Skip to main content

AstraZeneca ingår avtal om patenttvister i USA med Teva Pharmaceuticals avseende Nexium och Prilosec

Pressmeddelande   •   Jan 07, 2010 08:10 CET

AstraZeneca har ingått ett avtal med Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. och dess dotterbolag (Teva) för att lösa patenttvister avseende Tevas generiska version av AstraZenecas Nexium (esomeprazol­magnesium), kapslar med fördröjd frisättning.

Som en del av förlikningsavtalet rörande Nexium har AstraZeneca beviljat Teva en licens för att komma in på den amerikanska marknaden med en generisk version av esomeprazol den 27 maj 2014, under förutsättning av godkännande, eller tidigare under vissa omständigheter. Teva har medgett att alla patent avseende Nexium i aktuella patenttvister i USA är giltiga och går att hävda. Teva har också medgett att tillverkning eller försäljning av Tevas amerikanska generiska esomeprazolprodukt skulle utgöra intrång i sex av patenten avseende Nexium. The US District Court for the District of New Jersey kommer att avge en s k Consent Judgement (medgivande dom) och motsvarande patenttvister avseende Nexium kommer att avvisas.

I ett separat avtal har AstraZeneca och Teva enats om att lösa patenttvister avseende Prilosec (omeprazol). Enligt detta avtal kommer Teva att göra en engångsbetalning till AstraZeneca för tidigare försäljning som utgjort patentintrång. Överenskommelsen i denna del är inte av signifikant ekonomisk betydelse för AstraZeneca. AstraZeneca och Teva kommer tillsammans att lämna in en s k Stipulation of Dismissal (bestämmelse om avvisning) till the US District Court for the Southern District of New York.

Även företagen Merck Sharp & Dohme Corp. (tidigare Merck & Co., Inc.) ( "Merck"), genom KBI Inc. och KBI-E och i enlighet med Mercks omstrukturerade samarbete med AstraZeneca, vilket meddelades under 1998, har ingått förlikningsavtalet.

Kontaktpersoner media:
Ann-Leena Mikiver, tel: 08-553 26020, mobil: 070-742 88 36

Investor relations:
Karl Hård (London), tel: +44 207 304 5322, mob: +44 7789 654364

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett ledande internationellt företag inom hälsovårdsområdet som bedriver forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel och tillhandahåller vissa hälsovårdstjänster. AstraZeneca är ett av världens främsta läkemedelsföretag, med en försäljning 2008 på 31,6 miljarder USD och företaget är ledande inom områdena mage/tarm, hjärta/kärl, neurovetenskap, andningsvägar, cancer samt infektion. För mer information, se www.astrazeneca.se resp www.astrazeneca.com.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy