Astellas erhåller positivt utlåtande av CHMP för Xtandi för behandling av vuxna män med kastrationsresistent högriskprostatacancer som inte utvecklat metastaser

Astellas erhåller positivt utlåtande av CHMP för Xtandi för behandling av vuxna män med kastrationsresistent högriskprostatacancer som inte utvecklat metastaser

Press releases   •   Sep 25, 2018 15:00 CEST

Resultaten från studien PROSPER visar att den genomsnittliga metastasfria överlevnaden var 36,6 månader för patienter som behandlades med enzalutamid i kombination med dagens standardhandling med hormoner jämfört med 14,7 månader för patienter som fick enbart placebo och hormonbehandling (1).

EU godkänner Astellas Xtandi för behandling av vuxna män med kastrationsresistent högriskprostatacancer som inte utvecklat metastaser

EU godkänner Astellas Xtandi för behandling av vuxna män med kastrationsresistent högriskprostatacancer som inte utvecklat metastaser

Press releases   •   Nov 14, 2018 09:18 CET

Resultaten från studien PROSPER visar att den genomsnittliga metastasfria överlevnaden var 36,6 månader för patienter som behandlades med enzalutamid i kombination med dagens standardhandling med hormoner jämfört med 14,7 månader för patienter som fick enbart placebo och hormonbehandling (1).

Xtandi (enzalutamid) förbättrar signifikant radiografisk progressionsfri överlevnad hos patienter med metastaserad hormonkänslig prostatacancer enligt fas III-studien ARCHES

Xtandi (enzalutamid) förbättrar signifikant radiografisk progressionsfri överlevnad hos patienter med metastaserad hormonkänslig prostatacancer enligt fas III-studien ARCHES

Press releases   •   Mar 01, 2019 09:15 CET

Astellas meddelar resultat från fas III-studien ARCHES som studerat Xtandi (enzalutamid) som behandling av patienter med metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC) (1). Metastaserad prostatacancer innebär att cancern har spridit sig utanför prostatakörteln till andra delar av kroppen (1, 2).