Prisbelönta personliga assistenter utbildar tusentals medarbetare inom vård och omsorg

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2016 15:44 CET

2012 vann grundarna pris för årets innovation med en tjänst som skulle förbättra kommunikation, planering och uppföljning inom personlig assistans. Idag erbjuder företaget såväl schemaläggning som webbutbildningar med fokus på vård och omsorg och har idag ett 20-tal kommuner som kunder.

Visselblåsaren Sarah Wägnert Sjökvist berättar om Lex Sarah

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2016 08:16 CEST

Det har gått 19 år sedan Sarah Wägnert Sjökvist blev känd för hela svenska folket när hon anmälde vanvård på ett äldreboende. För det initiativet fick hon en lag uppkallad efter sig samt blev årets svensk 1997. Idag är Sarah Wägnert Sjökvist 42 år gammal och arbetar fortfarande som undersköterska. I dagarna lanserades en webbutbildning för baspersonal där hon berättar om bakgrunden till Lex Sarah.

Kommun upplever ett stort kvalitetslyft efter en ambitiös satsning på webbutbildningar inom vård och omsorg

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2018 12:03 CEST

En rapport framtagen av Kramfors kommun visar på en "rejäl kompetenshöjning i verksamheten" enligt en medarbetarundersökning kommunen har tagit fram i egen regi.

Digitala chefsutbildningar lanseras för verksamheter inom vård & omsorg

Nyheter   •   Jan 28, 2018 15:02 CET

Hela 18 nya webbutbildningar har lanserats i Kunskapsbokens nya satsning för chefer och administrativ personal inom vård och omsorg. Det är allt ifrån ledarskap/HR-utbildningar, till mer IT-relaterade utbildningar som bland annat innefattar högaktuella GDPR. Utbildningarna säljs i en 12-månaders licens. I licensen ingår även Kunskapsbokens 29 utbildningar för baspersonal inom vård & omsorg.

Kvalitetslyft inom LSS med webbutbildningar

Nyheter   •   Sep 12, 2017 09:29 CEST

Som ett led i sitt kvalitetsarbete har verksamheter inom LSS börjat erbjuda sina anställda webbutbildningar. En av fördelarna med webbutbildning är att man sparar både tid och pengar i form av onödiga resor i samband med ett traditionellt utbildningstillfälle. Kunskapsboken har listat de viktigaste webbutbildningarna inom LSS. Nedan listar vi några av de populäraste webbutbildningarna inom LSS.

Var med & påverka framtidens webbutbildningar inom LSS/SOL

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2017 16:23 CEST

Vi på Kunskapsboken har en vision om att öka kunskapsnivån inom LSS/SOL. Det gör vi genom att erbjuda webbutbildningar av hög kvalitet och relevans. Vi erbjuder idag verksamheter inom LSS/SOL över 25 branschspecifika webbutbildningar. Vi arbetar löpande med att ta fram nya utbildningar, därför skulle vi vara otroligt tacksamma om du vill bidra med feedback genom frågeformuläret i detta utskick.

Konferensdagar för kommunanställda inom LSS

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2016 12:22 CET

Vi erbjuder enhetschefer, arbetsledare samt personliga assistenter hos kommunala anordnare utbildningar med fokus på kompetenshöjning. Utifrån er kommuns behov har ni möjlighet att välja vilka kurser medarbetarna skall gå, alternativt om ni vill ta del av hela kursinnehållet.

Assistansboken.se släpper nya schemaläggningsfunktioner

Pressmeddelanden   •   Jan 06, 2015 17:15 CET

Idag går Assistansboken.se ut officiellt med nyheten att de släpper nya funktioner till bolagets schemaläggningsmodul. Funktionerna är specialanpassade för personlig assistans och har tagits fram i samarbete med befintliga kunder till bolaget. Arbetet med de nya tekniska lösningarna har pågått sedan i februari 2014. Systemet har nu bland annat grundschema, stöd för ATL och begränsningsperioder.

En av bolagets grundare, Emanuel Nyberg, är mycket nöjd med responsen som de nya funktionerna har fått. 

- De nya funktionerna innebär att Assistansboken nu har ett av de absolut kraftfullaste schemaläggningssystemen på marknaden för personlig assistans. Vi har arbetat hårt med att verkligen skapa ett system som är enkelt att använda, och har även tagit stor hänsyn till att bolagen och kommunerna har komplexa organisationer. Utan att ha alltför stor koll på hur de andra aktörerna har strukturerat upp sina system, så vågar jag påstå att Assistansboken i dagsläget har de mest avancerade behörighetssystemet på marknaden. En anordnare kan nu enkelt delegera arbetsuppgifter kring schema ner till nyckelpersoner i en arbetsgrupp, såväl som att man kan reglera så att det endast är tjänstemännen på bolagen som sköter administrationen. Detta insåg vi tidigt var en direkt förutsättning för att kunna möta våra kunders behov, nu kan vi med gott samvete ta emot större anordnare och vara trygga med att vi levererar en tjänst som verkligen underlättar deras vardag.

Under våren 2014 släppte Assistansboken sin schemaläggningsfunktion gratis. De assistansanordnare som i samband med detta började använda Assistansbokens schemaläggningsmodul har varit en stor tillgång i arbetet med att ta fram de nya funktionerna. Framförallt så har efterfrågan på grundschema, stöd för ATL och synkronisering mot lönesystem varit de funktioner som har efterfrågats. Utöver detta så har Assistansboken byggt in stöd för begränsningsperioder för assistenter vilket kom som en glad överraskning för många anordnare.För att finansiera kostnaden för de nya funktionerna så tar Assistansboken 95 kr exkl. moms per arbetsgrupp/månad vilket bolagets befintliga kunder har haft en full förståelse för.

-    Det är något enstaka bolag som fortfarande arbetar med gratisversionen av schemaläggningsmodulen, och för vår del är det helt okej. De flesta anordnare har dock valt att aktivera de nya funktionerna eftersom de är så pass viktiga delar för att anordnarna skall kunna bedriva sin verksamhet. Våra kunder har haft en full förståelse för att vi tar betalt för dessa nya funktioner för att finansiera utvecklingen. Eftersom vi fortfarande ligger ett par 100-lappar under vad övriga aktörer tar för sina schemaläggningsfunktioner så har väl den feedback vi fått varit odelat positiv. 

En av de stora utmaningarna Assistansboken hade under 2014 var att ta emot alla förfrågningar från nya anordnare som ville börja använda Assistansbokens schemaläggningsmodul. Under hösten blev trycket för stort på kundsupporten vilket innebar att bolaget tillfälligt pausade all marknadsföring för att säkerhetsställa att befintliga kunder fick den servicenivå bolaget har som ambition att ge sina kunder. Bolaget bad även lite större anordnare återkomma 2015 för att få tid att skapa strukturer och processer för en större volym av användare. Trots detta så aktiverades över 1300 nya medlemmar i systemet enbart under december vilket är det största antalet nya medlemmar för en enskild månad hittills.

- Att tacka nej till potentiella kunder är helt klart ett av de tuffaste besluten som vi har tagit, men vi arbetar långsiktigt och ville inte släppa vår grundvision om att ha en personlig relation till våra kunder. Vi ska vara tillgängliga för enhetschefer, arbetsledare, brukare, anhöriga och assistenter för alla typer av frågor. Det är t.ex inte ovanligt att vi går in och hjälper arbetsledare att lägga scheman eller guidar osäkra assistenter i hur de t.ex e-signerar. Ibland så kanske vi går in och tar ett för stort ansvar men samtidigt är det så fruktansvärt kul med nöjda kunder så det är helt klart värt det. Nu har vi skapat processer för att kunna hantera stora volymer kundsupportärenden och har även implementerat nya kanaler för våra användare att prata med oss. Under december lanserade vi t.ex en chattkanal vilket innebär att vi numera är ännu mer tillgängliga för våra slutanvändare. Det känns jättekul att vara först ut med denna typ av tjänst inom vårt affärsområde. Nu känner vi oss mogna att ta emot riktigt stora kunder med många användare och har dialoger med en del större anordnare som har haft förståelse för att vi har haft ett behov att förberedda oss för att kunna växa, men samtidigt kunna leverera en kvalitativ tjänst med nöjda användare på alla nivåer. 2015 kommer bli ett riktigt häftigt år som vi sett fram emot under hela hösten. 

Arbetet med nya funktioner för 2015 har redan påbörjats. Assistansanordnare som är intresserade av att vara med och lämna feedback och synpunkter på detta arbete har nu möjlighet att ingå i en beta-grupp. För mer information kontakta support(@)assistansboken.se med rubriken "Betagrupp för utveckling 2015"

För ytterligare information om produkten och priser för 2015 kontakta info(@)assistansboken.se så återkopplar vi med förslag för demovisning alternativt ett dokument med produktinformation och priser.

    

Idén till kommunikationsverktyget Assistansboken presenterades av Emanuel Nyberg och Joakim Österlund för första gången för ett antal affärscoacher och rådgivare från Create Business Incubator Mälardalen AB sensommaren 2011. De hade själva arbetat som personliga assistenter sedan 2008 och kände en frustration över att så mycket föll mellan stolarna, att det behövdes en bättre lösning än de dammiga pärmar som oftast används idag.

Under våren 2013 vann Assistansboken Sverige AB pris för årets innovation. Läs mer här

I september 2013 genomförde Botkyrka kommun en direktupphandling av systemet. Idag är Assistansboken ett av de snabbaste växande systemen för personlig assistans. Läs mer här

Under 2014 så gick en av bolagets grundare, Joakim Österlund, till final som en av årets unga företagare. Ett pris som årligen delas ut av organisationen Företagarna. Läs mer här: http://aretsungaforetagare.se/

Idag går Assistansboken.se ut officiellt med nyheten att de släpper nya funktioner till bolagets schemaläggningsmodul. Funktionerna är specialanpassade för personlig assistans och har tagits fram i samarbete med befintliga kunder till bolaget. Arbetet med de nya tekniska lösningarna har pågått sedan i februari 2014. Systemet har nu bland annat grundschema, stöd för ATL och begränsningsperioder.

Läs vidare »

Botkyrka kommun köper in Assistansboken för kommunikation inom personlig assistans

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2013 12:55 CEST

Botkyrka kommun köper in hyllade IT-verktyget Assistansboken för att förbättra den personliga assistansen i kommunen. Affären sker via direktupphandling eftersom det inte finns några direkta konkurrenter. – Vi sökte ett enkelt och komplett kommunikationshjälpmedel och det såg vi i Assistansboken, säger verksamhetschefen Magnus Lublin på Botkyrka kommun.

Assistansboken löser problem för sommarvikarier inom personlig assistans

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2013 12:45 CEST

Under sommaren går många personliga assistenter på semester och ersätts av vikarier, inte sällan nyanställda i ett yrke som kräver stort ansvarstagande. Kommuner och privata assistansbolag ställs inför utmaningen att upprätthålla kvaliteten på assistansen även utan erfarna assistenter som känner till assistansanvändarens rutiner.

Emanuel Nyberg är en av grundarna till Assistansboken, ett kommunikationsverktyg som är specialanpassat för personlig assistans. Han har flerårig erfarenhet av arbete som personlig assistent och vet att just sommaren är en tuff period inom assistansgruppen.

– Jag började själv arbeta under sommaren, som ny är det jättesvårt att veta hur assistansen ska fungera. Vilket nummer ringer jag för att boka färdtjänst? Hur använder jag hjälpmedel som ståskal och lyftsele där felhantering kan vara jättefarligt för assistansanvändaren? Hur får jag tag på anhöriga, sjukgymnaster och andra viktiga personer? Många assistansbolag har inte riktigt tid att utbilda vikarier ordentligt innan de ordinarie går på semester, då faller mycket ansvar på någon som ofta är ung och helt ny i yrket.

Emanuel har tillsammans med sin tidigare assistanskollega Joakim Österlund startat kommunikationsverktyget Assistansboken. Det är ett internetbaserat verktyg där varje assistansgrupp kan kommunicera med varandra, sköta schemaläggning och uppföljning. På så sätt kan man på ett enkelt sätt undvika informationsbortfall och skapa en röd tråd i den personliga assistansen, även när sommarvikarier tar över.

– Assistansboken är en helhetslösning för alla assistansgrupper dygnet runt och året om. Under sommaren gör den dock extra stor nytta och underlättar både för assistansbolagens och kommunernas administratörer och för vikarierna, vilket i sin tur gör att assistansanvändaren kan njuta av sommar och sol som alla andra utan att behöva oroa sig för vikarier som inte klarar att sköta assistansen.

Assistansboken innehåller moduler för olika delar av assistansen. I rutinmodulen kan vikarier få reda på vilka rutiner som gäller för olika assistansanvändare: är det någon skillnad på morgonrutinerna under vardagar och helger till exempel? Schemaläggningsmodulen är specialanpassad efter personlig assistans och gör schemaläggningen enkel och smidig istället för komplicerad. För personlig assistans är e-signering till Försäkringskassan till exempel smidigt för att få både ordinarie medarbetare och vikarier att godkänna sina tidrapporter utan att behöva skriva under ett papper.

Hjälpmedelshanteraren innehåller instruktioner och manualer för de olika hjälpmedlen, där de ordinarie assistenterna har skrivit ner viktiga noteringar som vikarierna kan läsa direkt på gruppens slutna grupp på nätet. Tillsammans gör modulerna att schemaläggning, rutiner, kommunikation och dokumentation flyter på som vanligt även under sommarmånaderna.

– Assistansbolagen och kommunerna har fått försöka parera de här sommarproblemen under många år och känner sig lättade när de inser hur lätt det blir med Assistansboken. Den enkla schemaläggningen och e-signeringen till Försäkringskassan löser administratörernas och lönehandläggarnas huvudvärk. Rutinerna, hjälpmedelshanteraren och kontaktlistorna underlättar för både administratörer, vikarier och assistansanvändare. Totalt sett blir det mer sommar och sol och mindre vikarieproblem, avslutar Emanuel Nyberg.


Idén till kommunikationsverktyget Assistansboken presenterades av Emanuel Nyberg och Joakim Österlund för första gången för ett antal affärscoacher och rådgivare från Create Business Incubator Mälardalen AB sensommaren 2011. De hade själva arbetat som personliga assistenter sedan 2008 och kände en frustration över att så mycket föll mellan stolarna, att det behövdes en bättre lösning än de dammiga pärmar som oftast används idag.

Idag har Assistansboken Sverige AB fyra heltidsanställda som arbetar med projektledning och support samt ett antal konsulter som vidareutvecklar verktyget.

Under sommaren går många personliga assistenter på semester och ersätts av vikarier, inte sällan nyanställda i ett yrke som kräver stort ansvarstagande. Kommuner och privata assistansbolag ställs inför utmaningen att upprätthålla kvaliteten på assistansen även utan erfarna assistenter som känner till assistansanvändarens rutiner.

Läs vidare »

Bilder & Videor 3 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Assistansboken Sverige AB

Digitala tjänster för verksamheter inom vård och omsorg

Assistansboken Sverige AB utvecklare digitala tjänster till verksamheter inom vård och omsorg. Företaget grundades 2011.

Adress

  • Assistansboken Sverige AB
  • Linslagargränd 1
  • 721 30 Västerås