Ny utnämning stärker SNC-Lavalin Atkins i Europa

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2019 14:19 CET

Den 1 januari 2019 tillträdde Graham Candy som Managing Director for SNC-Lavalin Atkins i Europa. Det är en utnämning, som visar på fokus och höga ambitioner för koncernens växande närvaro och verksamhetsbredd i Europa.

Med Graham Candy som Managing Director tar vi ett viktigt steg på vägen för fortsatt tillväxt på den europeiska marknaden, utanför Storbritannien. Graham kommer att arbeta tillsammans med den europeiska ledningen för att fortsätta utveckla och ta till vara på regionala möjligheter inom våra existerande verksamhetsområden liksom att utveckla nya områden.

I sin nya roll kommer Graham att stärka det internationella samarbetet och arbeta för att våra kunder ska gynnas av den breda expertis som SNC-Lavalin Atkins besitter i världen. Genom att attrahera och utveckla såväl framtidens tekniska talanger som nya digitala lösningar för våra kunder.

Graham är utbildad ingenjör och har en mångsidig erfarenhet efter 25 år inom SNC-Lavalin Atkins.

Johannes Erlandsson, VD för verksamheten i Sverige, uttalar: ” Vi befinner oss på en expansiv och spännande marknad. Att koncernen via utnämningen riktar än mer fokus mot Europa som har en stark tillväxt, kommer gynna båda våra anställda och kunder. Nu kan vi i Sverige fortsätta bygga vidare på den framgång vi sett de senaste åren genom samarbete med hela koncernens samlade kunskap och styrka. Vårt erbjudande till kunderna blir än starkare när vi kan dra nytta av varandras erfarenheter och kompetenser inom olika områden.”

SNC-Lavalin Atkins har över 1100 medarbetare och en imponerande portfolio av projekt i Europa, som bland annat inkluderar den nye järnvägen mellan Köpenhamn-Ringsted, Norges höghastighetsbana, svenska Varbergs Tunnelprojektet och M50-uppgraderingen i Irland.

Som rådgivare inom trafik och samhällsutveckling är vi perfekt rustade för en värld i förändring. Med flexibilitet, lagspel, kreativitet och ett internationellt nätverk i toppklass når vi lite längre. I Sverige är vi ca 420 medarbetare – den mindre konsulten med den globala spetskompetensen.

Vi är en lokal och global leverantör av konsulttjänster som månar om vår lokalkännedom inom samhällsplanering, infrastruktur, spårfordon och dess digitala stödsystem samt arbetar med allt från utredning och analyser i tidiga skeden, till att fungera som projekt- och byggledare under entreprenadfasen. Runt om i landet är vi med och förnyar det svenska järnvägsnätet, planerar gator och torg samt skapar bättre förutsättningar för ett hållbart samhälle.

SNC-Lavalin koncernen har över 50 000 medarbetare internationellt.

Läs mer om Atkins: www.atkins.se / www.atkinsglobal.com

Läs mer om SNC-Lavalin: www.snclavalin.com

Läs vidare »

Transportforum 2019

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2019 11:26 CET

Idag inleds två fullspäckade dagar i Linköping när transportforum arrrangeras för 36:e gången. Temat för mässan som samlar 1500 deltagare är elektrifiering – möjligheter och utmaningar för att nå klimatmålen.

SELMA LAGERLÖFS TORG – ATT SKAPA EN TRYGGARE PLATS

Nyheter   •   Jan 08, 2019 11:55 CET

Selma Lagerlöfs torg i Göteborg står inför den största omvandlingen sedan 70-talet. Miljonprogramsområdet som ligger 4 km norr om Göteborgs centrum ska lämna sitt betongtunga arv och bli en plats för liv och rörelse. Ett tryggt område för dem som bor eller vistas där.

Äventyr i norr – X62-tåget testas i Norrlands tuffa klimat

Nyheter   •   Dec 14, 2018 12:04 CET

Än en gång har vi trafik- och samhällsutvecklare begett oss sig till det vackra vinterlandskapet i Boden. Förra gången var 2014 när vi var med och bemannade spårbytet mellan Boden och Älvsbyn. Den här gången begav vi oss ut på den upprustade och delvis nybyggda Haparandabanan med ett av Norrtågs X62-tåg för provkörningar i Norrlands tuffa klimat.

Staden möter havet - i ett av Sveriges största entreprenadkontrakt.

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 06:02 CEST

Atkins som nu är en del i SNC-Lavalin koncernen är stolta över att vara en aktör i ett av Sveriges största entreprenader - Varbergs tunnel.

Vi bromsprovar tåg tillsammans med våra nya kollegor

Nyheter   •   Jul 13, 2018 12:20 CEST

​Skånetrafiken har en stor flotta med tåg av typen X61 (Pågatåg). På dessa tåg finns det idag problem med höga ljudnivåer under inbromsningarna. För att reducera detta oönskade ljud testas olika nya bromsbelägg av olika material. Som en del i dessa tester måste det verifieras att tågen verkligen klarar av att bromsas till stopp på de sträckor som signalsystemet kräver.

Nu växer nya Rosengård Station fram

Blogginlägg   •   Jun 04, 2018 16:10 CEST

Atkins och BCA håller nu på att bygga Malmös nya Station Rosengård där Atkins bro- och anläggningsavdelning i Helsingborg konstruerar betong- och stålkonstruktioner för anläggningen.

Atkins förprojekterar ny stadsdel i Mölndals Stad

Blogginlägg   •   Maj 29, 2018 16:00 CEST

Atkins har fått i uppdrag från Mölndals stad att förprojektera den nya stadsdelen Pedagogen Park.

Framtidsscenarier för stationsnära lägen i Skåne

Nyheter   •   Maj 17, 2018 14:29 CEST

Nytt uppdrag åt Region Skåne Atkins har, inom ramavtalet Regional utveckling - Hållbar stadsutveckling med Region Skåne, fått uppdraget ”Framtidsscenarier för stationsnära lägen i Skåne”.

Vi ökar trafiksäkerheten genom säkra gång- och cykelvägar

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2018 10:24 CEST

Vi har inom vårt ramavtal ”Nationellt ramavtal utredning, planering och projektering” i förnyad konkurrensutsättning vunnit upphandlingen av upprättande av vägplan och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för två projekt. Projekten syftar till att säkra två gång-och cykelvägar genom att utreda och projektera.

Bilder & Videor 9 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • kommunikatör
  • Pressansvarig
  • anyrdrwseawhs.lqaptcelpel@vgatdwkiyknsnuglijobrsalxo.ceuomyf
  • 0766285359
  • 08 410 95 359

Om Atkins Sverige AB / medlem av SNC-Lavalin koncernen

Sveriges bästa rådgivare inom trafik och samhällsutveckling

Som ett av världens mest respekterade ingenjör- och designföretag är vi nu stolta över att vara en del av SNC-Lavalin koncernen med över 50.000 medarbetare tillsammans.

Atkins är ett av världens mest respekterade teknikkonsultföretag. I Sverige är vi den lilla konsulten med den globala spetskompetensen.

Adress

  • Atkins Sverige AB / medlem av SNC-Lavalin koncernen
  • Lilla Nygatan 7
  • 211 38 Malmö
  • Sverige