Pressmeddelanden Visa alla 92 träffar

Media-no-image

Det ska vara roligt att sopsortera!

Pressmeddelanden   •   2014-09-08 12:00 CEST

Kommunikatörer inom avfallsbranschen arbetar för att påverka invånare att sopsortera mer och konsumera hållbart. En pinfärsk rapport, Påverka beteende genom systematisk återkoppling, reder ut hur kommuner kan återkoppla på ett mer framgångsrikt, tekniskt och spännande sätt i av-fallsfrågor. Det handlar om att påverka tusentals invånares beteende med hjälp av positiv återkoppling och teknik.

Media-no-image

Regeringen kunde valt en bättre lösning

Pressmeddelanden   •   2014-08-28 13:48 CEST

– Avfall Sverige beklagar att regeringen inte gick på avfallsutredningens förslag att ge kommunerna ansvaret för insamling av allt avfall som uppstår i hushållen, alltså även förpackningar och returpapper. Det säger Weine Wiqvist, VD för expertorganisationen Avfall Sverige som företräder kommunerna, med anledning av regeringens beslut om nya förpackningsförordningar.

Media-no-image

Ska EU lägga sig i den svenska avfallspolitiken?

Pressmeddelanden   •   2014-05-23 13:15 CEST

Några dagar före söndagens viktiga EU-val möttes företrädare för de åtta riksdagspartierna i en debatt om avfallspolitik, arrangerad av Avfall Sverige. Hur mycket ska EU lägga sig i den svenska avfallspolitiken, var frågan till debattdeltagarna. Den allmänna uppfattningen var att EU kan sätta upp mål men hur avfallshanteringen sedan ska utformas bör vara upp till respektive land.

Media-no-image

Hoppfullt om hållbar konsumtion

Pressmeddelanden   •   2014-05-22 14:27 CEST

Svenskarna är ett engagerat folk och företagen har redan börjat ställa om till en mer hållbar konsumtion. Multifunktionella kläder, en ny syn på ägande och ökat intresse för återanvändning är några tydliga trender. Men politikerna behöver ta större ansvar. Det var några slutsatser från Avfall Sveriges årsmöte.

Evenemang Visa alla 7 träffar

Dags för avfallsbranschens största årliga möte

Evenemang   •   2013-05-24 09:16 CEST

Vad blir följderna av avfallsutredningen? Kommer kommunerna att få huvudansvaret för insamlingen, med bättre förutsättningar att förbättra landets avfallshantering? Vi hoppas att frågetecknen ska rätas ut vid Avfall Sveriges årsmöte i Växjö där drygt 600 personer samlas för avfallsbranschens största årliga möte. Anmäl deltagande till kommunikationschef Anna-Carin Gripwall, acg@avfallsverige.se

2013-05-28 - 2013-05-29

Konserthuset, Växjö

En avfallshantering som är enkel för medborgaren, miljöriktig och resurseffektiv

Evenemang   •   2013-05-06 15:17 CEST

I höst fattar riksdagen beslut om den proposition som är resultatet av den avfallsutredning Miljödepartementet tillsatte hösten 2011. Syftet med utredningen var att få till stånd en avfallshantering som är "enkel för medborgaren, miljöriktigt och resurseffektiv". Avfall Sverige har bjudit in samtliga riksdagspartier till en paneldiskussion i frågan under Almedalsveckan på Gotland i juli.

2013-07-02, 10:30 - 11:30

Plats: Ett arrangemang i Almedalsveckan, möt oss på Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan) i Visby

Välkommen på seminarium om beteende, kommunikation, konsumtion och  avfallsmängder

Välkommen på seminarium om beteende, kommunikation, konsumtion och avfallsmängder

Evenemang   •   2012-11-19 10:00 CET

Avfall Sverige och Naturvårdsverket bjuder in till ett seminarium om beteende och kommunikation kopplat till konsumtion och avfallsmängder. Seminariet är en aktivitet inom EU-projektet ”Europa minskar avfallet”. Du som journalist är välkommen kostnadsfritt! Meddela ditt deltagande till Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

2012-11-22, 10:00 - 15:00

Skansen, Stockholm, lokal Högloftet

Temadag: Att förebygga avfall genom förändrat beteende

Temadag: Att förebygga avfall genom förändrat beteende

Evenemang   •   2012-10-12 15:50 CEST

Det vi köper idag blir sopor imorgon. Hur gör vi för att minska avfallet? Hur påverkar normer och attityder vårt beteende? Hur gör vi för att påverka? I Sverige är vi duktiga på att ta hand om vårt avfall. Det största problemet är i stället de enorma mängder avfall vi genererar. Varje dag, varje vecka, varje år. Vårt sätt att konsumera ger ökande avfallsmängder, men det handlar också om miljöb...

2012-11-22, 09:30 - 15:00

Skansen, Stockholm

Bilder 4 träffar

Avfallstrenden 2011

Avfallstrenden 2011

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Avfall Sverige
Ladda ner
Storlek

76,4 KB • 965 x 818 px

Europa minskar avfallet 20-28 november

Europa minskar avfallet 2...

”Europa minskar avfallet” pågår 20-28 november. Det är ett treårigt EU-projekt, som arrangeras för andra året i rad, med Avfall Sverige s...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

81,9 KB • 470 x 654 px

Du kan köra 12 mil på din skrotade cykel

Du kan köra 12 mil på din...

När cykeln rostat sönder kan den ändå var till nytta. Om den materialåtervinns sparas lika mycket koldioxid som om du kört bil mellan Kar...

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Avfall Sverige/Foto: Stefan Edetoft
Ladda ner
Storlek

10,8 MB • 3780 x 2520 px

Avfallstrenden 2010

Avfallstrenden 2010

2009 minskade mängden hushållsavfall med nära fem procent jämfört med året innan, visar ny statistik från Avfall Sverige. Den behandlade ...

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Avfall Sverige
Ladda ner
Storlek

17,7 KB • 788 x 670 px

Dokument Visa alla 14 träffar

Det ska vara roligt att sopsortera!

Det ska vara roligt att sopsortera!

Dokument   •   2014-09-08 12:00 CEST

Kommunikatörer inom avfallsbranschen arbetar för att påverka invånare att sopsortera mer och konsumera hållbart. En pinfärsk rapport, Påverka beteende genom systematisk återkoppling, reder ut hur kommuner kan återkoppla på ett mer framgångsrikt, tekniskt och spännande sätt i av-fallsfrågor. Det handlar om att påverka tusentals invånares beteende med hjälp av positiv återkoppling och teknik.

Svensk Avfallshantering 2014

Svensk Avfallshantering 2014

Dokument   •   2014-07-29 15:18 CEST

Mängden hushållsavfall ökade något 2013, visar statistiken som Avfall Sverige publicerar i Svensk Avfallshantering 2014. Ser vi 20 år tillbaka i tiden märks en tydlig förskjutning uppåt i avfallshierarkin med ökad återvinning och minskad deponering. Men det räcker inte, den största miljönyttan finns i att minska mängden avfall som uppstår.

Kommunerna som är bäst på avfallshantering – nu vet vi vilka de är!

Avfall Sverige kan nu presentera ny statistik om svensk avfallshantering på läns- och kommunnivå. Rapporten ”Hushållsavfall i siffror” innehåller uppgifter om avgifter, hur mycket avfall som samlas in, hur nöjda kunderna är med avfalls-hanteringen och mycket mer.

Bra betyg till kommunernas avfallshantering

Bra betyg till kommunernas avfallshantering

Dokument   •   2013-06-27 10:01 CEST

Medborgarna ger kommunernas avfallshantering bra betyg. Exempelvis är 87 procent nöjda eller mycket nöjda med hämtning av hushållsavfall och 85 procent är nöjda eller mycket nöjda med besöket vid återvinningscentral. Uppgifterna finns i vår årliga rapport Svensk Avfallshantering. Där kan vi också presentera statistiken för hushållsavfall 2012.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.