Skip to main content

Taggar

 • Kommunstyrelsens ordförande
 • Övergripande frågor.
 • oolars.isakucssoyrnywbn@fiavesta.se
 • 0226-64 50 05
 • 0708-64 50 05

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • mediekontakter, information och kommunikation.
 • erica.hallgren@avesta.se
 • 0226-64 53 50
Erica tillhör Tillväxt Avesta och är kontaktperson för press- och mediafrågor.

 • Kommundirektör
 • Ledning av kommunen, förvaltningschefernas chef.
 • walaeodrandesdrswc.fqvribergyw@adcveajlsbbjhhtjkstppa.vvlwse
 • 0226-64 50 02
Anders är kommundirektör, samt leder Tillväxt Avesta arbete (näringslivsenheten).

 • Förvaltningschef, Omsorgsförvaltningen
 • vård, hälsa, omsorg, stöd, försörjningsstöd, familjestöd, ensamkommande flyktingbarn
 • cariaqbzxgynifna.jwazbexrxwwohswwsluqsusanssnoonvo@avecvstwca.se
 • 0226-64 53 11
Carina är förvaltningschef för Omsorgsförvaltningen.

 • Förvaltningchef, Bildningsförvaltningen
 • Skolfrågor, turism, bibliotek, vuxenutbildning, integration, arbetsmarknad, skateparken Palatset, Qlturhuset, barnomsorg, skolskjutsar
 • fruledylkqriahk.juthwwhpman@avesta.se
 • 0226-64 52 00
Björn är förvaltningschef för Bildningförvaltningen.