Skip to main content

Kallelse till årsstämma

Evenemang

16
MAR
Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm
 
Av kallelsen till årsstämman framgår att styrelsen föreslår en utdelning om 12 kr per aktie och att avstämningsdag för utdelning skall vara den 21 mars 2011.