Skip to main content

Bättre resultat med dubbel dos vid spridd bröstcancer

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2010 10:53 CEST

Kvinnor med hormonkänslig bröstcancer som passerat klimakteriet och drabbats av spridd sjukdom eller återfall lever längre utan försämring med Faslodex (fulvestrant) i dubbel dos (500 mg). Det visar en studie som idag publiceras i tidskriften Journal of Clinical Oncology.1

Årligen drabbas omkring 7 000 svenska kvinnor av bröstcancer. Det innebär att var tionde kvinna kommer att få bröstcancer någon gång under livet. Närmare 70 procent av dessa har hormonkänslig bröstcancer.

Återfall i bröstcancer innebär att cancern spridit sig och att nya tumörer bildats i bröstet eller i andra delar av kroppen. Ungefär var tredje kvinna med bröstcancer drabbas av detta. Spridd bröstcancer kan inte botas. Därför är målet för behandlingen att förhindra att sjukdomen förvärras och att ge patienterna så god livskvalitet som möjligt.

– Att drabbas av spridning av sin bröstcancer är oerhört påfrestande och därför är alla positiva nyheter viktiga. För patienter som inte kan botas utan får leva med sin sjukdom är det hoppingivande med behandlingar som har effekt utan att ge fler biverkningar, säger Ingrid Kössler, ordförande i BRO, Bröstcancerföreningarnas riksorganisation.

Resultat
CONFIRM-studien1 är en dubbelblind, randomiserad fas III studie som jämförde olika behandling av postmenopausala kvinnor med spridd hormonkänslig bröst­cancer. Den ena kontrollgruppen behandlades med fulvestrant 500 mg och den andra gruppen fick fulvestrant 250 mg. Samtliga kvinnor hade tidigare behandlats med aromatas­hämmare eller anti-östrogener utan att nå tillfredsställande resultat. Studiens syfte var att undersöka hur lång tid det tog innan sjukdomen försämrades (TTP, Time To Progression).

– Studien visar att den nya dosen 500 mg ökar möjligheten för god effekt av Faslodex, vilket är ett viktigt framsteg för den här gruppen kvinnor, säger Tommy Fornander, överläkare vid Onkologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset.

Patienter som behandlades med fulvestrant 500 mg (n=362) hade 20 procent lägre risk för sjukdomsprogress jämfört med dem som fick 250 mg (n=374), (HR 0.80; 95 procent CI 0.68-0.94, p=0,006). Det innebär att drygt var tredje kvinna (34 procent) som fick 500 mg fulvestrant var vid liv efter ett år och att sjukdomen inte hade förvärrats, vilket ska jämföras med 25 procent av dem som behandlades med 250 mg. Livskvaliteten och tolererbarheten var på samma nivå i de två grupperna.

Faslodex har en verknings­mekanism som skiljer sig från andra hormonella behandlingar. Fulvestrant, den verksamma substansen, binder till östrogen­receptorerna och bryter ner dem. Resultatet blir att tillväxten och spridningen av cancern minskar. Dessutom kan fulvestrant hämma andra tillväxtvägar som också har östrogenreceptorn som budbärarprotein och på så sätt minska risken för att patienten inte svarar på behandlingen.2,3

CONFIRM står för COmparisoN of FASLODEX In Recurrent or Metastatic Breast Cancer.

Fakta om Faslodex

Faslodex (fulvestrant) är en östrogenblockare för behandling av avancerad bröstcancer hos postmenopausala kvinnor. I de fall östrogener, en typ av kvinnliga könshormoner, är involverade i tillväxten av bröstcancer kallas den hormon­känslig.

Faslodex 500 mg ges som två intramuskulära injektioner à 5 ml en gång i månaden till kvinnor som drabbats av återfall eller om cancern spridit sig under behandling med anti-östrogener.

Se även www.cancer.nu, www.astrazeneca.se och www.bro.org.se

För mer information:

Tommy Fornander, överläkare vid Onkologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset, tel: 073-6994771

Ingrid Kössler, ordförande, BRO, Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, tel: 08-546 405 32, 0706-439544, e-post ingrid.kossler@bro.org.se

Erica Gruvberg, pressansvarig onkologi, AstraZeneca Nordic, tel: 08-55326129, e-post erica.gruvberg@astrazeneca.com

 

Referenser:

1. Di Leo A., Jerusalem G., Petruzelka L. et al. Results of the CONFIRM Phase III Trial Comparing Fulvestrant 250mg with Fulvestrant 500 mg in Postmenopausal Women With Estrogen Receptor–Positive Advanced Breast Cancer. Published online before print September 20, 2010, doi: 10.1200/JCO.2010.28.8415.

2. Gradishar W. Update on fulvestrant for hormone receptor-positive advanced breast cancer. Community Oncology 2007; 4 (4): 220- 232.

3. Nicholson RI & Johnston SR. Endocrine therapy – Current benefits and limitations. Breast Cancer Research and Treatment 2005; 93: S3-S10.

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy