Unified Commerce Alliance Makes Its Mark in Retail Sector

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2019 15:12 CET

UCA digital omnichannel teams join National Retail Federation (NRF) event

Alexander van Riesen blir Innovation Director när Avensia sjösätter idé- och innovationsinitiativet Avensia i2

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2018 08:30 CET

Avensia, branschledare inom lösningar för digital handel, meddelade idag att Alexander van Riesen har utsetts till företagets Innovation Director. Alexander kommer att driva det nystartade idé- och innovationsinitiativet Avensia i2.

Polarn O. Pyret live med ny e-handel!

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 09:03 CET

Stort fokus har lagts på den mobila köpupplevelsen, med enkel navigering och snabb sidladdning. Avensia har ansvarat för teknisk implementering och har även bidragit i det strategiska arbetet med att framtidssäkra lösningen tillsammans med moderbolaget Retail and Brands (RNB) och Polarn O. Pyret. Sajten är en modern omnikanal-lösning som ger en sömlös upplevelse i alla kanaler.

Avensia and Riversand Join Forces to Help Companies Create Insights from Data and Increase Sales

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2018 14:00 CET

Strategic partnership is formed as Master Data Management grows in importance to create a customer experience based on insights.

Avensia AB - Delårsrapport Q3

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 15:19 CEST

Nyckeltal juli-september 2018

Nettoomsättning 53,6 (36,1) MSEK

Rörelsemarginal 5,3 (neg) %

Rörelseresultat 2,9 (-0,5) MSEK

Kassaflöde 3,3 (0,0) MSEK

Resultat efter skatt 1,6 (-0,6) MSEK

Resultat per aktie 0,05 (-0,02) SEK


Nyckeltal januari-september 2018

Nettoomsättning 171,7 (115,3) MSEK

Rörelsemarginal 8,1 (4,8) %

Rörelseresultat 14,0 (5,5) MSEK

Kassaflöde 1,2 (3,0) MSEK

Resultat efter skatt 9,7 (3,8) MSEK

Resultat per aktie 0,27 (0,11) SEK

 • Avensias tillväxt fortsatte även under tredje kvartalet. Omsättningen ökade med 48 % jämfört med föregående år till 53,6 MSEK (36,1). För årets första nio månader var omsättningen 171,7 MSEK (115,3) vilket innebär en ökning med 49 %.
 • Rörelseresultatet i kvartal tre uppgick till 2,9 MSEK (-0,5) vilket gav en rörelsemarginal på 5,3 % (neg). Resultatet är fortfarande påverkat av kostnader för inskolning och utbildning av nyrekryterad personal för att möjliggöra fortsatt tillväxt samt av ökade investeringar i produktutveckling. För januari-september ökade rörelseresultatet till 14,0 MSEK (5,5) vilket innebar en rörelsemarginal på 8,1 % (4,8 %).
 • Kassaflödet för kvartalet blev 3,3 MSEK (0,0). Kassan uppgick vid kvartalets slut till 15,4 MSEK och tillgänglig likviditet var 25,4 MSEK.

VD:s kommentarer

 • Avensias satsning framåt på tillväxt och mot att bli en strategisk affärspartner inom digital handel fortsätter med oförminskad hastighet vilket ställer krav på kontinuerlig utveckling av organisation och ledarskap. Den 30 augusti sjösattes en ny ledningsstruktur bestående av en strategisk ledningsgrupp med syfte att styra den långsiktiga utvecklingen av bolaget och en operationell ledningsgrupp med uppgift att driva och vidareutveckla den dagliga verk-samheten. I och med denna förändring av strukturen och den grupp av målinriktade, drivna och engagerade ledare som nu är på plats, har vi den kompetens och den organisation som kan ta Avensia in i framtiden.
 • Under kvartalet ökade antalet medarbetare till 183 (från 165), andelen kvinnor ökade till 23 % (chefer 29 %) och rekryteringen är fortsatt framgångsrik. Personal med expertkompetens och erfarenhet är en nyckelförutsättning för Avensias fortsatta framgång och tillväxt vilket betyder att investeringarna i inskolning och utbildning kommer att fortsätta.
 • Vår ökade satsning på produktutveckling börjar visa resultat. Under kvartalet färdigställdes en ny, förbättrad version av Avensias ramverk SCOPE med ytterligare avancerad funktionalitet och samtidigt lanserades en ny, avsevärt förbättrad version av Avensia Storefront, vårt globala produkterbjudande som möjliggör enhetlig och synkroniserad handel i många olika kanaler, s.k. Unified Commerce. Under kvartalet lanserades också en färdigpaketerad produkt-informationslösning för byggbranschen i Sverige och Norge.
 • Avensia prisades vid Microsofts årliga partnerevenemang i september i kategorin ”Årets Partner-till-Partner” för vårt arbete med ”Unified Commerce Alliance”, en sammanslutning av Microsoft, Episerver, InRiver och Avensia med syfte att utveckla och implementera Unified Commerce-lösningar för kunder över hela världen. Motiveringen från Microsoft löd: ”UCA är med sin helt molnbaserade lösning en gamechanger inom digital transformation inom retail och har under året fått ett globalt genomslag som inget annat partnersamarbete fått tidigare i Microsofts historia”. Microsoft meddelade samtidigt att Avensia som ISV haft högst s.k. “co-sell value” av alla Microsofts strategiska partners i Västeuropa.
 • Efterfrågan på våra produkter och tjänster är fortsatt god. Under kvartalet har Avensia fått nya uppdrag från kunder i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Schweiz, Australien och USA. Avensia Storefront-licenser såldes till nya kunder i Sverige, Norge, Storbritannien, Kanada och USA. Under kvartalet nylanserades bl a www.lekolar.se, en innovativ e-handelssite.

Denna information är sådan information som Avensia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2018 kl 13:00 CET.

För mer information, kontakta:

Niklas Johnsson, VD Avensia, +46 73-5505003 eller e-post niklas.johnsson@avensia.com

Per Wargéus, Styrelseordförande Avensia, +46 70-7318908 eller e-post per.wargeus@avensia.com

Avensia är ett ledande företag inom digital handel som hjälper B2C och B2B-kunder att bliframgångsrika. Vårt mål är att ge maximalt värde till våra kunder; att leverera innovativa och banbrytande digitala lösningar och genom att vara en långsiktig partner. Med en kombination av strategisk rådgivning och prisbelönta e-handelslösningar ger vi våra kunder förutsättningarna för att bli bäst. På den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Avensia Storefront. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Helsingborg, Köpenhamn, Oslo, Chicago och Cebu. Avensia AB är noterat på First North Premier under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.com.

Avensias tillväxt fortsatte även under tredje kvartalet. Omsättningen ökade med 48 % jämfört med föregående år till 53,6 MSEK (36,1). För årets första nio månader var omsättningen 171,7 MSEK (115,3) vilket innebär en ökning med 49 %.

Läs vidare »

Ny release av Avensia Storefront möjliggör förbättrade kundupplevelser och enhetlig handel i alla kanaler - Unified Commerce

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 08:00 CEST

Avensia Storefront, den ledande digitala handelslösningen för Microsoft Dynamics, hjälper aktörer inom detaljhandeln att uppnå en konsekvent och enhetlig struktur för handeln i alla kanaler, genom att skapa förutsättningar för integrerad, konsekvent affärslogik och data i realtid. Den nya versionen av Avensia Storefront baseras på integration med Episerver Personalization och InRiver PIM.

Avensia och Unified Commerce Alliance (UCA) vinner Microsofts partnerpris

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2018 08:30 CEST

Förra veckan fick Avensia, som är en del av Unified Commerce Alliance (UCA), Microsofts Partner-to-Partner-pris, på den årliga partnerkonferensen i Sverige. Samtidigt offentliggjordes att Avensia var den ISV (Independent Software Vendor) som hade genererat det största värdet på gemensamma affärer tillsammans med Microsoft, av alla strategiska partners i västra Europa.

Ny ledningsstruktur och nya ledningsgruppsmedlemmar i Avensia

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 15:00 CEST

Avensia utvecklar sin ledningsstruktur för att ytterligare stärka positionen som branschledande expertbolag inom digital handel, och för att reflektera förändringen till ett mycket större företag än tidigare.

Niklas Johnsson utses till ny VD för Avensia AB

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2018 13:41 CEST

Styrelsen i Avensia har utsett Niklas Johnsson till ny VD. Niklas tillträder senast den andra april 2018 och ersätter Robin Gustafsson som efter sju framgångsrika år har begärt att få lämna sin position.

​Stenströms öppnar e-flaggskeppsbutik

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2018 07:30 CET

Stenströms, en av Europas äldsta och mest anrika skjorttillverkare, har genomgått en stor digital transformation. Från att under hösten lansera e-handel för B2B-kunder har Stenströms nu tagit steget hela vägen ut i konsumentledet med B2C e-handel.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • Finansiell och börsrelaterad information
 • nifiklrjaski.jpvohbbnsebsozdn@nkavlnenqwsitza.ddcohqmov
 • +46-73-550 50 03

 • Presskontakt
 • Marketing Director
 • Marknadsföring och PR
 • cefmcilflijza.vkgryjanceatozh@pyaveieneisiaia.ykcohom yu
 • +46 (0)762 55 11 16

Om Avensia AB

Nordens ledande e-handelsleverantör

Avensia AB (publ) är Nordens ledande expertföretag inom e-handel. Vi levererar kompletta omnichannel-lösningar till företag med höga ambitioner och krav på sin verksamhet. Med erfarenhet från 100-tals stora e-handelsprojekt hjälper vi inte bara våra kunder med implementation av system utan även rådgivning och affärsutveckling.
Sedan starten 1998 har vi målmedvetet byggt upp en spetskompetens i världsklass inom e-handelsområdet. Vår styrka ligger i att konvertera besökare till köpare med hjälp av en design som leder användarna från start till mål. Detta gör vi genom att implementera marknadsledande .NET-teknik inom e-handel, CMS, produktinformationshantering och personalisering.
Våra kunder är Europabaserade och verksamma inom både B2C och B2B, i alla branscher från sport och mode till tillverkningsindustri. Vi har drygt 100 e-handelsexperter på våra kontor i Lund, Helsingborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Cebu.

Adress

 • Avensia AB
 • Gasverksgatan 1
 • 222 29 Lund
 • Sweden

Länkar