Vi bromsprovar tåg tillsammans med våra nya kollegor

Nyheter   •   Jul 13, 2018 12:20 CEST

​Skånetrafiken har en stor flotta med tåg av typen X61 (Pågatåg). På dessa tåg finns det idag problem med höga ljudnivåer under inbromsningarna. För att reducera detta oönskade ljud testas olika nya bromsbelägg av olika material. Som en del i dessa tester måste det verifieras att tågen verkligen klarar av att bromsas till stopp på de sträckor som signalsystemet kräver.

Nu växer nya Rosengård Station fram

Blogginlägg   •   Jun 04, 2018 16:10 CEST

Atkins och BCA håller nu på att bygga Malmös nya Station Rosengård där Atkins bro- och anläggningsavdelning i Helsingborg konstruerar betong- och stålkonstruktioner för anläggningen.

Atkins förprojekterar ny stadsdel i Mölndals Stad

Blogginlägg   •   Maj 29, 2018 16:00 CEST

Atkins har fått i uppdrag från Mölndals stad att förprojektera den nya stadsdelen Pedagogen Park.

Framtidsscenarier för stationsnära lägen i Skåne

Nyheter   •   Maj 17, 2018 14:29 CEST

Nytt uppdrag åt Region Skåne Atkins har, inom ramavtalet Regional utveckling - Hållbar stadsutveckling med Region Skåne, fått uppdraget ”Framtidsscenarier för stationsnära lägen i Skåne”.

Vi ökar trafiksäkerheten genom säkra gång- och cykelvägar

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2018 10:24 CEST

Vi har inom vårt ramavtal ”Nationellt ramavtal utredning, planering och projektering” i förnyad konkurrensutsättning vunnit upphandlingen av upprättande av vägplan och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för två projekt. Projekten syftar till att säkra två gång-och cykelvägar genom att utreda och projektera.

Spännande trafikutredning för Tingshuset 13.

Nyheter   •   Maj 07, 2018 15:07 CEST

Atkins utför på uppdrag av Mölndals stad en trafikutredning för detaljplan Tingshuset 13. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling inom fastigheten Tingshuset 13 från industriverksamhet till ett kluster för internationell forskning inom Life Science. Projektet är starkt knutet till AstraZeneca och övriga hälso- och läkemedelsföretag i nära anslutning till planområdet.

Uppdrag i Gävle som kan beröra ett helt samhälle!

Nyheter   •   Maj 03, 2018 15:14 CEST

Här är vi på platsbesök tillsammans med beställarens projektledning och teknikstöd. Just på den här bilden står vi och väntar på ett diesellok som ska passera, samtidigt som vi står och pratar tekniska lösningar.

Grattis Atkins, vår Miljögrupp i Göteborg fyller 1 år!

Nyheter   •   Apr 03, 2018 09:28 CEST

Atkins Miljögrupp i Göteborg har funnits i 1 år men våra miljökonsulter har funnits här i 5 år! Miljötjänster har ökande efterfrågan och vi är nu nio rådgivare som tillsammans har nästan 100 års erfarenhet med bakgrund hos andra konsultföretag, FoU-organisationer, miljömyndigheter, energibolag och entreprenadföretag.

Atkins ute i fält

Blogginlägg   •   Feb 13, 2018 10:54 CET

I förra veckan var våra kollegor ute i fält och mätte i projekt Dalabanan som vi arbetar i. En av kollegorna lyckades knipa en härlig bild på våra mätingenjörer medans solen var på väg upp.

Vi är på anläggningsdag i Stockholm

Blogginlägg   •   Feb 07, 2018 14:21 CET

Idag befinner sig våra kollegor Stefan Aronsson och Torbjörn Viperstrand på regional anläggningsdag i Stockholm, som arrangeras av Sveriges Byggindustrier, Svenska Teknik & Designföretagen samt Trafikverket. Vi diskuterar arbetsmiljö, säkerhet, samverkan samt kompetens- och resursförsörjning.

Bilder & Videor 9 bilder

Om Atkins Sverige AB

Som ett av världens mest respekterade ingenjör- och designföretag är vi nu stolta över att vara en del av SNC-Lavalin koncernen med över 50.000 medarbetare tillsammans.

Atkins är ett av världens mest respekterade teknikkonsultföretag. I Sverige är vi den lilla konsulten med den globala spetskompetensen.

Adress

  • Atkins Sverige AB
  • Lilla Nygatan 7
  • 211 38 Malmö
  • Sverige