Skip to main content

Schizofrenipatienter upplever färre biverkningar vid behandling med Seroquel

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 10:50 CEST

Nya resultat visar: Schizofrenipatienter upplever färre biverkningar vid behandling med Seroquel Nya data vid behandling av schizofreni presenteras för första gången idag vid European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) i Prag. Det atypiska antipsykotiska läkemedlet Seroquel® (quetiapin) visar sig ha bättre effekt och färre biverkningar än andra tillgängliga läkemedel mot schizofreni.1,2 Cirka 40 000 människor lider idag av schizofreni i Sverige. Behandlingen av schizofreni är ofta långvarig. Detta kräver ett läkemedel som både har en god effekt och som accepteras av patienterna. Ett av de viktigaste skälen till att patienterna själva slutar ta sin medicin är allt för svåra biverkningar. Risken att patienten återfaller i sin sjukdom är då överhängande. -Seroquel minskar effektivt symtomen vid schizofreni samtidigt som biverkningarna är få och lindriga - en kombination som är oerhört värdefull för patienten. Den milda biverkningsprofilen, utan avkall på effektivitet, gör förhoppningsvis att patienterna fortsätter sin medicinering och att de psykosociala insatserna får bättre effekter, säger doktor Ola Gefvert. Bättre biverkningsprofil avseende viktökning och sexuella störningar I de aktuella studierna jämfördes Seroquel med andra atypiska antipsykotiska läkemedel som för närvarande används vid behandling av schizofreni. Den första studien omfattade 50 patienter som slumpmässigt indelats för behandling med Seroquel (400-800 mg/dag), olanzapin (10-20 mg/dag) respektive risperidon (4-8 mg/dag). Resultaten visar att Seroquel är lika effektivt som de övriga medlen i fråga om att dämpa de positiva och negativa symtomen på schizofreni, samtidigt som Seroquel tolererades bättre av patienterna. Resultaten bygger på data från de första åtta veckornas behandling. Patienterna i Seroquel-gruppen redovisade: - en 31-procentig reduktion i PANSS (Positive And Negative Syndrome Scale), jämfört med 25% i olanzapingruppen och 21% i risperidongruppen; - en mycket mer begränsad initial viktminskning (viktökning om 5% från patientens ingångsvikt i studien), jämfört med viktförändringen i olanzapin- eller risperidongrupperna (36% av olanzapinpatienterna noterade en kliniskt signifikant viktökning, jämfört med 17% av risperidonpatienter och 13% av Seroquel-patienterna); - ingen läkemedelsframkallad akatisi (oförmåga att sitta still), jämfört med mild akatisi hos patienterna i olanzapingruppen och en mer kliniskt signifikant akatisi hos patienterna i risperidongruppen. - De första resultaten från den här studien är lovande, säger professor Emilio Sacchetti, klinikchef vid psykiatriska kliniken på universitetssjukhuset i Brescia, Italien. -Förekomst av biverkningar har avgörande betydelse när det gäller att få patienterna att följa ordinationen, och det är viktigt att de kan få medicin som inte bara håller deras symtom i schack utan också tolereras väl och inte har andra oönskade effekter, som viktökning och okontrollerbara kroppsrörelser. Betydligt färre sexuella störningar Den andra studien avsåg studera om läkemedlen påverkade patienternas sexuella funktion. Läkemedel som påverkar hormonet prolaktin ger ofta sexuella biverkningar, såsom nedsatt erektionsförmåga och ejakulationsstörningar, liksom nedsatt lust och orgasmförmåga. När patienten aktivt tillfrågades om sexuella biverkningar uppkommit i samband med behandling, redovisade en signifikant lägre andel i Seroquel- gruppen (16% jämfört med 50%; p=0,006) sådana problem jämfört med de patienter som fått risperidon. Stor behandlingserfarenhet Drygt 5 miljoner människor runt om i världen har redan behandlats med Seroquel, som nu är godkänt i totalt 76 länder för behandling av schizofreni. Det finns därmed en stor behandlingserfarenhet av Seroquel, som nyligen godkändes i Sverige. Seroquel är ett atypiskt antipsykotikum som verkar genom att hämma framförallt dopamin och serotonin i hjärnan. En tablett tas två gånger dagligen. Doseringen anpassas individuellt utifrån patientens behov. För ytterligare information, vänligen kontakta: Dr Ola Gefvert, överläkare vid psykiatriska kliniken, Centrallasarettet i Västerås, 021-17 33 69 eller 070-208 99 41. Dr Johan Brun, medicinskt ansvarig, AstraZeneca Sverige AB, 08-553 273 20 eller 0703-92 78 52. Erica Jarnling, PR-ansvarig Psykiatri, AstraZeneca Sverige AB, 08-553 231 35, 073-335 14 26 eller erica.jarnling@astrazeneca.com Bakgrundsmaterial finns tillgängligt på - http://www.astrazeneca.se under pressrum. References 1 Sacchetti, E. et al. Comparison of quetiapine, olanzapine and risperidone in patients with schizophrenia: interim results of a randomised, rater-blinded study. Poster presented at 16th European College of NeuroPsychoPharmacology, Prague, September 2003 2 Knegtering, M.D. et al. A randomized open-label study of the impact of quetiapine versus risperidone on sexual functioning. Poster presented at 16th European College of NeuroPsychoPharmacology, Prague, September 2003

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy