Media no image

Avantherm drar till skogs – besöker Elmia Wood

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 08:30 CEST

Den 7 juni startar årets upplaga av Elmia Wood söder om Jönköping. Avantherm är på plats för att tillsammans med Norrlandsvagnar berätta hur de med ett fossilfritt alternativ till glykol bidrar till en miljövänligare och tystare arbetsvagn.

Över 500 utställare från hela världen finns på plats när den globala skogsmässan Elmia Wood arrangeras i de småländska skogarna. En av utställarna är Norrlandsvagnar som presenterar företagets nya koncept för en mer miljövänlig arbetsvagn. En viktig beståndsdel är Avantherms fossil- och giftfria värmeöverföringsvätska till vagnarnas uppvärmningssystem.

– Att använda fossilfria råvaror känns särskilt angeläget inom i skogsindustrin. Norrlandsvagnars val av vår förnybara och giftfria värmeöverföringsvätska till bodarnas uppvärmningssystem är en pusselbit. Vi är stolta över att kunna bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Avantherms vd Stefan Dufva.

Avantherms värmeöverföringsvätska ger även andra fördelar jämfört med traditionell fossilbaserad glykol. Den ger en tystare och stabilare drift av värmesystemet, den ger ingen korrosion vilket innebär mindre underhåll och den har en längre livslängd än glykol.

Norrlandsvagnar tillverkar och säljer flyttbara manskaps- och rastvagnar till professionella användare. Företaget vill vara ett föredöme i branschen när det gäller miljö och kvalitet.

– I vår nya vagnserie ser vi över hela tillverkningsprocessen för att bland annat öka återvinningen och göra vagnarna energisnålare. Då passar det perfekt att också använda en fossilfri vätska i värmesystemet, säger Moritz Isaksson, platschef på Norrlandsvagnar.

Avantherm har sedan 2010 utvecklat och testat förnybara produkter som kan ersätta fossila oljor och kemikalier samtidigt som prestandan höjs. Avantherms värmeöverföringsvätskor blev kommersiellt tillgängliga för världsmarknaden i april 2016. I produktportföljen finns också, eller lanseras inom kort, förnybara hydrauloljor, släppoljor och transformatoroljor.

Elmia Wood pågår den 7–10 juni i Vaggeryd, söder om Jönköping. Norrlandsvagnar ställer ut i monter 499 och där kommer även Avantherm att finnas.

För mer information, kontakta:
Stefan Dufva, vd på Avantherm, 0708-889 889, stefan.dufva@avantherm.com
Moritz Isaksson, platschef på Norrlandsvagnar, 072-220 93 88, moritz.isaksson@norrlandsvagnar.se

Läs även:
Förnybar transformatorolja kapar energiförlusterna
Ny kylarvätska för skogsmaskiner minskar klimatpåverkan

Avantherm AB är ett svenskt företag som utvecklar och säljer förnybara, giftfria och högpresterande alternativ till dagens fossila oljor och kemikalier. Genom att erbjuda nästa generations moderna oljor och kemikalier strävar Avantherm efter att bidra till ett fossilfritt och hållbart samhälle. www.avantherm.com

Den 7 juni startar årets upplaga av Elmia Wood söder om Jönköping. Avantherm är på plats för att tillsammans med Norrlandsvagnar berätta hur de med ett fossilfritt alternativ till glykol bidrar till en miljövänligare och tystare arbetsvagn.

Läs vidare »
Va6abuxzblowpfwloody

Avantherm levererar fossilfri värme till Norrlandsvagnar

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 08:30 CEST

Fossilfritt och tystare drift, det fällde avgörandet när vagntillverkaren Norrlandsvagnar valde Avantherms värmeöverföringsvätska till sina nya miljösmartare vagnar. – Det blir allt tydligare att fossilfrihet är en konkurrensfördel, säger Avantherms vd Stefan Dufva.

Sq5w0uldgohpdicehmjr

Avantherm rekryterar ekonomiansvarig

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2017 08:30 CEST

Det svenska biooljeföretaget Avantherm rekryterar Marie Silfverin Söderberg som ny ekonomiansvarig. Hon kommer närmast från det internationella butiksinredningsföretaget ITAB Group.

Media no image

Renewable transformer oil reduces energy loss

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2017 15:36 CEST

The energy losses in the Swedish electrical grid equates to one nuclear reactor. Swedish company Avantherm has developed a solution to minimise some of these losses – a completely renewable transformer oil that outperforms the fossil alternatives on the market.

– Our transformer oil creates new opportunities to reduce energy loss in the electrical grids, thanks to better cooling properties compared to traditional oils, says Avantherm’s CEO, Stefan Dufva.

Avantherms transformer oil has considerably lower viscosity than traditional transformer oils, meaning it is a thinner oil, giving it better cooling properties, which is the key to reducing energy losses in transformers. The losses in the Swedish grid equate to one nuclear reactor, and in the EU the figure reaches around 100 TWh per year.

The renewable oil can be used in existing transformers. But the excellent properties of the oil also enable development of smaller transformers with less materials and a smaller foot-print. Avantherm’s transformer oil is non-toxic and biologically degradable, which decreases environmental impact and provides a safer work environment.

– In my working life, I have been part of efforts to develop several transformer oils. Avantherm’s oil is superior performance-wise to all oils I have been in contact with, and the fact that it is also fossil-free, makes it unique, says Per Wiklund, Chief Technology Officer at Avantherm and chairman of the Swedish committee for standardisation of transformer oils.

Since 2010 Avantherm has developed and tested renewable products that can replace and outperform fossil-based oils and chemicals. Avantherm’s heat transfer fluids became commercially available on the world market in April 2016. Renewable release fluids will be launched shortly, and hydraulic oils are currently in development.


For more information, please contact:
Stefan Dufva, CEO at Avantherm, + 46 (0) 708 889 889, stefan.dufva@avantherm.com
Per Wiklund, CTO at Avantherm, +46 (0) 706 451 075, per.wiklund@avantherm.com

Avantherm AB is a Swedish company which develops and sells renewable, high-performance alternatives to the fossil oils and chemicals currently in use. By offering next-generation high-performance oils and chemicals, Avantherm is playing its part in achieving a fossil-free and sustainable society.www.avantherm.com

The energy losses in the Swedish electrical grid equates to one nuclear reactor. Swedish company Avantherm has developed a solution to minimise some of these losses – a completely renewable transformer oil that outperforms the fossil alternatives on the market.

Läs vidare »
Media no image

Förnybar transformatorolja kapar energiförlusterna

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2017 09:31 CEST

Energiförlusterna i det svenska elnätet motsvarar en kärnkraftsreaktor. Nu har det svenska företaget Avantherm tagit fram en lösning som minskar förlusterna – en helt förnybar transformatorolja som med sin prestanda utmanar de fossila oljorna på marknaden.

– Vår transformatorolja skapar nya möjligheter att minska förlusterna i elnäten, tack vare bättre kylande egenskaper än traditionella oljor. Att den dessutom är helt förnybar gör den ännu smartare när det gäller att minska klimatpåverkan från energisystemet, säger Avantherms VD Stefan Dufva.

Avantherms transformatorolja har betydligt lägre viskositet än traditionella transformatoroljor, det vill säga den är mer lättflytande. Det gör att den kyler bättre, vilket är nyckeln till minskade energiförluster. Förlusterna i svenska transformatorer motsvarar i dag en kärnkraftsreaktor och i hela EU handlar det om uppåt 100 TWh per år.

Den förnybara oljan kan användas i befintliga transformatorer. Men de goda egenskaperna gör det också möjligt att utveckla mindre transformatorer, vilket ger lägre materialåtgång samtidigt som mindre yta behöver tas i anspråk där de placeras. Avantherms transformatorolja är giftfri och biologiskt nedbrytbar vilket minskar miljöpåverkan och ger en säkrare arbetsmiljö.

– Jag har i mitt yrkesliv varit med och utvecklat en rad transformatoroljor. Avantherms olja är prestandamässigt överlägsen alla oljor jag har varit i kontakt med, och att den dessutom är fossilfri gör den unik, säger Per Wiklund, chef för forskning och utveckling på Avantherm och även ordförande för svenska kommittén för standardisering av transformatoroljor.

Avantherm har sedan 2010 utvecklat och testat förnybara produkter som kan ersätta fossila oljor och kemikalier samtidigt som prestandan höjs. Avantherms värmeöverföringsvätskor blev kommersiellt tillgängliga för världsmarknaden i april 2016. Inom kort lanseras förnybara släppoljor och utveckling pågår av hydrauloljor.


För mer information, kontakta:
Stefan Dufva, vd på Avantherm, 0708-889 889, stefan.dufva@avantherm.com
Per Wiklund, CTO på Avantherm, 0706-451 075, per.wiklund@avantherm.com

Avantherm AB är ett svenskt företag som utvecklar och säljer förnybara, giftfria och högpresterande alternativ till dagens fossila oljor och kemikalier. Genom att erbjuda nästa generations moderna oljor och kemikalier strävar Avantherm efter att bidra till ett fossilfritt och hållbart samhälle. www.avantherm.com

Energiförlusterna i det svenska elnätet motsvarar en kärnkraftsreaktor. Nu har det svenska företaget Avantherm tagit fram en lösning som minskar förlusterna – en helt förnybar transformatorolja som med sin prestanda utmanar de fossila oljorna på marknaden.

Läs vidare »
Media no image

Avantherm inleder samarbete med global distributionsgigant

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2017 09:00 CET

Svenska Avantherms förnybara oljor och kemikalier görs nu tillgängliga i norden. Genom ett distributionsavtal med Brenntag, marknadsledaren inom distribution av kemikalier, tas första steget mot en global miljardmarknad.

– Brenntag är en stark och långsiktig partner och ett naturligt val för att nå ut brett med nästa generations fossilfria oljor och kemikalier. Avtalet innebär att våra nordiska grannar inom industrin får tillgång till högpresterande produkter som samtidigt minskar beroendet av fossila råvaror, säger Stefan Dufva, vd på Avantherm.

Brenntag, vars nätverk sträcker sig över 550 distributionspunkter i 74 länder, kommer till en början att distribuera Avantherms värmeöverföringsvätskor i de nordiska länderna. Därefter är ambitionen att successivt utöka portföljen med fler av Avantherms kommande produkter.

­– Brenntag eftersträvar alltid att erbjuda marknaden de prestandamässigt bästa produkterna. Att Avantherms produkter dessutom är fossilfria och giftfria gör samarbetet extra intressant, säger Bob Sjöblom, Nordic Sales & Marketing Director på Brenntag.

Avantherm har sedan 2010 utvecklat nästa generations förnybara produkter som enkelt kan ersätta dagens fossila oljor och kemikalier. Produkterna har dessutom i allmänhet bättre prestanda än de fossila alternativen och ger lägre underhållskostnader. Avantherms värmeöverföringsvätskor blev kommersiellt tillgängliga i april 2016.

– Det pågår en fossilfri revolution i det tysta och vi märker att efterfrågan på hållbara alternativ ökar i hela världen. Det nordiska samarbetet med Brenntag är ett första steg mot en global marknad som är värd närmare 40 miljarder, säger Stefan Dufva.

De grundoljor som används för Avantherms produkter levereras av finländska Neste, världens ledande tillverkare av förnybara oljor baserade på företagets NEXBTL-teknik.

För mer information, kontakta:
Stefan Dufva, vd på Avantherm, 070-888 98 89, stefan.dufva@avantherm.com
Bob Sjöblom, Nordic Sales & Marketing Director, Brenntag, 040-287 385, bob.sjoblom@brenntag-nordic.com


Fakta om Avantherms produkter:

 • Avantherm Kylvätska. Avantherms korrosionsfria kylvätska kan användas i extremt kalla temperaturer med en mycket lång livslängd och kraftigt reducerade slitage- och användarkostnader.
 • Avantherm Värmeöverföringsvätska. Avantherms värmeöverföringsvätskor är speciellt utformade med optimala egenskaper som bärare av värme och kyla. Vätskorna är mycket stabila över ett brett temperaturspann och skonsamma mot den applikation de används i.
 • Avantherm Släppolja. Avantherms släppolja är speciellt designad för att vara effektiv i extremt låga och mycket höga temperaturer. Avantherms släppolja kommer att lanseras under hösten 2017.
 • Samtliga Avantherms produkter är fossilfria och giftfria. Produkterna har även en stark bionedbrytbarhet och bryts ned till 82 procent på 28 dagar. Detta kan jämföras med mineralolja som bryts ner till 15–45 procent under lika lång tid.

Avantherm AB är ett svenskt företag som utvecklar och säljer förnybara, giftfria och högpresterande alternativ till dagens fossila oljor och kemikalier. Genom att erbjuda nästa generations moderna oljor och kemikalier strävar Avantherm efter att bidra till ett fossilfritt och hållbart samhälle. www.avantherm.com

Svenska Avantherms förnybara oljor och kemikalier görs nu tillgängliga i norden. Genom ett distributionsavtal med Brenntag, marknadsledaren inom distribution av kemikalier, tas första steget mot en global miljardmarknad.

Läs vidare »
Media no image

Avantherm partners with global market leader in chemical distribution

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2017 08:59 CET

Swedish company Avantherm’s renewable oils and chemicals are now being made available in the Nordic countries. Through a distribution agreement with Brenntag, world market leader in chemical distribution, Avantherm is taking its first step towards a global market worth billions.

– Brenntag is a strong, long-term partner, and a natural choice to reach out broadly with the next generation of fossil-free oils and chemicals. The agreement means that our Nordic neighbours in the industry sector will gain access to high-performance products, whilst reducing their fossil dependence, says Stefan Dufva, CEO at Avantherm.

Brenntag, whose network extends to over 550 distribution points in 74 countries, will initially distribute Avantherm’s heat transfer fluids in the Nordic countries. The aim is then to gradually expand the portfolio with more of Avantherms future products.

– Brenntag always strives to offer the market the best performing products, in-depth formulation know-how and excellent value added services. The fact that Avantherm’s products are both fossil-free and non-toxic, makes this collaboration particularly interesting, says Bob Sjöblom, Nordic Sales & Marketing Director at Brenntag.

Since 2010, Avantherm has developed the next generation of renewable products that can easily replace today's fossil oils and chemicals. The products also generally perform better than the fossil alternatives, and lower maintenance costs. Avantherm’s heat transfer fluids became commercially available in April, 2016.

– There is a quiet fossil-free revolution currently unfolding, and we are noticing that demand for sustainable options is increasing worldwide. The Nordic collaboration with Brenntag is the first step towards a global market worth nearly 40 billion, says Stefan Dufva.

The raw materials used in Avantherm’s products are supplied by Neste, the world’s leading producer of renewable oils, based on the company’s proprietary NEXBTL technology.


For more information, please contact:
Stefan Dufva, CEO of Avantherm, +46 70 888 98 89, stefan.dufva@avantherm.com
Bob Sjöblom, Nordic Sales & Marketing Director, Brenntag, +46 40 287 385, bob.sjoblom@brenntag-nordic.com


Facts about Avantherm’s Products:

 • Avantherm Coolant. Avantherm’s corrosion-free coolant can be used in extremely cold temperatures with a very long life span, and greatly reduces wear and user costs.
 • Avantherm heat transfer fluid. Avantherm’s heat transfer fluids are specifically designed with optimal heat and cold transfer properties. The fluids are highly stable over a wide temperature range, and gentle on the application in which they are used.
 • Avantherm Release Oil. Avantherm’s release agent is especially designed to be effective in extremely low and very high temperatures. Avantherm’s release agents will be launched in autumn 2017.
 • All Avantherm’s products are fossil-free and non-toxic. The products also have strong biodegradability properties and break down 82 percent in 28 days. In comparison, mineral oil breaks down to 15–45 percent during the same period.
 • Avantherm AB is a Swedish company which develops and sells renewable, high-performance alternatives to the fossil oils and chemicals currently in use. By offering next-generation high-performance oils and chemicals, Avantherm is playing its part in achieving a fossil-free and sustainable society.www.avantherm.com

  Swedish company Avantherm’s renewable oils and chemicals are now being made available in the Nordic countries. Through a distribution agreement with Brenntag, world market leader in chemical distribution, Avantherm is taking its first step towards a global market worth billions.

  Läs vidare »
  Media no image

  Avantherm hjälper Sveaskog bli fossilfria med ny kylvätska

  Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2017 09:00 CET

  Under vintern har Sveaskog testat Avantherms världsunika fossilfria köldmedium i skogsmaskiner och resultatet visar på ökad produktivitet. Att Sveaskog byter köldmedium blir tillsammans med övergången till en större andel HVO-drivmedel ytterligare steg i riktning mot en mer fossilfri maskinpark.

  – Vi har nu utvärderat våra tester med Avantherm och har märkt att produktiviteten har gått upp när maskinerna inte behöver varmköras för att nå acceptabla arbetstemperaturer. Att köldmediet är både gift- och fossilfritt gör det överlägset även när det gäller arbetsmiljö och hållbarhet, säger Torgil Granström, Produktionscontroller på Sveaskog.

  Sveaskog har under tretton månaders tid använt den fossilfria kylarvätskan Avantherm Coolant i en skotare och en skördare för att se hur den står sig mot traditionell propylenglykol. Trots temperaturer på neråt minus trettio grader har det inte varit några problem med kalla arbetshytter i skogsmaskinerna.

  – Vårt köldmedium har funnits på marknaden i snart ett år, och det har varit otroligt spännande att se resultaten under den här första vintern. Sveaskogs tester visar att vår förnybara kylvätska fungerar precis så bra som labbresultaten tidigare visat, säger Avantherms vd Stefan Dufva.

  Sedan tidigare körs nästan hela Sveaskogs maskinpark på biodrivmedlet HVO. När man nu även kan byta ut fossilbaserad glykol tas ytterligare ett stort steg mot ett fossilfritt skogsbruk.

  – Nu när testerna har fallit väl ut vill vi försöka fasa in nya maskiner som använder Avantherms fossilfria kylarvätska och fortsätta arbetet mot ett fossilfritt skogsbruk, säger Torgil Granström.

  Avantherm har sedan 2010 utvecklat och testat förnybara produkter som kan ersätta fossila oljor och kemikalier samtidigt som prestandan höjs. Avantherms värmeöverföringsvätskor blev kommersiellt tillgängliga för världsmarknaden i april 2016. Inom kort lanseras förnybara släppoljor, transformatoroljor och utveckling pågår av hydrauloljor.

  Om testprojektet
  Sveaskogs tester i vinterkyla har varit en förlängning av ett forskningsprojekt som bedrivits av Avantherm i samarbete med Sveaskog, Kungliga Tekniska Högskolan, forskningsinstitutet Skogforsk, SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SMP – Svensk Maskinprovning och det tyska forskningsinstitutet ZAE Bayern.

  För mer information, kontakta:
  Stefan Dufva, vd på Avantherm, 0708-889 889, stefan.dufva@avantherm.com
  Torgil Granström, produktionscontroller på Sveaskog, 070-322 00 12, torgil.granstrom@sveaskog.se

  Avantherm AB är ett svenskt företag som utvecklar och säljer förnybara, giftfria och högpresterande alternativ till dagens fossila oljor och kemikalier. Genom att erbjuda nästa generations moderna oljor och kemikalier strävar Avantherm efter att bidra till ett fossilfritt och hållbart samhälle. www.avantherm.com

  Under vintern har Sveaskog testat Avantherms världsunika fossilfria köldmedium i skogsmaskiner och resultatet visar på ökad produktivitet. Att Sveaskog byter köldmedium blir tillsammans med övergången till en större andel HVO-drivmedel ytterligare steg i riktning mot en mer fossilfri maskinpark.

  Läs vidare »
  Media no image

  Ny kylarvätska för skogsmaskiner minskar klimatpåverkan

  Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2016 08:30 CET

  Fossilfri kylarvätska från svenska biooljeföretaget Avantherm ger minskade klimatutsläpp, lägre kostnader och bättre arbetsmiljö i skogsindustrin. Det visar slutrapporten från ett forskningsprojekt som Avantherm genomfört i samarbete med Sveaskog, KTH och fyra forskningsinstitut.

  – Testerna i verklig miljö bekräftar att vår kylarvätska har precis så goda prestanda som labbresultaten visat. Det är ett tydligt kvitto på att fossilfria produkter står sig starkt i konkurrensen, säger Avantherms vd Stefan Dufva.

  Forskningsprojektet har undersökt var hur väl den fossilfria kylarvätskan Avantherm Coolant står sig mot vanlig propylenglykol i två olika skogsmaskiner. Under åtta månader har köldmediet använts i en Komatsu Harvester och en Komatsu Forwarder.

  Slutsatsen är att Avantherm Coolant har lika bra värmeöverföringsegenskaper som traditionell kylarvätska. Dessutom noterades flera positiva egenskaper:

  • Mindre klimatpåverkan. Förutom att Avantherms kylarvätska är fossilfri är den mer lättflytande vid kalla temperaturer. Det ger minskade problem vid kallstart och snabbare uppvärmning av motorn, vilket kan leda till lägre bränsleförbrukning.
  • Bättre arbetsmiljö. När motorn värms snabbare blir även kupén uppvärmd snabbare. Dessutom är kylarvätskan helt giftfri.
  • Lägre underhållskostnader och längre livslängd för skogsmaskinerna, eftersom problem med korrosion upphör.

  – Att hitta bra oljor och vätskor är otroligt viktigt för oss och nu har vi fått möjlighet att prova ett köldmedium som både är bättre för miljön och för våra medarbetare. Dessutom ökar produktiviteten när maskinerna fungerar bättre och man slipper iskalla hytter innan maskinerna är varmkörda, säger Torgil Granström, produktionscontroller på Sveaskog.

  Avantherm har sedan 2010 utvecklat och testat förnybara, högpresterande alternativ till dagens fossila oljor och kemikalier. De första produkterna blev kommersiellt tillgängliga för världsmarknaden i april 2016.


  Om forskningsprojektet
  Avantherm initierade forskningsprojektet som genomfördes i samarbete med Sveaskog, Kungliga Tekniska Högskolan, forskningsinstitutet Skogforsk, SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SMP – Svensk Maskinprovning och det tyska forskningsinstitutet ZAE Bayern. Statliga Vinnova var delfinansiär.

  Läs hela rapporten här.

  För mer information, kontakta:
  Stefan Dufva, vd på Avantherm, 0708-889 889, stefan.dufva@avantherm.com
  Torgil Granström, produktionscontroller på Sveaskog, 0911-784 17, torgil.granstrom@sveaskog.se

  Avantherm AB är ett svenskt företag som utvecklar och säljer förnybara, giftfria och högpresterande alternativ till dagens fossila oljor och kemikalier. Genom att erbjuda nästa generations moderna oljor och kemikalier strävar Avantherm efter att bidra till ett fossilfritt och hållbart samhälle. www.avantherm.com

  Fossilfri kylarvätska från svenska biooljeföretaget Avantherm ger minskade klimatutsläpp, lägre kostnader och bättre arbetsmiljö i skogsindustrin. Det visar slutrapporten från ett forskningsprojekt som Avantherm genomfört i samarbete med Sveaskog, KTH och fyra forskningsinstitut.

  Läs vidare »
  Media no image

  Kent Andersson Åkeri väljer klimatsmart HVO från Avantherm

  Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2016 08:30 CET

  Kent Andersson Åkeri tar nästa steg i sitt miljöarbete och börjar köra sina lastbilar på förnybara drivmedel. Genom att byta ut fossil diesel till den förnybara dieseln Avantherm HVO100 beräknas utsläppen av växthusgaser minska med 1 000 ton per år.

  – Vi är glada att kunna hjälpa Kent Andersson Åkeri minska sin klimatpåverkan. De har haft ett gediget miljöarbete under många år och visar att de vill vara ledande i utvecklingen mot ett fossilfritt och hållbart samhälle, säger Avantherms vd Stefan Dufva.

  HVO, hydrerad vegetabilisk olja, fortsätter att växa som det största förnybara drivmedlet i Sverige. De stora lastbilstillverkarna har godkänt användning av ren HVO i sina nyare motorer och nyligen meddelade Mercedes att de även godkänner bränslet i sina äldre lastbilar.

  Kent Andersson Åkeri har sin bas i Järfälla men erbjuder transporter inom hela Sverige, med ett 40-tal lastbilar. Företaget har ett aktivt miljöarbete och är miljödiplomerade sedan 2005. Företaget drivs av grundaren Kent Andersson tillsammans med sonen Fredrik Andersson.

  – Miljöarbetet har alltid varit högt prioriterat för oss och utsläppen från de drivmedel vi använder har varit vår största utmaning. Med HVO blir övergången till förnybart betydligt enklare och som transportföretag känns det väldigt bra att kunna minska vår klimatpåverkan kraftigt, säger Fredrik Andersson, vd på Kent Andersson Åkeri.

  Avantherm HVO100 har samma kemiska egenskaper som fossil diesel men framställs från vegetabiliska och animaliska oljor och fetter. Därmed minskar utsläppen av växthusgaser med 85–90 procent jämfört med vanlig diesel.

  Förutom HVO erbjuder Avantherm även förnybara, högpresterande alternativ till fossila oljor och kemikalier. Avantherm har sedan 2010 utvecklat och testat ett flertal produkter. Förnybara värmeöverföringsmedier blev kommersiellt tillgängliga för världsmarknaden i april 2016 och ytterligare produkter följer under 2017.


  För mer information, kontakta:
  Stefan Dufva, vd på Avantherm, 0708-889 889, stefan.dufva@avantherm.com
  Fredrik Andersson, vd på Kent Andersson Åkeri, 070-719 60 62, fredrik@ka-akeri.se

  Avantherm AB är ett svenskt företag som utvecklar och säljer förnybara, giftfria och högpresterande alternativ till dagens fossila oljor och kemikalier. Genom att erbjuda nästa generations moderna oljor och kemikalier strävar Avantherm efter att bidra till ett fossilfritt och hållbart samhälle. www.avantherm.com

  Kent Andersson Åkeri tar nästa steg i sitt miljöarbete och börjar köra sina lastbilar på förnybara drivmedel. Genom att byta ut fossil diesel till den förnybara dieseln Avantherm HVO100 beräknas utsläppen av växthusgaser minska med 1 000 ton per år.

  Läs vidare »

  Bilder & Videor 5 bilder

  Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Chief Executive Officer
  • stefan.dufva@avantherm.com
  • +46 (0)708 889 889

  Om Avantherm AB

  Avantherm AB är ett svenskt företag som utvecklar och säljer förnybara, giftfria och högpresterande alternativ till dagens fossila oljor och kemikalier. Genom att erbjuda nästa generations moderna oljor och kemikalier strävar Avantherm efter att bidra till ett fossilfritt och hållbart samhälle. www.avantherm.com

  Adress

  • Avantherm AB
  • P.O Box 1132
  • 131 26 Nacka Strand

  Länkar