Skip to main content

AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första kvartalet 2018

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2018 08:03 CEST

Bra lanseringar och resultat för våra nyare läkemedel stödjer oförändrad prognos

Som förväntat hade produktförsäljningen fördel av starka lanseringar, samt den fortsatta tillväxten av nyare mediciner och tillväxten i Kina, men påverkades negativt av den minskade försäljningen av Crestor. Framsteg gjordes avseende den övergripande kostnadsdisciplinen medan nivån på intäkterna från externa samarbeten, tajmingen för avyttringar och satsningen på lanseringar påverkade nivån på det övergripande resultatet. Patienter fortsätter att dra nytta av framstegen i vår forskningsportfölj och AstraZeneca är på rätt väg mot den förväntade tillväxten i produktförsäljning under året, med tyngdpunkt under andra halvåret.

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet:

”Bra lanseringar och starka resultat från våra nyare läkemedel bidrog på ett betydande sätt till produktförsäljningen under kvartalet och banar väg för vår förväntade återgång till tillväxt för helåret 2018. Vårt resultat var i linje med förväntningarna och prognosen för helåret är oförändrad. Vi har levererat starka resultat för Lynparza, Tagrisso och Imfinzi inom onkologi, Brilinta och Farxiga inom kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar, samt en framgångsrik lansering av Fasenra inom andningsvägarnas sjukdomar. Vår försäljning i Kina fortsatte att överträffa förväntningarna och vi förväntar oss att effekterna av patentutgången för Crestor i Europa och Japan kommer att avta avsevärt under andra halvåret.

AstraZenecas forskningsportfölj fortsatte att leverera väsentlig nytta för patienter, nu senast med det utökade godkännandet i USA av Tagrisso mot lungcancer och Lynparza mot bröstcancer. Allt eftersom året fortskrider får förändringsarbetet ett allt mer tydligare kommersiellt fokus och vi känner oss säkra att vi kan leverera i enlighet med våra mål.”

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre terapiområden - andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer men är också selektivt aktiv inom områdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.