Skip to main content

ASTRAZENECA PLC: DELÅRSRAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET OCH DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2010

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 08:42 CEST

London, 28 oktober 2010


Försäljningen under tredje kvartalet minskade med 2 procent i fasta valutakurser (CER) till 7.898 MUSD.

-Stark tvåsiffrig försäljningstillväxt i fasta valutakurser för Crestor, Symbicort och Seroquel XR.

-Försäljningen på marknaderna utanför USA ökade med 7 procent i fasta valutakurser, inklusive en ökning med 14 procent på tillväxtmarknaderna.

-Som väntat påverkades försäljningen i USA av generisk konkurrens för Arimidex, Pulmicort Respules och Toprol-XL samt uteblivna intäkter från influensavaccinet H1N1, som gynnade försäljningen under tredje kvartalet 2009. Försäljningen i USA minskade med 13 procent i fasta valutakurser under tredje kvartalet.

Rörelseresultatet för kärnverksamheten minskade under tredje kvartalet med 10 procent i fasta valutakurser till 3.231 MUSD.

-Eftersom den minskade försäljningen till stor del uppvägdes av effektivitetsvinster och högre övriga intäkter, beror minskningen av rörelseresultatet för kärnverksamheten framför allt på en ogynnsam nettoförändring av bruttomarginalen om 285 MUSD – vilket är en följd av en nedskrivning av immateriella tillgångar under kvartalet, jämfört med en gynnsam upplösning av en avsättning föregående år.

Vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) minskade under tredje kvartalet med 10 procent i fasta valutakurser till 1,50 USD.

Redovisad vinst per aktie minskade under tredje kvartalet med 26 procent i fasta valutakurser till 1,08 USD.

-Kostnader för omstrukturering och avsättningar för juridiska kostnader var högre jämfört med tredje kvartalet föregående år, varvid inverkan var störst från avsättningar för juridiska kostnader om sammanlagt 473 MUSD under tredje kvartalet 2010 i samband med pågående produktansvarstvister avseende Seroquel (se not 5).

Nettokontantutbetalningar till aktieägare under niomånadersperioden ökade till 4.658 MUSD genom utdelning på 3.361 MUSD och nettoaktieåterköp på 1.297 MUSD.

Prognosen för Core EPS för hela året har avgränsats till intervallet 6,50 USD–6,65 USD.

Läs hela rapporten i bifogad pdf

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera