Skip to main content

Delårsrapport för första kvartalet 2009

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 12:05 CEST

Försäljningen under första kvartalet ökade med 7 procent i fasta valutakurser till 7.701 MUSD.

-Försäljningen av Crestor ökade med 35 procent i fasta valutakurser.

-Försäljningen på tillväxtmarknaderna ökade med 15 procent i fasta valutakurser.

-Försäljningen i USA av Toprol-XL gynnades av att några generiska kopior drogs tillbaka.

Rörelseresultatet för kärnverksamheten ökade med 19 procent i fasta valutakurser till 3.362 MUSD.

-Rörelsemarginalen för kärnverksamheten förbättrades genom ökad försäljning, effektivitetsvinster, högre övriga intäkter från avyttringar och positiva valutaeffekter.

Vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) ökade med 20 procent i fasta valutakurser till 1,58 USD.

Redovisad vinst per aktie ökade med 39 procent i fasta valutakurser till 1,48 USD.

-Tillväxttakten för redovisad vinst per aktie påverkades av ökade nedskrivningar av immateriella tillgångar och kostnader för omstrukturering under förra året.

Våra tidigare meddelade omstruktureringsprogram utvecklas planenligt.

Stark utveckling av likviditeten; efter utbetalning av utdelning för andra halvåret på 2.103 MUSD har nettoskulden minskat med ytterligare 321 MUSD sedan 31 december.

Prognosen för Core EPS bekräftad; målet för Core EPS kvarstår i intervallet 5,15 USD - 5,45 USD.

Den 23 april rekommenderade EMEAs vetenskapliga kommitté CHMP godkännande av Iressa.

-Rekommendationen avser vuxna med lokalt avancerad eller metastaserad icke småcellig lungcancer med mutationer i EGFR-TK, oavsett behandlingsskede.


David Brennan, koncernchef, kommenterar
: "Vår verksamhet har visat uthållighet under första kvartalet, vilket är ett resultat av att vi har lyckats driva tillväxten för våra viktigaste läkemedel i alla regioner samtidigt som vi har förbättrat effektiviteten. Vårt mål för Core EPS under 2009 kvarstår oförändrat, vilket speglar en fortsatt försiktig syn när det gäller utvecklingen i läkemedelssektorn mot bakgrund av läget i världsekonomin."

Verksamheten i sammandrag Samtliga kommentarer i detta avsnitt avser tillväxt i fasta valutakurser (CER), om inte annat anges.

Försäljningen under första kvartalet ökade med 7 procent i fasta valutakurser, men den redovisade försäljningen var oförändrad till följd av negativ inverkan av valutakursförändringar. Försäljningen i USA ökade med 7 procent jämfört med första kvartalet 2008 som påverkades av ökad lagerminskning. Försäljningen i USA gynnades också av ökad franchiseförsäljning av Toprol-XL i och med att två generiska konkurrenter drog tillbaka sina produkter från marknaden. Exklusive Toprol-XL ökade försäljningen i USA med 3 procent. AstraZenecas försäljning på övriga marknader ökade med 7 procent. Försäljningen på etablerade marknader ökade med 4 procent. Försäljningen på tillväxtmarknaderna var fortsatt stark; ökningen med 15 procent svarade för mer än hälften av försäljningstillväxten på övriga marknader.

Rörelseresultatet för kärnverksamheten under första kvartalet ökade med 19 procent till 3.362 MUSD, till följd av försäljningstillväxt och effektivitetsvinster i kombination med högre övriga intäkter relaterade till inkomsterna från avtalet om att återlämna rättigheterna till gemensam marknadsföring av Abraxane® till Abraxis BioScience LLC. Redovisat rörelseresultat ökade med 37 procent till 3.163 MUSD, i första hand till följd av kostnaden för nedskrivningen av Ethyol och något högre omstruktureringskostnader under första kvartalet 2008.

Vinsten per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) under första kvartalet uppgick till 1,58 USD jämfört med 1,28 USD under första kvartalet 2008, en ökning med 20 procent i fasta valutakurser. Redovisad vinst per aktie under första kvartalet uppgick till 1,48 USD, en ökning med 39 procent jämfört med första kvartalet 2008 och i linje med tidigare identifierade faktorer som påverkar ökningen av redovisat rörelseresultat.

Kontaktpersoner för media:

Ann-Leena Mikiver (Södertälje)

+46 8 553 260 20/+46 707 42 88 36


Neil McCrae (London)

+44 20 7304 5045


Chris Sampson/Sarah Lindgreen (London)

+44 20 7304 5130/5033


Earl Whipple (Wilmington)

+1 302 885 8197Kontaktpersoner för analytiker och investerare:


Karl Hård/James Mead (London)


+44 20 7304 5322/5084


Jonathan Hunt (London)

+44 20 7304 5087


Ed Seage/Jörgen Winroth (USA)

+1 302 886 4065/+1 212 579 0506

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy