Skip to main content

Nytt målinriktat antibiotikum i kampen mot den vanligaste sjukhussmittan

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2012 09:00 CEST

Nu finns Astellas antibiotikum, Dificlir (fidaxomicin) tillgängligt för det ökande antalet svårt sjuka svenskar som drabbas av den farliga diarrésjukdomen orsakad av bakterien Clostridium difficile. Som det första läkemedlet i en ny klass makrocykliska antibiotika är det specifikt framtaget för att angripa tarmbakterien som kan orsaka dödlig diarré. Sjukdomen dominerar bland de sjukhusöverförda infektionerna och drabbar främst redan försvagade, ofta äldre patienter.1

Allt fler svenskar, cirka 8 000 om året, drabbas av den mycket besvärliga tarmbakterien Clostridium difficile (C. difficile). 1 400 av dem måste vårdas på sjukhus till följd av infektionen och ungefär 140 dödsfall, där infektionen uppges som orsak eller bidragande orsak, rapporteras årligen.2 C.difficile är en sporbildande bakterie, som kan finnas i tarmen och många bär på den utan att uppvisa några som helst symtom. När den normala tarmfloran rubbas, i samband med antibiotikabehandling, kan bakterien ta över och orsaka en svår inflammation i tjocktarmen, med varierande grad av diarréer som följd, s.k. Clostridium difficile-infektion (CDI).

– Det är oroväckande att se hur förekomsten av bakterien och antalet drabbade patienter bara ökat de senaste tio åren, särskilt i sjukhusmiljöer. Ju mer bredspektrumantibiotika vi använder, ju mer gynnsam tillväxtmiljö skapar vi för Clostridium difficile, vilket medför ännu större risk för resistensutveckling, säger Torbjörn Norén MD, Ph D, Infektionsläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro, och fortsätter:

– Därför behöver vi nya effektiva behandlingar och med Dificlir får vi ett antibiotikum som är specifikt riktat mot att angripa enbart Clostridium difficile-bakterien, utan att i så stor omfattning påverka övriga tarmbakterier hos dessa redan svårt sjuka patienter.

Färre återfall med Dificlir
Lösningen är i dag en del av problemet då CDI-patienter behandlas med antibiotika. Risken att återinsjukna efter avslutad behandling är dock stor. Drygt var fjärde patient drabbas av minst ett återfall och återfallsrisken ökar markant för varje gång patienten återinsjuknar.3 Ett viktigt mål med behandlingen blir således att begränsa antalet sjukdomsepisoder. I de kliniska studier som låg till grund för EMA-godkännandet visade Dificlir lika god effekt jämfört med vankomycin fast med en signifikant lägre frekvens av CDI-återfall.4

Om Clostridium difficile
Clostridium difficile (CD) är en sporbildande bakterie som kan finnas i tarmen hos människa. När den normala tarmfloran trycks ned, i samband med antibiotikabehandling, kan bakterien ta över och orsaka en s.k. Clostridium difficile-infektion (CDI). Infektionen kan orsaka alltifrån lindriga diarrébesvär till svåra toxiska skador i tjocktarmen med hög feber, blodiga diarréer och i de mest allvarliga fallen även dödsfall. I och med att sporerna kan överleva i omgivningen runt smittade personer under lång tid kan de lätt spridas till andra. I sjukhusmiljö kan sporerna överleva på sängbord, sänggrindar, golv, toaletter och på patientens ringklocka. Smittspridning kan även ske direkt från en infekterad patient till en annan.

För ytterligare information kontakta
Karin Fagerlund, medicinsk rådgivare, Astellas Pharma Norden, 040-650 15 00

Referenser
1. Enoch DA, Aliyu SH. Is Clostridium difficile-infection still a problem for hospitals?.CMAJ, January 10, 2012, 184 (1)
2. 2009, Kartläggning från Smittskyddsinstitutet och Strama
3. Poutanen SM et al. CMAJ 2004;171:51-8
4. Mullane KM, Gorbach S. Fidaxomicin: first-in-class macrocyclic antibiotic. Expert Rev Anti Infect Ther., 2011;9:767-77 

Astellas är ett internationellt läkemedelsföretag som bedriver forskning och utveckling främst inom urologi, transplantation, infektion, smärta och dermatologi. Med en global närvaro och ca 15 000 anställda är Astellas målsättning att höja livskvaliteten för människor runt om i världen genom att erbjuda innovativa och pålitliga läkemedel och produkter. Astellas har ca 130 anställda i de nordiska länderna och huvudkontoret ligger i Kastrup, Danmark. Kontoret ansvarar för försäljning, marknadsföring, administration och klinisk forskning i Norden. www.astellas.se