Skip to main content

Casodex förlänger livet för män med lokalt avancerad prostatacancer

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 16:03 CET

Nya studieresultat från en nordisk forskargrupp, SPCG-6, visar att Casodex (bicalutamid) 150 mg signifikant ökar överlevnaden hos män med lokalt avancerad prostatacancer jämfört med placebo. Den tredje analysen av EPC-studien (där SBCG-6 ingår) visar även att män med lokalt avancerad prostatacancer som strålbehandlats och som tillägg fått Casodex 150 mg hade en signifikant förlängd överlevnad jämfört med dem som enbart strålbehandlats. Resultaten från den tredje analysen av EPC-studien presenteras idag på ECCO-kongressen (The European Cancer Conference) i Paris. Läkemedelsverket i Sverige rekommenderar sedan tidigare antiandrogen behandling som förstahandsval för män med lokalt avancerad prostatacancer, då hormonell behandling avses att ges som enda behandling. Nya data från den tredje analysen av EPC-studien visar dessutom att Casodex 150 mg signifikant fördröjer tiden till sjukdomsprogress bland män med lokalt avancerad prostatacancer, oavsett tidigare behandling. Genom att fördröja tiden till progress kan dessa män ha en fortsatt hög livskvalitet med ett aktivt fysiskt och sexuellt liv. – Ett besked om prostatacancer är mycket svårt för patienten och de närstående. En behandling som både förlänger livet och fördröjer utvecklingen av cancern är det vi vill kunna erbjuda. Data från EPC-studien och SPCG-6 visar nu att Casodex 150 mg uppfyller dessa behov för män med lokalt avancerad prostatacancer, säger professor och överläkare Roger Henriksson, medicinsk rådgivare, AstraZeneca Sverige. Antiandrogener – ett alternativ till kastrering I EAUs uppdaterade riktlinjer för behandling av prostatacancer rekommenderas antiandrogener som ett bra alternativ till både kirurgisk och medicinsk kastrering av patienter med lokalt avancerad prostatacancer. Casodex 150 mg har inte samma svåra biverkningar som en kastrationsbehandling. 4 Män som behandlas med en antiandrogen kan fortsätta ha ett aktivt liv och behålla sin lust och sexuella förmåga. 2, 3, 4 De nya data från den tredje analysen av EPC-studien visar vilka grupper av patienter som har nytta av behandling med Casodex 150 mg. Resultaten bekräftar att läkemedlet signifikant ökar överlevnaden och fördröjer tiden till sjukdomsprogress för män med lokalt avancerad prostatacancer. Vid behandling av patienter med lokaliserad prostatacancer visar resultaten inte någon signifikant nytta. Fakta Casodex (bicalutamide) 150 mg: - är en oral, icke-steroidal antiandrogen för behandling av prostatacancer. - registrerades 1996 i Sverige och är idag världens ledande antiandrogen. - är i Sverige godkänt som monoterapi för patienter med lokalt avancerad prostatacancer. - är en daglig tablett som blockerar testosteronet från att stimulera cancercellens utveckling. - är godkänt i över 60 länder i världen Fakta om EPC-studien (Early Prostate Cancer), bilder och ytterligare information finns i pressrummet på www.astrazeneca.se Mer information om prostatacancer finns också på www.cancer.nu För ytterligare information kontakta: Professor Roger Henriksson, medicinsk rådgivare, AstraZeneca Sverige Tel: 08-553 219 92, mobil: 070-588 99 33, e-post: roger.henriksson@astrazeneca.com Erica Jarnling, pressansvarig onkologi, AstraZeneca Sverige Tel: 08-553 261 29, mobil: 0730-71 50 26, e-post: erica.jarnling@astrazeneca.com Referenser: Data on file. Early Prostate Cancer Programme 2 Iversen, P. et al. Bicalutamide monotherapy compared with castration in patients with nonmetastatic locally advanced prostate cancer: 6.3 years of followup. J Urol. 2000 Nov; 164(5):1579-82. 3 Sieber, PR et al. Bicalutamide 150 mg maintains bone mineral density during monotherapy for localized or locally advanced prostate cancer. J Urol. 2004 Jun; 171(6 Pt 1):2272-6, quiz 2435. 4 Aus G et al. Guidelines on Prostate Cancer. European Association of Urology. http://www.uroweb.nl/files/uploaded_files/2005Prostate%20Cancer.pdf [accessed July 2005]

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy