Skip to main content

Automation Region VINNVÄXT-vinnare

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2016 13:23 CET

Future Automation Region, Mälardalens högskolas VINNVÄXT-ansökan, har beviljats tioårig VINNOVA-finansiering. Den första etappen, år 2016-2019, innebär en finansiering om cirka 40 miljoner kronor inklusive regional medfinansiering. Pengarna ska användas för att stärka den svenska industrins konkurrenskraft genom att växla upp Automation Regions arbete med forskning och innovation.

– Automation Region erbjuder en unik plattform där små och medelstora företag kan samverka med stora bolag och akademi. En långsiktig och stabil finansiering bäddar för ökad innovationskraft, bättre affärer och en mer konkurrenskraftig region, säger Håkan Nytorp, regionchef på ABB Process Automation och styrelseordförande i Automation Region.

VINNVÄXT är ett VINNOVA-program där de vinnande initiativen får tio års finansiering för att etablera starka och attraktiva innovationsmiljöer. I sitt beslut skriver VINNOVA bland annat:

Future Automation Region bygger vidare på ett väletablerat klusterinitiativ och bland annat genom en förstärkning av länken till Mälardalens högskola och dess verksamhet bedöms initiativet kunna leda till ett lyft av den befintliga verksamheten samt bidra till viktiga omställningar inom industrin.

Under de senaste åtta åren har Automation Region skapat mötesplatser och utvecklat metoder för att koppla samman små och medelstora företag med stora bolag, akademi och offentlig sektor i industrinära forsknings- och innovationsprojekt. Flera framgångsrika projekt har initierats, bland annat STREAM, Innowatch och CODE. Automation Region samlar idag över 120 engagerade medlemsorganisationer varav nära 100 är automationsföretag av varierande storlek.

– Vi har visat att det finns en struktur och ett starkt engagemang för att utveckla och förbereda automationsbranschen inför framtidens utmaningar. Nu kan vi ytterligare förstärka vårt fokus på branschöverskridande innovationer och nya affärsmöjligheter, säger Karolina Winbo, processledare på Automation Region.

Mälardalens högskola, med ledande forskning inom bland annat inbyggda system och framtidens energi, är värdorganisation för Automation Region och utgör en central resurs för utvecklingen av regionens näringsliv.

– Mälardalens högskola är ett samproducerande lärosäte där relationerna med näringslivet är oerhört viktiga för både forskning och utbildning. Genom Future Automation Region kan vi arbeta närmare och mer strategiskt med framförallt små och medelstora bolag, säger Damir Isovic, akademichef vid Mälardalens högskolas akademi för innovation design och teknik (IDT), samt ledamot i Automation Regions styrelse.

Med utgångspunkt i Automation Regions etablerade nätverk och arbetssätt växlar Future Automation Region upp arbetet inom forskning och innovation. Industrinära FoI-projekt ökar företagens förmåga att ta till sig digitaliseringens möjligheter och förbereder dem samtidig för framtida tekniksprång och utmaningar. Målet med Future Automation Region är att bidra till stärkt konkurrenskraft för hela den svenska industrin.

– Västmanland har en världsledande automationsindustri med kompetens och lösningar som utgör ett starkt stöd för näringslivet i såväl regionen som i övriga landet. Nu finns möjligheter och resurser att med hjälp av automation ta klivet från traditionell industri till framtidens digitaliserade samhälle, säger Minoo Akhtarzand, landshövding i Västmanlands län.

Övriga VINNVÄXT-vinnare i den aktuella utlysningen är Visual Sweden och Urban Magma. Läs mer om finansieringen och de vinnande initiativen i VINNOVAs pressmeddelande.

Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (1)

    Stort gratis! Som tidigare ordförande (och numera hedersmedlem) känns det fantastiskt kul att ni nu får chansen att ta Automation Region till nästa nivå! Lycka till med ett fortsatt mycket bra arbete.
    Bästa hälsningar, Erik Oja

    - Erik Oja - 2016-03-08 14:00 CET

Lägg till kommentar

Kommentera