Hkvyk4tnj3roye7hppgc

72 procent av svenskarna köper kläder som de egentligen inte behöver

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2017 09:15 CEST

Den genomsnittlige svensken köper 12,5 kg nya plagg per år men bara 0,9 kg second hand. 72 procent av svenskarna säger att de fortfarande köper kläder och skor som de egentligen inte behöver, och hela 14% av svenskarna slänger fortfarande kläder och skor i soporna. Siffrorna kommer från Tradera och Avfall Sveriges hållbarhetsundersökning, där svenskarnas relation till second hand presenteras.

Ygptmpndylscg0u6sj9j

Samarbete krävs för en av vår tids stora miljöutmaningar

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 08:49 CEST

”Mängden plast i vårt avfall måste minska och vi måste använda den plast vi har mer resurseffektivt”. Det skriver en rad skribenter i en debattartikel i Aktuell hållbarhet 3 juli. De lyfter en rad bra förslag. Men vi saknar några, som skulle göra det möjligt att på allvar ta sig an plastfrågan ur ett cirkulärt perspektiv.

Media no image

Seminarium i Almedalen: Avfallspolitiken nu och i framtiden

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 15:30 CEST

Tid & plats: Tisdag 4 juli kl.10:15-11:15, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal D 22

Inom svensk avfallshantering pågår en ständig utveckling som påverkar och påverkas av EU och den globala utvecklingen. Hur kommer avfallspolitiken att utvecklas och vilka frågor bör prioriteras framöver? Stora förändringar är på gång vad gäller olika avfallsmål och hur ansvarsfördelningen för olika delar av avfallshanteringen ska se ut och inom EU håller det avfallspolitiska ramverket på att revideras. Välkomna till en diskussion om framtidens avfallspolitik.

Medverkande:

Claes Thunblad, Ordförande, Avfall Sverige
Weine Wiqvist, VD, Avfall Sverige
Gunnar Caperius, Sakkunnig, Centerpartiet
Jens Holm, Riksdagsledamot, Vänsterpartiet
Johan Hultberg, Riksdagsledamot, Moderaterna
Sara Karlsson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Martin Kinnunen, Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna
Lars Axel Nordell, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna
Emma Nohren, Riksdagsledamot, Miljöpartiet
Lars Tysklind, Riksdagsledamot, Liberalerna

Tid: tisdag 4 juli, 10.15-11.15. Avslutas med lunchmacka

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal D22

För mer information kontakta

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.

Inom svensk avfallshantering pågår en ständig utveckling som påverkar och påverkas av EU och den globala utvecklingen. Stora förändringar är på gång vad gäller olika avfallsmål och hur ansvarsfördelningen för olika delar av avfallshanteringen ska se ut och inom EU håller det avfallspolitiska ramverket på att revideras. Välkommen till en diskussion om framtidens avfallspolitik!

Läs vidare »
Hakr5gr1pyjspwwuyqjr

Det lokala kretsloppet – cirkulär ekonomi i praktiken

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2017 13:06 CEST

Det lokala kretsloppet är exempel på cirkulär ekonomi i praktiken. Det handlar om att hushålla med resurser; att återanvända och återvinna det avfall som inte går att förebygga, att ta tillvara energin i allt material och att minimera de rester som blir över. Välkommen till ett Almedals-seminarium om det lokala kretsloppet – cirkulär ekonomi i praktiken!

Media no image

Årets bästa avfallskommun

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2017 15:30 CEST

Lund är bäst i Sverige på avfallshantering. Det framgår av Avfall Sveriges index för bästa avfallsverksamhet. Där har vi vägt samman en mängd nyckeltal som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt; kundnöjdhet, återvinning av material och matavfall, avfallsmängd och andel förpackningar och tidningar i hushållsavfallet.

Lund har mycket nöjda kunder, hög matavfalls- och materialåtervinning samt mindre deponering än jämförbara kommuner. På andra plats kom Motala/Vadstena och på tredje plats Katrineholm.

I Lund samlas 95 kg förpackningar och returpapper per person in varje år, vilket är långt över genomsnittet på 70 kg per person och år. Lund har dessutom förnybara drivmedel i alla sina sopbilar.

– En förklaring till att Lund ligger så högt är att de har satsat på fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper och hög andel utsortering av matavfall, som går till rötning för att bli biogas och växtnäring, säger Jenny Westin som är Avfall Sveriges rådgivare för statistik och taxor.

Många kommuner mäter regelbundet vad kunderna tycker om avfallshanteringen. Det handlar bland annat om hämtning av mat- och restavfall, besök på återvinningscentral samt förtroende för och information om kommunens återvinning. Även där får Lund en hög placering.

Årets bästa avfallskommun presenterades på Avfall Sveriges årsmöte i Örebro. De flesta uppgifterna har hämtats från Avfall Sveriges web-baserade statistiksystem Avfall Web och all statistik avser 2016 och delades ut för femte året i rad.

För mer information kontakta

Jenny Westin, rådgivare för statistik och avfallstaxor, 070-518 40 45, jenny.westin@avfallsverige.se

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

www.avfallsverige.se

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.

Lund är bäst i Sverige på avfallshantering. Det framgår av Avfall Sveriges index för bästa avfallsverksamhet. Där har vi vägt samman en mängd nyckeltal som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt; kundnöjdhet, återvinning av material och matavfall, avfallsmängd och andel förpackningar och tidningar i hushållsavfallet.

Läs vidare »
Hxiggycc9xoetfwe3c5l

Avfallstrenden 2017 visar minskade avfallsmängder

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2017 08:00 CEST

Avfallsmängderna i Sverige minskade med 11 kg per person från 2015 till 2016. Det visar färsk statistik över hushållsavfallet, som Avfall Sverige kan presentera i dag.

Media no image

Miljöminister Karolina Skog talare på 70 års-jubilerande Avfall Sveriges årsmöte

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2017 10:00 CEST

Från häst och vagn till den allra senaste tekniken med förarlösa sopbilar. Den svenska avfallshanteringen har gått igenom en svindlade resa vilket 70 års-jubilerande branschorganisationen Avfall Sverige tar upp vid sitt årsmöte i Örebro den 30 – 31 maj.

Men årsmötet ska inte bara hålla fast vid det förgångna, tvärtom. Genom miljöminister Karolina Skog blickar vi in i framtidens resurs- och avfallspolitik. Claudia Olsson, global entreprenör och utsedd till "Young Global Leader" av World Economic Forum 2017, medverkar som framtidsspanare. Även författaren och debattören Göran Rosenberg deltar.

– Från sin position mitt i Sverige har Örebro tagit till sig influenser från många håll för att utveckla sin avfallshantering, det finns flera exempel på det som vi kommer att få ta del av under de dagar som årsmötet pågår, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.

Helt färsk statistik över hushållsavfall i Sverige presenteras vid årsmötet. Har vi lyckats minska avfallsmängderna är den spännande frågan, som vi kommer att få svar på.

I anslutning till konferensen den 30 maj visar ett 30-tal av Avfall Sveriges företagsmedlemmar upp sina senaste produkter och tjänster. Det är på Avfall Sverige-utställningen som branschens nyheter visas först.

Dagsaktuella frågor och projekt som täcker in hela avfallshierarkin – från förebyggande till slutdeponering – presenteras vid åtta sessioner under årsmötets andra dag.

Årsmötet hålls på Conventum i Örebro med start kl. 9.30 den 30 maj. Mötet avslutas kl 12.45 den 31 maj. Utställningen pågår 8.00–16.30 den 30 maj.

Programmet finns på avfallsverige2017.se. Anmäl deltagande till kommunikationschef Anna-Carin Gripwall via mail till acg@avfallsverige.se eller telefon 070-662 61 28 senast den 29 maj.

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.

Från häst och vagn till den allra senaste tekniken med förarlösa sopbilar. Den svenska avfallshanteringen har gått igenom en svindlade resa vilket 70 års-jubilerande branschorganisationen Avfall Sverige tar upp vid sitt årsmöte den 30–31 maj. Men årsmötet ska inte bara hålla fast vid det förgångna, tvärtom. Genom miljöminister Karolina Skog blickar vi in i framtidens resurs- och avfallspolitik.

Läs vidare »
Media no image

Nytt initiativ synliggör cirkulär ekonomi i praktiken

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 10:00 CEST

Sverige är världsledande på att bygga hållbara städer och samhällen för att på så sätt skapa en cirkulär ekonomi. I kommuner och regioner har vi under lång tid arbetat för att förbättra vår resurshushållning – att återanvända och återvinna det avfall som inte går att förebygga, att ta tillvara energin i det som inte kan materialåtervinnas och att minimera de rester som blir över.

Genom att underlätta samverkan mellan offentliga och privata aktörer inom avfall, energi, samt vatten och avlopp, kan vi cirkulera mer. När resurser används klokare sparar vi på både pengar och miljö. Dessutom blir vi mindre beroende av att importera energi, säger Weine Wiqvist, VD på Avfall Sverige.

I en ny film beskriver branschorganisationerna Avfall Sverige, Energigas Sverige, Energiföretagen Sverige och Svenskt Vatten hur den cirkulära ekonomin hänger ihop. En pedagogisk broschyr har också tagits fram med exempel på hur fyra olika kommuner – Stockholm, Växjö, Umeå och Gotland – bidrar till den cirkulära ekonomin i praktiken.

– Växjö är känd som ”Europas grönaste stad” men kommunen stannar inte vid det. Med målet att stoppa inflödet av nya farliga ämnen i all kommunal verksamhet tar Växjö ett stort steg mot det giftfria kretsloppet. Planerna på en återbruksby fulländar dessutom bilden av en kommun med stora ambitioner att både minska avfallet och minska gifterna i samhället, säger Weine Wiqvist.

De fyra branschorganisationerna uppmanar både enskilda och politiker att bidra. Tekniken finns. Nu gäller det bara att tänka efter före, så att vi kan cirkulera mera!

Under årets Almedalsvecka i Visby arrangerar de fyra organisationerna ett seminarium på samma tema; Cirkulär ekonomi i praktiken, måndagen den 3 juli kl 10.30, Campus Gotland, Cramérgatan 3. 

Läs mer om seminariet här

Se filmen

Läs broschyren Cirkulär ekonomi i praktiken

För mer information kontakta

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.

Sverige är världsledande på att bygga hållbara städer och samhällen för att på så sätt skapa en cirkulär ekonomi. I en ny film beskriver branschorganisationerna Avfall Sverige, Energigas Sverige, Energiföretagen Sverige och Svenskt Vatten hur den cirkulära ekonomin hänger ihop. En broschyr har också tagits fram med exempel på hur fyra olika kommuner bidrar till den cirkulära ekonomin i praktiken.

Läs vidare »
Fqfvvkgymmj1usxo8s29

Så jobbar kommunerna för att stoppa stölder från återvinningscentralerna

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2017 11:13 CEST

Kommunernas återvinningscentraler tar emot 26 miljoner besök varje år. Återvinningscentralerna ger en bra lokal service och bidrar till att mer avfall kan återvinnas och återanvändas. Dessvärre är en del av det avfall som lämnas stöldbegärligt och personalen utsätts inte sällan för hot från personer som vill komma åt det. Detta visar en ny rapport från Avfall Sverige.

Media no image

Brev till berörda statsråd om åtgärder för att rädda svensk biogasproduktion

Nyheter   •   Apr 20, 2017 12:31 CEST

Energigas Sverige och Avfall Sverige har skrivit brev till berörda statsråd om behovet av åtgärder för den svenska biogasen. Svensk biogasproduktion utsätts för snedvriden konkurrens från importerad biogas vilket gör att nedläggning diskuteras på flera håll i landet. Problemet måste åtgärdas omgående.

Bakgrunden är att flera europeiska länder, bland annat Danmark, främjar biogas genom produktionsstöd. Sverige tillämpar i stället skattebefrielse, vilket är ett viktigt styrmedel för att stimulera användningen och skapa avsättning för svensk biogas. Men eftersom importerad biogas, som får kraftfulla produktionsstöd, också får skattebefrielse när den säljs i Sverige för den ett betydligt lägre pris än svensk biogas. Därmed drivs marknadspriset ner till nivåer som inte motsvarar produktionskostnaden. Följden blir förluster för biogasproducenterna. Importerad biogas, som får både produktionsstöd i hemlandet och skattebefrielse i Sverige, riskerar därmed att konkurrera ut delar av den svenska biogasproduktionen.

Energigas Sverige och Avfall Sverige har skrivit brev till berörda statsråd om behovet av åtgärder för den svenska biogasen. Svensk biogasproduktion utsätts för snedvriden konkurrens från importerad biogas vilket gör att nedläggning diskuteras på flera håll i landet. Problemet måste åtgärdas omgående.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Kommunikation
  • edrpacg@brabavfadviollsvlkbykqerige.blobse
  • 070-6626128

  • Presskontakt
  • Verkställande direktör
  • yfiwwebeuadiinhbe.stwittqvisuft@avjvhmjpoufallsvpuerige.se
  • 040-35 66 05
  • 0708-93 15 99

Om Avfall Sverige

Branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.