Skip to main content

Ekonomisk rapport januari - juni 2008 för attendo

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 15:56 CEST


 • intäkterna ökade med 52 procent till 1 207,5 msek (794,2) under andra kvartalet. intäkterna ökade med 48 procent till 2 314,1 msek (1 560,2) under första halvåret.

  rörelseresultatet1) ökade med 32 procent till 87,1 msek (66,1) under andra kvartalet. rörelseresultatet ökade med 30 procent till 200,1 msek (154,1) under första halvåret.

  under andra kvartalet vann attendo Care 12 kontrakt med årliga intäkter om 330 msek och attendo medone vann 18 kontrakt med årliga intäkter om 9,4 meur.

  attendo förvärvade Broarp utredning och Behandlingshem aB, nimbus rC aB och rökaholm omsorgs aB.

  April - juni 2008
  Koncernens intäkter ökade med 52 procent till 1 207,5 MSEK (794,2). Ökningen är primärt en följd av ett antal förvärv, men också organisk tillväxt. Rörelseresultatet ökade med 32 procent till 87,1 MSEK (66,1).

  Januari - juni 2008
  Koncernens intäkter ökade med 48 procent till 2 314,1 MSEK (1 560,2). Ökningen är primärt en följd av ett antal förvärv, men också organisk tillväxt. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 200,1 MSEK (154,1).

Attendo är Nordens ledande leverantör av vård- och omsorgstjänster med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Koncernen har en årlig intäkt på cirka 4 100 MSEK och 11 000 medarbetare.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy