Skip to main content

Axfoods helägda kedjor erbjuder centralpaketerat kött i diskarna till hösten

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 09:31 CEST

Efter ett tre månader långt pilottest av centralpaketerat kött har Axfood och Scan Foods slutit ett avtal. Under hösten börjar Hemköp, Willys och Willys hemma sälja centralpaketerat kött som paketeras av Scan Foods. Samarbetet innebär förbättrad kvalitet och hållbarhet hos produkten, bredare sortiment, jämnare tillgång på köttdetaljer och välfyllda diskar. Till en början kommer det centralpaketerade köttet att stå för cirka 30 procent av allt kött som säljs inom koncernen.

Pilottesten visade goda resultat och gjorde att Axfood beslutade att satsa på samarbetet med Scan Foods.

- Andelen centralpaketerat kött kommer variera mellan kedjorna. Inom exempelvis Willys hemma säljs enbart centralpaketerat kött redan i dag. På sikt kommer det att finnas över 100 artiklar tillgängliga för butikerna att beställa. Nytt logistikupplägg med fler leveranser innebär att konsumenten kan köpa färskt kött under veckans alla dagar. Konsumenten ska hitta rätt sortiment oavsett vilken tidpunkt hon eller han väljer att handla, säger Torbjörn Lithell kategorichef kött/fågel på Axfood.

Åtta Hemköp, fem Willys och två Willys hemma - alla lokaliserade i Stockholmsområdet – medverkade i pilottestet. Varorna producerades i Swedish Meats anläggning i Uppsala och distribuerades av Dagab. Avsikten var att testa det tänkta flödet när hela verksamheten har satts i drift.


För ytterligare information, kontakta:
Torbjörn Lithell, kategorichef kött/fågel på Axfood, 070-662 68 89
Maria Strömbäck, informatör Axfood, 070-669 98 23

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal fristående handlare knutna till Axfood av franchise eller andra avtal. Totalt omfattar bolaget omkring 500 butiker i Sverige, varav ca 220 är hel- eller delägda. Den konsoliderade årsomsättningen beräknas till cirka 33 miljarder kr. Antalet anställda är omkring 8 600. Axfood har cirka 290 butiker i Finland, varav 80 är helägda och övriga drivs av fristående handlare. Marknadsandelen i Sverige är 18 procent och i Finland cirka 8 procent vilket gör Axfood till ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna.