W6zeld0erimvzly5naxn

Allergi i siffror

Pressmeddelanden   •   2015-01-23 05:33 CET

Hur många pollenallergiker finns det i Sverige? Hur många barn med astma? I nya Allergifakta som ges ut av Astma- och Allergiförbundets forskningsfond får du svar på dessa och många andra frågor om allergi.

Drbys6gwwhtitsxqonki

Politiker, låt inte nationella riktlinjer bli en hyllvärmare

Pressmeddelanden   •   2014-12-22 09:17 CET

För första gången sedan 2004 har vi fått nya nationella riktlinjer för astma och KOL. Riktlinjerna riskerar dock att bli liggande om inte landstingspolitiker prioriterar de aktuella patientgrupperna. Nu gäller det att landstingen tar implementeringen av de nya riktlinjerna på allvar, skriver Riksförbundet HjärtLung och Astma- och Allergiförbundet i en debattartikel i Dagens Samhälle.

K13cngdqb3m5knyg2l6j

​Fel att inte avsätta statligt stöd för upprustning av skolmiljön!

Pressmeddelanden   •   2014-12-12 10:21 CET

Astma- och Allergiförbundet reagerar med besvikelse och frustration på att riksdagen igår beslutat om att inte avsätta statliga medel för upprustning av skolmiljön.

Kgvzf7phqz4jmfjajzqm

Nya regler för märkning av livsmedel

Pressmeddelanden   •   2014-12-11 05:05 CET

Från och med den 13 december gäller nya märkningsregler för livsmedel inom hela EU. Reglerna påverkar alla som har någon form av matallergi. Astma- och Allergiförbundet har under mycket lång tid jobbat med frågan och lyckats få igenom flera krav.

Ck5mo2knnosllfmgndn5

Pressinbjudan - Barns allergier i skolan

Pressmeddelanden   •   2014-11-19 12:56 CET

Astma- och Allergiförbundet bjuder in media till Barnallergiforum den 20 november i Stockholm. Programmet är inriktat på att ge praktisk kunskap och vägledning omkring allergiproblem i skolan."En giftfri vardag för barn i förskolan" och "Hur tar vi hand om barn med anafylaxi/allergichock" är ett par exempel på dagens föreläsningar.

Media-no-image

​Pressinbjudan - Barnallergiforum

Pressmeddelanden   •   2014-11-12 08:04 CET

Astma- och Allergiförbundet bjuder in media till föreläsningar under Barnallergiforum den 20 november

Programmet är inriktat på att ge praktisk kunskap och vägledning omkring allergiproblem i skolan. Målet är att det som tas upp under dagen ska kunna utnyttjas i skolverksamheten för att förbättra mötet med allergiska elever. Hela programmet finns här.

Datum: 20 november 2014
Tid:
8.00 – 17.00
Plats:Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm.

Dagen inleds med att David Peter Wyon berättar om resultaten av sin forskning om hur människor påverkas av faktorer i innemiljön. Med 40 års erfarenhet har han visat hur relativt små förändringar av luftkvalitén kan ha stor betydelse för prestationer, bland annat för elever i skolan. Om luftomsättningen i klassrummen ökar skulle även skolprestationerna öka - en fördubbling av ventilationens luftflöden gav ca 15 procent ökad prestation hos skoleleverna.
David Peter Wyon är forskare och gästprofessor på International Centre for Indoor Environment and Energy vid Danmarks Tekniska Universitet (DTU) i Köpenhamn.

Ur programmet

Hälsosamma val av inredning och material

Säker mat i skola och förskola

Hur påverkar inomhusluften inlärning och skolprestationer?

Allergironden – hjälp för en bättre arbetsmiljö

Hur kan skolverksamheten anpassas till elever med astma och allergi?

Helhetsgrepp på allergifrågorna i kommunen, så här arbetar allergikommittén i Lund

En giftfrivardag för barn i förskolan

Hur tar vi hand om barn med anafylaxi (allergichock) i skolan?

Föranmälan via e-post till Eva-Maria Dufva, pressekreterare,
eva-maria.dufva@astmaoallergiforbundet.se  
mobil 070- 588 72 88 

För ytterligare frågor om programmet, vänligen kontakta Ulf Brändström, kanslichef,ulf.brändström@astmaoallergiforbundet.se tel 070 – 795 22 86.

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Astma- och Allergiförbundet bjuder in media till föreläsningar under Barnallergiforum den 20 november i Stockholm. Programmet är inriktat på att ge praktisk kunskap och vägledning omkring allergiproblem i skolan. Målet är att det som tas upp under dagen ska kunna utnyttjas i skolverksamheten för att förbättra mötet med allergiska elever.

Läs vidare »
Fqjkbqo2z3pklwgokjpa

Jakten på kemikaliefria kläder - frågor och svar

Pressmeddelanden   •   2014-11-06 10:53 CET

En ny rapport från Kemikalieinspektionen visar att våra kläder innehåller mer kemikalier och allergiframkallande ämnen än vad vi tidigare trott.

Ck5mo2knnosllfmgndn5

Regeringen satsar en miljard på skolmiljön

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 13:26 CEST

Astma- och Allergiförbundet har under många år jobbat för en bättre inomhusmiljö i skolan, en klassrumspeng. Inför valen i år var frågan om den fysiska miljön i skolan förbundets huvudfråga. Idag meddelar regeringen att man satsar 1 miljard kronor för att förbättra inomhusmiljön i skolan.

Drbys6gwwhtitsxqonki

Fler platser utomhus ska bli rökfria

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 05:06 CEST

Igår presenterade Folkhälsomyndigheten rapporten ”Utredning om framtida rökfria miljöer på offentliga platser”. Den innehåller förslag om att ett antal offentliga utomhusmiljöer ska bli rökfria, till exempel lekplatser och sportanläggningar.

Fhfmzpqfns19qicf8d11

Kom och testa dina lungor!

Pressmeddelanden   •   2014-10-01 05:04 CEST

Astma- och Allergiförbundet kommer att delta under World Spirometry Day 2014 som uppmärksammas i Stockholm den 2-3 oktober på Stockholms centralstation. Alla som vill är välkomna att testa sin lungfunktion gratis, genom spirometrimätning.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kanslichef
  • ultyilf.brvnanqsdstrcvmjomgqsvahnexzqlxv@ayznbfbximhrsdastmaoallerzcgisqxkfocwkkmjrbunqqdet.ynse
  • 070- 795 22 86

Om Astma- och Allergiförbundet

Vår vision - Ett samhälle tillgängligt för människor med allergi och annan överkänslighet

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier.
Vi har föreningar runt om i hela landet.

Adress

  • Astma- och Allergiförbundet
  • Rosenlundsgatan 52
  • 118 63 Stockholm