Skip to main content

Nya studier visar signifikant förbättrad blodsockerkontroll och viktminskning hos patienter med typ 2-diabetes

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 12:15 CEST

Vid European Association for the Study of Diabetes (EASD)-kongressen, som pågår i Stockholm i veckan, har resultat från två fas 3-studier med ett diabetesläkemedel under utveckling, dapagliflozin, presenterats. Den första studien visar att dapagliflozin signifikant sänker patientens blocksockervärde. Den andra visar att medicinen har god effekt, minskar vikten och ger färre hypoglykemier. Dapagliflozin har potential att bli det första godkända läkemedlet med denna verkningsmekanism.

Sänkning av blodsockervärdet
Den första studien, en 24-veckors, randomiserad, dubbelblind fas 3-studie med dapagliflozin nådde det primära effektmålet med en signifikant sänkning av blodsockervärdet (HbA1c) hos patienter som behandlades med dapagliflozin + sulphonylurea (standardbehandling) jämfört med behandling med sulphonylurea som monoterapi. Studien uppnådde även det sekundära effektmålet med en större viktnedgång hos gruppen som behandlades med dapagliflozin + sulphonylurea jämfört med gruppen som behandlades med endast sulphonylurea.

Färre känningar av hypoglykemier och viktnedgång
I den andra studien, en 52-veckors, randomiserad, dubbelblind fas 3-studie deltog patienter som inte svarade tillfredsställande på behandling med endast metformin. Studien visade att kombinationsbehandling med dapagliflozin + metformin gav likvärdig effekt på blodsockervärdet (HbA1c) som metformin + sulphonylurea, vilket var studiens primära effektmål. Dessutom visade resultaten att antalet hypoglykemier var signifikant lägre hos gruppen som fick dapagliflozin + metformin jämfört med gruppen som fick metformin + sulphonylurea. Studien kunde även statistiskt säkerställa att patienterna som fick dapagliflozin + metformin signifikant minskade i vikt, vilket tillsammans med lägre antal hypoglykemier var studiens sekundära effektmål.

Om dapagliflozin
Dapagliflozin är en natriumglukostransportör-2-hämmare (SGLT2-hämmare).  SGLT2-transportproteinet finns i njurarna och ansvarar för den största delen av njurarnas återupptag av glukos. Hämning av SGLT2 leder till att återupptaget hämmas och glukos utsöndras i urinen. Dapagliflozin är det första potentiella läkemedlet för typ 2-diabetes med denna verkningsmekanism, för närvarande i fas 3-prövningar. Det omsätts i levern och utsöndras med urinen. Substansen intas som en tablett.

Läs mer detaljer om studiernas utförande, resultat och biverkningar i våra pressmeddelanden på engelska:
24-Week Phase 3 Study Found Investigational Drug Dapagliflozin Improved Glycosylated Hemoglobin (HbA1c) When Added to Glimepiride in Adults with Type 2 Diabetes Mellitus

52-Week Phase 3 Study Found Investigational Drug Dapagliflozin Plus Metformin Similar to Glipizide Plus Metformin in Improving Glycosylated Hemoglobin (HbA1c) in Adults with Type 2 Diabetes Mellitus

Om diabetesalliansen
AstraZeneca och Bristol-Myers Squibb inledde sitt samarbete i januari 2007, med syftet att genomföra forskning, utveckling och marknadsföring av två läkemedel för behandling av typ 2-diabetes – Onglyza (saxagliptin) och dapagliflozin. Målet för samarbetet kring diabetesläkemedel är förbättrad diabetesvård, bättre behandlingsresultat och en ny behandlingsstandard för typ 2-diabetes.

Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett ledande internationellt företag inom hälsovårdsområdet som bedriver forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel och tillhandahåller vissa hälsovårdstjänster. Vi är ett av världens främsta läkemedels­företag, med en försäljning 2008 på 31,6 miljarder USD och med starka marknadspositioner inom områdena mage/tarm, hjärta/kärl, neurovetenskap, andningsvägar, cancer samt infektion. För mer information, se astrazeneca.se resp astrazeneca.com.

Om Bristol-Myers Squibb
Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar. Varje år investerar vi mer än 20 miljarder kronor i forskning och utveckling inom en rad sjukdomsområden med stora medicinska behov, till exempel hiv, cancer, reumatism och diabetes. www.bms.se.  

För mer information, kontakta gärna:
Leif Lohm, medicinsk direktör, hjärta/kärl & diabetes, AstraZeneca Norden, leif.lohm@astrazeneca.com, + 46 706 01 68 14
Kristian Sjöholm, PR-ansvarig, hjärta/kärl, AstraZeneca Norden, kristian.sjoholm@astrazeneca.com, + 46 733 35 14 26
Marianne Mjaaland, medicinsk direktör, Bristol-Myers Squibb, marianne.mjaaland@bms.com, +47 975 17 878
Theresia Bredenwall, kommunikationschef, Bristol-Myers Squibb, theresia.bredenwall@bms.com, + 46 8 704 71 78 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy