Skip to main content

Axfoods omsättning september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 14:12 CEST

Nettoomsättningen* (exklusive moms) för de egenägda butikerna i Sverige ökade under september månad med 4,2 %, varav jämförbara butiker ökade med 1,1 %. September månads konsoliderade nettoomsättning uppgick till 2 741 mkr (2 741) dvs oförändrad jämfört med föregående år.

Under perioden januari-september 2004 ökade de egenägda butikerna i Sverige med 7,5 %, varav jämförbara butiker ökade med 4,1 %. Den konsoliderade nettoomsättningen uppgick till 25 330 mkr (24 972), en ökning med 1,4 %. Omsättningen fördelar sig på 21 425 mkr (21 095) för den svenska verksamheten och 3 905 mkr (3 877) för Spar Finland.

Hemköp har under månaden minskat omsättningen med 2,4 % varav jämförbara enheter har minskat med 2,3 %. Ackumulerat har omsättningen minskat med 0,3 % varav jämförbara enheter har ökat med 2,2 %. Butiken i Stockholm City har byggts om under perioden juni – september och vid en korrigering för detta är förändringen för jämförbara enheter -1,3 % för månaden samt +2,9 % ackumulerat.
Willys har under månaden ökat omsättningen med 9,6 % varav jämförbara enheter har ökat med 4,0 %. Ackumulerat har omsättningen ökat med 12,8 % varav jämförbara enheter har ökat med 5,4 %.
Willys hemma har under månaden minskat omsättningen med 8,1 % varav jämförbara enheter har minskat med 5,3 %. Ackumulerat har omsättningen minskat med 0,3 % varav jämförbara enheter har minskat med 0,8 %.
Spar Finland har under månaden ökat omsättningen med 2,2 %, i lokal valuta visar Spar Finland en ökning med 1,8 %. Ackumulerat har omsättningen ökat med 0,7 %, i lokal valuta visar Spar Finland en ökning med 0,7 %. Omsättningen i de egenägda butikerna ökade under månaden, i lokal valuta, med 6,0 %, varav jämförbara butiker minskade med 4,7 %. Ackumulerat har omsättningen i de egenägda butikerna ökat, i lokal valuta, med 7,1 %, varav jämförbara butiker har minskat med 2,5 %.


Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal fristående handlare knutna till Axfood av franchise eller andra avtal. Totalt omfattar bolaget omkring 500 butiker i Sverige, varav ca 220 är hel- eller delägda. Den konsoliderade årsomsättningen beräknas till cirka 33 miljarder kr. Antalet anställda är omkring 8 600. Axfood har cirka 290 butiker i Finland, varav 90 är helägda och övriga drivs av fristående handlare. Marknadsandelen i Sverige är 18 procent och i Finland cirka 8 procent vilket gör Axfood till ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna.