Tags

E-handel

Omnichannel

  • Presskontakt
  • CEO
  • par.eliasson@ateles.se
  • +46 70 347 40 61

  • Sales Manager
  • Sälj
  • ocphqyilip.ryott@arksetejqles.tgse
  • +46 70 29 54 433

Jonni Harrius har 15 års erfarenhet av e-handel och har varit delaktig i att sjösätta över 200 e-handelsprojekt till över 100 kunder på den nordiska marknaden. Idag arbetar han som VD på Ateles.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.