Media no image

Mobilen en stor miljöbov - genererar 86 kg avfall vid tillverkning

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2017 09:30 CEST

Vid det här laget har vi vant oss vid att det varje år kommer nya mobiltelefonmodeller. Det har medfört att vi idag byter mobil mycket oftare än mobilens hållbarhet kräver. För att producera en enda mobiltelefon genereras 86 kilo avfall, visar en Avfall Sverige-undersökning. Men genom att använda den längre och sälja den vidare kan du göra både plånboken och miljön en stor tjänst.

Elektronikprodukter ger definitivt det största fotavtrycket när det kommer till avfall. Dessa produkter förbrukar både mycket material under tillverkningen som metaller, kemikalier, vatten men också bränsle och el jämfört med många andra produkter. Det krävs även långa transporter och mycket förpackningar. För att producera en enda mobiltelefon genereras i snitt 86 kilo avfall.

–Vi vill slå ett slag för att behålla telefonen längre, kanske uppgradera och laga den. När man sedan är färdig med den, ska man sälja den vidare. Både miljön och plånboken tjänar på att handla på second hand, oavsett vilka produkter det gäller, säger Anna-Carin Gripwall som är kommunikationschef på Avfall Sverige.

Mobiltelefoner har blivit något av en snabbrörlig konsumentvara och det finns många som byter mobil varje år. Varje gång nya mobiler lanseras är det många som passar på att sälja sin gamla telefon i samband med att de byter upp sig, och de personerna kan göra sig en rejäl hacka. Intresset för begagnatmarknaden växer för mobiltelefoner.

Läs mer i Avfall Sveriges rapport 2015:22 Produkters totala avfall

För mer information kontakta

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.

Vid det här laget har vi vant oss vid att det varje år kommer nya mobiltelefonmodeller. Det har medfört att vi idag byter mobil mycket oftare än mobilens hållbarhet kräver. För att producera en enda mobiltelefon genereras 86 kilo avfall, visar en Avfall Sverige-undersökning. Men genom att använda den längre och sälja den vidare kan du göra både plånboken och miljön en stor tjänst.

Läs vidare »
Ekcemm6h8at0ongxjejz

De är landets bästa avfallskommuner

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 15:30 CEST

Nu kan Avfall Sverige presentera statistik över hushållsavfallet i Sverige både på riksnivå och lokal nivå. Statistiken på riksnivå visar att mängden hushållsavfall har minskat. Tack vare att vi samlar in statistik på läns- och kommunnivå kan vi också utse landets bästa avfallskommuner.

Media no image

Producenterna måste ta sitt ansvar för att få giftfria och resurseffektiva kretslopp

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2017 08:00 CEST

Sverige har kommit långt i arbetet med att sluta kretsloppen. Restprodukter och avfall tas tillvara för att ges nytt värde som energi eller i tillverkning av nya material. Men ju mer vi tar tillvara, desto viktigare blir det att se till att farliga ämnen fasas ur kretsloppet. För att nå en cirkulär ekonomi måste producenterna ta ett större ansvar och se till att deras produkter kan återvinnas. Detta framkommer i en ny rapport från Avfall Sverige i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet.

Giftfria och resurseffektiva kretslopp är ett av målen med cirkulär ekonomi. Det innebär att materialåtervinningen måste öka utan att det medför risker för miljön och för människors hälsa på grund av spridning och exponering av farliga kemikalier. Men det finns flera utmaningar.

Rapporten har studerat ett antal kemikalier i varor för att se vad som slutligen händer med kemikalierna när varorna når avfallsledet. Studien visar att spårbarhet av kemikalier i produkter som blir sekundära råvaror och återvinns till nya produkter skulle kunna bidra till att rätt sak hamnar på rätt plats i avfallshanteringen. Produkter som bör hanteras separat på grund av sitt kemikalieinnehåll kommer då inte att blandas med annat avfall.

– Det finns krav på innehållsförteckning över osten, men inte på plasten som förpackar den. Detsamma gäller för kosmetika; hudkrämens innehåll ska redogöras, men förpackningens kemikalieinnehåll behöver inte redovisas, säger Britta Moutakis som är Avfall Sveriges rådgivare för farligt avfall.

Producenternas ansvar är mycket stort. Kemikalielagstiftningen begränsar bara ett litet antal kemikalier med farliga egenskaper så det är upp till tillverkarna att tillämpa substitutionsprincipen, det vill säga byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga, i sina produkter. Om tillverkarna dessutom säkerställer att reparation och återvinning av deras produkter kan ske på ett enkelt sätt, så skulle ett giftfritt och resurseffektivt samhälle vara inom räckhåll.

Utmaningen med alla de produkter som redan finns i samhället idag kvarstår dock. Det gäller produkter med lång livstid och som kommer till avfallsledet många årtionden efter att de tillverkades. Dessa produkter var vid sin tillverkning ofta ”giftfria”, men kan innehålla kemikalier som vi idag vill fasa ut ur materialkretsloppen.

– Vi vill öka materialåtervinningen. För att kunna göra det måste producenterna säkerställa att deras produkter kan återvinnas. Vår uppmaning är att högre krav måste ställas på producenterna vad gäller kemikalier och möjlighet att reparera och återvinna deras produkter, säger Britta Moutakis.

För mer information kontakta

Britta Moutakis, rådgivare farligt avfall, Avfall Sverige, 0703-58 66 14, britta.moutakis@avfallsverige.se

Jakob Sahlén, rådgivare energiåtervinning, Avfall Sverige, 0705-08 66 17, 
jakob.sahlen@avfallsverige.se

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.

Sverige har kommit långt i arbetet med att sluta kretsloppen där restprodukter och avfall tas tillvara. Men ju mer vi tar tillvara, desto viktigare blir det att se till att farliga ämnen fasas ur kretsloppet. Producenterna måste ta ett större ansvar för att deras produkter ska kunna återvinnas. Detta framkommer i en ny rapport från Avfall Sverige i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet.

Läs vidare »
Media no image

Ny forskning: Återbruk av kläder sänker miljöpåverkan med upp till 50 procent

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2017 14:30 CEST

Nu drar Stockholms modevecka igång och i samband med det presenterar Avfall Sverige och Tradera, i samarbete med doktor Bahareh Zamani, ny forskning som visar hur återbruk av kläder minskar miljöpåverkan med upp till 50 procent. Tradera Trend finns på plats och visar sin andra kollektion bestående av utvalda second hand-plagg som tolkar höstens trender. Bakom kollektionen står modeprofilerna Lisa Corneliusson och Emma Elwin som är redaktörer för Tradera Trend.

Bahareh Zamanis forskning visar tydligt att modeindustrin har enorm påverkan på miljön. Hela 70 procent av ett plaggs totala klimatpåverkan ligger i just produktionsfasen som har en intensiv energi- och vattenåtgång och där det dessutom används mycket kemikalier.

– Genom att köpa ett par jeans på second hand istället för ett par nya sparar man – förutom pengar – 4 600 liter vatten. Så mycket vatten går det nämligen åt för att tillverka ett par jeans, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

Den enskilt största insatsen vi människor kan göra för miljön är att handla mer second hand istället för nytt och använda kläderna längre än vad vi gör idag. Idag används plaggen kortare tid än vad materialets faktiska livslängd klarar och därmed ökar plaggets miljöpåverkan. Nästan en av tre svenskar (27 procent) är mer benägna att handla second hand idag jämfört med för tre år sedan. Det är framförallt den yngre generationen och speciellt kvinnor som driver upp siffrorna.*

- Om vi lyckas återbruka 40 procent av vår årliga textilkonsumtion istället för att slänga den, så skulle det innebära hela 50 procent lägre vattenpåverkan och upp till 45 procent lägre koldioxidavtryck i vår miljö, säger doktor Bahareh Zamani.

Tradera visar sin andra second hand-kollektion på Stockholm Fashion Week

Syftet med Tradera Trend är att visa hur bra det går att tolka aktuella trender med second hand-plagg, vilket ju inte bara är inspirerande och budgetvänligt, utan också bättre för miljön. I förlängningen är budskapet att man inte behöver köpa nytt för att följa trender. Leta i garderoben – eller köp second hand.

Höstens nyckelplagg från Tradera Trend avspeglar fem trender som syns i modebilden i höst: manchester, blommigt, double denim, silver/space och rött.

- Varje dag byter drygt 4 400 secondhand-plagg garderob på Tradera och försäljningen har ökat med 34 procent på två år, vilket är glädjande, men vi är inte nöjda. Vi kommer satsa ännu mer på att få fler att återbruka sina kläder, säger Sofia Hagelin, presschef Tradera.

*Siffrorna är hämtade ur Tradera och Avfall Sveriges hållbarhetsundersökning från juni 2017 där svenskarna relation till second hand undersöktes.

För mer information kontakta:

Bahareh Zamani, 076 - 560 18 17, bz@technologyoffashion.se

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se
Lisa Corneliusson, 073 - 652 77 87, lisa.corneliusson@gmail.com
Sofia Hagelin, PR-ansvarig Tradera, 070-887 76 95, shagelin@paypal.com

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.

Nu drar Stockholms modevecka igång och i samband med det presenterar Avfall Sverige och Tradera, i samarbete med doktor Bahareh Zamani, ny forskning som visar hur återbruk av kläder minskar miljöpåverkan med upp till 50 procent. Tradera Trend finns på plats och visar sin andra kollektion bestående av utvalda second hand-plagg som tolkar höstens trender.

Läs vidare »
Tcsi0i3xln8mwrvvisdg

Fler kvinnor handlar hållbart – men männen halkar efter

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2017 09:00 CEST

Nästan en av tre svenskar, 27 procent, är mer benägna att handla begagnat mode idag jämfört med för tre år sedan. Det är framförallt den yngre generationen och speciellt kvinnor som driver upp siffrorna. Siffrorna kommer från Tradera och Avfall Sveriges hållbarhetsundersökning, där svenskarnas relation till att handla second hand presenteras.

Hkvyk4tnj3roye7hppgc

72 procent av svenskarna köper kläder som de egentligen inte behöver

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2017 09:15 CEST

Den genomsnittlige svensken köper 12,5 kg nya plagg per år men bara 0,9 kg second hand. 72 procent av svenskarna säger att de fortfarande köper kläder och skor som de egentligen inte behöver, och hela 14% av svenskarna slänger fortfarande kläder och skor i soporna. Siffrorna kommer från Tradera och Avfall Sveriges hållbarhetsundersökning, där svenskarnas relation till second hand presenteras.

Ygptmpndylscg0u6sj9j

Samarbete krävs för en av vår tids stora miljöutmaningar

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 08:49 CEST

”Mängden plast i vårt avfall måste minska och vi måste använda den plast vi har mer resurseffektivt”. Det skriver en rad skribenter i en debattartikel i Aktuell hållbarhet 3 juli. De lyfter en rad bra förslag. Men vi saknar några, som skulle göra det möjligt att på allvar ta sig an plastfrågan ur ett cirkulärt perspektiv.

Media no image

Seminarium i Almedalen: Avfallspolitiken nu och i framtiden

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 15:30 CEST

Tid & plats: Tisdag 4 juli kl.10:15-11:15, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal D 22

Inom svensk avfallshantering pågår en ständig utveckling som påverkar och påverkas av EU och den globala utvecklingen. Hur kommer avfallspolitiken att utvecklas och vilka frågor bör prioriteras framöver? Stora förändringar är på gång vad gäller olika avfallsmål och hur ansvarsfördelningen för olika delar av avfallshanteringen ska se ut och inom EU håller det avfallspolitiska ramverket på att revideras. Välkomna till en diskussion om framtidens avfallspolitik.

Medverkande:

Claes Thunblad, Ordförande, Avfall Sverige
Weine Wiqvist, VD, Avfall Sverige
Gunnar Caperius, Sakkunnig, Centerpartiet
Jens Holm, Riksdagsledamot, Vänsterpartiet
Johan Hultberg, Riksdagsledamot, Moderaterna
Sara Karlsson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Martin Kinnunen, Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna
Lars Axel Nordell, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna
Emma Nohren, Riksdagsledamot, Miljöpartiet
Lars Tysklind, Riksdagsledamot, Liberalerna

Tid: tisdag 4 juli, 10.15-11.15. Avslutas med lunchmacka

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal D22

För mer information kontakta

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.

Inom svensk avfallshantering pågår en ständig utveckling som påverkar och påverkas av EU och den globala utvecklingen. Stora förändringar är på gång vad gäller olika avfallsmål och hur ansvarsfördelningen för olika delar av avfallshanteringen ska se ut och inom EU håller det avfallspolitiska ramverket på att revideras. Välkommen till en diskussion om framtidens avfallspolitik!

Läs vidare »
Hakr5gr1pyjspwwuyqjr

Det lokala kretsloppet – cirkulär ekonomi i praktiken

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2017 13:06 CEST

Det lokala kretsloppet är exempel på cirkulär ekonomi i praktiken. Det handlar om att hushålla med resurser; att återanvända och återvinna det avfall som inte går att förebygga, att ta tillvara energin i allt material och att minimera de rester som blir över. Välkommen till ett Almedals-seminarium om det lokala kretsloppet – cirkulär ekonomi i praktiken!

Media no image

Årets bästa avfallskommun

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2017 15:30 CEST

Lund är bäst i Sverige på avfallshantering. Det framgår av Avfall Sveriges index för bästa avfallsverksamhet. Där har vi vägt samman en mängd nyckeltal som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt; kundnöjdhet, återvinning av material och matavfall, avfallsmängd och andel förpackningar och tidningar i hushållsavfallet.

Lund har mycket nöjda kunder, hög matavfalls- och materialåtervinning samt mindre deponering än jämförbara kommuner. På andra plats kom Motala/Vadstena och på tredje plats Katrineholm.

I Lund samlas 95 kg förpackningar och returpapper per person in varje år, vilket är långt över genomsnittet på 70 kg per person och år. Lund har dessutom förnybara drivmedel i alla sina sopbilar.

– En förklaring till att Lund ligger så högt är att de har satsat på fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper och hög andel utsortering av matavfall, som går till rötning för att bli biogas och växtnäring, säger Jenny Westin som är Avfall Sveriges rådgivare för statistik och taxor.

Många kommuner mäter regelbundet vad kunderna tycker om avfallshanteringen. Det handlar bland annat om hämtning av mat- och restavfall, besök på återvinningscentral samt förtroende för och information om kommunens återvinning. Även där får Lund en hög placering.

Årets bästa avfallskommun presenterades på Avfall Sveriges årsmöte i Örebro. De flesta uppgifterna har hämtats från Avfall Sveriges web-baserade statistiksystem Avfall Web och all statistik avser 2016 och delades ut för femte året i rad.

För mer information kontakta

Jenny Westin, rådgivare för statistik och avfallstaxor, 070-518 40 45, jenny.westin@avfallsverige.se

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

www.avfallsverige.se

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.

Lund är bäst i Sverige på avfallshantering. Det framgår av Avfall Sveriges index för bästa avfallsverksamhet. Där har vi vägt samman en mängd nyckeltal som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt; kundnöjdhet, återvinning av material och matavfall, avfallsmängd och andel förpackningar och tidningar i hushållsavfallet.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Kommunikation
  • acg@avfallsverige.se
  • 070-6626128

  • Presskontakt
  • Verkställande direktör
  • weine.wiqvist@avfallsverige.se
  • 040-35 66 05
  • 0708-93 15 99

Om Avfall Sverige

Branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.