Skip to main content

​Delårsrapport: Nya rekordsiffror för ATG

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2017 09:27 CEST

Plus 4,3 procent i svensk omsättning.
En halv miljon aktiva medlemmar.
Och 7,1 miljarder kronor i utbetalda vinster till de svenska kunderna, varav hela 165 miljonvinster. 
AB Trav och Galopp (ATG) redovisar rekordsiffror för årets första nio månader.
-
 Siffrorna är de starkaste i ATGs historia. Det är en bra grund för oss att bygga vidare på inför den kommande licensmarknaden 2019, säger Lotta Nilsson Viitala, ekonomichef på ATG.

Delårsrapporten för ATG visar på en fortsatt positiv utveckling för bolaget. Det svenska spelets omsättning blev 10,1 miljarder kronor för de första nio månaderna, en ökning med 420 miljoner eller 4,3 procent i jämförelse med samma period 2016. Spelets nettoomsättning blev 3,1 miljarder kronor i perioden, också det en tillväxt med 4,4 procent.

Under det tredje kvartalet växte det svenska spelets omsättning med 8 procent och spelets netto med lika mycket. Det gör att både perioden januari-september och det tredje kvartalet är de starkaste i bolagets historia.

Den totala spelomsättningen växte med 3,5 procent till nästan 12 miljarder detta trots att den internationella omsättningen minskade med 1 procent under perioden.

- På produktsidan är det framför allt V86 på onsdagar och de nya spelen Grand Slam 75 på söndagar och Top 7 som ingår i V75, som bidragit till ökningen. Men utvecklingen är också ett resultat av arbetet med att göra den totala kundupplevelsen mer inbjudande och än bättre - från förenklad inloggning till utökad spelinformation, säger Lotta Nilsson Viitala.

Nettokostnaderna för de nio första månaderna blev 636 miljoner, en ökning med 20 miljoner (3,2 procent). Nettokostnaderna stod för 20,6 procent av nettoomsättningen, vilket är en liten minskning i jämförelse med samma period förra året.

Under det första halvåret 2017 delade ATG ut nästan 1,3 miljarder till trav- och galoppsporten. ATGs resultat, efter utdelning till trav- och galoppsporten, blev 55 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 62 miljoner.

- Vi fortsätter att investera i en långsiktigt hållbar omsättningsökning och i förlängningen också ett ökat resultat. Vår vision är att vi ska bli Nordens största och mest lönsamma spelbolag. Vi fortsätter också att ligga på plan med målet att öka medel till trav- och galoppsporten med 300 miljoner kronor under 2018, säger Lotta Nilsson Viitala.

Antalet ATG-medlemmar är nu 500 000, vilket är en ökning med 16 procent över en tolvmånaders period. 165 miljonvinster delades ut under perioden. Total har 7,1 miljarder kronor delats ut i vinster till svenska kunder under perioden.

- Konkurrensen om kunderna på den svenska spelmarknaden har aldrig varit hårdare. Sett i ljuset av detta är vi glada och stolta över siffrorna, framför allt att vi har betalat ut rekordhöga 7,1 miljarder kronor i vinster till våra kunder. Det är en ökning med 280 miljoner kronor. Nu fortsätter vi arbetet med målet att erbjuda den mest engagerande spelupplevelsen och de bästa mötesplatserna för spel. Allt för att stå redo för den nya licensmarknaden 2019, säger Lotta Nilsson Viitala.

ATG i siffror, januari-september 2017
Total omsättning: + 3,5 procent
Svenska spelets omsättning: + 4,3 procent
Svensk nettoomsättning: + 4,4 procent
Nettokostnader: + 3,2 procent
ATG-medlemmar: + 16 procent
Utbetalda vinster (Sverige): 7,1 miljarder kronor
Antal miljonvinster (Sverige): 165 stycken
Medel till trav- och galoppsporten: 1 275 miljoner kronor
Resultat: 55 miljoner kronor

Se även bifogad delårsrapport och film där Lotta Nilsson Viitala presenterar rapporten.

AB Trav och Galopp - ATG - ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. ATG levererar en kombination av trav- och galoppsport i världsklass samt spännande och underhållande spel. ATG tryggar via spelet på hästar den svenska trav- och galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela ATGs överskott, ca 1,6 miljarder kronor årligen, går tillbaka till hästsporten.

AB Trav och Galopp - ATG - ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. ATG levererar en kombination av trav- och galoppsport i världsklass samt spännande och underhållande spel. ATG tryggar via spelet på hästar den svenska trav- och galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela ATGs överskott, ca 1,6 miljarder kronor årligen, går tillbaka till hästsporten.

Bifogade filer

PDF-dokument