Skip to main content

Ny studie visar att dödsfall i hjärt/kärlsjukdom skulle kunna förhindras

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 08:00 CET

Hjärt/kärlsjukdom är den främsta dödsorsaken i Europa. Varje år avlider närmare 4,3 miljoner människor i sviterna av hjärt/kärlsjukdomar.[i] En stor pan-europeisk studie som presenteras idag visar att många av dessa dödsfall skulle kunna undvikas om patienter i riskzonen fick bättre förebyggande vård.[ii]

Den europeiska studien (EURIKA, European Study on Cardiovascular Risk Prevention and Management in Daily Practice) har uppskattat hur stor andel av dödsfallen som har samband med riskfaktorer för hjärt/kärlsjukdom. Den undersökte även hur väl dessa riskfaktorer behandlas i klinisk praxis. Resultaten visar att personer med en eller flera riskfaktorer – såsom rökning, högt blodtryck, diabetes, högt kolesterol och fetma – löper en ökad risk att avlida i hjärt/kärlsjukdom. Vad som oroar ytterligare är att dessa riskfaktorer inte hanteras effektivt i vården.[iii]

Experterna bakom studien anser att genom bättre identifiering och behandling av dessa riskfaktorer skulle en stor del av hjärt/kärldöden i Europa kunna undvikas.ii

En tredjedel av patienterna i EURIKA-studien ansågs löpa en hög risk att avlida i hjärt/kärlsjukdomii
EURIKA-studien omfattade 7641 patienter över 50 års ålder som hade minst en riskfaktor för hjärt/kärlsjukdom men inte hade hjärt/kärlsjukdom.iii I studien uppskattas den ökade risken att avlida för varje enskild riskfaktor. I studien framgår att risken att avlida i hjärt/kärlsjukdom ökar för: 

 • rökare med 17 %
 • patienter med högt blodtryck med 23 %
 • patienter med dåligt kontrollerat kolesterol med 26 %
 • patienter med diabetes med 30 %

Studien visar även att bland patienter som behandlas för en riskfaktor för hjärt/kärlsjukdom fick 60 % inte behandling i enlighet med europeiska riktlinjer.

-Dessa resultat visar hur väldigt viktigt det är att kontroller riskfaktorer för hjärt/kärlsjukdom effektivt. Det skulle kunna rädda tusentals liv över hela Europa varje år, men dessvärre finns det fortfarande en hel del som måste göras, säger Jean Dallongeville, professor vid Institut Pasteur de Lille, Lille Cedex, Frankrike. Tack vare resultaten i EURIKA-studien har vi en bättre förståelse av var bristerna finns och vad vi kan göra för att minska antalet undvikbara dödsfall i framtiden.

Användning av tillgängliga metoder för riskbedömning och riktlinjer för hjärt/kärlsjukdom[iv]
Som en del av EURIKA-studien fick 806 läkare svara på frågor för att kartlägga deras användning av metoder för riskbedömning och riktlinjer avseende risker, och vilka faktorer som inverkar på hur ofta dessa används.

Nära var tredje läkare (30 %) angav att de inte använder någon metod alls för riskbedömning och nästan 13 % angav att de inte följer behandlingsriktlinjerna för hantering av riskfaktorer för hjärt/kärlsjukdom. Läkarna angav tidsbrist, att de inte finner riktlinjerna användbara och bristande förståelse för riskbedömningsmetoderna och riktlinjerna som de främsta anledningarna till varför de inte tillämpades.

-Dessa system finns för att hjälpa läkare att identifiera och hantera riskfaktorer långt innan de blir ett problem, men nu ser vi att de underutnyttjas i stor utsträckning över hela Europa, säger Julian Halcox, professor vid Cardiff University, Storbritannien. Det är mycket viktigt att läkare använder verktygen effektivt för att mäta risker och informera patienten om dem. På så sätt kan de bidra till att sänka antalet dödsfall som skulle kunna undvikas i Europa varje år.

Resultaten som presenteras idag vid ISPORs (International Society For Pharmacoeconomics and Outcomes Research) årliga sammankomst i Prag är den första presentationen av data från studien. Ytterligare data, inklusive en uppdelning av resultaten per land, förväntas under 2011. EURIKA-studien har finansierats av AstraZeneca som ett led i företagets fortsatta strävan att förbättra behandling av hjärt/kärlsjukdomar och relaterade riskfaktorer. Studien har utformats, genomförts och analyserats av en oberoende panel vetenskapliga experter från hela Europa.

Om EURIKA-studien
EURIKA-studien, (European Study on Cardiovascular Risk Prevention and Management in Daily Practice), är en stor epidemiologisk studie finansierad av AstraZeneca, för utvärdering av graden av kontroll av de viktigaste riskfaktorerna som kan leda till hjärt/kärlsjukdomar. EURIKA-studien har genomförts i 12 europeiska länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Norge, Ryssland, Spanien, Schweiz, Sverige,  Storbritannien, Turkiet, Tyskland och Österrike. Dessa länder har valts ut för att representera hela spektrat av risker för hjärt/kärlsjukdom, riskfaktorkontroll och organisation av sjukvården i hela Europa. Insamling av data påbörjades i maj 2009 och avslutades i januari 2010.

Om EURIKA-studiens styrkommitté
EURIKA-studien har utformats, genomförts och analyserats av en oberoende vetenskaplig styrkommitté, bestående av experter från hela Europa. Styrkommitténs medlemmar:

 • Jean Dallongeville, Inserm U 744, Institut Pasteur de Lille, Lille Cedex, Frankrike.
 • José R. Banegas, Department of Preventative Medicine and Public Health. School of Medicine, Universidad Autónoma de Madrid. CIBER of Epidemiology and Public Health. Madrid, Spanien
 • Fernando Rodriguez Artalejo, Department of Preventative Medicine and Public Health. School of Medicine, Universidad Autónoma de Madrid. CIBER of Epidemiology and Public Health. Madrid, Spanien
 • Eliseo Guallar, Departments of Epidemiology and Medicine and Welch Center for Prevention, Epidemiology, and Clinical Research. John Hopkins Bloomberg School of Public Health. Baltimore, USA; Department of Cardiovascular Epidemiology and Population Genetics. National Center for Cardiovascular Research (CNIC). Madrid, Spanien.
 • Claudio Borghi, Department of Internal Medicine, Ageing and Clinical Nephrology. University of Bologna, Bologna, Italien.
 • Guy De Backer, Professor Emeritus, Ghent University. Past-chair of the Department of Public Health, Ghent University, Ghent Belgien. PAst -director of the Dept of Cardiology at Ghent University Hospital Ghent Belgien.
 • Julian P.J. Halcox, Wales Heart Research Institute, Cardiff University, Cardiff, Storbritannien.
 • Joep Perk, Professor i hälsovetenskap vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap,  Linnéuniversitetet, Kalmar, Sverige.
 • Ph.Gabriel Steg, INSERM U-698, Université Paris-Diderot and Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, Paris, Frankrike

För ytterligare information om EURIKA-studien, kontakta:
Ann-Leena Mikiver, presschef, tel: 08-553 26020, mob: 070-742 88 36

[i] European Heart Network. Cardiovascular Disease Statistics. http://www.ehnheart.org/cdv-statistics.html. Besökt den 22 oktober 2010.

[ii] Banegas J, et al. Prevalence and control of traditional cardiovascular risk factors and anticipated avoidable coronary mortality in primary prevention in Europe: The EURIKA Study. PCV30 Presenterad vid ISPOR 13th Annual European Congress, 6-9 Nov 2010, Prag, Republiken Tjeckien.

[iii] Rodiguez-Artalejo F, et al. BMC Public Health. 2010; 10:382.

[iv] Dallongeville J, et al. A survey of physicians’ attitudes towards the control of cardiovascular risk factors. The EURIKA Study. PCV121. Presenterad vid ISPOR 13th Annual European Congress, 6-9 Nov 2010, Prag, Republiken Tjeckien.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera