Skip to main content

ASTRAZENECA GÅR VIDARE MED ADHD-PROGRAM FÖR AZD3480

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2009 16:04 CEST

AstraZeneca planerar att fortsätta utvecklingen av AZD3480 genom att starta fas IIb-studier när det gäller ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder). AstraZeneca har därför beslutat att göra en delmålsbetalning om 10 miljoner dollar till sin samarbetspartner Targacept.

AstraZeneca planerar också att fortsätta utvecklingen av AZD1446 (TC-6683) för Alzheimer sjukdom. AZD1446 är för närvarande i fas I och upptäcktes genom AstraZenecas och Targacepts forskningssamarbete. Såväl AZD3480 som AZD1446 är selektiva alfa4beta2 NNR-agonister.

Fakta om selektiva alfa4beta2 NNR-agonister
AZD3480 och AZD1446 är utformade för att att selektivt aktivera en specifik undergrupp (alfa4beta2) av neuronala nikotinreceptoragonister (NNR). Dessa finns på nervceller i det centrala nervsystemet, CNS, och kontrollerar flödet av positivt laddade joner till nervcellerna. Därmed reglerar de nervsignaler och CNS-aktivitet. Alfa4beta2-NNR har koppling till många olika neurologiska tillstånd.

Kontaktpersoner
Ann-Leena Mikiver, presschef: 08-553 260 20 eller 070-742 88 36

Jonathan Hunt, chef Investor Relations: +44 207 304 5087, +44 7775 704 032

Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett ledande internationellt företag inom hälsovårdsområdet som bedriver forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel och tillhandahåller vissa hälsovårdstjänster. Vi är ett av världens främsta läkemedels¬företag, med en försäljning 2008 på 31,6 miljarder USD och med starka marknadspositioner inom områdena mage/tarm, hjärta/kärl, neurovetenskap, andningsvägar, cancer samt infektion. För mer information, se astrazeneca.se resp astrazeneca.com.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy