Skip to main content

Stort installationsprojekt för NVS i Tyresö Centrum

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2012 08:30 CET

Startskottet har nu gått för höghusprojektet Tyresö View i anslutning till Tyresö Centrum söder om Stockholm. NVS har fått uppdraget att installera VS och kyla i det nya höghuset med option på ytterligare etapper - ett angränsande lägre lamellhus och nya affärsytor i shoppingcentret. Höghuset ligger direkt ovanpå det nya handelscentrumet i Tyresö med utsikt både mot Globen och Erstaviken.

Ordersumman för NVS uppgår till drygt 17 miljoner kronor och 4-6 montörer kommer att vara sysselsatta under den mest intensiva perioden. Totalt handlar det om 126 lägenheter i höghuset och 30 i lamellhuset.

Projekteringen har påbörjats och monteringsarbetet startar i januari 2013 med slutbesiktning i början av 2014. Lamellhuset och centrumet ska vara färdiga 2015. Beställare är STRABAG Projektutveckling AB. Både NVS Stockholm Bostad och NVS Stockholm Hus är engagerade i projektet, som är en totalentreprenad.

NVS installationer omfattar värme, vatten, sanitet och dagvatten, samt även kyla i centrumdelen. Avloppsvärmeväxlare installeras för att förvärma tappvarmvattnet.  Radiatorer och konvektorer installeras i lägenheterna. En trycksatt brandstigarledning med brandposter installeras i höghuset.

Dan Hellström, filialchef NVS Stockholm Bostad, berättar att det är ett tekniskt avancerat projekt. Fem centraler ingår och utmaningen är att sammanföra alla befintliga system och lösa problemen med de höga höjderna.

- Svårigheten är att integrera tekniken i det nya centrumet med installationerna i det befintliga shoppingcentret, säger Dan Hellström. Samtidigt som vi bygger nytt ska vi hålla drift i det gamla systemet.

Dan Hellström berättar att Tyresö View är ett av de första projekten där NVS Stockholm Bostad och NVS Stockholm Hus jobbar tillsammans och nyttjar varandras kompetens.

- Det ger oss många nyttiga erfarenheter för kommande gemensamma projekt, säger han. 

För mer information kontakta

Dan Hellström, filialchef NVS Stockholm Bostad, tel 010-475 32 42, e-post: dan.hellstrom@nvs.se                                                                      

Ann-Sofi Höijenstam, informationschef, NVS, tel 010-475 10 22, e-post: ann-sofi.hoijenstam@nvs.se

 

 

Om NVS Installation och Imtech N.V.
NVS Installation AB är ett av Nordens ledande installationsföretag med omkring 2 400 medarbetare och en omsättning på ca 3 600 miljoner kronor. Verksamheten omfattar installationer inom värme och sanitet, industri, ventilation, kyla, energi och sprinkler samt service och underhåll. NVS har ett 90-tal kontor i Sverige, Norge och Finland. Läs mer om NVS på www.nvs.se

Sedan november 2008 ägs NVS av Royal Imtech N.V. som med cirka 28 000 anställda och en omsättning på cirka 5,1 miljarder Euro är ett av Europas ledande teknik- och serviceföretag. Imtech är noterat på Euronextbörsen i Amsterdam. Sedan juli 2010 äger Imtech även NEA-gruppen som är ett av Sveriges största företag inom elteknik och elservice med verksamhet på mer än 60 orter. I juli 2011 förvärvade Imtech Sydtotal, som är ett av Sveriges ledande ventilationsföretag med verksamhet på ett 10-tal orter. Läs mer om Imtech på www.imtech.eu