region Öst. "Vi har en uttalad ambition att utveckla våra medarbetare, och det känns väldigt roligt när vi har möjlighet att kunna lyfta och premiera duktiga personer", säger Fredrik Allthin, vd och affärsområdeschef på Assemblin El.

Assemblin bakom unik cleantechanläggning

Assemblin bakom unik cleantechanläggning

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2019 13:00 CEST

Cleantechföretaget CirChem har tagit fram ett koncept för rening av kemiska lösningsmedelsblandningar och har även färdigställt en första fullskaleanläggning. Anläggningen, som är unik i sitt slag, har konstruerats i ett samarbete med Assemblin, som även upphandlats som totalentreprenör.

Assemblin sätter egen säkerhetsstandard

Assemblin sätter egen säkerhetsstandard

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2019 10:00 CEST

I byggbranschen är det vanligt att underentreprenörer, som installations- och serviceföretag, anpassar sig efter uppdragsgivarens arbetsmiljökrav. Som ett av Nordens största installations- och serviceföretag vill vi på Assemblin dock sätta vår egen standard. På så sätt kan våra medarbetare känna sig trygga med att vi månar om deras trygghet – oavsett uppdragsgivare.

Susanne Ekblom ny styrelseledamot i Assemblin

Susanne Ekblom ny styrelseledamot i Assemblin

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2019 07:00 CEST

Susanne Ekblom har valts in som ny styrelseledamot i Assemblin och har även utsetts till ordförande i Assemblins revisionskommitté. "Jag tycker att det ska bli väldigt spännande att arbeta med Assemblin. Bolaget är inne i ett spännande skede och jag ser fram mot att tillsammans med den övriga styrelsen och koncernledningen fortsätta utveckla verksamheten", säger Susanne Ekblom.

Assemblins Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2018 har publicerats

Assemblins Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2018 har publicerats

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2019 07:00 CEST

Rapporten beskriver Assemblins verksamhet, strategi och utveckling för verksamhetsåret 2018, och finns nu tillgänglig som en digital version på assemblin.se. I början av maj publiceras även en engelska version. Assemblins svenska Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2018 finns också att beställa som trycksak via info@assemblin.se.

Assemblin stärker kompetens inom vs och fjärrvärme genom förvärv

Assemblin stärker kompetens inom vs och fjärrvärme genom förvärv

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2019 14:00 CET

Assemblin VS har förvärvat Värmesvets Entreprenad med en årsomsättning på omkring 90 MSEK per år och 44 anställda. Bolaget erbjuder tjänster inom värme och sanitet med specialkompetens inom kvalificerade rör- och processinstallationer och fjärrvärmedistribution.