Skip to main content

Axfoods omsättning januari-juli 2003

Pressmeddelande   •   Aug 05, 2003 12:13 CEST

Nettoomsättningen* (exklusive moms) för de egenägda butikerna i Sverige ökade under juli månad med 15,7%, varav jämförbara butiker ökade med 4,3%. Juli månads konsoliderade nettoomsättning uppgick till 2 894 mkr (2 804), en ökning med 3,2% jämfört med samma period föregående år.

Under perioden januari-juli 2003 ökade de egenägda butikerna i Sverige med 14,8%, varav jämförbara butiker ökade med 3,8%. Den konsoliderade nettoomsättningen uppgick till

19 394 mkr (19 001), en ökning med 2,1%. Omsättningen fördelar sig på 16 365 mkr (15 737) för den svenska verksamheten och 3 029 mkr (3 264) för Spar Finland.

Hemköp har under månaden minskat omsättningen med 3,2% varav jämförbara har ökat med 2,1%. Ackumulerat har omsättningen minskat med 3,9% varav jämförbara enheter har ökat med 1,4%.

Willys har under månaden ökat omsättningen med 28,9% varav jämförbara enheter har ökat med 5,4%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 27,8% varav jämförbara enheter har ökat med 4,3%.

Willys Hemma har under månaden ökat omsättningen med 17,0% varav jämförbara enheter har ökat med 1,1%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 25,8% varav jämförbara enheter har minskat med 0,8%.

Spar Finland har under månaden minskat omsättningen med 6,2%, i lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 5,7%. Ackumulerat har omsättningen minskat med 7,2%, i lokal valuta visar Spar Finland en minskning med 7,1%. Omsättningen i de egenägda butikerna minskade under månaden, i lokal valuta, med 9,4%, varav jämförbara butiker minskade med 9,2%. Ackumulerat har omsättningen i de egenägda butikerna minskat, i lokal valuta, med 9,2%, varav jämförbara butiker har minskat med 9,2%.

1) Varav direktdistribution 2 696 (2 139) mkr.
2) Övrigt innefattar Spar Sverige AB, Axfood Private Label samt supportbolag och koncerngemensamma funktioner. 3) Varav Dagab 7 421 (6 319) mkr.
* Siffrorna är preliminära, definitiva siffror presenteras löpande på www.axfood.se/finans under rubriken finansiell statistik.

Preliminära omsättningssiffror kommer att publiceras: aug 3/9, sept 22/10 (Q3), okt 5/11, nov 3/12.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Nilsson, vVD, ekonomi- och finansdirektör Axfood
08-553 998 11, 0705-69 66 33
Kenneth Wall, informationschef Axfood
08-553 998 20, 0703-124 122