Skip to main content

AstraZenecas patent för Prilosec förklaras giltiga av appelationsdomstol i USA 

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2003 11:05 CET

AstraZeneca meddelar idag att en kommitté med tre domare i appellations domstolen the United States Court of Appeals for the Federal Circuit har bekräftat det domslut som gavs i oktober 2001 av domaren Barbara S Jones i en distriktsdomstol. Enligt domen befanns Andrx, Genpharm och Cheminor göra intrång på AstraZenecas patent för Prilosec (omeprazol). AstraZenecas två patent avseende beredningsformen förklarades giltiga. Appellationsdomstolen bekräftade också det tidigare beslutet att Kudcos beredningsform inte utgör patentintrång. AstraZeneca anser att det är positivt att företagets patent förklarats giltiga, vilket på nytt bekräftar styrkan i våra immateriella rättigheter. Prilosec används vid behandling av syrarelaterade mag/tarmsjukdomar. Kontaktpersoner media: Staffan Ternby, 08-553 261 07 / 070-557 4300 Steve Brown, +44 (0) 207 304 5033 Edel McCaffrey, +44 (0) 207 304 5034 Investor Relations: Staffan Ternby, 08-553 261 07 / 070-557 4300 Mina Blair-Robinson, +44 (0) 207 304 5084 Jonathan Hunt, +44 (0) 207 304 5087

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera