P2ajqpbgpt50ugqx5q3d

Doftsättning i gallerior förbjuds

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2017 10:47 CET

Nu har högsta instansen Mark- och Miljödomstolen tagit ställning. Doftsättning av inomhusluften i entréer och på toaletter i gallerior kan enligt Miljöbalken vara en olägenhet för personer med doftöverkänslighet. Två olika mål som rör doftsättning i Solna Centrum och Täby Centrum har prövats.

Lpexazyk1pctdo1hafvn

Förbjud vedeldning på känsliga platser

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 08:15 CET

Elden har varit en samlingspunkt för människor sedan urminnes tider. Men vedeldning skapar också luftföroreningar som kan skada människors hälsa. Fler kommuner borde förbjuda vedeldning på känsliga platser, menar Astma- och Allergiförbundet.

Gu1fspjvk1ju5isyilma

Finansiering klar för kunskapscentrum om matallergi

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 08:38 CET

Astma- och Allergiförbundet kommer att påbörja uppbyggnaden av ett nationellt samordnande kunskapscentrum för matallergi och matöverkänslighet under 2018-2019.

Vyocr1x3mupasbsqaqtg

Ska man inte ens få röka i sitt eget hem?

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 08:10 CET

Ska man inte ens få röka på sin egen balkong eller i sin egen lägenhet? Nej, tycker Astma- och Allergiförbundet, inte om man bor i flerbostadshus och har godkänt en klausul om rökfrihet i kontraktet. Förbundet arbetar nu för att den möjligheten ska bli juridiskt hållbar.

Vrzt9rh618zp7dpt480d

Så doftar tre kändisar – utan parfym

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2017 09:01 CET

Mellan 6 -12 november pågår Parfymfria veckan med syftet att sprida kunskap om doftöverkänslighet. I år har Astma- och Allergiförbundet, tillsammans med Apotek Hjärtat, valt att hylla människans naturliga kroppsdofter. För att uppmuntra fler att enbart bära sin naturliga doft har en doftexpert analyserat vad personligheterna Sandra Beijer, Elsa Billgren och Daniel Paris luktar – helt utan parfym.

Cbi4grexxhea9appogbr

Byggmaterial kan göra människor sjuka

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 08:15 CEST

Vanlig inomhusmiljö kan innehålla 500 organiska ämnen från byggprodukter. Men trots att en del av dem kan påverka människors hälsa allvarligt saknas ofta information till konsumenter om vad byggprodukter innehåller. Nu behövs regler som skyddar människors hälsa.

Media no image

Astma- och Allergiförbundet: ”Satsning på byggsektorn kan hjälpa människor med allergi”

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2017 08:05 CEST

Regeringen har beslutat att anslå 16 miljoner kronor för 2018 och 28 miljoner kronor årligen under 2019-2021 till Boverket. Pengarna ska gå till kompetensfrämjande insatser kring behovet av god inomhusmiljö.

-Vi är mycket glada att regeringen föreslår en satsning på kompetensutveckling om god inomhusmiljö till byggare och förvaltare. Bra inomhusmiljö är viktig för alla, men personer med allergi och annan överkänslighet drabbas ofta först och värst av ohälsa vid dålig inomhusmiljö så den här satsningen är extra viktig för dem, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Bostadsminister Peter Eriksson presenterade på tisdagen satsningen i tre delar som ska leda till färre byggskador och en bättre inomhusmiljö:

 • En expertfunktion på Boverket inrättas för förstärkning av arbetet med att förebygga byggskador. Funktionen blir även ett stöd för uppdatering och revidering av aktuella regelverk och tillsynsvägledning.
 • Kompetenssatsning för sunda byggnader med syftet att öka kompetensen om god inomhusmiljö hos kommuner, byggherrar och förvaltare. Boverket ansvarar för att ett kompetenscentrum för inomhusmiljö byggs upp, men det är ännu inte klart var detta kommer ligga.
 • Uppföljning av BETSI-undersökningen som handlar om att inhämta data om bebyggelsens energianvändning, tekniska status och inomhusmiljö.

För mer information och kommentarer, var god kontakta:

Maritha Sedvallson, ordförande Astma- och Allergiförbundet, telefon 070 - 661 54 75

Marie-Louise Luther, ombudsman Astma- och Allergiförbundet, telefon 070- 020 9498

Mer information om regeringens satsning finns här; http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/regeringen-satsar-pa-sundare-byggnader/

Astma- och Allergiförbundet  är en medlemsorganisation som jobbar för friskare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

Regeringen har beslutat att anslå 16 miljoner kronor för 2018 och 28 miljoner kronor årligen under 2019-2021 till Boverket. Pengarna ska gå till kompetensfrämjande insatser för god inomhusmiljö. - Personer med allergi drabbas ofta först och värst av ohälsa vid dålig inomhusmiljö så den här satsningen är extra viktig för dem, säger Maritha Sedvallson, ordförande för Astma- och Allergiförbundet.

Läs vidare »
Media no image

Astma- och Allergiförbundet om hälsodebatten i media: ”Onödig oro när vetenskap ifrågasätts”

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 09:51 CEST

På senare tid har flera tveksamma och ibland rent felaktiga uppgifter cirkulerat i media om frågor som rör människors hälsa. Astma- och Allergiförbundet är därför positivt till att Livsmedelsverket gått ut med förtydliganden, bland annat när det gäller introduktion av mat till småbarn upp till ett års ålder.

-Människor vänder sig ofta till oss på Astma- och Allergiförbundet när det gäller frågor om mat och allergi och vi är därför glada över att Livsmedelsverket har reagerat snabbt med uppdaterad information på sin hemsida. Vi vet att Livsmedelsverket är en samhällsaktör som står för saklig och vetenskaplig information, säger Maritha Sedvallson, ordförande för Astma- och Allergiförbundet.

Hon betonar vikten av att människor ska kunna känna sig trygga med den information som myndigheter ger, men menar att också stora organisationer som FNs Världshälsoorganisation (WHO) ofta är en pålitlig källa.

-Enskilda forskare och debattörer kan alltid uttala sig avigt i frågor där det finns vetenskaplig konsensus. Det är bra och för forskningen framåt – men det är inte lyckat om debatten leder till ett minskat förtroende för forskningen överlag, säger Maritha Sedvallson.

Hon exemplifierar med frågan om det finns hormonstörande ämnen i plast, som nyligen har ifrågasatts.

-Det görs fastän WHO just har publicerat en omfattande sammanställning av forskningen på området som pekar på just det. Och det är klart att varje ifrågasättande kan fördröja åtgärder som minskar användandet av ämnen som kan vara farliga för människan. Det har vi sett historiskt många gånger förr, säger Maritha Sedvallson.

Hon tror att uttalanden och larm som spretar åt olika håll kan skapa mycket onödig oro.

-Mitt råd är att människor ska ta till sig vedertagen information från exempelvis vårdens organisationer och olika myndigheter, snarare än att lyssna på enskilda debattörer, säger Maritha Sedvallson.

För mer information och kommentarer, vg kontakta:

Maritha Sedvallson, ordförande, Astma- och Allergiförbundet, 070 – 66 154 75

Ulf Brändström, generalsekreterare, Astma- och Allergiförbundet, 070 – 795 22 86

Astma- och Allergiförbundet  är en medlemsorganisation som jobbar för friskare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

På senare tid har flera tveksamma och ibland rent felaktiga uppgifter cirkulerat i media om frågor som rör människors hälsa. Astma- och Allergiförbundet kommenterar.

Läs vidare »
Aw7ola7fnf4fjpbqqcew

Livsviktig skillnad mellan laktosfri och fri från mjölkprotein

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 08:03 CEST

Lördag den 16 september är det dags för årets Matallergidag, en dag då många av Astma- och Allergiförbundets lokalföreningar informerar om matallergifrågor på olika platser i landet. I år upplyser föreningarna särskilt om att "laktosfri" inte är detsamma som "mjölkproteinfri" – en skillnad som kan vara livsviktig för den som är allergisk mot just mjölkprotein.

Media no image

Kroniskt sjuka behöver lyftas fram i folkhälsopolitiken

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2017 09:27 CEST

Människor med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning rapporterar sämre hälsa än befolkningen i övrigt. Den kommande folkhälsopropositionen behöver därför utökas med mål och strategier för denna särskilda grupp, anser Astma- och Allergiförbundet.

Regeringen har beslutat att hälsoklyftorna i Sverige ska vara borta inom en generation och i juni 2017 presenterade Kommissionen för jämlik hälsa sitt slutbetänkande (SOU 2017:47). Kommissionen, som har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som kan bidra till att visionen blir verklighet, menar att ojämlikhet i hälsa utgörs av systematiska skillnader i hälsa mellan sociala grupper.

- Vi stödjer kommissionens förslag på nästan alla punkter. Men vi saknar ett viktigt målområde, nämligen Hälsa för personer med kronisk sjukdom, funktionsnedsättning och ökad känslighet, säger Maritha Sedvallson, ordförande för Astma- och Allergiförbundet.

Personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom samt personer med ökad känslighet rapporterar sämre hälsa än befolkningen i övrigt. Miljöhälsorapporten 2017 (Folkhälsomyndigheten och Karolinska Institutet) är en av många rapporter som beskriver detta.

- Kronisk sjukdom och funktionsnedsättning är dessutom risktillstånd som kan inverka på mycket mer än den fysiska hälsan. Men de faktorer som kan påverka hur en kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning tar sig uttryck i människors liv, går faktiskt att förändra. Det kan handla om kunskapsspridning och utbildning, miljöanpassningar, ekonomiska satsningar och lagstiftning, säger Maritha Sedvallson.

Människor med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning är en grupp som har större förbättringspotential är befolkningen i övrigt när det gäller hälsan. Skillnaderna i livsvillkor, levnadsvanor och hälsa kan i stor utsträckning minskas med hjälp av riktade samhällsinsatser.

- Det behöver därför inrättas ytterligare ett målområde med strategier, etappmål och indikatorer, som gör det möjligt att uppnå ambitionen om minskade hälsoklyftor, säger Maritha Sedvallson.

För mer information, var god kontakta:

Maritha Sedvallson, ordförande, Astma- och Allergiförbundet, 070 – 66 154 75 (fram till ca kl 11.00, onsdag 6 september)

Ulf Brändström, generalsekreterare, Astma- och Allergiförbundet, 070 – 795 22 86 (fram till ca kl 11.00, onsdag 6 september)

Solveig Enberg, styrelseledamot, Astma- och Allergiförbundet, 070-327 83 73 (övrig tid under dagen)

Om delbetänkandets åtta målområden:

Ojämlikhet i hälsa uppkommer som ett resultat av ojämlikhet i tillgång till resurser, förhållanden, villkor och möjligheter. I Kommissionens första delbetänkande identifierades därför åtta centrala livsområden där resursbrister och sårbarheter är särskilt avgörande. Dessa inkluderar Det tidiga livet, Kompetenser, kunskaper och utbildning, Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö, Inkomster och försörjningsmöjligheter, Boende och närmiljö, Levnadsvanor samt Kontroll, inflytande och delaktighet. Ytterligare ett område som listas är En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Astma- och Allergiförbundet  är en medlemsorganisation som jobbar för friskare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

Människor med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning rapporterar sämre hälsa än befolkningen i övrigt. Den kommande folkhälsopropositionen behöver därför utökas med mål och strategier för denna särskilda grupp, anser Astma- och Allergiförbundet.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Generalsekreterare
 • qclnulcjf.brkmwtucxrannvdstrdwwvomvfmu@astmaefoagmzhtnjgqxssojllercajqnwgieruogyfoverbmmundet.gucyrvse
 • 070- 795 22 86

 • Presskontakt
 • Förbundsordförande
 • marithspa.ptkosexadvalkheplssrchon@aocecfssttfdamaoakallgokserodregiforbvjocjnurqeunhgzzsmdqdehflnyjght.pthckjcxbfse
 • 070 - 661 54 75
Förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet.

Om Astma- och Allergiförbundet

Vår vision - Ett samhälle tillgängligt för människor med allergi och annan överkänslighet

Astma- och Allergiförbundet är en medlemsorganisation som jobbar för friskare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Vi har lokala föreningar runt om i hela landet.

Adress

 • Astma- och Allergiförbundet
 • Rosenlundsgatan 52
 • 118 63 Stockholm