Skip to main content

Taggar

EU godkänner Astellas Xtandi för behandling av vuxna män med kastrationsresistent högriskprostatacancer som inte utvecklat metastaser

EU godkänner Astellas Xtandi för behandling av vuxna män med kastrationsresistent högriskprostatacancer som inte utvecklat metastaser

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 09:18 CET

Resultaten från studien PROSPER visar att den genomsnittliga metastasfria överlevnaden var 36,6 månader för patienter som behandlades med enzalutamid i kombination med dagens standardhandling med hormoner jämfört med 14,7 månader för patienter som fick enbart placebo och hormonbehandling (1).

Astellas erhåller positivt utlåtande av CHMP för Xtandi för behandling av vuxna män med kastrationsresistent högriskprostatacancer som inte utvecklat metastaser

Astellas erhåller positivt utlåtande av CHMP för Xtandi för behandling av vuxna män med kastrationsresistent högriskprostatacancer som inte utvecklat metastaser

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 15:00 CEST

Resultaten från studien PROSPER visar att den genomsnittliga metastasfria överlevnaden var 36,6 månader för patienter som behandlades med enzalutamid i kombination med dagens standardhandling med hormoner jämfört med 14,7 månader för patienter som fick enbart placebo och hormonbehandling (1).

Xtandi mer än fördubblar den metastasfria överlevnaden

Xtandi mer än fördubblar den metastasfria överlevnaden

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 07:00 CEST

Xtandi minskar risken för spridning eller död med 71 procent om det ges i kombination med dagens standardbehandling för icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (CRPC). Det visar de första resultaten från en internationell fas III-studie, PROSPER, som nu publiceras i New England Journal of Medicine, och där sex svenska sjukhus deltar.

Xtandi minskar risken för spridning eller död med 71 procent

Xtandi minskar risken för spridning eller död med 71 procent

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 07:00 CET

Data från fas III-studien PROSPER visar att Xtandi (enzalutamid) signifikant minskar risken för metastasering eller död med 71 procent hos patienter med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (CRPC).

Nya övertygande studieresultat bekräftar effekten av Xtandi

Nya övertygande studieresultat bekräftar effekten av Xtandi

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 11:48 CEST

Ny fas III-studie visar att Xtandi (enzalutamid) signifikant ökar den metastasfria överlevnaden hos patienter med kastrationsresistent prostatacancer (CRPC).

Ny hälsoapp håller koll på toalettvanor vid överaktiv blåsa

Ny hälsoapp håller koll på toalettvanor vid överaktiv blåsa

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2016 08:25 CET

​Över 800 000 svenskar lever med överaktiv blåsa, vilket innebär behov av plötsliga toalettbesök. För att hjälpa dessa personer att få bättre koll på sina toalettvanor har läkemedelsföretaget Astellas tagit fram hälsoappen UroLog. Problem med blåsan är ett känsligt ämne och många drabbade drar sig för att söka hjälp, men med hjälp av appen ska dialogen med vården underlättas.

​Många svenskar har svårt att hålla tätt i tunnelbanan

​Många svenskar har svårt att hålla tätt i tunnelbanan

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2015 12:55 CEST

Över 700 000 personer reser med tunnelbanan i Stockholm minst en gång i veckan, varav uppskattningsvis 60 000 är över 40 och har svårt att hålla tätt. De tillhör de 800 000 svenskar som lever med överaktiv blåsa, som innebär behov av plötsliga toalettbesök. En överaktiv blåsa kan vara extra besvärligt när man åker tunnelbana, och nu ska ett toalett-tåg öka kunskapen om att det finns hjälp att få.

Förbättrad transplantatöverlevnad hos patienter som fått Advagraf depotkapsel jämfört med de som fått takrolimusberedning med direkt frisättning

Förbättrad transplantatöverlevnad hos patienter som fått Advagraf depotkapsel jämfört med de som fått takrolimusberedning med direkt frisättning

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2015 11:30 CEST

Resultat från en stor retrospektiv studie baserad på data från ELTR, av Europas största levertransplantationsregister publicerades i maj. Studien visar att levertransplanterade patienter som behandlats tidigt med Advagraf får en signifikant ökad transplantatöverlevnad jämfört med patienter behandlade med nuvarande standardbehandling med takrolimus givet två gånger dagligen.

Hålla tätt på sommaren kan vara en utmaning

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2015 07:45 CEST

Sommaren är här och efter en lång och mörk vinter kan vi äntligen kasta oss ut i det varma och vackra vädret. För fler än 800 000 svenska män och kvinnor med överaktiv blåsa är det dock en stor utmaning och en anledning till oro. Hur härligt är det att springa runt i bikini, badbyxor, shorts eller sommarklänning när du går med blöja? Många skäms och lider i det tysta, men det finns hjälp.

TLV-beslut: Xtandi subventioneras vid prostatacancer

TLV-beslut: Xtandi subventioneras vid prostatacancer

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2015 11:25 CEST

​Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att behandling med Xtandi (enzalutamid) kommer att ingå i läkemedelsförmånen från den 1 juli 2015.

Xtandi fortsätter visa starka data

Xtandi fortsätter visa starka data

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2015 08:00 CET

Genom ytterligare positiva data i fas II-studien TERRAIN stärker Xtandi sina möjligheter att överta rollen som förstahandsval vid behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer, mCRPC, innan kemoterapi.

Sammankomst i Europaparlamentet kring åtgärder som kan förbättra hanteringen av CDI-infektioner i Europa

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2015 08:00 CET

Experter deltar vid sammankomst i Europaparlamentet för att kräva omedelbara åtgärder som kan förbättra hanteringen av CDI-infektioner i Europa. Uppmaningen sammanfaller med publiceringen av EUCLID, den största epidemiologiska studien på Clostridium difficile-infektion, i The Lancet Infectious Diseases.

Xtandi godkänt i EU för att även användas före cytostatikabehandling

Xtandi godkänt i EU för att även användas före cytostatikabehandling

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2014 08:00 CET

Läkemedlet Xtandi bromsar utvecklingen av prostatacancer, minskar risken att dö och fördröjer tiden till cytostatikabehandling för patienter där cancern har spridit sig till andra delar av kroppen. Detta är några av anledningarna till att Xtandi nu godkänts av Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, för användning i tidigare stadier av sjukdomen.

Efterlängtad behandling nu tillgänglig för svenska prostatacancerpatienter

Efterlängtad behandling nu tillgänglig för svenska prostatacancerpatienter

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2014 12:00 CET

NLT-gruppen rekommenderade den 12 november landstingen att teckna avtal för användning av Astellas läkemedel Xtandi (enzalutamid) för behandling av prostatacancer. Xtandi används för att behandla vuxna män med prostatacancer som har spridit sig till andra delar av kroppen efter att de har fått cytostatika/cellgifter.

Den största kliniska rapporten om Clostridium difficile-infektion ger rekommendationer för bättre hantering av CDI

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2014 08:00 CET

Den första konsensusrapporten i sitt slag om Clostridium difficile-infektion (CDI) presenterades nyligen vid HIS, en internationella kongress i Lyon, Frankrike. Avsikten med rapporten, som mer än tusen hälso- och sjukvårdsanställda från hela Europa har bidragit till, var att kartlägga olika experters syn på hantering av CDI.

Dificlir är mer kostnadseffektivt än dagens standardbehandling för cancerpatienter, en redan sårbar patientgrupp med hög risk för Clostridium difficile-infektion

Dificlir är mer kostnadseffektivt än dagens standardbehandling för cancerpatienter, en redan sårbar patientgrupp med hög risk för Clostridium difficile-infektion

Pressmeddelanden   •   Nov 04, 2014 08:00 CET

Nya data som presenterades vid den 54:e ICAAC-kongressen visar att de totala behandlingskostnaderna för cancerpatienter med CDI är lägre med Dificlir (fidaxomicin) jämfört med dagens standardbehandling, vankomycin. Med hjälp av en beslutsträdsanalys kunde man visa att den potentiella kostnadsbesparingen skulle uppgå till 5 600 euro per patient.

Xtandi ett steg närmare förväntat utvidgat användningsområde

Xtandi ett steg närmare förväntat utvidgat användningsområde

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2014 08:00 CET

The Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) vid den europeiska läkemedelsmyndigheten rekommenderar idag att användningen av Xtandi utvidgas till att omfatta hela gruppen av metastaserade prostatacancerpatienter. Den utökade indikationen är mycket efterlängtad och rekommendationen följer kort efter FDA:s accelererade godkännande för att utvidga användningen av Xtandi.

Nytt målinriktat antibiotikum mot farlig tarmsmitta nu i högkostnadsskyddet

Nytt målinriktat antibiotikum mot farlig tarmsmitta nu i högkostnadsskyddet

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2014 14:00 CEST

Från och med den 29 maj 2014 ingår Astellas antibiotikum, Dificlir (fidaxomicin), i högkostnadsskyddet* enligt beslut från TLV. Dificlir är en behandling för den smittsamma och dödliga diarrésjukdomen, CDI. TLV anser att Dificlir vid behandling av svåra sjukdomsfall eller vid svåra återfall är ett kostnadseffektivt- eller möjligen till och med kostnadsbesparande behandlingsalternativ för vården.

Tabu bland läkare försvårar behandling

Pressmeddelanden   •   Jan 14, 2014 11:03 CET

Tabubeläggning av urininkontinens är fortfarande ett problem inom primärvården. En ny undersökning bland allmänläkare i Norden visar att 4 av 10 har upplevt att de har svårt att ta upp ämnet med sina patienter. Tidigare har en nordisk patientundersökning visat att även patienterna känner sig generade över att tala med sin läkare om inkontinens. Det är dags att agera, anser en expert på området.

Europeiska infektionsexperter eniga: Nya behandlingsriktlinjer för sjukhussmittan som kan orsaka dödlig diarré

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2013 08:00 CET

På sjukhus i Sverige och runt om i Europa är sjukhussmittan CDI ett allvarligt och växande problem. ESCMID har i samråd med kliniskt erfarna lokala experter, däribland svenska, tagit fram nya riktlinjer för hur infektionen ska behandlas. Riktlinjerna kommer förbättra vårdkvaliteten för de drygt 8 000 svenska patienter som varje år drabbas av den smittsamma och i vissa fall dödliga diarrésjukdomen.