Bdz0v3hamo7k3k75otqx

Framtidsscenarier för stationsnära lägen i Skåne

Nyheter   •   Maj 17, 2018 14:29 CEST

Nytt uppdrag åt Region Skåne Atkins har, inom ramavtalet Regional utveckling - Hållbar stadsutveckling med Region Skåne, fått uppdraget ”Framtidsscenarier för stationsnära lägen i Skåne”.

A5r3tkmnzmqoivclun63

Vi ökar trafiksäkerheten genom säkra gång- och cykelvägar

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2018 10:24 CEST

Vi har inom vårt ramavtal ”Nationellt ramavtal utredning, planering och projektering” i förnyad konkurrensutsättning vunnit upphandlingen av upprättande av vägplan och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för två projekt. Projekten syftar till att säkra två gång-och cykelvägar genom att utreda och projektera.

B4pfs03pkvizhzcvasyx

Spännande trafikutredning för Tingshuset 13.

Nyheter   •   Maj 07, 2018 15:07 CEST

Atkins utför på uppdrag av Mölndals stad en trafikutredning för detaljplan Tingshuset 13. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling inom fastigheten Tingshuset 13 från industriverksamhet till ett kluster för internationell forskning inom Life Science. Projektet är starkt knutet till AstraZeneca och övriga hälso- och läkemedelsföretag i nära anslutning till planområdet.

B3p3kb7h2cmetty3vnts

Uppdrag i Gävle som kan beröra ett helt samhälle!

Nyheter   •   Maj 03, 2018 15:14 CEST

Här är vi på platsbesök tillsammans med beställarens projektledning och teknikstöd. Just på den här bilden står vi och väntar på ett diesellok som ska passera, samtidigt som vi står och pratar tekniska lösningar.

Tkbryzgwqc8chipfa56v

Grattis Atkins, vår Miljögrupp i Göteborg fyller 1 år!

Nyheter   •   Apr 03, 2018 09:28 CEST

Atkins Miljögrupp i Göteborg har funnits i 1 år men våra miljökonsulter har funnits här i 5 år! Miljötjänster har ökande efterfrågan och vi är nu nio rådgivare som tillsammans har nästan 100 års erfarenhet med bakgrund hos andra konsultföretag, FoU-organisationer, miljömyndigheter, energibolag och entreprenadföretag.

Lvfmgpnznrn7u4ipsi5e

Atkins ute i fält

Blogginlägg   •   Feb 13, 2018 10:54 CET

I förra veckan var våra kollegor ute i fält och mätte i projekt Dalabanan som vi arbetar i. En av kollegorna lyckades knipa en härlig bild på våra mätingenjörer medans solen var på väg upp.

Ctpohwgh3rnefzh2qenc

Vi är på anläggningsdag i Stockholm

Blogginlägg   •   Feb 07, 2018 14:21 CET

Idag befinner sig våra kollegor Stefan Aronsson och Torbjörn Viperstrand på regional anläggningsdag i Stockholm, som arrangeras av Sveriges Byggindustrier, Svenska Teknik & Designföretagen samt Trafikverket. Vi diskuterar arbetsmiljö, säkerhet, samverkan samt kompetens- och resursförsörjning.

H61ts98ktxqezsyllfl0

Vunnet uppdrag mot Trafikverket startar nu

Nyheter   •   Nov 22, 2017 10:18 CET

Nu är projekt mötesplats Attarp igång och Atkins har fått uppdrag av Trafikverket att ta fram järnvägsplaner, systemhandlingar och förfrågningsunderlag för totalentreprenad.

Mgb47saeqnwc5jrlid3n

Atkins vinner projekteringsuppdrag åt Helsingborgs Stad

Nyheter   •   Nov 13, 2017 11:00 CET

Atkins har vunnit ett uppdrag åt Helsingborgs Stad att projektera ca 700 m GC-väg vid området Rangvalla i Helsingborg. Atkins kommer ta fram en handling för Generalentreprenad, och projektledare ifrån Atkins sida är Martin von Porat i Helsingborg.

Llfugarawfjxbffdwwvj

Nu byggs det i Ängelholm!

Nyheter   •   Okt 24, 2017 09:46 CEST

Byggstart för vårdboende på Ärrarps ängar där Atkins projekterat exploateringsområdet inklusive en anslutande väg.

Bilder & Videor 9 bilder

Om Atkins Sverige AB

Som ett av världens mest respekterade ingenjör- och designföretag är vi nu stolta över att vara en del av SNC-Lavalin koncernen med över 50.000 medarbetare tillsammans.

Atkins är ett av världens mest respekterade teknikkonsultföretag. I Sverige är vi den lilla konsulten med den globala spetskompetensen.

Adress

  • Atkins Sverige AB
  • Lilla Nygatan 7
  • 211 38 Malmö
  • Sverige