Skip to main content

FDA GER ZD6474 (ZACTIMA™) KLARTECKEN SOM SÄRLÄKEMEDEL FÖR BEHANDLING AV SÄLLSYNTA FORMER AV SKÖLDKÖRTELCANCER

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 14:35 CET

AstraZeneca meddelar i dag att den amerikanska registreringsmyndigheten FDA har beviljat ZD6474 (ZACTIMA™) status som särläkemedel (”Orphan Drug designation”) för behandling av patienter med olika former av sköldkörtelcancer där ingen annan behandling finns att tillgå (follikulär, medullär, anaplastisk och lokalt framskriden och metastaserande papillär sköldkörtelcancer). ZD6474 är en unik oral behandling som tas en gång per dag. Den har selektiv riktad verkan mot viktiga signalvägar involverade i tillväxt och spridning av tumörer, inklusive signaler till receptorn för kärlväggarnas tillväxtfaktor (VEGF) samt signaler till receptorn för epidermal tillväxtfaktor (EGF). ZD6474 hämmar även RET-kinas som styr tillväxten och överlevnaden för vissa tumörer och som anses vara en viktig signalväg vid medullär sköldkörtelcancer. ZD6474 genomgår för närvarande klinisk fas II-prövning för behandling av medullär sköldkörtelcancer. Klinisk fas III-prövning mot framskriden icke-småcellig lungcancer är planerad att inledas de närmaste månaderna. Långt framskriden ärftlig medullär sköldkörtelcancer, en sällsynt malign cancer, har dålig prognos och mycket begränsade behandlingsalternativ i dagsläget. Medullär sköldkörtelcancer är en specifik form av sköldkörtelcancer som utgör 2-3 procent av de 25 000 nya sjukdomsfallen i USA varje år. Varken vanlig cellgiftsbehandling eller strålningsbehandling förbättrar prognosen i någon större grad hos patienter med långt framskriden ärftlig medullär sköldkörtelcancer. Status som särläkemedel beviljas för att främja utveckling av produkter med lovande resultat för diagnos och/eller behandling av sällsynta sjukdomar eller tillstånd, specifikt sådana som drabbar färre än 200 000 människor i USA. ZD6474 är AstraZenecas första onkologipreparat som har beviljats status som särläkemedel. AstraZeneca har även inlämnat ansökan i Europa om beviljande av status som särläkemedel för ZD6474 vid behandling av medullär sköldkörtelcancer. Kontaktpersoner media: Staffan Ternby, 08-553 26107 Edel McCaffrey, +44 (0) 207 304 5034 Steve Brown, +44 (0) 207 304 5033 Investor Relations: Staffan Ternby, 08-553 26107 Jonathan Hunt, +44 (0) 207 304 5087 Mina Blair, +44 (0) 207 304 5084

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.