Skip to main content

Erica Hallgren

Presskontakt - mediekontakter, information och kommunikation.

Presskontakt Kontaktperson

  • ogreerlhruica.njwwkhpdezfuzbhabcllgren@avestdqa.se
  • 0226-64 53 50

Erica tillhör Tillväxt Avesta och är kontaktperson för press- och mediafrågor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera