Skip to main content

Imtech installerar på Lunds Tekniska Högskola

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 08:15 CET

Akademiska Hus investerar 300 miljoner kronor i en ombyggnad av V-huset på Lunds Tekniska Högskola (LTH). Resultatet blir större ytor för möten och dubbelt så många studieplatser. Dessutom moderniseras husens installationer och inomhusklimatet förbättras. Imtech VS-teknik har fått uppdraget att installera värme, sanitet och kyla.

Både Akademiska Hus och Lunds universitet ställer höga klimat- och miljökrav. Ett övergripande mål för ombyggnaden är därför att miljöklassa V-huset enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad.

- Omfattningen är den största utmaningen i projektet, berättar Imtech VS-tekniks filialchef i Lund, Berne Göransson. Totalt handlar det om tre stora byggnader på sammanlagt 21 000 kvadratmeter. Arbetet har påbörjats och sker i två etapper. Det ska vara avslutat i april 2016.

Ordersumman för Imtech uppgår till cirka 10 miljoner kronor. Mellan två och tre montörer kommer att vara sysselsatta. Entreprenadformen är samordnad generalentreprenad. Thage Andersson Byggnads AB är generalentreprenör. Ombyggnaden omfattar kontors- och forskningslokaler (ca 10 400 kvm), undervisningslokaler (ca 11 000 kvm) samt källare, fläktrum, korridorer och övriga ytor (ca 9 300 kvm). Dessutom blir det en tillbyggnad med ca 200 kvm.

Imtech har tidigare haft liknande uppdrag i A-huset (arkitektur) och M-huset (matematik). V-huset ritades av Klas Anselm och byggdes för nästan femtio år sedan. Här studerar i dag cirka 1 000 personer på utbildningar som väg- och vattenbyggnad, brandteknik och riskhantering.

- I V-huset har många i branschen fått sin utbildning till civilingenjörer inom väg- och vatten, säger Berne Göransson och berättar att byggnaderna färdigställdes 1967.

För mer information kontakta
Berne Göransson, filialchef, Imtech VS-teknik, tel 010-475 12 13, e-post: berne.goransson@imtech.se
Ann-Sofi Höijenstam, kommunikationschef, Imtech, tel 010-475 10 22, e-post: ann-sofi.hoijenstam@imtech.se


Imtech VS-teknik är ledande inom installationsområdet på den svenska marknaden.
Verksamheten som bedrivs från ett 70-tal kontor omfattar installationer inom värme och sanitet, sprinkler, industri, kyla och ventilation samt service och underhåll. Omsättningen är runt 2,7 miljarder kronor och man sysselsätter omkring 1 800 medarbetare. Imtech VS-teknik riktar sig till företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, privatpersoner och organisationer och utför allt från mindre serviceuppdrag till stora, komplexa projekt.

Imtech VS-teknik är tillsammans med Imtech Elteknik, Imtech Ventilation samt  Imtech i Norge och Finland en del av Imtech Nordic.http://publish.mynewsdesk.com/se/edit/www.imtech.se