Skip to main content

Det sker just nu - bilen och affären i stark förändring

Blogginlägg   •   Sep 12, 2016 07:40 CEST

Kanske är det den viktigaste faktorn för bilhandeln att förstå; att köpbeslut och synen på bilen är i stark förändring. Inte sedan explosionsmotorns begynnelse har det utvecklats så mycket på så kort tid. Allt från hybrider och självkörande bilar till mobila brevlådor i bilen, Uber samt många fler former av att köpa, finansiera, äga eller bruka bil. Man kan t o m se en förändring i vad vi konsumenter väljer för informationskanaler innan vi fattar beslut om själva bilköpet och ägandet av bil.

Innan vi kan sätta oss i en bil, och innan vi har bestämt oss för den aktuella bilen, så tar vi som konsumenter idag ett annat beslut, vilket i sig påverkar bilaffären i betydande utsträckning. Det gäller valet av webbkanal där vi som köpare hämtar in information om bilhandlaren och bilen. Facebook, som ett exempel på det största sociala nätverket, erbjuder en hög grad av interaktion mellan bilhandlare och bilköpare i jämförelse med traditionella annonskanaler, som i sin tur inte medger någon större interaktion i själva annonsen alls. Ur ett annonsperspektiv är det i hög grad en envägskommunikation, oftast med mejlkontakt som högsta interaktionsnivå. Den som har sålt bil någon gång har säkert stött på mejlet som säger: ”Ditt bästa pris på bilen, kompis?” I dialoger och aktiviteter i sociala nätverk uppstår däremot bilaffärer redan på nätet. Det är inte direkt negativt att i kärnverksamheten, i de sociala nätverken, finns vänkretsen ett musklick bort. Flitiga bilhandlare på FB menar att när ”äkta likes” och följare uppnås i visst antal går de att räkna om till konkreta bilaffärer.

Målet för bilhandlarna blir att nå ”äkta likes” genom att interagera med bilköparna och att fånga upp så många följare som möjligt. Bilhandlare som jobbar med webben kontinuerligt och som ser detta arbetsmoment som ett viktigt verktyg, menar att det medför legitimitet mot marknaden. I tillägg uttrycker många bilhandlare även att man exponerar sig för kritik och bad-will på ett annorlunda sätt, som medför att man är mer utsatt i sociala nätverk, i jämförelse med den traditionella annonskanalen.

Om kritik uppstår riskerar den att spridas som en löpeld på nätet. Det gör att bilhandlaren som väljer det sociala nätverket som kanal har högre krav på sig rörande sina produkter och ett korrekt bemötande mot köparna. Det är inte så lämpligt att ”blåsa” en bilköpare i ett reklamationsärende när bilköparen med ett knapptryck bort kan dela det med 400 kompisar, som i sin tur delar det med 400 till och så vidare. Samma sak gäller omvänt för bilhandlare som gör ett bra jobb med sin försäljning och därmed snabbt kan nå ett gott rykte via nätet och få webben att fungera som kostnadseffektiv marknadsföring. Konsumenterna är sedan länge väl medvetna om att deras ”konsumentmakt” finns via webben. Deras påverkan har i viss mån förstärkts på ett ofördelaktigt sätt, då handel i allmänhet och bilhandel i synnerhet får leva med ett dåligt omdöme från den enskilda bilaffären på nätet, i tid och evighet. Att ”putsa bort” dåliga omdömen är mycket svårt för att inte säga snudd på en omöjlig process som väldigt få småföretagare har tid och kraft till. Detta tillkortakommande i webbkanalen, där ett dåligt omdöme ofta får många "klick" och därmed hålls högt i ranking via sökmotorerna, resulterar ofta i att de hålls vid liv långt efter passerat preskriptionsdatum. Webbkanalerna skapar härmed "digitala tatueringar", med ett orealistiskt tidsperspektiv i relation till den enskilda händelsen.

Bilhandlare, som jag mött under det gångna året, beskriver hur den nya generationen bilköpare kommer till bilhallen från sociala nätverk med en helt annan värderingsacceptans för hur, var och av vem man köper bil. Flera handlare har därför börjat bege sig ut på stan med en lädermapp och en I-Zettle på mobilen, för att möta bilköparna på deras planhalva. Bilhallen blir härmed överflödig. Affären genomförs istället på t ex ett café och transaktioner på hundratusentals kronor görs digitalt varpå bilen levereras direkt på gatan. Man har med andra ord hittat en annan marknad, i en annan kanal som inte söker legitimiteten i den traditionella bilhallen. ”FB-bilhandlarna” beskriver hur FB bygger legitimitet via aktivitet, följare, likes och delningar av bilhandlarens bilar. Man skulle härmed kunna säga att webbkanalen även har fört något gott med sig i relation till det negativa. Handel via nätet har funnits sedan lång tid tillbaka. Det som är nytt här är att man får acceptans för hur en kapitalvara säljs.

Slaget om interaktiviteten står i generation X,Y och Z och den har bara börjat. Ur ett personligt perspektiv tror jag att den kommer fortsätta och etablera sig i alla affärssteg, dvs allt från garantier och finans till service, försäkringar osv. Skälet till att vi tar besluten i tv-soffan för att senare stämma av dem mot verkligheten syns i dessa generationer genom att vi får in nya värderingar på bilhandel rent generellt och värderingar och legitimitet runt köpbeslut rent allmänt.

Eftersom de yngre generationerna hanterar och nyttjar den digitala kommunikationen i så hög grad blir de verktyg som erbjuds i dessa kanaler väsentligt mer avgörande i men mängd sammanhang än för oss som har stål i håret. Jag tänker på digitala verktyg som; likes, följare och kanaler som håller sig till korta snabba "statements", som t ex Twitter. Kittet för dessa kanaler och verktyg bygger i stor utsträckning på relationen mellan avsändare och mottagare, som på detta sätt skapar ett förtroende för budskapet dem däremellan.

Kanske kan man säga att konsensus är att ett internetbesök inför ett bilköp har funnits i flera år (Cars Online 2014). Förändringen ligger i synen på vad som ger legitimitet för bilhandlaren och bilaffären, där det tidigare har legat i varumärket och anläggningen. (Självklart är bilhandeln inte stereotyp och det finns en rad segment som reflekterar olika på olika typer av legitimitet). Vidare uttrycker Cars Onlines rapport att tiden för hur länge bilköparen sitter på bilhandlarens kontor innan avtalet är skrivet på tio år har sjunkit från 60 min till 20 min.

Kan det i en förlängning innebära att vi får se framtida försäljningar och förvärv av åf-anläggningar baserade på antal följare, besökare och likes? I en virtuell värld där bilen är ett fysiskt bihang i en långt mer komplex affär, blir konceptet i affären mer centralt istället för produkten. Vi kanske t o m kommer få se en helt ny typ av bilaffär, där det vi köper inte är en produkt utan en tjänst, ett brukande mellan måndag till fredag från A till B eller kanske bara bil på helgen. Vi kanske köper en uttalad färdsträcka eller ett antal mil per år eller månad.

Redan nu har bilen tagit sig in på nya nyttjandeområden. Ett frö bland flera är den uppåtgående privatleasingen. Vidare ser vi hur bilens bagagerum blivit en "rullande brevlåda", som öppnas och stängs med engångskoder. Om jag inte missminner mig har mathem.se öppnat ett samarbete med Volvos App där bilarna står som brevlåda för Mathems leveranser.

Som en parallell till det som sker i bilbranschen utvecklar idag 48 storbanker i Europa en plattform för det som kallas ”block chains”. Det bygger bland annat på att man digitalt ska kunna härleda en vara eller produkt ända från dess begynnelse. När dessa block chains når konsumentledet försvinner ”kontrollsteget” mellan information på nätet och varans verkliga status. Vi kommer då kunna förbise den egna kontrollen mellan vara och information. Många kanske då opponerar sig och säger att; det skulle aldrig kunna ske i en ”begagnataffär”. Men jo, med konsumentförpackat OBD-data från bilens datorer så skulle vi genast kunna få veta det mesta om hur bilen har brukats, dess historik och status.

Bilen är central som fortskaffningsmedel i västvärlden och just nu i en mycket spännande utvecklingsfas. I allt från att vara vår transportör till olika former av mertjänster. Vad som är väldigt positivt i denna accelererande utveckling är att bilen som element på sikt kommer att vara renare som produkt, med många och fler förnuftiga användningsområden långt utöver att kunna köras fram och tillbaka mellan A och B. Tänk bara tanken att alla 100-åringar på nytt kan ta sig fram med bilens hjälp (i självkörande form) till alla de behov som de kan ha – 100-åringarna blir ju som bekant bara fler och fler.

Spännande fortsättning följer...

Stephan Kinnmark, Sales Manager, AutoConcept

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.