Skip to main content

Atlant Edge är i topp bland Sverigefonderna

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2017 08:45 CEST

Atlant Edge och Atlant Explora jämfört med Stockholmsbörsen 2002-2017

Hedgefonden Atlant Edge, som fyllde 15 år den 30 juni 2017, har under sina första 15 år skapat en avkastning på 592 %.

- I jämförelse med aktiefonder Sverige hamnar Atlant Edge i den absoluta toppen vilket vi så klart är mycket stolta över, säger Michael Ekelund VD Atlant Fonder.

Snittet för Sverigefonder för 15-års perioden är 356 % medan Stockholmsbörsens index SIX30 Return Index (inklusive utdelningar) visar en uppgång på 337 %.

Målet för Atlant Edge är att över tid skapa en avkastning som överstiger Stockholmsbörsens index OMXS30, vilket vi också lyckats med. Fondens strategi går även ut på att Edge ska klara sig betydligt bättre än börsen vid kraftiga börsnedgångar.

Atlant Explora som även den fyllde 15 år den 30 juni är en lågrisk-hedgefond vars mål är att skapa hög riskjusterad avkastning med låg samvariation till den allmänna marknadsutvecklingen. Sedan starten har Atlant Explora till låg risk gett en årlig snittavkastning på fina 4,7 %.

- Vi märker ett allt större intresse för våra fonder och har nu tagit beslut om att göra om Edge och Explora till dagshandlade istället för månadshandlade fonder, fortsätter Michael Ekelund. Vi beräknar att detta kommer bli verklighet senast vid årsskiftet 2017/2018.

- I vår ambition att bli förstahandsvalet inom hedgefonder i Sverige kommer även Atlant Multi-Strategy Internal bli dagshandlad, tillägger Michael Ekelund.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Atlant Fonder är ett entreprenörsdrivet svenskt fondbolag med huvudkontor i Ystad. Vårt mål är att ge våra kunder en hög riskjusterad avkastning genom ett brett utbud av aktivt förvaltade hedgefonder. Vårt fondutbud består av såväl börsberoende som marknadsneutrala hedgefonder samt en fond-i-hedgefond. Atlant Fonders långsiktiga ambition är att vara förstahandsvalet inom hedgefonder i Sverige. Det ska vi nå genom att ha ett brett fondutbud och en förvaltning i toppklass där vi alltid har kundens bästa för ögonen.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy