Skip to main content

Axfoods omsättning i mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 08:46 CEST

Mars månads konsoliderade nettoomsättning (exklusive moms) uppgick till 2 698 Mkr (2 660), en ökning med 1,4% jämfört med föregående år. Nettoomsättningen för de egenägda butikerna ökade under mars månad med 0,2%, varav jämförbara butiker minskade med 2,5%. Axfoods butiker (egenägda och Hemköp franchise) ökade med 0,2% varav jämförbara butiker minskade med 2,3%.

Under perioden januari - mars 2009 ökade de egenägda butikerna med 3,2% varav jämförbara butiker minskade med 1,0%. Den konsoliderade nettoomsättningen uppgick till 7 682 Mkr (7 495), en ökning med 2,5%. Axfoods butiker (egenägda och Hemköp franchise) ökade med 2,8% varav jäm¬förbara butiker minskade med 1,0%.

Hemköps butiker (egenägda och franchise) minskade under månaden med 3,3%, varav jämförbara butiker minskade med 3,5%. Ackumulerat har omsättningen minskat med 2,8% varav jämförbara butiker minskat med 3,4%.

De egenägda butikerna minskade under månaden omsättningen med 5,9% varav jämförbara butiker minskade med 5,3%. Ackumulerat har omsättningen minskat med 5,0% varav jämförbara butiker minskat med 5,4%.

Willys ökade under månaden omsättningen med 2,1% varav jämförbara butiker minskade med 1,9%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 4,4 % varav jämförbara butiker ökat med 0,3%.

PrisXtra ökade under månaden omsättningen med 3,2% varav jämförbara butiker minskade med 11,5%.

För ytterligare information, kontakta:
Anne Rhenman-Eklund, IR-chef Axfood AB, 070-280 64 59
Karin Hygrell-Jonsson, ekonomi- och finansdirektör Axfood AB, 070-662 69 70

Axfood AB bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra. Antalet butiker uppgår till 226. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan och Willys men också under varumärken som Handlar'n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med cirka 650 handlarägda butiker. Partihandeln drivs genom Dagab och Axfood Närlivs. Axfood är noterat på Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Cap-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 46 procent av aktierna.

Bifogade filer

PDF-dokument