Media no image

Miljöminister Karolina Skog talare på 70 års-jubilerande Avfall Sveriges årsmöte

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2017 10:00 CEST

Från häst och vagn till den allra senaste tekniken med förarlösa sopbilar. Den svenska avfallshanteringen har gått igenom en svindlade resa vilket 70 års-jubilerande branschorganisationen Avfall Sverige tar upp vid sitt årsmöte i Örebro den 30 – 31 maj.

Men årsmötet ska inte bara hålla fast vid det förgångna, tvärtom. Genom miljöminister Karolina Skog blickar vi in i framtidens resurs- och avfallspolitik. Claudia Olsson, global entreprenör och utsedd till "Young Global Leader" av World Economic Forum 2017, medverkar som framtidsspanare. Även författaren och debattören Göran Rosenberg deltar.

– Från sin position mitt i Sverige har Örebro tagit till sig influenser från många håll för att utveckla sin avfallshantering, det finns flera exempel på det som vi kommer att få ta del av under de dagar som årsmötet pågår, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.

Helt färsk statistik över hushållsavfall i Sverige presenteras vid årsmötet. Har vi lyckats minska avfallsmängderna är den spännande frågan, som vi kommer att få svar på.

I anslutning till konferensen den 30 maj visar ett 30-tal av Avfall Sveriges företagsmedlemmar upp sina senaste produkter och tjänster. Det är på Avfall Sverige-utställningen som branschens nyheter visas först.

Dagsaktuella frågor och projekt som täcker in hela avfallshierarkin – från förebyggande till slutdeponering – presenteras vid åtta sessioner under årsmötets andra dag.

Årsmötet hålls på Conventum i Örebro med start kl. 9.30 den 30 maj. Mötet avslutas kl 12.45 den 31 maj. Utställningen pågår 8.00–16.30 den 30 maj.

Programmet finns på avfallsverige2017.se. Anmäl deltagande till kommunikationschef Anna-Carin Gripwall via mail till acg@avfallsverige.se eller telefon 070-662 61 28 senast den 29 maj.

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.

Från häst och vagn till den allra senaste tekniken med förarlösa sopbilar. Den svenska avfallshanteringen har gått igenom en svindlade resa vilket 70 års-jubilerande branschorganisationen Avfall Sverige tar upp vid sitt årsmöte den 30–31 maj. Men årsmötet ska inte bara hålla fast vid det förgångna, tvärtom. Genom miljöminister Karolina Skog blickar vi in i framtidens resurs- och avfallspolitik.

Läs vidare »
Media no image

Nytt initiativ synliggör cirkulär ekonomi i praktiken

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 10:00 CEST

Sverige är världsledande på att bygga hållbara städer och samhällen för att på så sätt skapa en cirkulär ekonomi. I kommuner och regioner har vi under lång tid arbetat för att förbättra vår resurshushållning – att återanvända och återvinna det avfall som inte går att förebygga, att ta tillvara energin i det som inte kan materialåtervinnas och att minimera de rester som blir över.

Genom att underlätta samverkan mellan offentliga och privata aktörer inom avfall, energi, samt vatten och avlopp, kan vi cirkulera mer. När resurser används klokare sparar vi på både pengar och miljö. Dessutom blir vi mindre beroende av att importera energi, säger Weine Wiqvist, VD på Avfall Sverige.

I en ny film beskriver branschorganisationerna Avfall Sverige, Energigas Sverige, Energiföretagen Sverige och Svenskt Vatten hur den cirkulära ekonomin hänger ihop. En pedagogisk broschyr har också tagits fram med exempel på hur fyra olika kommuner – Stockholm, Växjö, Umeå och Gotland – bidrar till den cirkulära ekonomin i praktiken.

– Växjö är känd som ”Europas grönaste stad” men kommunen stannar inte vid det. Med målet att stoppa inflödet av nya farliga ämnen i all kommunal verksamhet tar Växjö ett stort steg mot det giftfria kretsloppet. Planerna på en återbruksby fulländar dessutom bilden av en kommun med stora ambitioner att både minska avfallet och minska gifterna i samhället, säger Weine Wiqvist.

De fyra branschorganisationerna uppmanar både enskilda och politiker att bidra. Tekniken finns. Nu gäller det bara att tänka efter före, så att vi kan cirkulera mera!

Under årets Almedalsvecka i Visby arrangerar de fyra organisationerna ett seminarium på samma tema; Cirkulär ekonomi i praktiken, måndagen den 3 juli kl 10.30, Campus Gotland, Cramérgatan 3. 

Läs mer om seminariet här

Se filmen

Läs broschyren Cirkulär ekonomi i praktiken

För mer information kontakta

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.

Sverige är världsledande på att bygga hållbara städer och samhällen för att på så sätt skapa en cirkulär ekonomi. I en ny film beskriver branschorganisationerna Avfall Sverige, Energigas Sverige, Energiföretagen Sverige och Svenskt Vatten hur den cirkulära ekonomin hänger ihop. En broschyr har också tagits fram med exempel på hur fyra olika kommuner bidrar till den cirkulära ekonomin i praktiken.

Läs vidare »
Fqfvvkgymmj1usxo8s29

Så jobbar kommunerna för att stoppa stölder från återvinningscentralerna

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2017 11:13 CEST

Kommunernas återvinningscentraler tar emot 26 miljoner besök varje år. Återvinningscentralerna ger en bra lokal service och bidrar till att mer avfall kan återvinnas och återanvändas. Dessvärre är en del av det avfall som lämnas stöldbegärligt och personalen utsätts inte sällan för hot från personer som vill komma åt det. Detta visar en ny rapport från Avfall Sverige.

Media no image

Brev till berörda statsråd om åtgärder för att rädda svensk biogasproduktion

Nyheter   •   Apr 20, 2017 12:31 CEST

Energigas Sverige och Avfall Sverige har skrivit brev till berörda statsråd om behovet av åtgärder för den svenska biogasen. Svensk biogasproduktion utsätts för snedvriden konkurrens från importerad biogas vilket gör att nedläggning diskuteras på flera håll i landet. Problemet måste åtgärdas omgående.

Bakgrunden är att flera europeiska länder, bland annat Danmark, främjar biogas genom produktionsstöd. Sverige tillämpar i stället skattebefrielse, vilket är ett viktigt styrmedel för att stimulera användningen och skapa avsättning för svensk biogas. Men eftersom importerad biogas, som får kraftfulla produktionsstöd, också får skattebefrielse när den säljs i Sverige för den ett betydligt lägre pris än svensk biogas. Därmed drivs marknadspriset ner till nivåer som inte motsvarar produktionskostnaden. Följden blir förluster för biogasproducenterna. Importerad biogas, som får både produktionsstöd i hemlandet och skattebefrielse i Sverige, riskerar därmed att konkurrera ut delar av den svenska biogasproduktionen.

Energigas Sverige och Avfall Sverige har skrivit brev till berörda statsråd om behovet av åtgärder för den svenska biogasen. Svensk biogasproduktion utsätts för snedvriden konkurrens från importerad biogas vilket gör att nedläggning diskuteras på flera håll i landet. Problemet måste åtgärdas omgående.

Läs vidare »
Media no image

Bättre stöd till hushåll att källsortera

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2017 13:00 CEST

Nu lanseras en ny nationell sorteringsguide med svar på hur chipspåsen eller CD-fodralet egentligen ska sorteras. Sajten Sopor.nu vänder sig till hushåll, skolor och alla som vill veta hur man sorterar på rätt sätt, och ger tips på vad man kan göra med användbara saker istället för att slänga dem.

– Källsorteringen är en jätteviktig del i den svenska avfallshanteringen. Hushållen är bra på att källsortera, men mycket mer kan återvinnas och fler hela saker skulle kunna återanvändas – det sparar ännu mer resurser och miljö. På sajten finns fakta som visar att det lönar sig. Naturvårdsverket vill uppmuntra fler, och hoppas att sajten ska vara en hjälp på vägen, säger Catarina Östlund, handläggare på Naturvårdsverket.

På nya sopor.nu kan hushållen söka på just sitt avfall och med ett knapptryck få svar på hur det ska sorteras. Man får till exempel veta varför vekhållaren på värmeljus ska petas bort och hur spillolja återvinns. Om det är en förpackning tipsas användaren vidare till närmaste återvinningsstation, och grovsopor länkas vidare till kommunen, där det går att hitta närmaste återvinningscentral.

– På sopor.nu kan vi visa vad som händer med dina urdruckna mjölkkartonger eller den tomma schampoflaskan, säger Annica Dahlberg på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI. 

Nya sajten sopor.nu ger även hushållen praktiska tips om hur källsorteringen kan ordnas där hemma. Sajten har ett personligt tilltal och blandar in intressant fakta som ”visste du alla har skyldighet enligt lag att sortera sitt avfall och lämna det till återvinning?” och ”fastighetsägare måste ordna en plats att lämna grovsopor åtminstone några gånger per år ”.

– På sopor.nu kan du bli avfallsproffs. Här finns mängder av fakta samlad på ett ställe, en guldgruva för skolan eller för den som bara är allmänt nyfiken, säger Elin Paulander på Elektronikåtervinning i Sverige. 

Undersökningar visar att mycket elavfall blir liggande hemma istället för att lämnas till återvinning.

– Vi behöver få in detta material så att det kan bli nya produkter. Återvinningen är ju en tjänst som vi gör både för miljön och för framtida generationer, så att de också ska kunna tillverka mobiltelefoner och kylskåp, säger Mårten Sundin på El-Kretsen.

– Det finns många aktörer som jobbar med att återvinna avfall. Det gör att den vanlige sopsorteraren kan bli förvirrad i sitt sökande efter information. På sopor.nu har vi samlat alla svar och all kompetens. Det gör det lättare att göra rätt, säger Karin Jönsson på Avfall Sverige.

Sajten har också fått draghjälp av några kändisar. Lasse Åberg och Linda Hallberg delar med sig av sina tips på hur du ska kunna bli en supersorterare.

Läs mer på www.sopor.nu

Om sopor.nu

Sopor.nu är ett samarbete mellan Naturvårdsverket och fyra centrala aktörer i avfallsbranschen: Avfall Sverige, Elektronikåtervinning i Sverige, El-Kretsen samt Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Sajten samlar information och vägleder allmänheten kring sortering av alla slags hushållsavfall, och förklarar varför man ska sortera, att det lönar sig att återanvända och återvinna och vad som händer med soporna.

För ytterligare information, kontakta:

 • Catarina Östlund, handläggare Naturvårdsverket tel 010-698 10 47,
 • catarina.ostlund@naturvardsverket.se
 • Karin Jönsson, Avfall Sverige, webbredaktör sopor.nu tel 0706-26 40 99,
 • karin.jonsson@avfallsverige.se
 • Annica Dahlberg, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, tel 070-586 44
 • 20 annica.dahlberg@ftiab.se
 • Elin Paulander, Elektronikåtervinning i Sverige, tel 070-761 10 08
 • elin.paulander@elektronikatervinning.com
 • Mårten Sundin, El-Kretsen, tel 08-545 216 85 marten.sundin@el-kretsen.se
 • Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är ”Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer återanvänds och att avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunerna och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning. 

  Nu lanseras en ny nationell sorteringsguide med svar på hur chipspåsen eller CD-fodralet egentligen ska sorteras. Sajten Sopor.nu vänder sig till hushåll, skolor och alla som vill veta hur man sorterar på rätt sätt, och ger tips på vad man kan göra med användbara saker istället för att slänga dem.

  Läs vidare »
  Media no image

  22 punkter för en bättre resurshushållning

  Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2017 08:30 CEST

  Miljöminister Karolina Skog har tagit initiativ till en översyn av reglerna för avfall och återvinning. Avfall Sverige välkomnar denna nya process. Vi bidrar nu till fortsättningen med 22 förslag som utgår från en tydlig och långsiktig ansvars- och rollfördelning och som leder till bättre resurshushållning i Sverige. Här finns alla förslagen.

  Avfall Sveriges förslag omfattar inte bara frågor om förpackningar och returpapper, utan också så kallat jämförligt hushållsavfall från verksamheter samt matavfall och textil.

  Det grundläggande producentansvaret för förpackningar och returpapper behålls, men kompletteras med en regel om att kommunerna ansvarar för insamlingen från hushåll, precis som för annat hushållsavfall. Producenterna behåller äganderätten för det som samlas in och ser till att det återvinns samt ersätter kommunerna ekonomiskt för insamlingsarbetet.

  Kommunernas grundläggande ansvar för hushållsavfall behålls, men kompletteras med en regel som gör det möjligt för verksamhetsutövare att själva välja utförare för att ta hand om allt sitt avfall, även det så kallade jämförliga hushållsavfallet, som är en del av kommunens ansvar.

  Separat insamling av matavfall från hushåll och verksamheter blir obligatoriskt. Kommunerna ges ett övergripande ansvar för textil från hushåll, men samverkar med ideell sektor och handel för återanvändning och återvinning.

  Det är oerhört viktigt att den översyn som nu satts igång slutförs med långsiktigt politiskt hållbara spelregler. Då kommer det att bli enklare att göra rätt och resurshushållningen i det svenska samhället ökar.

  För mer information kontakta

  Weine Wiqvist, vd, Avfall Sverige, 0708-93 15 99

  Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, Avfall Sverige, 070-662 61 28

  Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.

  Miljöminister Karolina Skog har tagit initiativ till en översyn av reglerna för avfall och återvinning. Avfall Sverige välkomnar denna nya process. Vi bidrar nu till fortsättningen med 22 förslag som utgår från en tydlig och långsiktig ansvars- och rollfördelning och som leder till bättre resurshushållning i Sverige.

  Läs vidare »
  Fcfgvaxtenj3hy4ilhgb

  Sveriges största Klädbytardag - förnyelsen som blivit tradition

  Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 12:36 CEST

  Lördagen den 1 april är det för åttonde året i rad dags för Naturskyddsföreningens arrangemang Sveriges största Klädbytardag. Genom arrangemanget förenas miljönytta, mode och smart ekonomi. På flera platser arrangeras Klädbytardagen tillsammans med kommunen och Avfall Sverige, branschorganisation som arbetar för att förebygga avfall och ser till att avfall tas om hand och återvinns.

  Media no image

  Benchmarking för effektivare biogasproduktion

  Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 10:00 CEST

  Biogasanläggningar i Sverige har länge haft svårigheter att visa lönsamhet. En utmaning som anläggningarna brottas med är att osäkra marknadsförutsättningar fungerar som broms för investeringar och satsningar i biogasproduktion.

  Många åtgärder har vidtagits för att skapa bättre förutsättningar och kontinuitet för branschen. Men anläggningarna har också mycket att vinna på att dela med sig av sin kunskap och lära sig av varandra. Benchmarking av nyckeltal erbjuder anläggningarna kompletterande information till förbättringsarbete och effektivisering vilket i sin tur leder till bättre och billigare biogasproduktion.

  Avfall Sverige-rapporten 2017:05 ”Benchmarking för effektivare biogasproduktion” är resultatet av en studie där man bland annat har mätt den totala effektiviteten i de olika processerna på flera produktionsanläggningar och jämfört nyckeltal för kostnader, energianvändning och prestation.

  Projektet har letts av Johan Yngvesson från RISE Samhällsbyggnad och har genomförts i samarbete med Daniel Tamm från IVL Svenska Miljöinstitutet. Avfall Sverige är en av medfinansiärerna till projektet.

  För mer information kontakta

  Caroline Steinwig, Avfall Sveriges rådgivare för biologisk återvinning, 070-480 61 23, caroline.steinwig@avfallsverige.se

  Anna-Carin Gripwall, Avfall Sveriges kommunikationschef, 070-662 61 28,

  anna-carin.gripwall@avfallsverige.se

  Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.

  Många åtgärder har vidtagits för att skapa bättre förutsättningar och kontinuitet för biogasbranschen. Men anläggningarna har också mycket att vinna på att dela med sig av sin kunskap och lära av varandra. Benchmarking erbjuder anläggningarna kompletterande information till förbättringsarbete och effektivisering vilket i sin tur leder till bättre och billigare biogasproduktion, visar en ny studie.

  Läs vidare »
  Media no image

  Kommunernas roll viktig för övergången till cirkulär ekonomi

  Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 14:47 CET

  Kommunernas roll och betydelse för cirkulär ekonomi blev tydlig när utredningen ”Från värdekedja till värdecykel” presenterades på onsdagen.

  Utredningen föreslår att kommunens avfallsförebyggande roll ska förtydligas, att kommunerna ska informera kommuninvånarna om hur de kan vidta avfallsförebyggande åtgärder och även vidta åtgärder för att underlätta för hushåll att minska mängden avfall. Avfall Sverige har sedan länge efterlyst ett sådant förtydligande av kommunernas roll och hur arbetet ska finansieras. Utredningen har nu lämnat ett tydligt förslag att kommunerna ska kunna finansiera åtgärder för att förebygga hushållsavfall med hjälp av renhållningsavgiften.

  – Avfall Sverige välkomnar utredningens förslag. Det är viktigt att ta sig an resursfrågorna i ett cirkulärt perspektiv. Därför behövs mer fokus på hur mer kan återanvändas precis som nu föreslås, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist i en kommentar.

  – I detta sammanhang har kommunerna en viktig roll att spela. Det är kommunerna som står medborgarna nära och kan knyta samman informationsinsatser för att främja återanvändning med praktiska insatser för mer återbruk vid återvinningscentralerna. Det kan på ett tydligt sätt även knytas till källsortering och insamling av exempelvis matavfall och förpackningar. Allt måste ses i en helhet utifrån medborgarperspektivet.

  – Det är bra att det nu klargörs att kommunerna ska ha en lagreglerad roll kring detta och att finansiering av nödvändiga insatser möjliggörs, säger Weine Wiqvist.

  Avfall Sverige har som expertinstans bidragit till utredarens arbete. Miljöminister Karolina Skog har lovat att utredningen kommer att gå ut på remiss inom kort och Avfall Sverige ser fram emot att få lämna sina synpunkter på förslagen.

  För mer information kontakta

  Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, acg@avfallsverige.se eller 070-662 61 28

  Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.

  Kommunernas roll och betydelse för cirkulär ekonomi blev tydlig när utredningen ”Från värdekedja till värdecykel” presenterades på onsdagen. Utredningen föreslår att kommunerna ska vidta åtgärder för att underlätta för hushåll att minska mängden avfall. Kommunerna ska också kunna finansiera åtgärder för att förebygga hushållsavfall med hjälp av renhållningsavgiften.

  Läs vidare »
  Zhkxikyer36b4cdgdka4

  Gram Malmö, Göteborgs Stad och En Köpfri Dag utsedda till årets avfallsminskare

  Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2017 11:00 CET

  Nu har Sveriges främsta avfallsminskande aktiviteter korats och under våren tävlar de om titeln Europas bästa. För åttonde året i rad anordnades EU-projektet Europa Minskar Avfallet en vecka i november 2016. När veckan var slut hade över 12 000 aktiviteter arrangerats. Nu har Sveriges bästa avfallsminskande aktiviteter i tre olika kategorier utsetts.

  Bilder & Videor 12 bilder, 5 videor

  Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Kommunikation
  • acg@avfallsverige.se
  • 070-6626128

  • Presskontakt
  • Verkställande direktör
  • weaoinlte.ifwiqvist@avblxectpahnfallajsverige.se
  • 040-35 66 05
  • 0708-93 15 99

  Om Avfall Sverige

  Branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning

  Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.