Skip to main content

Nytt målinriktat antibiotikum mot farlig tarmsmitta nu i högkostnadsskyddet

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2014 14:00 CEST

Från och med den 29 maj 2014 ingår Astellas antibiotikum, Dificlir (fidaxomicin), i högkostnadsskyddet* enligt beslut från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Dificlir är ett nytt behandlingsalternativ med en specifik effekt mot bakterien Clostridium difficilesom orsakarden mycket smittsamma och i vissa fall dödliga diarrésjukdomen, CDI. TLV anser att Dificlir vid behandling av svåra sjukdomsfall eller vid svåra återfall är ett kostnadseffektivt- eller möjligen till och med kostnadsbesparande behandlingsalternativ för vården.

Sjukdomen CDI, orsakad av tarmbakterien Clostridium difficile (C. diff), är en av våra vanligaste sjukhussmittor och kan vara potentiellt livshotande1. Drygt 8 000 patienter insjuknar årligen i tarminfektionen som kan orsaka alltifrån lindriga diarrébesvär till svåra toxiska skador i tjocktarmen med hög feber och blodiga diarréer. Dödligheten för de svårast sjuka anses vara cirka 20 procent.2

– Inte nog med att de svåra diarréerna kan leda till att patienten faktiskt avlider, den höga smittrisken är en viktig orsak till förlängda vårdtider och ökade sjukvårdskostnader. Senast i våras var vi med om ett allvarligt CDI-utbrott i vården som resulterade i dödsfall, så vi välkomnar TLVs beslut och ser Dificlir som ett värdefullt behandlingstillskott för den här eftersatta patientgruppen, säger Cecilia Magnusson, överläkare, Infektionskliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

C. diff är en sporbildande bakterie som kan finnas naturligt i tarmen hos människor. När den normala miljön i tarmen rubbas, ofta i samband med behandling med bredspektrumantibiotika, kan bakterien ta över och orsaka CDI. I och med att sporerna kan överleva i omgivningen runt smittade personer under lång tid kan de lätt spridas till andra.

Dificlir ger färre sjukdomsepisoder vilket medför stora besparingar för vården
En av de allvarligaste konsekvenserna av CDI, både för patienten och vården, är den förhöjda risken att återinsjukna efter avslutad antibiotikabehandling. Drygt var fjärde patient drabbas av minst ett återfall och återfallsrisken ökar markant för varje gång patienten återinsjuknar.3 Varje enskilt fall av CDI kostar uppskattningsvis tio extra sängdagar per patient.4 På grund av den höga smittrisken måste patienterna dessutom isoleras vilket innebär extrakostnader med hänsyn till personal och utrustning. Ett viktigt mål med behandlingen blir därför att begränsa antalet sjukdomsepisoder. I kliniska studier har Dificlir visat en signifikant lägre frekvens av CDI-återfall jämfört med vankomycin.5

Värdefullt behandlingstillskott enligt Strama
Som svar till TLV i subventionsutredningen, menade Strama att Dificlir kan vara ett värdefullt tillskott till behandlingsarsenalen vid CDI. Dificlir har en definitiv plats för att undvika vankomycinbehandling vid problem med vankomycinresistenta enterokocker (VRE). Att Dificlir sparar tarmfloran och hämmar sporulering av C difficile var också en fördel.

* Med en begränsning vilket innebär att subventionen omfattar patienter som drabbas av svår CDI, både för behandling vid första smittillfället och vid återfall.

För ytterligare information kontakta
Elinor Cockburn, medicinsk rådgivare, Astellas Pharma Norden, 040-650 15 00

Referenser
1. Ananthakrishnan AN. Clostridium difficile infection: epidemiology, risk factors and management. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2011;8:17-26.
2. http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomra den/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/clostridium-difficileinfektion/
3. Poutanen SM et al. CMAJ 2004;171:51-8
4. Norén et al. Length of stay and costs for recurrent CDI in Sweden..Abstract ISPOR 2012
5. Mullane KM, Gorbach S. Fidaxomicin: first-in-class macrocyclic antibiotic. Expert Rev Anti Infect Ther., 2011;9:767-77 

Astellas är ett internationellt läkemedelsföretag som bedriver forskning och utveckling främst inom urologi, transplantation, infektion, smärta, dermatologi och onkologi. Med en global närvaro och ca 15 000 anställda är Astellas målsättning att höja livskvaliteten för människor runt om i världen genom att erbjuda innovativa och pålitliga läkemedel och produkter. Astellas har ca 150 anställda i de nordiska länderna och huvudkontoret ligger i Kastrup, Danmark. Kontoret ansvarar för försäljning, marknadsföring, administration och klinisk forskning i Norden.