Skip to main content

Taggar

e-handelslösningar

Delårsrapport Q4 2018 och bokslutskommuniké

Avensias tillväxt fortsatte även under fjärde kvartalet. Omsättningen ökade med 48 % jämfört med föregående år till 78,3 MSEK (52,8). För helåret 2018 växte omsättningen till 250,0 MSEK (168,1) vilket innebär en ökning med 49 %.

Product Sheet

Product Sheet

Dokument   •   2015-03-16 14:00 CET